Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Velkommen til Varteig Historielag

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982

Du er besøkende nr:

Velkommen til Varteig Historielag

Vi ønsker deg velkommen til Varteig Historielags nettsider, som ble etablert på ettervinteren 2009. Det er vårt håp at du her vil finne nyttig lesestoff både om historielagets virke og om lokalhistorie med tilknytning til Varteig.

Sist oppdatert: 17. november 2015.

Siste oppdateringer: Vi har passert 1000 fb-venner (forsiden), møte om tusenårsstien, historielagets bildearkiv vekker interesse (forsiden), flere bilder på nett, historien om barnebarnet til Inga fra Varteig, møteplan for våren (forsiden), da Varteig fikk gravkapell, fotokveld i historielaget, besøk fra Rælingen, middelalderkirkegården registreres (forsiden), stemmelokaler i Varteig, vellykket høstvandring, forfedre fra Brunsby og Mathisdalen, vekkelsesbryllupet på Snoppestad, Inga-hefter på nett, Spydevold-boka på nett (forsiden), vellykket bygdedag, terminliste for høsten, årets utgave av Inga er klar (forsiden og her), vårturen til Kongsvinger, norskamerikanere på besøk, oppdatering av gamle kart, møte om flyslipp, hjelp for slektsforskning (forsiden), gamle kart og veisystemer, gamle boplasser i Varteig, den nye historielagslederen skriver slektsbok, om kolera og kolerakirkegårder, TV-innslag om historielaget (forsiden), Tarjei og Johannes med oldefar fra Basken, årsmøte i historielaget og foredrag om 1814, da Varteig feiret seg selv, Inga-hefter på nett, møte om Eidet-tunnelen, Meieriets mangfoldige historie, radioopptak fra 1950, dugnad på Meieriet, Spydevold-boka lot vente på seg, møte med en KZ-fange, åtte boplasser som er borte, dialekt-CD og hefte klar for salg, bokpris til historielaget, mannen bak magasinkomfyren, stor respons på bilder på nett, melkebøndene hadde egen forening, møte om lensekræbbene, utvandring fra Varteig, barndomsminner fra Ise, hjelp til bilde-identifisering (forsiden), historien om Varteig skole, historielaget fikk kulturprisen, informasjonshefte om turstien, kulturminneregistrering (forsiden), gravstøttene på middelalderkirkegården bevares, gi grasrotandelen til Varteig Historielag, er du i slekt med Inga?, Håkon Håkonssons kongsgård, Håkon Håkonsson-jubileet, birkebeinermaleriet på ukjent sted (forsiden) og Inga fra Varteig på musikkvideo.

 

Siste nytt

 

Vi har passert 1000 venner på Facebook!

Billedlig talt lar vi sjampisen sprette for følger nr. 1000!

Varteig Historielag har passert 1000 venner på Facebook etter at fb-kontoen ble opprettet i 2011. Følger nummer ett tusen melde seg på formiddagen tirsdag 17. november. Styret hadde på forhånd bestemt at vedkommende skulle tilbys ett års gratis medlemskap i Varteig Historielag. Det ble Dan Emil Winsvold som ble den tusende følgeren, og har med glede takket ja til medlemskap.
Etter en noe treg start, ble responsen på vår Facebook-side etter hvert veldig god, og tilstrømningen av nye venner er jevn. Derfor håper og tror vi at "venneskaren" skal fortsette å vokse også i tiden framover. Antall venner gjorde et kraftig byks oppover etter TV-innslaget 4. mars, da mer enn 150 nye venner meldte seg.
Hvis du ikke har blitt venn av historielaget på Facebook ennå, anbefaler vi det på det sterkeste. Dermed får du påminninger om møter, turer og andre aktiviteter i regi av Varteig Historielag, og også innlegg med blant annet gamle bilder. Vi legger også jevnlig ut bilder fra vårt digitale fotarkiv. Bruk bare menyknappen under menyvalgene til venstre på denne siden, der det står "På Facebook".

En fin måte å holde seg oppdatert på!

 

1000 år på 1000 meter

Trond Egil Svandal tok forsamlingen med seg på en historisk reise gjennom tusen år da han gjestet Varteig Historielag i november-møtet. Han fortalte om ett av prosjektene Sarpsborg kommune har igangsatt i forbindelse med tusenårs-jubileet neste år, nemlig "Tusenårsstien - 1000 år på 1000 meter".
Det ble en vandring gjennom historien med mange stopp og også noen avstikkere på strekningen fra Borgarsyssel Museum og over til Hafslund Hovedgård.

Les mer om foredraget ved å trykke her.

På bildet ser vi lydhøre møtedeltakere . Fra venstre: Hans Erik Pedersen, Lars Cato Skaar (delvis skjult), Kari Synnøve Lunde, Oddveig Nilsen og Grethe-Lise Lunde Ingerø. 

 

 

Varteig Historielags bildearkiv vekker interesse

Varteig Historielags bilder på nett vekker interesse også i andre historielag. Første torsdagen i november var Knut Øyvin Skaar og Øistein Bøe fra historielagets bildegruppa i Askim for å redegjøre for arbeidet med bilder i tillitsmannsmøtet i Østfold Historielag.

Overskriften for redegjørelsen var: "Fra prat over kaffekoppen til bilder på nettet". Forsamlingen på rundt 40 deltakere fra ulike historielag i Østfold fikk en orientering om arbeidet som gjøres.

Vil du lese mer om arbeidet med innsamling av gamle bilder i Varteig, kan du trykke her.

 

 

Siste reis over Grytebrua

Grytebrua var høsten 1938 i så dårlig forfatning at det ikke var tilrådelig å ta seg over brua verken med bil eller hestetransport. Derfor måtte gravfølget gå fra Tangenbakken til sørsiden av brua da Maren Tangen skulle gravlegges 3. november dette året. 
Ved sørenden på brua står det skyss og venter på sørgefølget, og trolig sto mer kirkeskyss på Kongsrudhøyden for å få brakt de sørgende til kirken. 
På andre siden av Gryteevja ser vi noe av det dyrkede arealet som hørte til Køya (Rud), og vi ser låven på bruket øverst i bildet. 

Dette er ett av i alt 60 bilder som ble publisert i siste omgangen. Dermed har vi siden starten i juni 2013 publisert nøyaktig 2500 bilder.

Grytebrua kom for øvrig på slutten av 1860-tallet, etter en lang og opphetet veidebatt i bygda. Tidligere hadde veien gått fra Sinkerud, om Kullerud til Kokkim. Dette ga imidlertid dårlig veiforbindelse for Tangen-/Furuholmen-området, hvor oppsitterne måtte ta seg om Skåteklev (Skotteklev) til Gryte for å komme på veinettet som brakte dem sørover i bygda. Som regel måtte man gå til fots og med løshest på denne strekningen, mens vognene sto parkert på Kullerud. 
Etter en intens dragkamp ble det så til slutt vedtatt at veien i stedet skulle gå om Sinkerud, gjennom Kongsrudskogen og i bru over Gryteevja. Men før så skjedde, hadde et mindretall i herredsstyret klaget saken inn for regjeringen, men der fikk ikke motstanderne støtte. Kan hende veide uttalelsen fra amtsfysikus tungt. Han uttalte at han flere ganger hadde vært forhindret fra å komme fram til Furuholmen og omkringliggende plasser i sykebesøk på grunn av de fortvilte veiforbindelsene. Også sogneprest Anders Andersen uttalte seg til fordel for bru over Gryteevja. 
I et herredsstyremøte i desember 1864 refereres regjeringens approbasjon på at "veien Sinkerud plads-Gryteevjen bliver at anlægge og rodeveien Sinkerud plads-Kokkim nedlægges". Året etter, altså i 1865, ble veien stukket og arbeidene satt i gang. Men det skjedde først etter at Christen Rasmussen Furuholmen av egne midler bekostet brua over evja. Han var bestyrer i lensa og ordfører i Varteig. 
Grytebrua var til tider i så elendig stand at lensmannen måtte gripe inn og stenge den. Det skjedde blant annet i 1907, og herredsstyret bevilget meget motvillig 300 kroner til å sette den i stand. Kommunepolitikerne understreket at kommunen ikke hadde noen forpliktelse for den senere, ettersom det var eieren på Furuholmen som hadde bekostet brua. Problemet var imidlertid at eieren på dette tidspunktet var Industribanken, og der hadde man ikke til hensikt å koste på vedlikehold av brua. 
Derfor gikk det bare fem år før lensmannen igjen måtte stenge Grytebrua fordi den var falleferdig, og nok en gang sa herredsstyret seg villig til at brua skulle repareres på kommunens regning. 
Mot slutten av 1930-tallet ble imidlertid brua permanent stengt, men da var jo også arbeidene godt i gang for ny vei fra kirken, om Bøe, Snoppestad og Gryte til Furuholmen. 
I forbindelse med Varteig Historielags kulturminneregistrering i 2009 uttalte Julius Berg (født i 1926-død i 2015) at deler av brua i søndre ende hadde ramlet ned i 1939. Det var likevel ikke verre enn at gående og syklende tok seg fram. Han ble selv konfirmert høsten 1940, og tok seg over brua når han skulle til konfirmantforberedelser. 
Brua ble revet påfølgende vinter, og det var Edvard Hagen som tok på seg den jobben mot at han fikk trevirket i brua som ved. 

De 60 ny-publiserte bildene som er lagt på nett finner du ved å trykke her.

Les mer om arbeidet med bilder på nett ved å trykke her.

 

 

Ingas barnebarn var både norsk og spansk prinsesse

Inga fra Varteigs barnebarn Kristina var både norsk og spansk prinsesse. I året 1258 giftet hun seg nemlig med prins Felipe, en bror av spanskekongen Alfonso den vise. Dessverre døde Kristina bare fire år senere, men historien om henne er både spennende og mangfoldig. I oktober-møtet i historielaget tok Thorbjørn Greipsland forsamlingen med tilbake til 1200-tallet og Kristinas liv.

Bildet viser statuen av prinsessen, der den står i spanske Covarrubias.

Les referat fra møtet her.


 

 

Møteplanen er klar for vårhalvåret 2016

Det gjenstår fortsatt tre møter for høsthalvåret, nemlig 19. oktober, 9. november og 7. desember. Det kan imidlertid allerede nå være grunn til å hake av for møtedatoene også i vårhalvåret 2016.
Styret har berammet årsmøtet til 8. februar, samt ordinære møter 7. mars og 11. april. Dessuten tar styret sikte på å arrangere en tur i månedsskiftet mai/juni, og bygdedagen neste år er 19. juni.

Sett av datoene!

 

 

 

Lang vei fram til det ble gravkapell

Det skulle bli en lang vei fram til gravkapellet i Varteig kunne innvies i 1952. Da menighetsrådet i 1946 vedtok å innhente tegninger, hadde saken allerede versert i flere år.
De første årene etter krigen var det sterk rasjonering på bygningsmaterialer og vanskelig å få byggeløyve. Det rammet også Varteig, som fikk avslag på søknaden om å bygge kapell.
Først høsten 1949 var grunnmur og dekke ferdig, og det skulle ta ytterligere halvannet år før endelig byggeløyve for bygningen kom. Byggearbeidene startet i oktober 1951, og i desember året etter kunne biskop Johannes Smemo vigsle kapellet. Da hadde det gått mer enn seks år siden tegningene forelå.

Les mer om tilblivelsen av kapellet ved å trykke her.

 Bildearkivet var tema gjennom hele dagen

Varteig Historielags bildearkiv på nett vekker berettiget oppmerksomhet. Det fikk vi erfare mandag 21. september, da en delegasjon fra Rælingen Historielag kom på besøk for å bli bedre orientert om jobben som ligger bak både program og innhold i fotoarkivet. De fikk også en omvisning på Meieriet (bildet ytterst til høyre), museet og kirken.

På kvelden var det møte i historielaget hvor temaet nettopp var bildesamlingen. Der var også folk oppfordret til å ta med seg bilder som kunne ha interesse, og disse ble skannet og informasjon notert i løpet av kvelden. Bildegruppas leder Knut Øyvin Skaar (bildet til høyre) orienterte om fotosamlingen.

Les mer om besøket fra Rælingen ved å trykke her.
Les mer om fotokvelden ved å trykke her.

 

 

Middelalderkirkegården fotoregistreres

Middelalderkirkegården i Varteig går fra hovedporten mot vest og fram til omkring midtveis mellom sakristiene og kapellet. Varteig Historielag foretok både i 2006 og 2012 en fotoregistrering av middelalderkirkegården, og nå er bilder av gravminnene i ferd med å bli lagt ut i vårt digitale fotoarkiv. Foreløpig er rundt 100 bilder publisert, og de resterende omkring 70 vil bli lagt ut fortløpende.
I tillegg til bilder av gravminnene, har vi nå også lagt de publiserte bildene inn på kirkegårdskart. På den måten kan man enkelt orientere seg på middelalderkirkegården dersom man ser etter en bestemt grav.
Kirkevergen har startet et arbeid med en bevaringsplan for middelalderkirkegården i Varteig. Les mer om dette prosjektet ved å trykke her.
Bildene av gravminnene finner du ved å trykke her.
Web-sidene med kirkegårdskart hvor bildene er linket, finner du her:
Gravfelt 01.
Gravfelt 02.
Gravfelt 03.

 

 

 

Tre av de fire stemmestedene har forsvunnet

Fram til og med stortingsvalget i 1993 var det fire stemmelokaler i Varteig. Dette bildet er fra kommune- og fylkestingsvalget i 1975, der valgmannskapene er fotografert på Høgheim. Bedehuset var stemmelokale for Ovaskogs valgkrets. Fra venstre ser vi John Nordahl Karlsen, Arne Bøe, Eugen Grøtvedt og Ingemann Glenne, med valgurna strategisk plassert på bordet foran dem. I tillegg til Ovaskogs, var Østaskogs, Neaskogs og Hasle egne valgkretser.
Nå er det bare ett stemmelokale igjen i gamle Varteig, nemlig Bygdehallen. Varteig valgkrets dekker Ovaskogs og Neaskogs med unntak av Hasle. Befolkningen på Hasle må til Øya-skolen for å gjøre sin borgerplikt, mens oppsitterne Østaskogs og Ise må til det tidligere administrasjonsbygget i Skjeberg.

Fram til og med kommunestyrevalget i 1916 var det for øvrig også bare ett stemmelokale i Varteig. Da var det ungdomsforeningens forsamlingslokale Breidablikk som ble benyttet.

Les mer om stemmelokalene ved å trykke her.

 

 

Mangfoldig historie i Kingsrødkroken

Historien i Kingsrødkroken er mangslungen og vitner til fulle om stor aktivitet og ditto bosetting om man går et århundre eller to tilbake. Dette var utgangspunktet for Varteig Historielags årvisse høstvandring nettopp i Kingsrødkroken første lørdagen i september.

Ingen kjenner denne historien bedre enn Yngvar Kingsrød, og det var da også han som guidet turdeltakerne rundt på gjengrodde stier. Han hadde også lagt ned mye arbeid i et eget hefte til turen.

Høstvandringen ble i alle deler vellykket, og den foregikk i flott høstvær. Akkurat det siste så mørkt ut på morgenkvisten, da regnet høljet ned. Trolig er nok dette også årsaken til at oppslutningen ikke ble så stor som ønsket. Det var nok ikke alle som forutså at værgudene til de grader var på arrangørenes side at sola skulle titte fram ved turstart klokka elleve.

For dem som hadde tatt veien til Kingsrød ble det en innholdsrik lørdag. På bildet ser vi turdeltakerne. Foran: Ingrid Kullerud, Thorbjørn Olsen, Jan Hasle, Ellen Hasle Kokkim og Yngvar Kingsrød. Bak: Gunnar Kultorp og Vidar Bergerud.

Les mer om turen ved å trykke her.

 

 

 

 

Erik Brun foran museet i Varteig. Bygningen var bolig på Vestre Brunsby og ble reist av Eriks tipptippoldeforeldre i 1812.

I tipptippoldeforeldrenes fotefar

Erik Brun gikk i sine tipptippoldeforeldres fotefar da han i sommer besøkte Varteig for å sette seg bedre inn i Brunsby-slektens historie.

Erik er nemlig tipptippoldebarn av Cathrine Olsdatter og Simen Svendsen Brunsby. De eide og drev Vestre Brunsby for 200 år siden. Det var også Cathrine og Simen som bygde det nye våningshuset på gården, som i dag tjener som bygdemuseum i Varteig. Bygningen ble reist i 1812, etter at den forrige boligen var ødelagt i brann.

Erik Bruns slektshistorie går fra Cathrine og Simen på Brunsby til tippoldeforeldrene Eli og Mathis på Nedre Dalene (Mathishytta). Oldefaren Simen representerer siste slektsleddet til Erik Brun som har opphav i Varteig. Simen tok etternavnet Brun. Han var yrkesmilitær, og ble tildelt kong Oscar IIs fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste.

Les mer om Erik Brun og hans forfedre i Varteig ved å trykke her.

På samme siden vil du også kunne lese om Peter Lee fra Washington som jakter sine norske røtter.


 

 

Bryllupet ble starten på en vekkelse

Da Anna og Henrik Bøhaugen giftet seg 3. februar i 1905, utviklet bryllupsfesten seg til å bli et vekkelsesmøte. Brudeparet var blitt kristne kort tid før bryllupet, og de ønsket å ha en feiring i kristen ånd og stil. Det ble en rekke sterkt følelsesladde vitnesbyrd og hele bryllupsselskapet ble preget av stemningen. Beretningene vet å fortelle at kokka måtte varme opp kveldsmaten tre ganger før gjestene på Snoppestad fikk kommet seg til bords. 

Dette ble starten på en omfattende vekkelse i Varteig, mest Ovaskogs og Neaskogs – men også enkelte steder Østaskogs.

Bildet av Anna og Henrik til høyre er for øvrig forlovelsesbildet deres.

Les mer om det spesielle bryllupet på Snoppestad ved å trykke her.

 

 

 

 

 

Inga-hefter lagt på nett

Nå ligger alle de atten første utgavene av Varteig Historielags årstidsskrift Inga ute på nett. De sju siste, fra 1996 til 2002, er publisert nå.
Varteig Historielag ble stiftet i 1982, og allerede i 1985 var første årstidsskriftet klart til salg på bygdedagen. Siden har Inga-heftet vært like årvisst som selve bygdedagen. Og Varteig-kalenderen, for den saks skyld.
Har du ikke de gamle utgavene? Eller det kanskje er på tide å friske opp igjen i de mange lokalhistoriske artiklene? Da er sommerlektyren å finne her:
Inga 1996
Inga 1997
Inga 1998
Inga 1999
Inga 2000
Inga 2001
Inga 2002

Du finner en komplett oversikt over innholdet i alle utgavene, og tilgang til de atten utgavene som er lagt ut på nett, ved å trykke her.

 Olav Spydevold.

 

Varteigboka fra 1956 er på nettet

Nasjonalbiblioteket har lagt ut en skannet versjon av bygdeboka til Olav Spydevold, som ble utgitt i 1956. "Varteig - en liten bygds historie" er knapt å få tak i utenom i antikvariater, slik at publiseringen på nett er et svært godt alternativ. Du finner boka ved å trykke her.
Eneste forutsetningen er at du har norsk ip-adresse.

Samtidig minner vi om artikkelen som tar for seg Spydevold-bokas tilblivelse. Den finner du ved å trykke her.

God fornøyelse!

 Målte kreftene på bygdedagen

Varteigmesterskapet, for anledning forkortet til VM, i melkespannkasting er et årlig og særdeles populært innslag i bygdedagsprogrammet. I år var det rekorddeltakelse med 42 som fikk testet seg i både styrke og teknikk.

Gudmund Bøe Seljehammer var eldstemann i konkurransen. Han går i sitt syttiende år, men det forhindret ikke god innsats og bra kastlengder.

Ellers vil du kunne lese mer om bygdedagsarrangementet og studere et vell av bilder ved å trykke her.

 

 

 

 

 

Forsiden på årets Inga prydes av en tegning av gårdsnummer 3015, bruksnummer 4 m.fl. Kokkimbråten.

Inga er spekket med god lokalhistorie

Årets utgave av Varteig Historielags årstidsskrift Inga var klart for salg i juni. Utgaven for 2015 er spekket med gode lokalhistoriske artikler.

Visste du at Olaf Tonning ble forsøkt avsatt som lærer? Eller at Ståla ble født som husmannsdatter på Hasledalen under Knatterud? Eller at Martin O. Larsen på Småberg ga ut egen salmebok? Eller at Jahn Teigen har slektsrøtter fra Varteig?
Ikke? Da vil vi anbefale Inga-heftet på det varmeste. Enskjønt hefte, det nærmer seg bok med sine 96 sider.

Blant et stort antall artikler vil du kunne lese om krigstilstandene i Varteig i 1814, om Gunvormusikken på Ise, og om Lunde Gartneri. Ragnhild Brenne skriver om sin oppvekst, vi har gjenoppfrisket en gammel avisartikkel skrevet av Arnt Bergby som en ren hyllest til hjembygda, og vi markerer at Varteig Bygdekvinnelag er 80 år i år.
Jonn Johansen kom til Varteig som fosterbarn, og han forteller om gode oppvekstår på Lilleng. Asmund Brenne beretter om en sykkeltur til Tomb med forviklinger under krigen, og vi tar for oss avisnyheter fra Varteig for 100 år siden.
Vi fortsetter også presentasjonen av gårder i Varteig, og denne gang har turen kommet til 3015/1 Østre Kokkim og 3015/4 m.fl. Kokkimbråten.

Én ting kan man i alle fall slå fast med sikkerhet: Selv om Varteig er ei lita bygd, er den rik på historie. Derfor er det heller ikke vanskelig å finne temaer til artikler i Inga.
Årstidsskriftet Inga kan kjøpes gjennom tillitsvalgte i historielaget. Prisen er 100 kroner.

Se mer om innholdet i årets utgave ved å trykke her.

 

 

 


Våt - men vellykket tur til Kongsvinger

Varteig Historielag hadde siste lørdagen i mai sin årlige tur ut av bygda. Denne gangen gikk ferden til Kongsvinger, med blant annet omvisning på Kongsvinger festning, der dette bildet er hentet fra.

Turen ble våt, da værgudene var rause med nedbøren. Derfor ble oppholdene utendørs noe forkortet, til fordel for bedre tid på utstillinger og orienteringer innendørs.

Dermed ble det også i alle deler en vellykket tur, med utelukkende godt fornøyde deltakere.

Du kan lese mer fra turen ved å trykke her.

 

 

 

Norskamerikanere på besøk

Oldefaren til Sheri Ann Page (bildet) var Ludvig Andersen Sulusnes. Han og kona Anna Sofie utvandret til Amerika tidlig på 1880-tallet, og har en betydelig etterslekt "over there".

Tidligere i mai var oldebarnet Sheri Ann og hennes ektemann Paul på besøk i Varteig for å gå opp sporene etter Ludvig. Også to av hans brødre gjorde amerikanere av seg for 130 år siden.

Alle gravstedene etter Sheri Anns forfedre i Varteig er slettet og borte, men hun var glad for at gravstedet til de neste eierne på Sulusnes var holdt godt i hevd. Petrine og Johannes Sulusnes overtok nemlig gården i 1900, og ble dermed første generasjon på det som i dag er Sulusnes-familien.

Les mer om Sheri Ann og hennes oldefar Ludvig fra Sulusnes ved å trykke her.

 

 

 

Dette er et utsnitt av et sammensatt kart fra 1775.

Oppdatering av gamle Varteig-kart

Vi har lagt ut flere kart fra gamle Varteig. Vi har hentet kartelementer fra historiske kart som Kartverket har publisert (ref. linker på sidene). Hvert kart er således satt sammen av opp til ni kartbiter.
Vi har samlet kart fra årene 1775/1776 - 1795 - 1804 - 1822/1826 - 1854 - 1899/1905 og 1982.
For kart over hele Varteig henvises til 1775 - 1795 - 1822 - 1854 - 1905 og 1982. Disse er verdt å studere, blant annet for plassering av husmannsplasser og navn på gårder og plasser. Vi har også markert hvordan veier gikk mellom gårder og plasser på kart fra 1775, 1826 og 1854. Sammenholder man flere kart, klarer man også å få et bilde av skrivemåte og utviklingen av gårder og husmannsplasser i Varteig. Det må vel tillegges at kartene ikke kan regnes for å være 100 prosent riktige, men det til tross, så gir det et godt tidsbilde av Varteig.
Ut over det finnes også kart over Østfold/Smaalenene fra 1854 og 1905 som er rikt på detaljer. Som en kuriositet har vi tatt med det 'Schieberske Compagnies District' med veier gjennom Varteig, detaljkart over Fossum bru som et militært strategisk område, samt bykjernene i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden/Fredrikshald. Vi gjør oppmerksom på at enkelte kart er store og tar litt tid å laste ned.

Du finner kartene ved å trykke her.

 

Foredragsholder Solveig Rød (t.v.) i prat med Synnøve Gundersen og Bjørn Eng.

Om flyslipp under andre verdenskrig

Mandag 13. april hadde ca. 30 historielagsinteresserte funnet veien til Bygdehallen for å høre Solveig Røds kåseri om flyslipp i Sarpsborg distriktet under 2. verdenskrig.

Solveig fortalte fengslende om mil.orgs arbeid og gjørende, og da spesielt om flyslippene fra England til steder i våre hjemtrakter. Vi kan levende tenke oss spenningen med disse operasjonene da alt også måtte gjøres i hemmelighet!

Etter kåseriet ble det servert kaffe og kaker, og praten gikk livlig rundt bordene. Det ble solgt lodder, og til slutt orienterte lederen vår, Oddveig Nilsen, om lagsarbeidet og om programmet på turen vår til Kongsvinger den 30. mai i år.

Se flere bilder fra møtet ved å trykke her. 

Til hjelp for å finne dine forfedre

Kunne du tenke deg å forske litt på tidligere generasjoner, eller kanskje er du allerede i god gjenge med slektsforskning? Uansett, det er et vell av kilder å gå til - og veldig mange av de skriftlige kildene er nå tilgjengelige på nett.

Vi har tatt jobben med å forsøke å samle en del av de slektsrelaterte nettsidene hvor du kan spore dine forfedre. Du finner dem ved å gå i menyen til venstre og trykke på "Lenker". Da får du opp blant annet en ny peker som heter "Folketellinger og slektsforskning", og der kan du virkelig boltre deg i digitale kilder.

Vi ønsker deg god jakt på dine forfedre!

 

 

 

Gamle kart og veisystemer gjennom mer enn 200 år

Dette kartet er fra 1795, og utsnittet viser "Præstegaarden" (Bergerud) til høyre og Munkøya tl venstre. Nordover går det til og med "Nord Løne".

Vi er ikke snauere enn at vi sier at dette er en lokalhistorisk skattekiste for dem som måtte ha litt interesse for gamle kart, eldre boplasser og veisystemer i Varteig for et århundre eller to siden. Vi har nemlig lagt ut femten kart, hvorav det eldste er datert i 1775.

Ut fra anmerkningene i kartene, har vi også forsøkt å markere hvor veiene gikk i bygda til de forskjellige tidene. Nå skal det vel sies at veinettet neppe er helt korrekt gjengitt, men en interessant pekepinn blir gitt.

De gamle kartene er også utrolig morsomme når det gjelder å finne navn på de gamle boplassene. Her finner du stedsnavn som forlengst har gått i glemmeboka.

I ro og mak etter at påskeferien nå er over, anbefaler vi på det sterkeste et studium i gamle kartverk. Der vil du også bli mektig imponert over karttegnerne som laget detaljerte og overraskende korrekte kart for mer enn 200 år siden.

Du finner kartene ved å trykke her.

 


 

På vandring mellom Varteigs boplasser

I regi av Varteig Historielag har det de siste årene pågått en kulturminneregistrering i bygda. Veldig mye faktisk informasjon er dermed blitt gjort tilgjengelig på nettet, der også kulturminnene er GPS-plassert på kart.

Her på hjemmesiden har vi forsøkt å løfte fram de mange boplassene som er blitt registrert. Det kan være husmannsplasser eller små bruk, hvorav mange ikke lenger eksisterer. Det gjelder eksempelvis for Øvre Morthaugen (bildet), som du kan lese mer om ved å trykke her. Totalt omfatter oversikten så langt rundt 150 objekter.

Ovaskogs er registreringen avsluttet, mens den fortsatt pågår Neaskogs og Østaskogs. Derfor vil det foreløpig også være forskjeller både i mengden registreringer og i beskrivelsen av dem.

Vi anbefaler en tur inn på oversikten over boplasser og fornminner i Varteig! Der er det mye kunnskap å hente. Dessuten vil kartene med plottede kulturminner være et utmerket verktøy når søndagsturen skal planlegges.

 

 

 

Letingen etter avdød oldefar førte henne til Varteig

Oddveig Nilsen. Olaves Eriksen.

Oddveig Nilsen fra Kjølberg er i ferd med å skrive slektsbok. I den forbindelse lette hun etter spor etter sin avdøde oldefar Olaves Eriksen.

Denne jakten førte henne for fire år siden til Varteig. Der fant hun det hun søkte. Olaves var nemlig født på Belsby og hadde hatt mye av sin oppvekst på Bergerud-Køya ved Bøkrysset, før han etablerte seg på Selbak.

Oddveig har vært aktiv i Varteig Historielag siden hun "fant" oldefaren. Nå er hun nyvalgt leder i laget.

Les mer om Oddveig ved å trykke her.

 

 

 

Langvarig innsats for å
bevare kolerakirkegård

Hans Christian Westgaard besøkte Varteig Historielag i mars-møtet, og kåserte om kolera generelt og kolerakirkegården på Sandbakken spesielt.

Westgaard er selv etterkommer etter en av dem som ligger gravlagt på kolerakirkegården i Skjeberg, og han fortalte om en langvarig innsats for å sikre dette unike kulturminnet.

På bildet ser vi Westgaard i prat med Gunvor og Hans Erik Groven.

Les mer om foredraget ved å trykke her.

 

 

 

Gamle bilder er godt stoff - også for NRK!

Varteig Historielag var i TV-ruta onsdag 4. mars. Martin Tangen Schmidt fra NRK Østfold laget et innslag om historielagets arbeid med å samle inn og publisere bilder med Varteig-tilknytning. Bakgrunnen var at vi i fjor fikk en million - 1.000.000 - hits i våre bildealbum.

TV-iInnslaget var tiltenkt distriktssendingen, og kom i så måte på lufta i NRK Østfolds sending kl. 18.45. Nyhetsavdelingen på Marienlyst må imidlertid også ha falt for innslaget, for samme reportasjen kom i "Norge i dag" i nyhetssendingen på NRK 1 kl. 21.00. Det er i alle fall første gang Varteig Historielag er på riksdekkende fjernsyn, og det er formodentlig lenge siden Varteig ble presentert i beste sendetid.

På bildet ser vi NRK-reporter Martin Tangen Scmidt t.v. sammen med de to fra Varteig Historielkags bildegruppe som ble intervjuet i innslaget, Knut Øyvin Skaar (midten) og Øistein Bøe.

TV-innslaget om Varteig Historielags bilde-arbeid finner du ved å trykke her.

 

 

 

Skiskytterbrødrene
med oldefar fra Basken

Verdens beste skiskyttere kjempet om heder, ære og edle medaljer under verdensmesterskapet i finske Kontiolahti 5.-15. mars. Blant de fremste var utvilsomt brødreparet Tarjei og Johannes Thingnes Bø.

"Alle" vet at de er fra Stryn og representerer Markane Idrettslag. Færre er det nok som vet at guttene har solid med Varteig-blod i seg. Oldefar het nemlig Johan Henry Basken, og var fra Basken i Varteig.

Les mer om skiskytterne med Varteig-slekt ved å trykke her.

(Foto: Avisa Firda.)

 

 

 

Flyfoto fra Grytedalen Ovaskogs

Vi legger også ut bilder tematisk i vårt elektroniske arkiv. Gå gjerne inn på v¨rt bildearkiv og søk det fram i temealbumene. Dette bildet er hentet fra det sist publiserte emne-albumet, med flyfotografier og kartutsnitt. Bildet er fra gårdsnummer 3019, bruksnummer 1 Grytedalen i Ovaskogs. Bildet er tatt i 1957, og gården eides da av Håkon Dalen. Senere ble gårdstunet skilt ut og eies privat, mens Varteig kommune sikret det øvrige arealet som friområde.

Du finner flyfotografiene om du trykker her.

 

 


 

En million bilder åpnet i våre fotoalbum!

1. februar nådde Varteig Historielag en milepæl. Da var én million - siger og skriver én million - bilder blitt åpnet i vårt digitale bildealbum siden det "nye" bildearkivet ble åpnet 1. januar i 2014.
De første bildene ble publisert på nett 2. juni i 2013, så tallet er egentlig høyere. Ved årsskiftet 2013/2014 kom imidlertid Varteig Historielags Fotoalbum i ny drakt, og det var da tellingen startet.
- Det er en helt fenomenal respons på våre digitale bilder. Det ser vi når vi daglig publiserer bilder på Facebook, og det ser vi altså virkelig på albumsidene her på hjemmesiden vår, sier Knut Øyvin Skaar (bildet), som er leder av bildegruppa.

Døgnrekorden ble satt 8. desember i fjor, da 14.045 bilder ble åpnet og vakkert beskuet. Pr. i dag ligger det 1673 bilder tilgjengelig på nettet. Du finner dem ved å trykke her.

 

 

Slik fortoner skjermbildet seg om du går i menyvalget til venstre og klikker på "Artikler". Da vil "rullegardina" gi deg en grei oversikt over hvilke historiske artikler du kan velge mellom.

Lettere tilgang til hjemmesidens mange artikler

På nyåret er det gjort en betydelig jobb for å lette tilgangen til de mange artiklene som ligger på hjemmesiden vår. Søkemulighetene er blitt flere og oversikten over hva siden inneholder har forhåpentlig blitt vesentlig bedre.

I menyvalget til venstre på siden er blant annet alle lokalhistoriske artikler nå som "rullegardin" under menyknappen "Artikler". Slik vil du lettere kunne orientere deg fram til det tema du måtte ønske å fordype deg i. Vi fortsetter også på tilsvarende måte med møte- og tur-arrangementene. Nytt her er at vi under hvert kalenderår også har linket til de forhåndsomtalene som har fordypet seg i temaene som skulle opp på møtene. Sånn sett er flere av forhåndsomtalene langt på vei også tema-artikler.

Endelig henleder vi oppmerksomheten på indeks-siden som du finner mot bunnen av menyvalgene. Gjennom indeksen vil du veldig lett orientere deg til ønsket artikkel, og også forflytte deg mellom artikler.

Vi håper mye interessant stoff her på hjemmesiden dermed er løftet mer fram og gjort enda bedre tilgjengelig for dere som er inne på siden vår.

God lesning!

 

Da vartingene feiret seg selv

Dette bildet er tatt i 1961, da Varteig kommune feiret 100 år som selvstendig kommune. Gjester og andre prominente personer ble standsmessig kjørt til arrangementsstedet i hest og trille. Her ser vi Ragnhild og Ole Larsen-Småberg og fylkeslandbrukssjef Johan Lyche og kona Ingeborg. Kusk er Peder Bergerud. 
Utskillelsen fra Tune fant sted i 1861, og 100-årsjubileet ble en storslagen mønstring av både historie og nåtid. Varteig fikk være egen kommune i ytterligere 31 år, før kommunesammenslutningen mellom Sarpsborg, Skjeberg, Tune og Varteig var en realitet fra 1. januar 1992.

Les mer om 100-årsjubileet ved å trykke her.

Bildet finner du ved å trykke her.

 

 

Inga-hefter ligger på nett

I løpet av høsten og forvinteren 2014 er Inga-heftene fra 1985 til 1995 lagt ut som pdf-dokumenter her på hjemmesiden. Dermed er de elleve eldste utgavene fritt tilgjengelig på nettet.

Vår oppfordring er derfor at du unner deg en pust i bakken og koser deg med lokalhistoriske artikler. Vi håper selvsagt at du har utgavene i papirformat hjemme i bokhylla, men da kan dette være muligheten for å friske opp gamle artikler. Og har du ikke lest disse utgavene av Inga-heftet, kan vi love deg mye og variert lesestoff.

Oversikt over alle de utgitte Inga-heftene får du ved å trykke her.


 

Møte om verdens største tømmertunnel

Tømmertunnelen mellom Isnesfjorden og Eidet er på 3.170 meter, og dermed verdens lengste. Dette var ikke bare et pionerarbeid da den sto ferdig i 1908, men også et stort ingeniørprosjekt som hadde vært en tøff jobb for anleggsarbeiderne.

På januarmøtet i Varteig Historielag kåserte Per E. Lundh (bildet) om tømmertunnelen. Han har stor kunnskap om tunnelen og fløtingen i Eidet, og har også lagt ned en betydelig innsats for å ivareta denne historien.

Les mer om møtet ved å trykke her.

 

 

 

 

Om visesang på vedkassa
og fiskeboller til 65 øre

Varteig Historielags eiendom Meieriet har en mangfoldig historie. Det startet med meieridrift og landhandleri, og senere ble det både telefonsentral, postkontor og fryseri.

Søstrene Aashild Bergby og Klara Westgaard var bare elleve og åtte år gamle da foreldrene Anna og Anders Westgaard kjøpte Meieriet i 1927. I Varteig Historielags årstidsskrift for 2011 fortalte de om livet på Meieriet.

Med sin mangslungne drift var stedet et knutepunkt for store deler av bygda, og dermed også et sosialt treffsted. Med henvisning til overskriften kunne det stundom bli en trall på vedkassa. Og fortsatt med henblikk på overskriften, så kostet altså en boks fiskeboller 65 øre. En tipakning sigaretter kostet forresten bare 45 øre.

På bildet fra 2011 er søstrene inne i landhandelen som Varteig Historielag har gjenskapt som en mellomkrigs-butikk.

Les artikkelen om Meieriet ved å trykke her.


 

 

 

Arnt Bergby. Lars Bøe.

Radioopptak fram fra glemselen

Et radioopptak gjort av to eldre vartinger i 1950 er kommet fram fra glemselen og gjort tilgjengelig for Varteig Historielag. Lars Bøe (født i 1881) og Arnt Bergby (født i 1883) medvirker. Bøe forteller fra lokale forhold rundt forrige århundreskifte, om blant andre Maren på Fosselia som tjente 50 øre dagen for å bake og vaske rundt på gården. Han forteller også om herredsstyrets virke tidlig på 1900-tallet, og de noe spesielle kriteriene for å bli valgt inn.

Arnt Bergby var en kulturpersonlighet, og bidrar i programmet med både viser, regler og lokk slik de ble sunget i Varteig midt på 1800-tallet. Hans bidrag favner fra vakker vuggevise til gjeterens hverdag.

Les omtalen og hør på opptaket ved å trykke her.

 

 

 

 Dugnad på uthuset

Nå får uthuset ved Meieriet bedre utstillingslokaler. Det søndre rommet får nytt bjelkelag og gulv, og det blir også laget nye "bruer" inn til de andre rommene i uthuset. Det er en utvidet meierikomité som står for arbeidene. Uthusbygningen nyttes dels til lager, men er åpent for utstillingsaktiviteter blant annet på bygdedagen.

På bildet til høyre er det Kai Rød, Isak Lunde og Gunnar Bråthen som er i sving.

Se flere bilder fra dugnadsarbeidet på Meieriet ved å trykke her.

 

 

 

 

 


 

Det tok 42 år å få gitt ut bygdeboka

Olav Spydevold (bildet til venstre) tok i 1914 på seg å skrive en bygdebok for Varteig. Kommuneøkonomien var ikke så mye å skryte av den gang, så Spydevold forsikret ordfører Jakob S. Nygaard at han ikke skulle ha noe for jobben. Tvert imot er det på det rene at Spydevold hadde store private utlegg i forbindelse med bokprosjektet, blant annet i form av honorar til fagskribenter som han engasjerte.

Derfor var det nok bittert at det ene tiåret etter det andre gikk uten at boka ble utgitt. I resignasjon deponerte han manuskriptet i Riksarkivet. Selv om gode venner trykket på, skjedde det ingen ting med bokplanene før i 1947. Da ble penger sikret og trykkeri engasjert. Man så for seg to bind med til sammen 2000 sider. Tragisk nok døde imidlertid Spydevold mens dette arbeidet pågikk, og prosjektet stoppet nok en gang opp.

Fagpersoner mente manuset trengte en redigering, og Knut Weel Engebretsen ble hyret til den jobben. De planlagte 2000 sidene ble skåret ned til 590 sider i én bok. Under tittelen "Varteig - en liten bygds historie" (bildet til høyre) ble den utgitt i 1956. Det skjedde to år etter at forfatteren var død, og 42 år etter at han hadde startet arbeidet.

Les mer om arbeidet med bygdeboka ved å trykke her.

 

 


En gripende beretning fra fange nummer 62921

Carsten S. Pettersen var bare 17 år da han ble arrestert i 1943 og sendt til tysk konsentrasjonsleir. Forbrytelsen han hadde begått var å distribuere illegale aviser.
I høstens første møte i Varteig Historielag fortalte 89-åringen gripende om sitt kz-opphold. På nøkternt vis, ispedd litt humor, var det en lydhør forsamling som fulgte ham den timen han fortalte. Om tortur og råskap fra nazistene, men også om et fantastisk samhold og vennskap mellom fangene.
Pettersen fikk etter hvert oppgaver på sykehuset som blant annet sykepleier og matfordeler. Der tyskerne eksperimenterte ved å operere inn grus og annet svineri i sår, fikk Carsten være med å gjøre skadene mindre ved å fjerne stingene, rense med saltoppløsning, strø sukker i sårene for deretter å sy igjen med tråder fra ullteppene. 
Da selv tyskerne så at krigen gikk mot sin slutt, var planen å få fangene til Østersjøen, få dem ombord i lektere for så å sprenge fangene i luften. Tyskerne ønsket å ødelegge alle bevis. Carsten S. Pettersen og de andre skandinaviske fangene slapp imidlertid Dødsmarsjen. Våren 1945 ble han nemlig reddet av De hvite bussene.

På bildet takkes Carsten S. Pettersen av historielagets leder Solveig Rød.

Les mer om Pettersens gripende histore ved å trykke her.

 

 

 

 

På vandring inn i lokalhistorien

Det ble laget et eget hefte for høstturen. Det kan du lese ved å trykke her.

Det ble i alle deler en vellykket høstvandring som Varteig Historielag gjennomførte lørdag 23. august. Denne gang hadde valget falt på Furuholmen- og Tangen-området, og det var Kjell Andersen som var dyktig guide for de frammøtte. Kjell er jo selv født og oppvokst på Tangen, der foreldrene i 50 år drev kolonialforretning.
Både tømmerfløting, bosetting, gammelskole, bygdeborg og landhandleri sto på programmet på en flott høstdag.

Bildet er tatt nord på lenseområdet, før avmarsj. Vi ser fra venstre Gjermund Lunde, Øystein Aale, Kjell Andersen, Doris Hassel Lauritzen, Vidar Bergerud, Synnøve Lunde Karlsen, Thorbjørn Olsen, Gunnar Kullerud, Jorun Kullerud.

Les mer fra turen ved å trykke her.

 

 

 

Levd liv langs Kongsrudveien

På strekningen fra Bøkrysset, langs Kongsrudveien og fram til Gryteevja var det i sin tid åtte boplasser som i dag er borte. I beste fall er det kun rester etter en undermur som beretter om levd liv i en svunnen tid.

På to av de gamle boplassene er det utelukkende muntlige overleveringer som gjør at vi i det hele tatt vet beliggenheten og kjenner litt til bosettingen som en gang var. Til tross for få spor i terrenget, er det likevel ikke vanskelig å la tankene få fri flyt – tilbake til treskomakeren Erik, dagarbeideren Hans og de øvrige som jobbet for å brødfø seg selv og familien.

Vi får tro at de stundom kunne rette ryggen, tørke svetten og glede seg over lyden fra kua som rautet og ungene som lekte.

Bildet er tatt ved Bøkrysset, og på knausen bak ligger rester etter boplassen Køya.

Les mer om de gamle boplassene mot Gryteevja ved å trykke her.

 

 

 

Glimrende bygdedag i glitrende vær

Bygdedagen tredje søndagen i juni er en så rotfestet tradisjon i Varteig at man aldri behøver å bekymre seg for om det kommer folk. Så også denne gang. Og når værgudene i tillegg er på arrangørenes side, om enn med litt vind i håret, så må det bli bra.

De mange frammøtte ble tilbudt et variert og godt program, og de som ønsket det kunne også få vist muskler. Ikke med et oppgjør på nevene løs bak låveveggen på Brunsby, men ved å bære tungt og kaste langt.

Kjell André Lunde var suveren vinner i sin klasse i Varteig-mesterskapet i melkespannkasting. Drøyt fjorten meter hev han det tunge spannet!

Les mer fra bygdedagen ved å trykke her.

 

 

 

Om "Mån'te-kulturen" i
historielagets sommermøte

Jon Thoresen kåserte om sine barne- og oppvekstår i Fredrikstad da han besøke Varteig Historielag i juni-møtet. Nærmere 30 tilhørere i Peisestua fikk et fornøyelig møte med 1950-og 1960-årene.
Thoresen er også levende opptatt av dialekten, og sånn sett passet det jo godt at historielagsleder Solveig Rød i dette møtet kunne presentere lagets nye dialekt-CD.
På bildet er Thoresen (til høyre) i samtale med Kjell Lunde. I bakgrunnen ser vi Sigrid og Jan Hasle.

Les mer fra møtet ved å trykke her.

 

 

 

 

Coveret på CD'en.
Forsiden på tekstheftet.

Varte-dialekt både på CD og i hefte

Siste hånd er lagt på verket, og nå er ”Sånn prekæ døm i Varte før i tiæ” klar både på CD og i teksthefte. – En lang prosess er ved veis ende, og på møtet vårt i Bygdehallen mandag blir det mulig å få kjøpt CD-plata og heftet, sier historielagsleder Solveig Rød.

– En av våre målsettinger er jo å spre lokalhistorie, og dialekt er absolutt lokalhistorie. Derfor har vi sett det som viktig å ta vare på gamle ord og uttrykk, sier Rød.

Omkring 700 ord med forklaring er med i samlingen, og i mange tilfeller gis det også eksempler på hvordan ordet ble brukt. Innholdet omfatter også en del uttrykk, og mange av stedsnavnene i Varteig er gjengitt på dialekt. Innledningen på både CD-plata og heftet er for øvrig en tenkt dialog mellom en heller fornem og fin byfrue og en ekte bondetalp fra Varteig.

Les mer om dialektaksjonen, og få smakebiter fra CD’en ved å trykke her.


 

 

 

Fantastisk tur tilbake til 1814

Det ble en glimrende reise tilbake til 1814 og grunnlovsarbeidet da Varteig Historielag lørdag 24. mai arrangerte busstur til Eidsvoll.

Godt over 50 personer deltok på turen, der man fikk en solid omvisning i Eidsvollsbygningen og en kulinarisk opplevelse ved å innta en koldt-tallerken bygd på en meny fra 1814.

Det var også stor aktivitet og mye å se i friluft, hvor værgudene var på både vartingenes og Eidsvolls side denne lørdagen.

På bildet ser vi de fleste deltakerne samlet foran statuen av Henrik Wergeland, som står ved Eidsvollsbygningen.

Les mer fra turen ved å trykke her.

 

 

 

 

Historielaget fikk slektsgranskingspris

Varteig Historielag er blitt tildelt Østfold Historielags slektsgranskingspris for 2013. Dette skjedde på fylkeslagets årsmøte i Moss siste lørdagen i april, og prisen ble gitt med bakgrunn i det arbeidet som gjøres med historielagets årstidsskrift Inga.
Juryen berømmer bladets allsidige artikler som er ispedd mye god slektshistorie. Varteig Historielag får imidlertid også skryt for bladets layout, med en tiltalende utførelse, gjennomgående gode bilder og generelt gode artikler.

Det var Karin Kullerud Ek som på historielagets vegne tok imot prisen. Her er hun sammen med Rolf Walther, som på vegne av Fredrikstad Museum fikk bokprisen for museets årbok ”Mindre Alv”.

Les mer om pristildelingen ved å trykke her.

 

 

Oppfinneren og handelsmannen

Oskar A. Sælid (bildet) var en kløktig kar. Han startet som tømmerfløter, men ble senere headhuntet til ledelsen av lensa ved Hvidsten/Greåker. I 1908 valgte han imidlertid å bryte over tvert, og startet heller som handelsmann i Sarpsborg. I så måte ble Sælid-gården på torget et begrep.

Mannen var imidlertid i tillegg utstyrt med stor idérikdom og ditto oppfinnertrang. Blant annet er Oskar A. Sælid mannen bak magasinkomfyren. I 1913 sto første eksemplaret klart. Ideen ble patentert i flere land, og magasinkomfyren var også grunnlaget for at A/S Sarpsborgkomfyren (Sarpsborg Elektriske Fabrikker – Sefa) ble stiftet i 1915.

Les mer om Oskar A. Sælid ved å trykke her.

 

 

 

Da melkebøndene i Varteig hadde egen interesseorganisasjon

Så vidt vi vet, er det bare to melkebønder igjen i Varteig. For et drøyt halvt århundre siden hadde melkeprodusentene egen interesseorganisasjon. På det meste var det rundt 50 medlemmer i det som het Varteig Melkeleverandørforening.
Foreningen var på mange måter en videreføring av Varteig Meieriforening, som hadde vært ”Interæseselskabet” bak Varteig Meieri som ble startet i 1884. Da meieridriften ble nedlagt drøyt 40 år senere, levde melkeleverandørforeningen videre. Melken ble fraktet til Aktiemeieriet i Sarpsborg, men melkeruta gikk i mange år ikke lenger nord enn til kirken på grunn av den dårlige veien. Derfor måtte bøndene Ovaskaus levere melken ved kirken, og det var også en del gårdbrukere Neaskogs som kjørte melken sin hit. Bildet er tatt ved kirken i 1929.

Les mer om melkebøndenes forening ved å trykke her.

 

 

I samtale med tidligere lensekræbber

Sigrid Helene Agnalt fikk førstehånds tilbakemeldinger fra tidligere lensekræbber da hun kåserte om tømmerfløtingen i januarmøtet i Varteig Historielag.
I en forsamling på rundt 60 personer, var det mellom ti og femten som rakk opp handa da hun innledningsvis spurte om noen hadde yrkeserfaring fra lensa. To av dem var Bjørn Eng (til høyre) og Gudmund Bøe Seljehammer, som hun prater med over kaffekoppen på dette bildet. Begge hadde jobb i lensa i ungdommen. De to lengst fra fotografen er Ragnar Berby (t.v.) og Kai Rød.
Det er tydelig at tømmerfløtingens historie fenger, for Peisestua var fylt til trengsel da møtet åpnet. Det ble imidlertid sitteplass til alle, og en aktiv kjøkkenkomité sørget også for at det ble kaffe og kaker til alle.
Men først ble det en interessant reise med fokus på arbeidsliv og sosialt miljø blant lensearbeiderne.

Les mer fra møtet ved å trykke her.

 

 

Slektsbåndene over Atlanterhavet holdes ved like

På det meste emigrerte nærmere 60 vartinger til USA på bare tre år. Totalt utvandret et sted mellom 150 og 200 fra Varteig på 1800- og tidlig 1900-tall.

To av dem var Ragna Magdalena Johannesdatter Småberg og Gunder Andersen Sulusnes. Gunder reiste første gang over til Amerika i 1882, men kom tilbake for en kortere periode – og fikk med seg Ragna over. De giftet seg i Minneapolis i 1894.

Etter å ha drevet både som sagbruksarbeider, tømmerhogger og jernbanebygger, etablerte Gunder og familien seg i Cascade, i de sentrale deler av delstaten Montana. Der bygde de opp en betydelig farm.

Fortsatt holdes slektsbåndene mellom Varteig USA ved like. Bildet er fra julen 2005, da Sterling Ross Morris – et tippoldebarn av Ragna og Gunder – var på besøk på Småberg. Her ser vi Sterling (t.v.) sammen med Jorunn, Bjørn Arild, Anne Marit og Arild Smaaberg.

Les mer om utvandringen fra Varteig til Amerika ved å trykke her.

 

 

 

Barndomsminner fra Lia

Oddveig Lilleng (90) er født på småbruket Lia Ovaskogs, og hun forteller løst og fast fra sin oppvekst i en stor barneflokk. Om faren som døde, og om moren og barna som drev bruket videre.

Hun beretter også om lek og moro, om da hun som den første i grenda fikk gummistøvler – endog med rødt fôr inni – og om St. Hans-feiring på Kokkimskolen der barna fikk spise så mye de ville av store bøtter med eggedosis.

Trykk her for å lese Oddveigs barndomsberetning.

På bildet ser vi Oddveig til høyre. Bildet er tatt i 1930, og viser et knippe av de yngste barna på Lia sammen med niesen Randi (gift Matysiak). I trillebåra sitter Randi og Karl. Bak fra venstre står Karin, Alf og Oddveig.

 


 

 

Barndommens rike på 1950-tallet

Per Olaf Toftner tar oss med tilbake til barndommens rike på Ise på 1950-tallet. Han forteller løst og fast om lek og alvor, om guttestreker og nesten-ulykker.

Men mest av alt betones en trygg oppvekst i et godt lokalmiljø hvor det var rom for ungers aktive utfoldelse.

På bildet ser vi fjerde og femte klasse ved Ise skole, essensen av skribentens kameratgjeng. Fra venstre Odd Kingsrød, Reidar Fløviken, Ragnar Johansen, Per Olaf Toftner, Willy Haakafoss, Svein Kleivdal, Gunnar Soli, Jan Solberg Johansen, Torger Øby og Åge Roar Løkkebråten.

Les mer om barndomsminnene fra Ise ved å trykke her.

 

 

 

Kan du hjelpe oss med bilde-identifisering?

Varteig Historielag er den lykkelige eier av nærmere tre tusen fotografier. Dette er en utrolig viktig del av vår lokalhistorie, og vi har helt siden laget ble stiftet lagt ned en betydelig innsats i å samle inn bilder og nødvendig tilhørende informasjon.

Så sier det seg selv at det ikke alltid er like enkelt eksempelvis å få en komplett navneliste på kanskje mer enn ett hundre år gamle skolebilder. Eller for den saks skyld fakta knyttet til et lensebilde fra 1940-tallet.

Vi vet jo at mange - både i og utenfor Varteig - er flittige gjester på vår hjemmeside. Derfor håper vi at nettopp du bruker fem minutter ekstra for å se på noen av de bildene som vi i denne omgang søker informasjon om.

Du vil finne slike bilder ved å trykke her.

 

 

 

Historien om en sentralskole

I 1959 sto sentralskolen i Varteig ferdig, og erstattet de tre kretsskolene som hadde vært i bygda tidligere. Det vil si – egentlig var det fem undervisningssteder før felles skole for hele Varteig ble bygd, Kokkim for elevene Ovaskogs, Strømnesåsen og kommunelokalet for Neaskogs og Sikkeland og Klemsdal for barna Østaskogs.

Vi har sett nærmere på sentralskolens liv, om svingende elevtall og en skoleutbygging i mange etapper.

Trykk her for å lese artikkelen.

 

 

 

Sarpsborg kommunes kulturpris tildelt historielaget i Varteig

Varteig Historielag fikk i oktober-møtet tildelt Sarpsborg kommunes kulturpris for 2013. Det var ordfører Sindre Martinsen-Evje som sto for utdelingen. Med seg til møtet i Peisestua hadde han to gode vartinger - rådmann Unni Skaar (som i alle fall hadde oppveksten sin i Varteig) og juryens leder Elsie Brenne.

- Det er en ære å få tildele historielaget i Varteig denne prisen, sa ordføreren innledningsvis, og pekte på at lagets omfattende innsats genererer bevissthet om, og ivaretakelse av, bygdas historie. - Dette er igjen viktig for at folk skal føle stolthet og tilhørighet til bygda, og gjøre Varteig til ei god bygd å bo i, sa ordføreren.

Det gikk et sus gjennom forsamlingen da han avslørte sitt ærend i Peisestua, og suset ble gjentatt da han fortalte at prisen var en stenskulptur, et diplom - og 20.000 kroner.

På bildet ser vi en særdeles glad kvartett. Fra venstre rådmann Unni Skaar, ordfører Sindre Martinsen-Evje, historielagsleder Kari S. Lunde og juryleder Elsie Brenne.

Trykk her for å lese mer om kulturprisen.

 

   
   

 


Forsiden på turheftet.

En vandring inn i Spydevoldkrokens historie

Varteig Historielags høstvandring i Spydevoldkroken lørdag 24. august ble en suksess. I det flotteste høstværet man kunne tenke seg, ble rundt 40 personer med på turen. Dyktig guide var Per Ludvig Spydevold – selv fjerde generasjon i grenda og eier og driver av en av gårdene.
Han tok turgåerne med seg inn i både gårdshistorie, gammel industrihistorie og forsvarshistorie.

Bildet er tatt på Spydevoldkrokens tak – nemlig ved Isesjøbatteriet på Bjønnås – og viser fra venstre Gunnar Kullerud, Jorun Kullerud, Karin Tangene og Roar Turkerud.

Les mer om turen ved å trykke her.

Det ble også utarbeidet et 16 siders hefte til høstvandringen. Det finner du ved å trykke her.

   
   

 

 

Eget informasjonshefte om den nye turstien

Varteig Historielag har utarbeidet et 16 siders informasjonshefte om den nye turstien som ble offisielt åpnet i forbindelse med Månedens tur søndag 4. august. Turtraseen går ut fra Bøsaga, og går Kulleruddalen mot Gryteevja, for deretter å følge langs Glomma ned til Lunde-kroken. Der bryter den nye traseen nordover igjen, over Karlhytta/Lundskauen og Kullerudmosen tilbake til Bøsaga.

Heftet gir fyldige historiske data om mange av de objektene som passeres under veis, og er også rikelig utstyrt med bilder. Heftet er skrevet av Øistein Bøe.

 

Du finner heftet som pdf-dokument ved å trykke her.

   
   


 


På leting etter gamle kulturminner

Gunnar Bråthen og Isak Lunde ved stengarden på Bergerud. Arild Smaaberg, Gunnar Kultorp, Isak Lunde og Kjell Lunde på kloppa. En fantastisk flott stengard!

Varteig Historielag tar ikke sommerferie! Blant annet pågår kulturminneregistreringen for fullt. Registreringsgruppa Ovaskogs er i mål med sitt arbeid, men gruppene Østaskogs og Neaskogs jobber for fullt.
Disse bildene er tatt mens gjengen Neaskogs var på registrering en sommervarm juli-mandag. Da var det Bergerud-området som var målet for registreringen, blant annet med Møllefossen og den gamle Mølleveien.
Totalt er rundt 500 objekter registrert så langt i Varteig, og med bilder, beskrivelser og koordinater blir registreringene etter hvert lagt inn på http://kulturminnekart.no/ostfold.

Mer om registreringen finner du ved å trykke her.


 

 

Populært bøttelotteri

Siste dagen i april er en fin dag å ha kakelotteri på. Da fristes man til å prøve lykken, i håp om å få en marsipankake til kaffen 1. mai.

Det er i alle fall konklusjonen etter at Varteig Historielag denne vårdagen hadde stand med effektsalg og bøttelotteri på Mega på Hafslundsøy.

Folk sto nær sagt i kø for å sikre seg lodd. Pengene strømmet inn, og velsmakende kaker fikk bokstavelig talt bein å gå på. Stor takk til de mange blide loddkjøperne som stoppet ved standen!

På bildet er det søstrene Aslaug (t.v.) og Solveig Bergerud som kjøper lodd av historielagets Kari S. Lunde, Ragnhild Aune Sulusnes og Sølvi Jelsness.

 

   
   Kirkegårdsmiljøet rundt kirken skal sikres

I samarbeid mellom Varteig Historielag og kirkevergen i Sarpsborg skal nå gravstensmiljøet på den opprinnelige middelalderkirkegården i Varteig sikres.

En foreløpig orientering om en bevaringsplan har passert Kirkelig fellesråd, og nå utarbeides det en detaljplan for hvordan flest mulig av gravmonumentene skal bevares. Hensikten er at gravstenene skal bli stående, selv om festeavtaler opphører. Normalt ville graver uten betalt feste bli slettet, men med en verneplan vil fellesrådet påta seg ansvaret for oppretting av gravminnene, rengjøring og andre reparasjoner.

Middelalderkirkegården strekker seg fra hovedporten mot vest og til midtveis mellom kirken og kapellet. Historielaget har vært bekymret for at sletting av graver ville kunne ødelegge kirkegårdsmiljøet rundt kirken. Dette er en bekymring som deles av kirkevergen ettersom det er svært få nye gravlegginger på dette området. Nå går han altså for å bevare flest mulig av de eksisterende gravminnene.

Les mer om saken ved å trykke her

   
   Er du i slekt med Inga fra Varteig
eller Harald Hårfagre?

Ikke minst gjennom romanforfatter Jan Ove Ekebergs bøker fra middelalderen, har interessen blitt stor for kongsmoren Inga fra Varteig.

Har du lyst til å sjekke om du kan være i slekt med Inga, og kanskje er du endog etterkommer etter Harald Hårfagre?

Du kan lese mer om slektsgangen ved å trykke her.

   
   

Over 6000 kroner i grasrotmidler

Det har vært en fin respons etter at Varteig Historielag ble "grasrotorganisasjon" senhøstes 2010. Fem prosent av spilleinnsatsen på de ulike spillene i Norsk Tipping går til historielaget, dersom den som tipper oppgir laget som mottaker. 19 spillere er så langt registrert at lar andelen gå til historielaget, og resultatet er at vi har passert 6000 kroner i grasrotandel. Det blir penger av sånt!

Les mer om grasrotandelen her.

 

   
   

Hefte om Vestgård- og Strømneskroken

Til høstturen som Varteig Historielag arrangerte i Vestgård- og Strømneskroken i 2012 ble det laget et hefte som både omtaler gårdene og de mange plassene som deltakerne på turen var innom.


Du finner heftet som pdf-dokument ved å trykke her.

   
   

Håkon Håkonssons kongsgård funnet

- Sensasjonelt, sier ekspertene etter at restene etter en kongsgård som tilhørte Håkon Håkonsson er funnet på Avaldsnes. Her lot kongssønnen til Inga fra Varteig også bygge en kirke, som bærer navnet Olavskirken. Denne kirken ble reist omkring 1250.

Se mer om funnet ved å trykke her.

   
   

Kongelig 800-årsjubileum utredes

I 2017 er det 800 år siden Håkon Håkonsson ble innsatt som konge i Norge. Med Inga fra Varteig som mor har Varteig Historielag tatt et initiativ for å drøfte en behørig markering av dette kongejubileet.
Med seg i vurderingene har Varteig også fått med seg historielagene i Sarpsborg og Eidsberg. Kongssønnen ble som kjent unnfanget i gamle Borg, og Inga nedkom på Folkenborg i Eidsberg.

Les mer om jubileet ved å trykke her.

   
   

Lokalhistoriske filmperler

Varteig Historielag har fått en veldig fin respons på DVD-prosjektet, der gamle lokalhistoriske filmperler blir gjort tilgjengelig på DVD.
2011-DVD'en består av en fløterfilm, Knut Roens skuespill bygd på det første herredsstyremøtet i 1861, samt opptak fra det siste kommunestyremøtet før storkommunen var et faktum fra årsskiftet 1991-1992.
DVD'ene koster 170 kroner pr. stk.

Se mer om DVD-filmene ved å trykke her.

Lokalhistoriske artikler

På fem år har sidetallet på historielagets årstidsskrift Inga økt fra 76 til 96 sidert.
2014-utgaven er den 30. i rekken, og er proppfull av lokalhistoriske artikler.
Inga-komiteen består av Solveig Rød, Øistein Bøe og Hans Erik Pedersen. I tillegg kommer flere eksterne bidragsytere.

Inga 2014 koster 100 kroner.

For innholdsfortegnelse, trykk her.

   
   

Birkebeiner-maleriet på ukjent sted

Knud Bergsliens maleri av birkebeinerne med kongsbarnet er "forsvunnet". Gunerius Furuholmens maleri med Inga henger i Ingasalen.

Knud Bergsliens kjente birkebeiner-maleri er på ukjent sted. Maleriet av birkebeinerne med kongsbarnet Håkon Håkonsson fra 1869 ble sist gang vist fram for offentligheten under OL på Lillehammer i 1994. Nå skulle Bergsliens maleri vært med i en større utstilling i Tromsø 15. oktober, men bildet er ikke å spore. Maleriet viser birkebeinernes flukt over Filefjell med kongsemnet Håkon i 1206. En etterlikning av dette maleriet henger i Ingasalen i Bygdehallen i Varteig. Dette maleriet ble malt av Gunerius Furuholmen. Han har for øvrig tatt seg en kunstnerisk frihet ved å male også kongsmoren Inga inn i motivet, hvilket ikke Bergslien gjorde da han laget sitt maleri.
Aftenposten har skrevet om mysteriet omkring Bergsliens maleri, som ingen vil fortelle hvor finnes. Du får tilgang til artikkelen ved å trykke her.

   
   

Inga som musikkvideo!

Nå blir Inga fra Varteig og birkebeinernes kamp for å redde kongsbarnet hennes kjent over hele kloden. Det sørger det norskbritiske boybandet A1 for. I forbindelse med gruppas comeback er det laget en musikkvideo basert på låta ”Waiting for Daylight”.
Og det er på denne musikkvideoen at vi får et dramatisk møte med Inga og birkebeinerne, i deres kamp vinteren 1206 for å redde Håkon Håkonsson unna baglerne. Trykk på pila og se musikkvideoen over!

Mer om Inga fra Varteig, boybandet A1 og musikkvideoen ser du ved å trykke her.

   
   

Lokalhistorie i tre formater

Varteig Historielag satser stort for å gjøre lokalhistorien tilgjengelig for interesserte.

Årstidsskriftet Inga kommer i 96 sider - og utgaven for 2013 var den 29. i rekken. Pris: 100 kroner.

Også kalenderen med til sammen tretten eldre bilder - benevnt som "Varteig i gamle dager" er en godt innarbeidet tradisjon ettersom 2014-utgivelsen er den 30. i rekken. Pris: 80 kroner.

Til sammenlikning er de historiske filmene på DVD reneste babyen i historielaget. Den første utgaven, med skolefilmen fra 1959 og bygdefilmen fra 1961 var klar før jul i 2009. Ny DVD med fløterfilm fra 1980-tallet og skuespill basert på herredsstyret i 1861 var klar til bygdedagen i 2012. Pris: 170 kroner.

Målet er nye utgivelser av både Inga-heftet og kalenderen hvert år framover, og det kommer også flere DVD'er, så i sannhet er dette gode samleobjekter.

Alle salgsartiklene får du kjøpt ved henvendelse til Varteig Historielag.

Mer om de gamle filmene ser du her.

Mer om Varteig-kalenderen finner du her.

Se innholdsfortegnelse for Inga her.

------------------------------------------------------------

Varteig Historielag, stiftet 08.02.1982. org.nr. 991 901 809, registrert i Enhetsregisteret. Varteig Historielag har intet ansvar for innholdet i eksterne lenker.
Du når oss på mail: varteighistorielag[at]gmail.com

Webansvarlig: Øistein Bøe
Alle fotografier og tekster som ligger på Varteig Historielags nettsider er underlagt regler for kopirettigheter. Varteig Historielag tar et gebyr på 500 kroner pr. fotografi som ønskes brukt til et kommersielt formål. Når det gjelder bruk av tekster skal den enkelte tekstforfatter kontaktes. Mer informasjon fås ved henvendelse til Varteig Historielags leder.