Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2013bygdedag

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
2014 2012 2011 2010 2009 2004-2008 Tilbake

Søndag 16. juni 2013: Bygdedag i Varteig:

Våt inngang på en vellykket bygdedag

Det så ærlig talt ikke spesielt lyst ut for årets bygdedagsarrangement. Værgudene skapte mer spenning enn hva utstillere og arrangører egentlig satte pris på. Men når status gjøres opp, er den våte inngangen på dagen glemt. Da er det sola og de mange menneskene som huskes.

Spenningen hos arrangøren var stor; ville regnet på formiddagen skremme folk fra å komme på bygdedagen. Frykten viste seg heldigvis å være fullstendig ubegrunnet. Her fra talen på stevnet.
(Fotos: Øistein Bøe og Kjell Lunde.)

(Lagt på nett 17.06.2013.)
De mange som deltok i bygdedagsgudstjenesten kunne ikke unngå å bli våte i håret på vei inn i kirken. I alle fall om paraplyen lå igjen hjemme. Og ved Bygdehallen, museet og Varteig Meieri så utstillere og øvrige dugnadsarbeidere med bekymring på mørke skyer som inneholdt mye væte.
Det store spørsmålet var om man skulle våge å være ute i det fri, eller om man skulle gardere seg og sikre standplass under tak. Mange valgte det sikre framfor det værmessig uvisse, og flyttet sin utstilling innendørs.
Og i bygdedagskomiteen klødde man seg i hodet. Måtte man i all hast gjøre Ingasalen i stand til bygdedagsprogrammet? Men det kunne jo uansett ikke skje før 50-årskonfirmantene hadde hatt sin sammenkomst i den samme salen etter gudstjenesten.

Hesteskyss og solgløtt
Det var nok mange som hadde vært innom yr.no for å se bygdedagsværet, og der var det lovet opphold og gløtt av sol fra klokka tolv. Ville prognosene holde?
Joda, de holdt i massevis. Det ble ikke bare solgløtt, det ble tidvis en varmende sol. Og ikke en dråpe regn på arrangementet – når utstillinger og aktiviteter så smått ble dratt i gang i halv ett-tiden.
50-årskonfirmantene kunne også sitte trygt og uten fare for å bli våte da de standsmessig ble fraktet fra kirken til Bygdehallen med hest og trille. Kusker var Torild Smaaberg Lunde og Asmund Brenne.
Riktignok kunne det synes som om folk i bygda trengte litt tid på å komme i finstasen etter væromslaget, for det var tynt med folk da utstillingene åpnet halv ett. Da Torild Lindemark ønsket velkommen til det offisielle programmet klokka to, var det imidlertid gledelig mye folk på stevneplassen.
I år var det for øvrig langveisfarende på arrangementet. Ekteparet Kim og Peter Lee med datteren Kerstin kom helt fra Eagan, like sør for Minneapolis. De var i Varteig for å spore sine tipptippoldeforeldre, og benyttet samtidig anledningen til å overvære bygdedagen. Les mer om Amerika-besøket her.
(Omtalen fortsetter under bildene.)

Standsmessig skyss fra kirken, med Torild Smaaberg Lunde som kusk. F.v.: Gunnar Kullerud, Else Marie Berg, Edel Irene Førrisdahl, Jorunn Hasle og Gerd Sulusnes. Et særdeles hyggelig innslag med hest og trille, for å frakte dagens hedersgjester - 50-årskonfirmantene - fra gudstjenesten til bespisning i Bygdehallen. Ved tømmene sitter Asmund Brenne. Det er en lang og hyggelig tradisjon at avgangselevene fra 50 år tilbake er invitert som hedersgjester på bygdedagen i Varteig. Her fra bespisningen, med 50-årskonfirmantene, menighetsrådet og andre gjester.

Ett arrangement - tre steder
Selv om det offisielle programmet gikk av stabelen ved Bygdehallen, var det stor aktivitet og mye folk også ved Meieriet. Dessuten var bygdemuseet midt i mellom åpent med guiding, og mange benyttet anledningen til å ta en tur innom den 201 år gamle bygningen som i sin tid var våningshuset på Brunsby.
Dermed er på mange måter publikum godt fordelt på flere arrangementssteder, og et forsiktig anslag gikk på at det må ha vært rundt 300 mennesker på bygdedagen. En flott oppslutning, spesielt med tanke på det usikre været på formiddagen. Det beviser bare at vartinger – og andre, for den saks skyld – vet å slutte mannjevnt opp om bygdedagen, nesten uavhengig av hva de berømte værguder måtte finne på.
(Omtalen fortsetter under bildene.)

- Vi har grunn til å være stolte av Inga, sa Harald Sælid da han la ned blomster ved hennes bauta. Han blir her assistert av stevneleder Torild Lindemark. Bygdekvinnenes gode lefser og et besøk på bygdemuseet for å skrive navnet sitt i gjesteboka var to av innslagene som Amalie Pettersen husket best fra hun var barn på bygdedagen. Karoline Gundersen (t.v.) minnet dem som hadde gått bort i Varteig siden forrige bygdedagen. Her får hun takk og blomster av stevneleder Torild Lindemark.

Stolt av Inga
Et nytt innslag på bygdedagen i år var blomsternedleggelsen ved Inga-bautaen. Det vil si – nytt i den forstand at det ikke har vært noen markering ved bautaen på mange år.
Nå ønsket imidlertid bygdedagskomiteen å ta opp igjen tradisjonen ved å sette litt fokus på kongsmoren fra Varteig. Harald Sælid holdt talen ved bautaen og la ned blomstene.
Sælid minnet om at Inga fostret konger i tre generasjoner som har satt spor etter seg i norgeshistorien. Det gjelder sønnen Håkon Håkonsson, sønnesønnen Magnus Lagabøte og oldebarnet Håkon 5. Magnusson. I tillegg havnet etterkommere etter Inga på tronen også i Sverige og Danmark, og hennes etterkommere fikk derfor en betydelig innvirkning på politikk og styring i alle de tre nordiske landene.
– Vi har grunn til å være stolte av vår Inga, sa Harald Sælid.
Varteig Menighetskor deltok for øvrig under arrangementet ved Inga-bautaen. Det ble en verdig og fin markering av Varteigs store datter, og blomsternedleggelsen er tenkt å bli årviss. I så fall blir det en fin opptrapping fram til 2017. Da er det nemlig 800 år siden Håkon Håkonsson ble hyllet som konge i Norge, og det skal markeres også i Varteig om fire år.

Bygdedagen må bestå
Amalie Pettersen hilste fra de unge. Hun hadde intet behov for å revolusjonere bygdedagen, kanskje tvert imot. Hun slo fast at bygdedagen måtte bestå også i framtiden, som et naturlig samlingspunkt for folk.
Hva hun selv husket best fra hun var på bygdedagen som småjente? Jo, det var bygdekvinnenes lefser – og besøket innom museet hvor det var selvsagt at hun skrev navnet sitt i gjesteboka.
Det er tradisjon på bygdedagen å minnes dem som har gått bort siden forrige bygdedag. I år ble det gjort ved Karoline Gundersen, der navnene leses opp, og forsamlingen minnes dem med ett minutts stillhet.

Reidun Andreassen var taler på bygdedagen, og trakk linjer tilbake både i politikk og samfunnsforhold. Spesielt vektla hun stemmerettsjubileet. Det er kvinnene som drar lasset i bygdedagen. Her takkes "konferansier" Torild Lindemark for jobben av Kari S. Lunde - leder i Varteig Historielag og sentralt medlem i bygdedagskomiteen.

Lik lønn for likt arbeid
Reidun Andreassen var taler på bygdedagen. Opprinnelig Oslo-jente som bodde i Varteig fra 1970 til midt på 1990-tallet.
Hun innledet med å si at det var en ære å få være festtaleren, og kom blant annet inn på stemmerettsjubileet som ble markert tidligere i uka.
Ellers trakk hun linjene tilbake til da hun engasjerte seg i lokalpolitikken i Varteig, via fylkespolitikk og til hun i 1984 ble valgt inn på Stortinget. Hun har også hatt tunge verv innenfor fagbevegelsen, og hun sa seg litt stolt over at hun hadde vært første kvinnelige leder i 1. mai-komiteen i Sarpsborg.
Hun slo også fast at Varteig-kvinner hadde satt spor etter seg. Blant annet var hun innom de fem markante kvinnene som Varteig Historielag hadde laget egen utstilling om på bygdedagen. Hun nevnte også spesielt Astrid Gressum og Margrethe Berg, som var de to første kvinnene i kommunestyret i Varteig – innvalgt i 1967.
Andreassen slo fast at likestillingen har nådd gledelig langt, men på minst ett område mente hun det beklageligvis var et godt stykke igjen – nemlig lik lønn for likt arbeid. Egentlig selvsagt, og hun fortalte at hennes farfar allerede på 1920-tallet innførte dette prinsippet da han drev frisørsalong i Oslo.
(Omtalen fortsetter under bildene.)

Postillhylle brukt da Olaf Tonning lå på likstrå på Thoreby i 1936. Hylle med bibel, testamente eller en postill ble plassert ved kistens hodeende. Wigdis Bergby (t.v.) og Synnøve Lunde Karlsen hadde ansvaret for utstillingen "Ved reisens slutt". Jon Kokkim er blomsterdekoratør av profesjon, og inspirert av de gamle blomsterkassene skjenket han utstillingen denne flotte dekorasjonen. To av de fem blomsterkassene fra tidlig 1900-tall som ble vist fram på utstillingen. Dekorasjonen til høyre ble gitt til Mathilde Olsen Tangen, da hun døde i 1903. Kransen til venstre da hennes sønn Einar Oluf Kokkim døde i 1901.
Mariusmønsteret gikk - bokstavelig talt - som en rød tråd gjennom Varteig Bygdekvinnelags fantastiske utstilling om strikkeplagg. Eli Glomsrud legger siste hand på bygdekvinnelagets utstillingsverk. Her er vi ved den delen av utstillingen som omfatter Tarjei Bøes VM-genser fra i fjor. Skiskytteren som hadde sin oldefar fra Basken. Kirkemodellene inngikk som en del av historielagets utstilling "Ved reisens slutt". Fremst dagens kirke, men før tårnet i 1911 ble flyttet. Bak en modell av kirken som sto ferdig i 1704, og som ble revet i 1858 for å gi plass til det nye kirkebygget.
Johanne Pahr og Ester Juliussen lot seg engasjere av Varteig Bygdekvinnelags utstilling av strikkeplagg.

Tre utstillinger i Peisestua
Uten forkleinelse for noen andre lag og foreninger i bygda, så er det nok Varteig Historielag og Varteig Bygdekvinnelag som sitter i førersetet når bygdedagsarrangementet skal planlegges og gjennomføres.
De to arrangørlagene hadde forresten delt Peisestua mellom seg, og gitt rom for tre ulike utstillinger. Bygdekvinnelaget hadde en fantastisk flott utstilling av strikkeplagg, med – bokstavelig talt – en rød tråd gjennom utstillingen fra Stein Eriksen og 1952-OL, via Mariusgenseren som ble lansert i 1953 og fram til Tarjei Bøes VM-genser i 2012. Sistnevnte har jo for øvrig en dæsj Varteig-blod i seg. I Varteig Historielags årstidsskrift for i fjor skrev vi at Tarjei og broren Johannes har oldefar fra Basken.
Varteig Historielag avsluttet i år en utstillingsserie på fire. Tidligere år har man fokusert på dåp, konfirmasjon og bryllup. I år var turen kommet til veis ende – med gravferd som tema. Det ble en nennsom og fin utstilling, som både gjennom bilder, gravferdsutstyr, klær og annet materiale ga innblikk i tidligere tiders tradisjoner og praksis.
Blant de utstilte gjenstandene var de fem kransekassene med blomsterdekorasjoner fra helt tidlig på 1900-tallet, de to kirkemodellene samt marskalkstavene. Det er for øvrig litt uvisst når marskalkstavene ble brukt sist, men de ble i alle fall benyttet ved en begravelse i 1995.
Det er Synnøve Lunde Karlsen og Wigdis Bergby som har hatt ansvaret for disse tema-utstillingene de siste fire årene.
Den tredje utstillingen i Peisestua var historielagets ”Fem markante Varteig-kvinner”, laget i anledning 100-årsjubileet for kvinners allmenne stemmerett.

Presentasjonen av de fem kvinnene kan du lese ved å trykke her.

Salgsutstillinger
Flere lag og foreninger i Varteig benyttet anledningen til å presentere seg selv. Det gjaldt alt fra skolekorpset som lot unger få prøveblåse et instrument og fram til fotballdribling i regi av idrettslaget.
Lions er kløppere i matsalget, der grillmaten gikk unna. Også bygdekvinnelaget fristet med noe å putte i munnen, med sine lefser og nykjerna smør.
Varteig Historielag hadde godt besøkt på sin salgsstand, der ikke minst årets utgave av Inga-heftet skulle sikres som lesestoff de neste dagene. Med sine 96 sider er Inga 2013 rekordartet både i størrelse og antall lokalhistoriske artikler. Etternølere kan bestille heftet gjennom historielaget.
(Omtalen fortsetter under bildene.)

Kate Bergsland og de andre i bygdekvinnelaget fristet med lefser og nykinnet smør. Reidun Olsen lot seg friste til en handel. Harald Solbakken ved essa i den transportable smia. Malin Elise Ekeberg og mamma Eva Bergerud Ekeberg lot seg fascinere av smiekunsten. Per Holt (t.v.) og Bjørn Andersen fra historielaget i Rakkestad trakterte kvern og malte hvetemel. Jens Spydevold følger interessert med.
Torild Smaaberg Lunde skor en hest, og mange fulgte interessert med i hennes arbeid. Torild er utdannet hovslager fra Starum. Varulven 4H fristet med vafler stekt på "gamlemåten". Mathilde Winsvold (13) trakterer vaffeljernet. Hun har vært med i 4H i fire år. Wenche Bøe og ektemannen Bård hadde stand med treleker. Ole K. Brenne ble fascinert av barnelekene.
Varteig Menighetskor deltok både under bygdedagsgudstjenesten i kirken og i forbindelse med blomsternedleggelsen ved Inga-bautaen. "Feast For Fools" underholdt på tampen av bygdedagen. Dette er et lokalt brassband som oser av spilleglede. Fra Varteig Historielags stand. Hans Erik Pedersen (t.v.) og Øistein Bøe har fått hyggelig selskap ved Ole K. Brenne.

Eksterne utstillere
Salg var det forresten fra mange ulike stands, med alt fra urter og egg til smykker, egendesignede klær, treleker, malerier, glass, smykker og strikkearbeider. For å nevne noe.
Både idrettslag, orienteringslag, 4H og jeger- og fiskerforeningen var på plass, både for å presentere seg selv og for å skape aktivitet. Spesielt var det populært for de yngre, som syntes det var kult med både pilkast, orientering og test av fotballferdigheter.
Stemning ble det forresten også da brassbandet ”Feast For Fools” spilte opp. Det var gutter med spilleglede!

Guro Brunsby (t.v.) tok med mor Reidun og sønnen Syver på bygdedagen, og beså seg blant annet i bygningen bak. En gang bolig for hennes tippoldeforeldre Olea og Iver Olsen, nå museum. Syver ble for øvrig døpt i Varteig kirke 26. mai.

VM i langt og tungt
Varteigmesterskapet (VM) i siloloddbæring og melkespannkasting er en årviss konkurranse, der det har gått en stor porsjon prestisje i å vise muskler.
Hege Lunde gikk av med seieren i dameklassen, der hun kastet 7.9 meter, mens Pål Asbjørn Kullerud ble vinner blant de mannlige deltakerne – med 13.3 meter.
Er det tekniske ferdigheter og rå kraft som trengs for å få melkespannet i fin bue bortover jordet, så er det ikke mindre kraft og teknikk som skal til for å bære tungt – og bære det langt. Det ble hevdet at siloloddene veier rundt 50 kg,og med ett lodd i hver hand skulle deltakerne tevle om hvem som holdt ut lengst. Ikke nødvendigvis i tid, men i meter.
I så måte bøyer vi oss i støvet for samboerparet Heidi Smaaberg og Martin Fredheim. De vant sine respektive klasser med henholdsvis 54 meter og 124 meter.
Det er bare å legge seg i trening foran neste VM – 15. juni i 2014.

Museum og Meieri
Mangfoldet er stort på en bygdedag, og man skal være målbevisst om man skal rekke over alle aktivitetene.
Selv om mye kunne ses og oppleves – blant annet både hovslager Torild Smaaberg Lunde i sving, og med smeder og kvernarbeidere innlånt fra Rakkestad Historielag – var det også mulig å få seg en omvisning på museet.
Likeså kunne man vandre i boligen på Meieriet, hvor historielaget blant annet har innredet et 1930-talls kjøkken, en 1950-talls stue, pikeværelse, barnerom og skolerom, samt butikk i første etasje. Og i uthuset står slakterbua slik den sto da det var vanlig at slakteren kom til gårds.

Da er det vel i grunnen bare å reservere tredje søndagen i 2014 til ny bygdedag. For den som måtte lure, er det altså 15. juni. Sett av datoen.

For å se forhåndsomtalen, trykk her.
For å se ”Fem markante kvinner”, trykk her.
For å lese artikkel om amerikanere på jakt etter sine røtter i Varteig, trykk her.

Øistein Bøe

50-årskonfirmantene er dagens hedersgjester

Avgangselevene på folkeskolen i Varteig i 1963 var hedersgjester under bygdedagen. Først var 50-årskonfirmantene invitert til gudstjenesten i kirken, der sogneprest Ingrid D. Levinsen, prost Kari M. Alvsvåg og Varteig Menighetskor medvirket.
Deretter ble gjestene fraktet med hest og trille til Bygdehallen, der de ble servert – og deretter kunne de følge programmet for bygdedagen.

50-årskonfirmantene 2013: Foran fra venstre: Else Marie Berg, Jorunn Margrethe Hasle, Gerd Sulusnes, Anne Basken og Edel Irene Førrisdahl. Bak: Knut Brenne, Jan Vidar Hansen, Gunnar Kullerud, Arne Sikkeland og Egil Gunnar Bergli. (Foto: Ketil Strebel.) Konfirmantene i 1963: Første rekke fra venstre: Anne Margrethe Basken, Gerd Sulusnes, sogneprest Birger Ingolfstad, Brita Tomta og Asta Solgull Veslemøy Winsvold.
Andre rekke: Kjell Even Hasle, Edel Irene Lunde, Jorunn Margrethe Bøe, Else Marie Berg, Inger Helga Margrethe Belsby, Bjørg Lillian Kokkim, Gunnar Dagfinn Karlsen Bjørnstad og Øyvind Petter Kynningsrød (senere Holt).
Tredje rekke: Egil Gunnar Bergli, Gunnar Kullerud, Jan Willy Dalen, Jan Vidar Hansen, Arne Sikkeland, Knut Ole Brenne, Jan Arnt Bøe og Åge Brenne.
Bildet er hentet fra Varteig Historielags kalender for 2013.