Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2015.09.14-Valg

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Den gang det var fire stemmelokaler i Varteig

Fram til 1994 var det fire stemmekretser i Varteig, og like mange valglokaler. Hasle var egen stemmekrets, og i tillegg hadde hver av de gamle skolekretsene egne stemmelokaler. Nå er det ett valglokale tilbake, i Bygdehallen. Befolkningen på Hasle må til Øya-skolen for å få avgitt sin stemme, og befolkningen Østaskogs/Ise må til det gamle rådhuset i Skjeberg.

Et solid valgmannskap satt klare til å ta imot ovaskausinger som ønsket å avgi sin stemme ved kommune- og fylkestingsvalget i 1975. Vi ser fra venstre John Nordahl Karlsen, Arne Bøe, Eugen Grøtvedt og Ingemann Glenne, med valgurna strategisk plassert på bordet foran dem. Leder i stemmestyret var Nordahl Karlsen. 
(Foto: Torstein Magelssen, SA.)

(Lagt på nett 14.09.2015.)
Ovaskogs, Neaskogs, Hasle og Østaskogs var egne valgkretser fram til og med stortingsvalget i 1993. Da ble det foretatt en større gjennomgang av antall valglokaler i den nyslåtte storkommunen Sarpsborg, og antall stemmesteder ble redusert fra 34 til 19. I 2003 ble antallet stemmekretser redusert fra 19 til 18, og i 2013 fra 18 til 14 i Sarpsborg. 

Olga Bøe (1921-2011) avga sin stemme på Høgheim ved kommune- og fylkestingsvalget i 1975.

Endringene i 1994 førte til at Ovaskogs valgkrets ble slått sammen med Neaskogs krets og ovaskausingene måtte heretter til Bygdehallen for å gjøre sin borgerplikt. Den fusjonerte valgkretsen ble hetende Varteig krets, og var i funksjon første gang ved EU-avstemningen i 1994. Samtidig ble valgkretsen Østaskogs fusjonert med Ise til Ise valgkrets, og nytt stemmelokale ble Vestvold kultursenter. Hasle krets hadde i mange år sitt stemmelokale på Skytterhuset, inntil man byttet til Hasle Menighetssenter. 
Ved stortingsvalget i 2013 var Hasle valgkrets slått sammen med Hafslundsøy og Ise krets fusjonert med Borgen. Samtidig ble stemmestedene på Vestvold og Hasle nedlagt og de berørte velgerne ble henvist til henhodsvis det tidligere administrasjonsbygget i Skjeberg og til Øya-skolen. Dermed er det fra 2013 bare ett valglokale igjen i gamle Varteig, nemlig Peisestua i Bygdehallen. 

Breidablikk eneste valglokalet
Til og med kommunestyrevalget i 1916 var Breidablikk eneste valglokalet i Varteig. Ved valget tre år senere var det imidlertid blitt stemmegivning i hver av de tre skolekretsene i Varteig. I de gamle valgstyreprotokollene heter det for øvrig at bekjentgjørelsen av valget hadde skjedd ved "lesning fra kirkebakken", samt "indtaget i Sarpsborgs 3 aviser". Ved lokalvalget i 1919 var det første gang det ble stemt med innleverte lister. 

Forsiden på Sarpsborg Arbeiderblad med valgreportasjen fra Høgheim i 1975.

203 stemmeberettigede
Sarpsborg Arbeiderblad laget en reportasje fra valglokalet på Høgheim i 1975, og der heter det at det var rimelig rolig i stemmelokalet da journalist Eirik
Moe og fotograf Torsten Magelssen kom på besøk. Men som journalisten skriver: "Nå blir det aldri noen kø ved stemmeurnene i en krets med bare 203 stemmeberettigede." 
Videre heter det: "De som satt i stemmelokalet var representanter for de tre partiene som stiller liste i Varteig, Ap, Sp og Kr.F. Stridsøksen hadde de lagt hjemme, for valgkampen var slutt. Politikk ble overhode ikke diskutert i valglokalet." 
Skjønt politiske stridsemner mente journalisten det kunne være nok av i en grend som Ovaskogs. "Fraflytting, det er den eneste kretsen i Varteig hvor folketallet har gått ned, pendling, lite nybygging og dårlig med arbeidsplasser er nøkkelord i forbindelse med Ovaskogs. Den eneste arbeidsplassen utenom jordbruket, er Glennetangen lense. Den har de siste årene levd en usikker tilværelse. Nedleggelsesspøkelsen har hengt over lensen i flere år." 
Ti år senere var jo fløtingen i Glomma avviklet. 
Ved kommunevalget i 1975 ble det avgitt 841 stemmer i Varteig. Arbeiderpartiet ble det største partiet med sju representanter, men de borgerlige fikk klart flertall ved at Senterpartiet fikk inn seks og Kristelig Folkeparti fire representanter. Einar Brusevold kunne ta til på sin siste fireårs-periode som ordfører. 

Øistein Bøe