Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2016.02.08AarsmForh

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Årsmøte i Varteig Historielag

Varteig Historielag avholder sitt årsmøte i peisestua i Bygdehallen, mandag 8. februar 2016 kl. 19.00

Årsmøtets dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden 
3. Valg av dirigent 
4. Valg av referent 
5. Valg av 2 til å underskrive protokollen 
6. Årsberetning 
7. Revidert regnskap 
8. Fastsettelse av kontingent for perioden februar 2016 - februar 2017 
9. Valg 
10. Innkomne forslag 

Årsrapportene fra hovedstyret og komiteene kan du lese ved å trykke her.

Etter at klubba har falt på årsmøte, går vi over til vanlig møte hvor det blir åpent for spørsmål, kommentarer og forslag knyttet til ulike sider ved historielagets drift.

I samme møte vil også Solveig Rød kåsere over «En suær forfærdelig fos».

”En suær, forfærdelig fos”

Dette motivet er fra 1848, og viser Sarpsfossen mens den ennå var utemmet og uten bru. Den første kjedebrua ble bygd i 1854, og den moderne industriutbyggingen i og ved fossen drøyde ytterligere 35 år. Dette fantastiske litografiet sier også mye om betydningen som fossen hadde for både fløting og sagbruksvirksomheten. Kunstneren har stått nedstrøms, og du ser Borregaard på venstre side og Hafslund på høyre. 
I 1889 ble The Kellner Partington Paper Pulp Company Limited grunnlagt, og utbyggingen av cellulose- og papirfabrikker i Sarpsborg startet, og allerede 20 år senere var Borregaard landets største industriarbeidsplass. 
Sted: Sarpsfossen. 
År: 1848. 
Kunstner: Ukjent. 
Eier: Varteig Historielags Fotosamling. 
Bildenummer: VHF.2014-00766.

Link til bildet:
http://www.varteig-historielag.no/VHigalerie/?q=image/9350-den-utemmede-sarpsfossen

Sitatet over er hentet fra en av de mange reisebeskrivelsene fra Sarpsfossen. Solveig Rød vil i sitt kåseri ta for seg livet ved Sarpsfossen fra før mølle- og sagbrukstida til den moderne tids utnyttelse til cellulose- og kraftproduksjon. Hun vil også vise bilder av malerier fra 17- og 1800-tallet, samt fortelle om brubygging og annen virksomhet i dette området. Noen husker kanskje ennå gangbrua som gikk fra Borregaard til Hafslund eller ”synålpipa”?
Området ved fossen er valgt som ett av Sarpsborgs 1000-årssteder, og må vel sies å være en av de viktigste årsakene til at det ble anlagt en by her.

Det blir bevertning, loddsalg og en god prat.

Velkommen.

Hilsen styret