Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Velkommen til Varteig Historielag

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982

Du er besøkende nr:

Velkommen til Varteig Historielag

Vi ønsker deg velkommen til Varteig Historielags nettsider, som ble etablert på ettervinteren 2009. Det er vårt håp at du her vil finne nyttig lesestoff både om historielagets virke og om lokalhistorie med tilknytning til Varteig.

Sist oppdatert: 29. mai 2016.

Siste oppdateringer: Flere bilder på nett, kulturminnene skal skiltes, historielagets vårtur 11. juni (forsiden), gamle minner i flotte akvareller, marsmøtet i historielaget, årsmøte i historielaget, Sarpsfossens historie, storfilm med fokus på Inga fra Varteig, minneord om Klara Westgaard (forsiden), vårprogrammet (forsiden), historielagets julemøte, 2016-kalenderen er klar, glassmaleriene i kirken, vi har passert 1000 fb-venner (forsiden), møte om tusenårsstien, historielagets bildearkiv vekker interesse (forsiden), historien om barnebarnet til Inga fra Varteig, da Varteig fikk gravkapell, fotokveld i historielaget, besøk fra Rælingen, middelalderkirkegården registreres (forsiden), stemmelokaler i Varteig, vellykket høstvandring, forfedre fra Brunsby og Mathisdalen, vekkelsesbryllupet på Snoppestad, Inga-hefter på nett, Spydevold-boka på nett (forsiden), vellykket bygdedag, Inga 2015 er klar (forsiden og her), oppdatering av gamle kart, gamle boplasser i Varteig, den nye historielagslederen skriver slektsbok, TV-innslag om historielaget (forsiden), radioopptak fra 1950, dialekt-CD og hefte klar for salg, stor respons på bilder på nett, gi grasrotandelen til Varteig Historielag, er du i slekt med Inga?, Håkon Håkonssons kongsgård, Håkon Håkonsson-jubileet, birkebeinermaleriet på ukjent sted (forsiden) og Inga fra Varteig på musikkvideo.

 

Siste nytt

 

Slektsstevne på Skaen i 1964

Dette bildet er tatt 2. august i 1964 på gårdsnummer 2072, bruksnummer 1 Skaen i Skjebergdalen. Det er slektsstevne på plassen, der etterkommerne etter Inger og Nils Skaen har satt hverandre stevne. 
All bygningsmassen fra Inger og Nils sin tid på plassen var forlengst borte da etterslekten samlet seg på Skaen. Stua vi ser på bildet ble reist omkring forrige århundreskifte, mange år etter at Nils Skaen hadde solgt gården. Skaen ble lagt til gårdsnummer 2073, bruksnummer 1 Sætre i 1850, og fungerte deretter i noen tiår som husmannsplass. 
Nå er også denne stua revet, slik at det i dag (i 2016) bare er grunnmurene tilbake som vitner om levd liv. På bildet kan vi se låven på Sætre i bakgrunnen. 
Barneflokken på Skaen var de kjente tolv, seks gutter og seks jenter, tre av hvert kjønn var blåøyde og tre av hvert kjønn var brunøyde. Barna var født mellom 1822 og 1847. Foreldrene var Nils Hansen Skaen (født i 1791) og Inger Rasmusdatter Kongsrud (født i 1801). De giftet seg i 1821. 
De tolv Skaen-søsknene fotografert i 1893. 
Til slektsstevnet i 1964 hadde Inger Johanne ("Tullik") Bøhaugen skrevet en prolog som ble framført på Skaen. 
Her skriver hun blant annet: 
"På sletten her mellom knauser og fjell, så vakkert husene lå, 
Og inn i mellom det blinker en sjø, så blank og tindrende blå. 
Av 130 mål innmark og 600 mål skog, den gården her besto. 
Sju kuer, to hester, ungfe, gris og sau, så ullen og go'. 
I fjellet gikk huldra, det var nisse i fjøs, og i skogen var bjørn og ulven grå, 
En gang de skulle ha sauene inn, elleve ihjelrevet lå." 
Og lenger ned i prologen: 
"Guttene var Hans-Kristian, Anders og Johan 
Og så Arne, Anton og Olemann. 
Jentene var Sofie, Pernille, Anne, Karen og Grete,
Inger-Marie fikk den minste hete." 
Og videre: 
"Det var dager i sol og i glede, men også i kulde og regn. 
Men trofast holdt de sammen, bakom hjemmets trygge hegn." 
Nils Hansen Skaen hadde tatt over gården etter foreldrene i 1812, og hadde ifølge skjøtet betalt 1600 spesidaler for Skaen. Nils og Inger satt med gården fram til 1849, da de solgte til Niels Christiansen Sætre for 1800 spesidaler. Skjøtet ble tinglyst 10. januar i 1850. 
Samme dag blir skjøte på gårdsnummer 2061, bruksnummer 2 og 3 Nordre Røstad tinglyst. Inger og Nils kjøpte denne gården av Hans Gjerlefsen, og kjøpesummen var satt til 500 spesidaler. 
Her døde Inger 30. august i 1850, bare 49 år gammel. Da var yngstebarnet deres kun tre år. 
Nils fortsatte å drive Nordre Røstad fram til 1855, da han solgte til sønnen Ole for samme pris som han selv hadde betalt fem år tidligere. Nils forbeholder seg retten til å bebo et kjøkkenkammers, han skal ha adgang til kjøkkenet, "samt Ret til Brændsel" hos sønnen Ole og svigerdatteren Lovise. 
Senere flytter Nils til datteren Grethe og svigersønnen Johan Olsen på Skårer i Heensfjerdingen i Eidsberg, og der døde han 4. desember i 1878. 
Et nytt slektsstevne for etterkommerne fra Skaen ble for øvrig arrangert på Varteig skole 11. august i 1996. Det ble anslått at rundt 1000 mennesker var til stede på dette stevnet. 

Dette er ett av i alt 38 ny-publiserte bilder som er lagt på nett, og som du finner ved å trykke her.

Les mer om arbeidet med bilder på nett ved å trykke her.

 

 

Rælingen Bygdetun. Omtale av bygdetunet finner du ved å trykke her. Rælingen kirke. Omtale av kirken finner du ved å trykke her. Fetsund lensemuseum. Omtale av museet finner du ved å trykke her.

Tur til Rælingen og Fetsund lørdag 11. juni

Varteig Historielag arrangerer busstur til Rælingen og Fetsund lørdag 11. juni 2016. Turen er for alle interesserte, men medlemmer har prioritet fram til påmeldingsfristen går ut.

Vi er invitert av Rælingen Historielag, og vil få omvisning både på bygdetunet og i kirken. Etter bevertning som Rælingen Historielag byr på og hyggelig prat, går turen til Fetsund lensemuseum der vi får omvisning. Så går turen til Gansvika Kro der vi får middag. Du kan velge mellom flesk og duppe eller laks.
Turen starter fra Ise (v/Betel) kl. 8.30. Stopp Varteig kirke kl 8.35, Hasle kl 8.40, ”Mega” Hafslundsøy kl 8.43 og rundkjøringa ved Hafslund skole kl 8.45. Ved behov kan vi også legge inn et stopp i Sarpsborg/Tune. Vi er hjemme ca kl 18.

Turen vil koste kr 500,- pr person. Det dekker formiddagsmat og alle omvisninger + middag.
Påmelding skjer til tlf 41 10 77 27 (Solveig Rød). Husk å si fra hvilken rett du vil ha til middag. Påmeldingen er først gyldig ved innbetaling til Varteig Historielags konto 1097.20.09666. Merk innbetalingen med eget navn.

Frist for påmelding senest torsdag 2. juni.

90.000 kroner til skilting av kulturminner

Varteig Historielag har fått et tilskudd på 90.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene skal i sin helhet gå til skilting av kulturminner i bygda. I årene fra 2009 er det foretatt fotografering, beskrivelse og koordinatfesting av mange hundre kulturminner i Varteig. Historielaget har avsluttet selve registreringsarbeidet Ovaskogs, og nå står skiltingen for tur.

Historielagsleder Oddveig Nilsen (bildet) er svært takknemlig for tilsagnet om støtte. - Sammen med egne midler og med en betydelig dugnadsinnsats skal vi merke i alt 94 ulike objekter Ovaskogs. De første skiltene håper vi er på plass over sommeren, sier hun.

Les mer om prosjektet ved å trykke her.

 

 

 

Nostalgisk reise med flotte akvareller

Oddmund Olsen hadde tatt med seg et rikt utvalg av sine flotte akvareller da han andre mandagen i april var kveldens kåsør i historielaget.

Både kunst og kunstner ble møtt med stor interesse, og morsomt var det at han også knyttet historier og personlige minner til flere av bildene.

Det ble mange gjenkjennende nikk og lave kommentarer i retning av "ja, sånn så det ut", da Olsen tok forsamlingen med på sin reise noen tiår tilbake i tid i Sarpsborg

På bildet ser vi Oddmund Olsen sammen med Solveig Rød, nestleder i Varteig Historielag.

 

Les mer om møtet og se bilder ved å trykke her.

 

 

 

 

Om prinsesser og historielagsarbeid

I mars-møtet i Varteig Historielag ble det vist en film om prinsesse Kristina, barnebarnet til Inga fra Varteig som ble gift med en spansk prins.
Mye av møtet var dessuten viet historielagets lokale virke. Blant annet jobbes det med å få merket kulturminner i Varteig. Bare Ovaskogs snakker vi om nærmere 100 kulturminner som skal få sine informasjonsskilt. Et omfattende prosjekt som man nå er i startgropa med.
Ellers ble det orientert om arbeidet som er gjort for å kvalitetssikre lokale stedsnavn på kommunale kart, samt et oppryddingsarbeid som er gjennomført for bedre å kunne presentere en del av de gjenstandene som historielaget sitter med.

Bildet er tatt i møtet og vi ser fra venstre Synnøve Lunde Karlsen, Ragnhild Lunde Komperød, Ragnhild Aune Sulusnes, Liv Østtorp Hauge, Lars Cato Skaar, Gunnar Kultorp og Oddveig Nilsen. Bak ses Sølvi Jelsness og Arne Hansen.

Les mer fra møtet ved å trykke her.

 

 

 

Dette er det nye styret i historielaget

Disse sju utgjør det nye styret i Varteig Historielag etter at årsmøtet er avholdt.
Foran fra venstre nestleder Solveig Rød, leder Oddveig Nilsen og sekretær Ingrid Kullerud. Bak fra venstre varamedlem Trond Kokkim, varamedlem Thorbjørn Olsen, kasserer Terje Bergby og styremedlem Gunnar Kultorp.

Et referat fra årsmøtet finner du ved å trykke her. Fra referatet kan du gå videre og lese både årsmøteprotokollen og årsberetningen, samt se de oppdaterte vedtektene.

 

 

 

Den utemmede Sarpsfossen

Dette motivet er fra 1848, og viser Sarpsfossen mens den ennå var utemmet og uten bru. Den første kjedebrua ble bygd i 1854, og den moderne industriutbyggingen i og ved fossen drøyde ytterligere 35 år. Selve fossen har imidlertid vært viktig for industriformål tilbake til 1600-tallet, og det første saghuset ble reist allerede på 1300-tallet.

På siste møtet i Varteig Historielag kåserte Solveig Rød om fossen, både dens historiske betydning, som turistattraksjon og som nøkkelen til industrietableringen både på Hafslund- og Borregaard-siden.

Link til bildet.

Les mer fra møtet og se flere flotte bilder av Sarpsfossen og Sarpebrua ved å trykke her.

 

 

 

 

Hun spiller Inga i storslått actionfilm

Ane Ulimoen Øverli (25) spiller Inga fra Varteig i den storslåtte actionfilmen "Birkebeinerne" som hadde kinopremiere sist fredag. Den unge skuespilleren legger ikke skjul på sin fascinasjon over kongsmoren fra Varteig. Den spennende historien fra 1200-tallet satte hun seg inn i blant annet ved å lese artiklene om Inga her på historielagets hjemmeside.

– Inga må ha vært en modig og egenrådig kvinne – eller i alle fall har omstendighetene krevd at hun ble det, framholder skuespilleren. Øverli betegner Varteigs mest kjente kvinne som sterk som ei binne som kjempet med alt hun hadde for sønnen sin.

Det er Nils Gaup som har regien på "Birkebeinerne", og med seg har han et stjernespekket lag med skuespillere. Birkebeinerne som tok kongssønnen over fjellet spilles av Jakob Oftebro (Skjervald Skrukka) og Kristofer Hivju (Torstein Skevla).

Les intervjuet med Ane Ulimoen Øverli ved å trykke her. 

Klara Westgaard er død

Klara Westgaard døde 23. januar.

Det er med stort vemod vi har mottatt meldingen om at Klara Westgaard er død. Hun ble 96 år gammel. Klara Westgaard har vært æresmedlem i Varteig Historielag i tett innpå 26 år.

Sammen med sine to eldre søsken Øivind Westgaard og Aashild Bergby forærte de i 1989 eiendommen Varteig Meieri til historielaget. På vårt årsmøte 12. februar året etter ble alle tre utnevnt til æresmedlemmer i laget. Øivind døde allerede samme året, Aashild gikk bort i august i fjor, og nå har også Klara gått ut av verden.
Det var en fantastisk gave som søsken-trioen skjenket historielaget, som ikke bare ga oss et flott sted å være, men som også sikret muligheten for å bevare et sted med en helt unik historie. En historie som favner både meieri, landhandel, telefonsentral, postkontor og fryseri.

Klara var yngst av de tre søsknene, født på Tangen i Nordre Varteig i 1919. Der drev foreldrene Anna og Anders Westgaard butikk under første verdenskrig. Senere flyttet familien til Nordre Moene, før de i 1927 kjøpte Varteig Meieri.
Som 16-åring fikk hun huspost i prestegården hos vikarpresten Ludvig Rise. Klara må ha vært en like uredd som dyktig ungjente, for i praksis bestyrte hun hele presteboligen. Hun var også dagmamma for presteparets ett år gamle datter, og i husstanden bodde det også en eldre kvinne. Da Ludvig Rise i 1937 ble utnevnt til prest i Moss, fulgte Klara med dit. Hun har fortalt oss at månedslønnen i Varteig var 15 kroner; i Moss 20 kroner.
Klara vendte imidlertid tilbake til Varteig, og i 1942 giftet hun seg med Olav Westgaard. To år senere kom datteren Solbjørg til verden.

Klara Westgaard var et ivrig misjonsmenneske. Sammen med ektemannen Olav var hun i mange år blant lederne i Neaskogs Søndagsskole, og hun var aktiv i flere kristne foreninger i Varteig.
Hun fulgte også interessert med i historielagets arbeid, og var regelmessig på våre møter så lenge helsen holdt. Klara bisto oss med informasjon til flere artikler i vårt årstidsskrift, senest i 2011 da vi hadde et intervju med henne og søsteren Aashild.

Vi lyser fred over Klara Westgaards minne.

For Varteig Historielag
Oddveig Nilsen, leder

 

 

 

Nabo-ungene ble første motivet

Fotografen hadde møysommelig spart penger til innkjøp av fotoapparat, og hva var da mer naturlig enn å stille opp ungene i nabolaget til det første bildet. 
Fra venstre ser vi Stein Roger Schau, Inga Marie Hagen, Anne Berit Kynningsrud, Torbjørn Kullerud, Rolf Kullerud og Kai Ingebret Schau. I bakgrunnen til høyre ses Kanalveien 1. 
Bildet er tatt i 1962.

Virker motivet kjent, kan det skyldes at det sto i 2015-kalenderen som historielaget gir ut.

Dette bildet er blant de 42 ny-publiserte bildene som er lagt på nett, og som du finner ved å trykke her.

Les mer om arbeidet med bilder på nett ved å trykke her.

 

Møteplanen er klar for vårhalvåret

Møteplanen for vårhalvåret er klar. Første møte er i Peisestua i Bygdehallen mandag 8. februar kl. 19.00. Først avholdes årsmøte, og deretter kåserer Solveig Rød om Sarpsfossen under overskriften "En suær forfærdelig fos".
Mandag 7. mars er det møte hvor det vises film, og noen av
historielagets arbeidsgrupper forteller om sitt arbeid siste året. I møtet mandag 11. april kommer Oddmund Olsen og viser egne tegninger og forteller fra gamle Sarpsborg.
Varteig Historielag arrangerer lørdag 11. juni sin årlige tur ut av bygda. Denne gangen er Rælingen målet for turen, med innlagt besøk på Fetsund lensemuseum.
Vårsemesteret avsluttes søndag 19. juni med bygdedagen.

 

 

Varteig Menighetskor gjestet historielaget. Foran fra venstre: Tove Pettersen, John Henry Hansen, Dagfinn Hansen, Arne Belsby og Knut Bøe. Bak fra venstre: Ann Kristin Handelsby, Laila Olavesen, Anne Mette Karlsson Vestby, Anne Lise Mariussen og Elsa Gabestad.

Historielaget og menighetskoret i god samklang

Mandagene er fast øvingskveld for Varteig Menighetskor, og Varteig Historielag har også sine møter lagt til mandagene. Koret øver i Ingasalen, mens historielaget er samlet i Peisestua. Hva var vel da mer naturlig denne første mandagen i desember enn at disse to institusjonene i bygda slo seg sammen til hyggelig førjulsavslutning med allsang og kaffe?

Første halvdel av kvelden foregikk hver for seg. Mens Kjell Einar Andersen kåserte om norrøn bosetting og oppdagelser på Grønland og i Amerika i historielaget, hadde koret sin øvelse i andre etasje. Deretter samlet man seg i Peisestua og i god samklang ble det allsang på noen av våre kjære julesanger.

Historielagets møte trakk over førti mennesker, og koret gjestet oss med 17-18 medlemmer. Dermed ble det folksomt i Peisestua, men kjøkkenkomiteen sørget for at det var både julekaker og kaffe til alle.

Les mer fra møtet ved å trykke her.

 

 

 

Varteig-kalenderen for 2016 er klar

Neste års utgave av "Varteig i gamle dager" er klar for salg i disse dager. Denne utgaven av Varteig-kalenderen er den 32. i rekken, og er en årviss tradisjon for både å publisere gamle bilder og å skaffe penger i kassa for historielaget.

Det er spennvidde i motivvalget, både når det gjelder tid og sted. Vi byr på i alt fjorten bilder denne gangen, ettersom kalenderarket for oktober neste år er utstyrt med to bilder.

Les mer om kalenderen ved å trykke her.


Dette er ett av bildene i 2016-kalenderen. Andrine (1867-1944) og Anders Tomta (1862-1949) kan saktens slappe av i kurvstolene og nyte sitt otium, her de er fotografert rundt 1940. De har hatt et langt og arbeidsomt liv og kan i sannhet fortjene å roe ned. Andrine Arnesdatter var født på Gryte, Anders Andersen på Kokkim. De giftet seg 10. november i 1892, og kort tid etter kjøpte de gårdsnummer 3028, bruksnummer 15 Tomta.
Fotograf: Ukjent. Eier av bildet: Finn Tomta.

 

 

Glassmaleriene i kirken er en kunstskatt

Glassmaleriene i Varteig kirke er en kunstskatt som nok ikke får den oppmerksomhet som den fortjener. Med smått og stort dreier det seg om rundt 115 motiver, hvorav 56 er bibelske motiver.

Varteig Historielag ønsket å bidra på sin måte for å få satt fokus på glassmaleriene, og presenterer på nettet en bildeserie på i alt 105 bilder. Bilderegistreringen favner hvert enkelt motiv, men har også flere oversiktsbilder for at man lettere kan orientere seg i forhold til plasseringen av bildene.

De to motivene på dette bildet er i dåpssakristiet.

Les mer om glassmaleriene ved å trykke her.

Bildeserien av glassmaleriene finner du ved å trykke her.

 

 

Vi har passert 1000 venner på Facebook!

Billedlig talt lar vi sjampisen sprette for følger nr. 1000!

Varteig Historielag har passert 1000 venner på Facebook etter at fb-kontoen ble opprettet i 2011. Følger nummer ett tusen melde seg på formiddagen tirsdag 17. november. Styret hadde på forhånd bestemt at vedkommende skulle tilbys ett års gratis medlemskap i Varteig Historielag. Det ble Dan Emil Winsvold som ble den tusende følgeren, og har med glede takket ja til medlemskap.
Etter en noe treg start, ble responsen på vår Facebook-side etter hvert veldig god, og tilstrømningen av nye venner er jevn. Derfor håper og tror vi at "venneskaren" skal fortsette å vokse også i tiden framover. Antall venner gjorde et kraftig byks oppover etter TV-innslaget 4. mars, da mer enn 150 nye venner meldte seg.
Hvis du ikke har blitt venn av historielaget på Facebook ennå, anbefaler vi det på det sterkeste. Dermed får du påminninger om møter, turer og andre aktiviteter i regi av Varteig Historielag, og også innlegg med blant annet gamle bilder. Vi legger også jevnlig ut bilder fra vårt digitale fotarkiv. Bruk bare menyknappen under menyvalgene til venstre på denne siden, der det står "På Facebook".

En fin måte å holde seg oppdatert på!

 

1000 år på 1000 meter

Trond Egil Svandal tok forsamlingen med seg på en historisk reise gjennom tusen år da han gjestet Varteig Historielag i november-møtet. Han fortalte om ett av prosjektene Sarpsborg kommune har igangsatt i forbindelse med tusenårs-jubileet neste år, nemlig "Tusenårsstien - 1000 år på 1000 meter".
Det ble en vandring gjennom historien med mange stopp og også noen avstikkere på strekningen fra Borgarsyssel Museum og over til Hafslund Hovedgård.

Les mer om foredraget ved å trykke her.

På bildet ser vi lydhøre møtedeltakere . Fra venstre: Hans Erik Pedersen, Lars Cato Skaar (delvis skjult), Kari Synnøve Lunde, Oddveig Nilsen og Grethe-Lise Lunde Ingerø. 

 

 

Varteig Historielags bildearkiv vekker interesse

Varteig Historielags bilder på nett vekker interesse også i andre historielag. Første torsdagen i november var Knut Øyvin Skaar og Øistein Bøe fra historielagets bildegruppa i Askim for å redegjøre for arbeidet med bilder i tillitsmannsmøtet i Østfold Historielag.

Overskriften for redegjørelsen var: "Fra prat over kaffekoppen til bilder på nettet". Forsamlingen på rundt 40 deltakere fra ulike historielag i Østfold fikk en orientering om arbeidet som gjøres.

Vil du lese mer om arbeidet med innsamling av gamle bilder i Varteig, kan du trykke her.

 

 

 

Ingas barnebarn var både norsk og spansk prinsesse

Inga fra Varteigs barnebarn Kristina var både norsk og spansk prinsesse. I året 1258 giftet hun seg nemlig med prins Felipe, en bror av spanskekongen Alfonso den vise. Dessverre døde Kristina bare fire år senere, men historien om henne er både spennende og mangfoldig. I oktober-møtet i historielaget tok Thorbjørn Greipsland forsamlingen med tilbake til 1200-tallet og Kristinas liv.

Bildet viser statuen av prinsessen, der den står i spanske Covarrubias.

Les referat fra møtet her.


 

 

 

Lang vei fram til det ble gravkapell

Det skulle bli en lang vei fram til gravkapellet i Varteig kunne innvies i 1952. Da menighetsrådet i 1946 vedtok å innhente tegninger, hadde saken allerede versert i flere år.
De første årene etter krigen var det sterk rasjonering på bygningsmaterialer og vanskelig å få byggeløyve. Det rammet også Varteig, som fikk avslag på søknaden om å bygge kapell.
Først høsten 1949 var grunnmur og dekke ferdig, og det skulle ta ytterligere halvannet år før endelig byggeløyve for bygningen kom. Byggearbeidene startet i oktober 1951, og i desember året etter kunne biskop Johannes Smemo vigsle kapellet. Da hadde det gått mer enn seks år siden tegningene forelå.

Les mer om tilblivelsen av kapellet ved å trykke her.

 Bildearkivet var tema gjennom hele dagen

Varteig Historielags bildearkiv på nett vekker berettiget oppmerksomhet. Det fikk vi erfare mandag 21. september, da en delegasjon fra Rælingen Historielag kom på besøk for å bli bedre orientert om jobben som ligger bak både program og innhold i fotoarkivet. De fikk også en omvisning på Meieriet (bildet ytterst til høyre), museet og kirken.

På kvelden var det møte i historielaget hvor temaet nettopp var bildesamlingen. Der var også folk oppfordret til å ta med seg bilder som kunne ha interesse, og disse ble skannet og informasjon notert i løpet av kvelden. Bildegruppas leder Knut Øyvin Skaar (bildet til høyre) orienterte om fotosamlingen.

Les mer om besøket fra Rælingen ved å trykke her.
Les mer om fotokvelden ved å trykke her.

 

 

Middelalderkirkegården fotoregistreres

Middelalderkirkegården i Varteig går fra hovedporten mot vest og fram til omkring midtveis mellom sakristiene og kapellet. Varteig Historielag foretok både i 2006 og 2012 en fotoregistrering av middelalderkirkegården, og nå er bilder av gravminnene i ferd med å bli lagt ut i vårt digitale fotoarkiv. Foreløpig er rundt 100 bilder publisert, og de resterende omkring 70 vil bli lagt ut fortløpende.
I tillegg til bilder av gravminnene, har vi nå også lagt de publiserte bildene inn på kirkegårdskart. På den måten kan man enkelt orientere seg på middelalderkirkegården dersom man ser etter en bestemt grav.
Kirkevergen har startet et arbeid med en bevaringsplan for middelalderkirkegården i Varteig. Les mer om dette prosjektet ved å trykke her.
Bildene av gravminnene finner du ved å trykke her.
Web-sidene med kirkegårdskart hvor bildene er linket, finner du her:
Gravfelt 01.
Gravfelt 02.
Gravfelt 03.

 

 

 

Tre av de fire stemmestedene har forsvunnet

Fram til og med stortingsvalget i 1993 var det fire stemmelokaler i Varteig. Dette bildet er fra kommune- og fylkestingsvalget i 1975, der valgmannskapene er fotografert på Høgheim. Bedehuset var stemmelokale for Ovaskogs valgkrets. Fra venstre ser vi John Nordahl Karlsen, Arne Bøe, Eugen Grøtvedt og Ingemann Glenne, med valgurna strategisk plassert på bordet foran dem. I tillegg til Ovaskogs, var Østaskogs, Neaskogs og Hasle egne valgkretser.
Nå er det bare ett stemmelokale igjen i gamle Varteig, nemlig Bygdehallen. Varteig valgkrets dekker Ovaskogs og Neaskogs med unntak av Hasle. Befolkningen på Hasle må til Øya-skolen for å gjøre sin borgerplikt, mens oppsitterne Østaskogs og Ise må til det tidligere administrasjonsbygget i Skjeberg.

Fram til og med kommunestyrevalget i 1916 var det for øvrig også bare ett stemmelokale i Varteig. Da var det ungdomsforeningens forsamlingslokale Breidablikk som ble benyttet.

Les mer om stemmelokalene ved å trykke her.

 

 

Mangfoldig historie i Kingsrødkroken

Historien i Kingsrødkroken er mangslungen og vitner til fulle om stor aktivitet og ditto bosetting om man går et århundre eller to tilbake. Dette var utgangspunktet for Varteig Historielags årvisse høstvandring nettopp i Kingsrødkroken første lørdagen i september.

Ingen kjenner denne historien bedre enn Yngvar Kingsrød, og det var da også han som guidet turdeltakerne rundt på gjengrodde stier. Han hadde også lagt ned mye arbeid i et eget hefte til turen.

Høstvandringen ble i alle deler vellykket, og den foregikk i flott høstvær. Akkurat det siste så mørkt ut på morgenkvisten, da regnet høljet ned. Trolig er nok dette også årsaken til at oppslutningen ikke ble så stor som ønsket. Det var nok ikke alle som forutså at værgudene til de grader var på arrangørenes side at sola skulle titte fram ved turstart klokka elleve.

For dem som hadde tatt veien til Kingsrød ble det en innholdsrik lørdag. På bildet ser vi turdeltakerne. Foran: Ingrid Kullerud, Thorbjørn Olsen, Jan Hasle, Ellen Hasle Kokkim og Yngvar Kingsrød. Bak: Gunnar Kultorp og Vidar Bergerud.

Les mer om turen ved å trykke her.

 

 

 

Erik Brun foran museet i Varteig. Bygningen var bolig på Vestre Brunsby og ble reist av Eriks tipptippoldeforeldre i 1812.

I tipptippoldeforeldrenes fotefar

Erik Brun gikk i sine tipptippoldeforeldres fotefar da han i sommer besøkte Varteig for å sette seg bedre inn i Brunsby-slektens historie.

Erik er nemlig tipptippoldebarn av Cathrine Olsdatter og Simen Svendsen Brunsby. De eide og drev Vestre Brunsby for 200 år siden. Det var også Cathrine og Simen som bygde det nye våningshuset på gården, som i dag tjener som bygdemuseum i Varteig. Bygningen ble reist i 1812, etter at den forrige boligen var ødelagt i brann.

Erik Bruns slektshistorie går fra Cathrine og Simen på Brunsby til tippoldeforeldrene Eli og Mathis på Nedre Dalene (Mathishytta). Oldefaren Simen representerer siste slektsleddet til Erik Brun som har opphav i Varteig. Simen tok etternavnet Brun. Han var yrkesmilitær, og ble tildelt kong Oscar IIs fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste.

Les mer om Erik Brun og hans forfedre i Varteig ved å trykke her.

På samme siden vil du også kunne lese om Peter Lee fra Washington som jakter sine norske røtter.


 

 

Bryllupet ble starten på en vekkelse

Da Anna og Henrik Bøhaugen giftet seg 3. februar i 1905, utviklet bryllupsfesten seg til å bli et vekkelsesmøte. Brudeparet var blitt kristne kort tid før bryllupet, og de ønsket å ha en feiring i kristen ånd og stil. Det ble en rekke sterkt følelsesladde vitnesbyrd og hele bryllupsselskapet ble preget av stemningen. Beretningene vet å fortelle at kokka måtte varme opp kveldsmaten tre ganger før gjestene på Snoppestad fikk kommet seg til bords. 

Dette ble starten på en omfattende vekkelse i Varteig, mest Ovaskogs og Neaskogs – men også enkelte steder Østaskogs.

Bildet av Anna og Henrik til høyre er for øvrig forlovelsesbildet deres.

Les mer om det spesielle bryllupet på Snoppestad ved å trykke her.

 

 

 

 

Inga-hefter lagt på nett

Nå ligger alle de atten første utgavene av Varteig Historielags årstidsskrift Inga ute på nett. De sju siste, fra 1996 til 2002, er publisert nå.
Varteig Historielag ble stiftet i 1982, og allerede i 1985 var første årstidsskriftet klart til salg på bygdedagen. Siden har Inga-heftet vært like årvisst som selve bygdedagen. Og Varteig-kalenderen, for den saks skyld.
Har du ikke de gamle utgavene? Eller det kanskje er på tide å friske opp igjen i de mange lokalhistoriske artiklene? Da er sommerlektyren å finne her:
Inga 1996
Inga 1997
Inga 1998
Inga 1999
Inga 2000
Inga 2001
Inga 2002

Du finner en komplett oversikt over innholdet i alle utgavene, og tilgang til de atten utgavene som er lagt ut på nett, ved å trykke her.

 Olav Spydevold.

 

Varteigboka fra 1956 er på nettet

Nasjonalbiblioteket har lagt ut en skannet versjon av bygdeboka til Olav Spydevold, som ble utgitt i 1956. "Varteig - en liten bygds historie" er knapt å få tak i utenom i antikvariater, slik at publiseringen på nett er et svært godt alternativ. Du finner boka ved å trykke her.
Eneste forutsetningen er at du har norsk ip-adresse.

Samtidig minner vi om artikkelen som tar for seg Spydevold-bokas tilblivelse. Den finner du ved å trykke her.

God fornøyelse!

 Målte kreftene på bygdedagen

Varteigmesterskapet, for anledning forkortet til VM, i melkespannkasting er et årlig og særdeles populært innslag i bygdedagsprogrammet. I år var det rekorddeltakelse med 42 som fikk testet seg i både styrke og teknikk.

Gudmund Bøe Seljehammer var eldstemann i konkurransen. Han går i sitt syttiende år, men det forhindret ikke god innsats og bra kastlengder.

Ellers vil du kunne lese mer om bygdedagsarrangementet og studere et vell av bilder ved å trykke her.

 

 

 

 

 

Forsiden på årets Inga prydes av en tegning av gårdsnummer 3015, bruksnummer 4 m.fl. Kokkimbråten.

Inga er spekket med god lokalhistorie

Årets utgave av Varteig Historielags årstidsskrift Inga var klart for salg i juni. Utgaven for 2015 er spekket med gode lokalhistoriske artikler.

Visste du at Olaf Tonning ble forsøkt avsatt som lærer? Eller at Ståla ble født som husmannsdatter på Hasledalen under Knatterud? Eller at Martin O. Larsen på Småberg ga ut egen salmebok? Eller at Jahn Teigen har slektsrøtter fra Varteig?
Ikke? Da vil vi anbefale Inga-heftet på det varmeste. Enskjønt hefte, det nærmer seg bok med sine 96 sider.

Blant et stort antall artikler vil du kunne lese om krigstilstandene i Varteig i 1814, om Gunvormusikken på Ise, og om Lunde Gartneri. Ragnhild Brenne skriver om sin oppvekst, vi har gjenoppfrisket en gammel avisartikkel skrevet av Arnt Bergby som en ren hyllest til hjembygda, og vi markerer at Varteig Bygdekvinnelag er 80 år i år.
Jonn Johansen kom til Varteig som fosterbarn, og han forteller om gode oppvekstår på Lilleng. Asmund Brenne beretter om en sykkeltur til Tomb med forviklinger under krigen, og vi tar for oss avisnyheter fra Varteig for 100 år siden.
Vi fortsetter også presentasjonen av gårder i Varteig, og denne gang har turen kommet til 3015/1 Østre Kokkim og 3015/4 m.fl. Kokkimbråten.

Én ting kan man i alle fall slå fast med sikkerhet: Selv om Varteig er ei lita bygd, er den rik på historie. Derfor er det heller ikke vanskelig å finne temaer til artikler i Inga.
Årstidsskriftet Inga kan kjøpes gjennom tillitsvalgte i historielaget. Prisen er 100 kroner.

Se mer om innholdet i årets utgave ved å trykke her.

 

 

 


Våt - men vellykket tur til Kongsvinger

Varteig Historielag hadde siste lørdagen i mai sin årlige tur ut av bygda. Denne gangen gikk ferden til Kongsvinger, med blant annet omvisning på Kongsvinger festning, der dette bildet er hentet fra.

Turen ble våt, da værgudene var rause med nedbøren. Derfor ble oppholdene utendørs noe forkortet, til fordel for bedre tid på utstillinger og orienteringer innendørs.

Dermed ble det også i alle deler en vellykket tur, med utelukkende godt fornøyde deltakere.

Du kan lese mer fra turen ved å trykke her.

 

 

 

 

Dette er et utsnitt av et sammensatt kart fra 1775.

Oppdatering av gamle Varteig-kart

Vi har lagt ut flere kart fra gamle Varteig. Vi har hentet kartelementer fra historiske kart som Kartverket har publisert (ref. linker på sidene). Hvert kart er således satt sammen av opp til ni kartbiter.
Vi har samlet kart fra årene 1775/1776 - 1795 - 1804 - 1822/1826 - 1854 - 1899/1905 og 1982.
For kart over hele Varteig henvises til 1775 - 1795 - 1822 - 1854 - 1905 og 1982. Disse er verdt å studere, blant annet for plassering av husmannsplasser og navn på gårder og plasser. Vi har også markert hvordan veier gikk mellom gårder og plasser på kart fra 1775, 1826 og 1854. Sammenholder man flere kart, klarer man også å få et bilde av skrivemåte og utviklingen av gårder og husmannsplasser i Varteig. Det må vel tillegges at kartene ikke kan regnes for å være 100 prosent riktige, men det til tross, så gir det et godt tidsbilde av Varteig.
Ut over det finnes også kart over Østfold/Smaalenene fra 1854 og 1905 som er rikt på detaljer. Som en kuriositet har vi tatt med det 'Schieberske Compagnies District' med veier gjennom Varteig, detaljkart over Fossum bru som et militært strategisk område, samt bykjernene i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden/Fredrikshald. Vi gjør oppmerksom på at enkelte kart er store og tar litt tid å laste ned.

Du finner kartene ved å trykke her.

 

 

 

På vandring mellom Varteigs boplasser

I regi av Varteig Historielag har det de siste årene pågått en kulturminneregistrering i bygda. Veldig mye faktisk informasjon er dermed blitt gjort tilgjengelig på nettet, der også kulturminnene er GPS-plassert på kart.

Her på hjemmesiden har vi forsøkt å løfte fram de mange boplassene som er blitt registrert. Det kan være husmannsplasser eller små bruk, hvorav mange ikke lenger eksisterer. Det gjelder eksempelvis for Øvre Morthaugen (bildet), som du kan lese mer om ved å trykke her. Totalt omfatter oversikten så langt rundt 150 objekter.

Ovaskogs er registreringen avsluttet, mens den fortsatt pågår Neaskogs og Østaskogs. Derfor vil det foreløpig også være forskjeller både i mengden registreringer og i beskrivelsen av dem.

Vi anbefaler en tur inn på oversikten over boplasser og fornminner i Varteig! Der er det mye kunnskap å hente. Dessuten vil kartene med plottede kulturminner være et utmerket verktøy når søndagsturen skal planlegges.

 

 

 

Letingen etter avdød oldefar førte henne til Varteig

Oddveig Nilsen. Olaves Eriksen.

Oddveig Nilsen fra Kjølberg er i ferd med å skrive slektsbok. I den forbindelse lette hun etter spor etter sin avdøde oldefar Olaves Eriksen.

Denne jakten førte henne for fire år siden til Varteig. Der fant hun det hun søkte. Olaves var nemlig født på Belsby og hadde hatt mye av sin oppvekst på Bergerud-Køya ved Bøkrysset, før han etablerte seg på Selbak.

Oddveig har vært aktiv i Varteig Historielag siden hun "fant" oldefaren. Nå er hun nyvalgt leder i laget.

Les mer om Oddveig ved å trykke her.

 

 

 

 

Gamle bilder er godt stoff - også for NRK!

Varteig Historielag var i TV-ruta onsdag 4. mars. Martin Tangen Schmidt fra NRK Østfold laget et innslag om historielagets arbeid med å samle inn og publisere bilder med Varteig-tilknytning. Bakgrunnen var at vi i fjor fikk en million - 1.000.000 - hits i våre bildealbum.

TV-iInnslaget var tiltenkt distriktssendingen, og kom i så måte på lufta i NRK Østfolds sending kl. 18.45. Nyhetsavdelingen på Marienlyst må imidlertid også ha falt for innslaget, for samme reportasjen kom i "Norge i dag" i nyhetssendingen på NRK 1 kl. 21.00. Det er i alle fall første gang Varteig Historielag er på riksdekkende fjernsyn, og det er formodentlig lenge siden Varteig ble presentert i beste sendetid.

På bildet ser vi NRK-reporter Martin Tangen Scmidt t.v. sammen med de to fra Varteig Historielkags bildegruppe som ble intervjuet i innslaget, Knut Øyvin Skaar (midten) og Øistein Bøe.

TV-innslaget om Varteig Historielags bilde-arbeid finner du ved å trykke her.

 

 

 

 

Arnt Bergby. Lars Bøe.

Radioopptak fram fra glemselen

Et radioopptak gjort av to eldre vartinger i 1950 er kommet fram fra glemselen og gjort tilgjengelig for Varteig Historielag. Lars Bøe (født i 1881) og Arnt Bergby (født i 1883) medvirker. Bøe forteller fra lokale forhold rundt forrige århundreskifte, om blant andre Maren på Fosselia som tjente 50 øre dagen for å bake og vaske rundt på gården. Han forteller også om herredsstyrets virke tidlig på 1900-tallet, og de noe spesielle kriteriene for å bli valgt inn.

Arnt Bergby var en kulturpersonlighet, og bidrar i programmet med både viser, regler og lokk slik de ble sunget i Varteig midt på 1800-tallet. Hans bidrag favner fra vakker vuggevise til gjeterens hverdag.

Les omtalen og hør på opptaket ved å trykke her.

 

 

 

 


Dugnad på uthuset

Nå får uthuset ved Meieriet bedre utstillingslokaler. Det søndre rommet får nytt bjelkelag og gulv, og det blir også laget nye "bruer" inn til de andre rommene i uthuset. Det er en utvidet meierikomité som står for arbeidene. Uthusbygningen nyttes dels til lager, men er åpent for utstillingsaktiviteter blant annet på bygdedagen.

På bildet til høyre er det Kai Rød, Isak Lunde og Gunnar Bråthen som er i sving.

Se flere bilder fra dugnadsarbeidet på Meieriet ved å trykke her.

 

 

 


 

 

Coveret på CD'en.
Forsiden på tekstheftet.

Varte-dialekt både på CD og i hefte

Siste hånd er lagt på verket, og nå er ”Sånn prekæ døm i Varte før i tiæ” klar både på CD og i teksthefte. – En lang prosess er ved veis ende, og på møtet vårt i Bygdehallen mandag blir det mulig å få kjøpt CD-plata og heftet, sier historielagsleder Solveig Rød.

– En av våre målsettinger er jo å spre lokalhistorie, og dialekt er absolutt lokalhistorie. Derfor har vi sett det som viktig å ta vare på gamle ord og uttrykk, sier Rød.

Omkring 700 ord med forklaring er med i samlingen, og i mange tilfeller gis det også eksempler på hvordan ordet ble brukt. Innholdet omfatter også en del uttrykk, og mange av stedsnavnene i Varteig er gjengitt på dialekt. Innledningen på både CD-plata og heftet er for øvrig en tenkt dialog mellom en heller fornem og fin byfrue og en ekte bondetalp fra Varteig.

Les mer om dialektaksjonen, og få smakebiter fra CD’en ved å trykke her.


 

 

   
   

 

 


På leting etter gamle kulturminner

Gunnar Bråthen og Isak Lunde ved stengarden på Bergerud. Arild Smaaberg, Gunnar Kultorp, Isak Lunde og Kjell Lunde på kloppa. En fantastisk flott stengard!

Varteig Historielag tar ikke sommerferie! Blant annet pågår kulturminneregistreringen for fullt. Registreringsgruppa Ovaskogs er i mål med sitt arbeid, men gruppene Østaskogs og Neaskogs jobber for fullt.
Disse bildene er tatt mens gjengen Neaskogs var på registrering en sommervarm juli-mandag. Da var det Bergerud-området som var målet for registreringen, blant annet med Møllefossen og den gamle Mølleveien.
Totalt er rundt 500 objekter registrert så langt i Varteig, og med bilder, beskrivelser og koordinater blir registreringene etter hvert lagt inn på http://kulturminnekart.no/ostfold.

Mer om registreringen finner du ved å trykke her.


 

 

Populært bøttelotteri

Siste dagen i april er en fin dag å ha kakelotteri på. Da fristes man til å prøve lykken, i håp om å få en marsipankake til kaffen 1. mai.

Det er i alle fall konklusjonen etter at Varteig Historielag denne vårdagen hadde stand med effektsalg og bøttelotteri på Mega på Hafslundsøy.

Folk sto nær sagt i kø for å sikre seg lodd. Pengene strømmet inn, og velsmakende kaker fikk bokstavelig talt bein å gå på. Stor takk til de mange blide loddkjøperne som stoppet ved standen!

På bildet er det søstrene Aslaug (t.v.) og Solveig Bergerud som kjøper lodd av historielagets Kari S. Lunde, Ragnhild Aune Sulusnes og Sølvi Jelsness.

 

   
   
Er du i slekt med Inga fra Varteig
eller Harald Hårfagre?

Ikke minst gjennom romanforfatter Jan Ove Ekebergs bøker fra middelalderen, har interessen blitt stor for kongsmoren Inga fra Varteig.

Har du lyst til å sjekke om du kan være i slekt med Inga, og kanskje er du endog etterkommer etter Harald Hårfagre?

Du kan lese mer om slektsgangen ved å trykke her.

   
   

Over 6000 kroner i grasrotmidler

Det har vært en fin respons etter at Varteig Historielag ble "grasrotorganisasjon" senhøstes 2010. Fem prosent av spilleinnsatsen på de ulike spillene i Norsk Tipping går til historielaget, dersom den som tipper oppgir laget som mottaker. 19 spillere er så langt registrert at lar andelen gå til historielaget, og resultatet er at vi har passert 6000 kroner i grasrotandel. Det blir penger av sånt!

Les mer om grasrotandelen her.

 

   
   

Håkon Håkonssons kongsgård funnet

- Sensasjonelt, sier ekspertene etter at restene etter en kongsgård som tilhørte Håkon Håkonsson er funnet på Avaldsnes. Her lot kongssønnen til Inga fra Varteig også bygge en kirke, som bærer navnet Olavskirken. Denne kirken ble reist omkring 1250.

Se mer om funnet ved å trykke her.

   
   

Kongelig 800-årsjubileum utredes

I 2017 er det 800 år siden Håkon Håkonsson ble innsatt som konge i Norge. Med Inga fra Varteig som mor har Varteig Historielag tatt et initiativ for å drøfte en behørig markering av dette kongejubileet.
Med seg i vurderingene har Varteig også fått med seg historielagene i Sarpsborg og Eidsberg. Kongssønnen ble som kjent unnfanget i gamle Borg, og Inga nedkom på Folkenborg i Eidsberg.

Les mer om jubileet ved å trykke her.

   
   

Birkebeiner-maleriet på ukjent sted

Knud Bergsliens maleri av birkebeinerne med kongsbarnet er "forsvunnet". Gunerius Furuholmens maleri med Inga henger i Ingasalen.

Knud Bergsliens kjente birkebeiner-maleri er på ukjent sted. Maleriet av birkebeinerne med kongsbarnet Håkon Håkonsson fra 1869 ble sist gang vist fram for offentligheten under OL på Lillehammer i 1994. Nå skulle Bergsliens maleri vært med i en større utstilling i Tromsø 15. oktober, men bildet er ikke å spore. Maleriet viser birkebeinernes flukt over Filefjell med kongsemnet Håkon i 1206. En etterlikning av dette maleriet henger i Ingasalen i Bygdehallen i Varteig. Dette maleriet ble malt av Gunerius Furuholmen. Han har for øvrig tatt seg en kunstnerisk frihet ved å male også kongsmoren Inga inn i motivet, hvilket ikke Bergslien gjorde da han laget sitt maleri.
Aftenposten har skrevet om mysteriet omkring Bergsliens maleri, som ingen vil fortelle hvor finnes. Du får tilgang til artikkelen ved å trykke her.

   
   

Inga som musikkvideo!

Nå blir Inga fra Varteig og birkebeinernes kamp for å redde kongsbarnet hennes kjent over hele kloden. Det sørger det norskbritiske boybandet A1 for. I forbindelse med gruppas comeback er det laget en musikkvideo basert på låta ”Waiting for Daylight”.
Og det er på denne musikkvideoen at vi får et dramatisk møte med Inga og birkebeinerne, i deres kamp vinteren 1206 for å redde Håkon Håkonsson unna baglerne. Trykk på pila og se musikkvideoen over!

Mer om Inga fra Varteig, boybandet A1 og musikkvideoen ser du ved å trykke her.

   
   

Lokalhistorie i tre formater

Varteig Historielag satser stort for å gjøre lokalhistorien tilgjengelig for interesserte.

Årstidsskriftet Inga kommer i 96 sider - og utgaven for 2013 var den 29. i rekken. Pris: 100 kroner.

Også kalenderen med til sammen tretten eldre bilder - benevnt som "Varteig i gamle dager" er en godt innarbeidet tradisjon ettersom 2014-utgivelsen er den 30. i rekken. Pris: 80 kroner.

Til sammenlikning er de historiske filmene på DVD reneste babyen i historielaget. Den første utgaven, med skolefilmen fra 1959 og bygdefilmen fra 1961 var klar før jul i 2009. Ny DVD med fløterfilm fra 1980-tallet og skuespill basert på herredsstyret i 1861 var klar til bygdedagen i 2012. Pris: 170 kroner.

Målet er nye utgivelser av både Inga-heftet og kalenderen hvert år framover, og det kommer også flere DVD'er, så i sannhet er dette gode samleobjekter.

Alle salgsartiklene får du kjøpt ved henvendelse til Varteig Historielag.

Mer om de gamle filmene ser du her.

Mer om Varteig-kalenderen finner du her.

Se innholdsfortegnelse for Inga her.

------------------------------------------------------------

Varteig Historielag, stiftet 08.02.1982. org.nr. 991 901 809, registrert i Enhetsregisteret. Varteig Historielag har intet ansvar for innholdet i eksterne lenker.
Du når oss på mail: varteighistorielag[at]gmail.com

Webansvarlig: Øistein Bøe
Alle fotografier og tekster som ligger på Varteig Historielags nettsider er underlagt regler for kopirettigheter. Varteig Historielag tar et gebyr på 500 kroner pr. fotografi som ønskes brukt til et kommersielt formål. Når det gjelder bruk av tekster skal den enkelte tekstforfatter kontaktes. Mer informasjon fås ved henvendelse til Varteig Historielags leder.