Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2015 Art Brun og Lee

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Ved grua til tipptippoldemor Cathrine

Erik Brun fra Fjellhamar fikk et minneverdig møte med sine forfedres historie da han i sommer gjestet Varteig. Blant annet fikk han en omvisning på det som nå er museum i Varteig, men som i 1812 ble reist som ny bolig på Vestre Brunsby av Eriks tipptippoldeforeldre.

Erik Brun ved grua i boligen som hans tipptipp-oldeforeldre bygde i 1812, og som nå er museum for Varteig.
Foto: Øistein Bøe.

(Lagt på nett 15.08.2014.) 
Man gjør seg noen refleksjoner når man vandrer i et over 200 år gammelt bolighus. Hadde enda tømmerveggene kunnet snakke!
63-årige Erik Brun vandrer opp trappa til andre etasje. Solide plankegulv og tykke tømmervegger er som de en gang var, og vitner om solide byggeferdigheter tidlig på 1800-tallet.
Nede spaserer vi gjennom finstua og kammerset og ut på kjøkkenet. Her blir Erik stående ved grua. Tankene går nok tilbake til hans tipptippoldemor Cathrine, som mang en gang sto ved denne grua og laget mat til husholdningen på Brunsby.

Våningshuset på Vestre Brunsby sto ferdig i 1812, og erstattet boligen som brant. Erik Brun fikk et minneverdig møte med historien da han vandret i huset hvor tipptippoldeforeldrene bodde for 200 år siden.

Huset brant
Det var Cathrine Olsdatter og Simen Svendsen som måtte bygge nytt våningshus på Vestre Brunsby i 1812 etter at det forrige bolighuset på gården gikk opp i flammer. Brannårsaken skal ha vært at det tok fyr i ved som var lagret for nær inntil ovnen.
Bygningen ble for øvrig reddet fra riving og gjort om til museum for Varteig i 1933.
Cathrine og Simen fra Brunsby er Erik Bruns tipptippoldeforeldre.
Simen var født i 1782, og hadde tatt over Brunsby etter foreldrene i 1810, to år før brannen. Cathrine var født på Hasle i 1789, og de to giftet seg samme året som de ble eiere av Brunsby.
Cathrine og Simen fikk barna Eli, Marthe, Hans, Erik og Helene Sophie. Simen døde allerede i 1822, og Cathrine giftet seg tre år senere med Simens bror Iver Svendsen. Cathrine og Iver fikk barna Berthe, Kirsti og Olea.

Til Mathishytta
Det ble Hans fra første ekteskapet og Olea fra andre ekteskapet som ble de neste eierne på Brunsby, før Olea og ektemannen Iver Olsen Brenne etter hvert ble ene-eiere.
Slektsgangen fram til Erik Brun går imidlertid via Eli Simensdatter, eldste barnet i første ekteskap. Eli giftet seg med Mathis Olsen og etablerte seg på Mathishytta (Nedre Dalene).
Mathishytta gikk den gang under navnet Bråten eller Brunsbybråten, og startet som husmannsplass under Brunsby. Den første brukeren på plassen som man kjenner til var Ole Mathisen, svigerfaren til Eli.
Ole må ha hatt mer kapital enn husmenn flest, for han ble selveiende på plassen ved å kjøpe den i 1834. Da hadde han allerede kjøpt et skogsområde av bonden på Hauger, slik at Mathishytta ble et drivverdig bruk.

Stykjunkeren fra Mathishytta
Eli og Mathis overtok Mathishytta i 1847. Eli hadde sønnen Ole fra et tidligere ekteskap, og på Mathishytta vokste barneflokken med Olaves, Simen, Syver og Iver.
Mathis døde allerede i 1858. Eli drev plassen videre i noen år med hjelp av barna, men hun klarte ikke låneforpliktelsene sine og bruket kom på salg i 1869. Selv flyttet Eli til halvsøsteren sin Kirsti Iversdatter på Sælid og senere til slekta på Brunsby.
Veien mot Erik Brun går gjennom Simen Mathisen Brunsby, nest eldste sønnen til Eli og Mathis. Han kom til verden 19. desember i 1844. 24 år gammel forlot han Varteig for å bli yrkesmilitær i Gamlebyen i Fredrikstad. Senere ble han underkvartermester ved depotplassen i Kråkstad med stykjunkers grad.
Stykjunker var den høyeste av de fire underoffisersgradene i artilleriet, og ble benyttet i den norske hær opp til rundt 1925.

Kong Oscar IIs fortjenestmedalje som ble gitt til Simen Brun.
Simen Brun fra Mathishytta i Varteig. Hans Kristian Brun.

"Sergeant Simen Brun"
Simen tok sersjanteksamen i Gamlebyen og var knyttet til militærleiren der i mange år. Det var også i denne perioden han forenklet etternavnet sitt, og endret Brunsby til Brun.
Ole Brunsby (1873-1938) var fetter av Simen, og i en dagbok som oppbevares på museet skriver han om et besøk til Gamlebyen som 10-åring:
"Og det var meget morsomt at se paa Kriksfolkene(.) De var meget pene og vi var hos Sergeant Simen Matisen Brun." (Artikkelen om Ole Brunsbys dagbok kan du lese ved å trykke her.
Det kan være grunn til å merke seg at allerede på dette tidspunktet hadde Simen sløyfet -sby i etternavnet sitt, og het bare Brun.
Les mer om Simen Brun ved å trykke her.

Kong Oscar IIs medalje
Simen og kona Thora f. Kristoffersen (1848-1930) fra Sør-Odal fikk fire barn mens de var bosatt i Raadhusgaden 15 i Gamlebyen i Fredrikstad; Maks Kristoffer (født i 1878), Anna Elise (født i 1879), Sigurd Trygve (født i 1883) og Hans Kristian (født i 1889).
Veien fram mot Erik Brun, som gjestet Varteig på slektstur i sommer, går via Hans Kristian. Han var Erik Bruns farfar.
Det ble et livslangt yrkesløp i militæret for mannen fra Mathishytta, og Simen ble da også tildelt kong Oscar IIs fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste. Den medaljen er for øvrig nå skjenket til Varteig Historielag. Du kan lese mer om kong Oscars fortjenstmedalje ved å trykke her.
Simen Mathisen Brun døde på Ski 16. januar i 1913.

Rundtur i historien
Da Erik Brun besøkte Varteig i juli, fikk han en solid innføring i Brunsby-slektens historie. Besøket startet hos Anna og Rolf Sælid. Rolf er selv etterkommer etter slekta på Brunsby, og få kan denne slektas historie bedre enn nettopp han.
Deretter fikk Brun en omvisning i våningshuset som tipptippoldeforeldrene reiste på Brunsby, før det ble et besøk på Nedre Dalene for å se hvor oldefar Simen Brun trådte sine barne- og ungdomssko.
Rundturen omfattet også et besøk på kirkegården og en tur innom Varteig Historielags eiendom Meieriet.

Øistein Bøe


Peter Lee er en sann Varteig-venn

Peter Lee er bosatt i Minnesota, men med gode Varteig-røtter. I 2013 tok han med seg kona Kim og datteren Kiersten til Varteig. I sommer var han tilbake igjen, sammen med moren, en tante og en søster.

Bergens Tidende hadde en artikkel på Lee-familiens besøk i Salhus.

(Lagt på nett 15.08.2014.) 
Både Kim og Peter Lee har solide slektsrøtter både i Norge og Sverige. Linken til Varteig går gjennom Grethe Eriksdatter Basken og Hans Sandersen Belsby. De er Peters tipptippoldeforeldre og emigrerte i 1881.
For to år siden tilbrakte familien Lee fire uker i Norge og Sverige for å spore slekt og finne ut hvor de skandinaviske forfedrene kom fra. Besøket i Varteig ble lagt slik i reiseplanen at de tre også fikk med seg bygdedagen. Les mer om besøket i 2013 ved å trykke her.

Nic. Engen (bak til venstre) er her fotografert sammen med søsknene i Minneapolis.

Tilbake i Varteig
Både selve Varteig-besøket og bygdedagsarrangementet i 2013 må ha fristet til gjentakelse, for i år var Peter Lee tilbake i Varteig. Nettopp i bygdedagshelgen. Han hadde med seg den ene av sine to søstre, Gretchen Robertson, moren Ruth Lee og tanta Ellie Holmquist.
Peter er bosatt i Eagen, like sør for Minneapolis i Minnesota. Som norskamerikaner er han svært interessert i sine norske røtter og Peter og familien er fascinert over møtet med den norske kulturen. – I hope to be back soon, skriver han i en mail.

Nic fra Salhus
Familien tilbrakte to uker i Norge i sommer. Først tre dager i Oslo, og deretter opphold på Kongsvinger, Bjorli, Åndalsnes, Balestrand, Bergen og Eggedal, før turen ble avsluttet med bygdedagen i Varteig.
Peter forteller at høydepunktet på turen denne gangen var et besøk i Åsane med god bistand fra det lokale historielaget. Ruth og Ellies bestefar, altså Peters oldefar, var Nikolai Martinus (Nic) Engen fra Salhus. Han var født i 1873, og var elleve år da familien utvandret. Søstrene husker bestefaren godt, og det var derfor svært spesielt å se igjen boligen som Nic og familien hadde bodd i før de emigrerte.
Nic ble i Minnesota gift med Ida, et barnebarn av Hans og Grethe fra Varteig. Og dermed var slekta fra Salhus og Varteig smeltet sammen, og Ida og Nic er Peter Lees oldeforeldre.

Øistein Bøe


Tre brødre fra Sulusnes emigrerte

Rundt 1880 var det tre brødre fra Sulusnes som emigrerte til Amerika. I mai var et oldebarn og hennes ektemann tilbake i Varteig. Les mer om besøket fra Washington ved å trykke her.