Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2016.04.11-OddmundOlsen

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Oddmund Olsen viste en rekke flotte akvareller med lokale motiv. Her er tre av dem avfotografert fra lerretet under møtet. Til venstre fra byjubileet i 1966, med kong Olav og ordfører Eugen Olsen i bilen. I midten fra bussene på øvre torg. Til høyre fra trafikken ned mot Borregaardsbakken. Politimannen er Sigurd Nilsen.
(Alle bilder fra møtet: Synnøve Lunde Karlsen.)

Mandag 11. april 2016: Oddmund Olsen viste noen av sine akvareller med lokale motiv:

Mimretur tilbake i tid

En av Oddmund Olsens mange flotte akvareller med lokalt motiv. Ole Gressløs med "Varteigtrikken", tegnet utenfor Varteig kirke. Øvre torg slik det så ut i 1949, i Oddmund Olsens flotte strek. Den nærmeste bussen på akvarellen er bussen til Ole Gressløs. Dette var en «rundnese», med karosseri fra Råde Karosseri.

Mandag kveld 11.04 ble peisestua på Bygdehallen i Varteig full. Da fikk vi besøk av Oddmund Olsen fra Sarpsborg, som kom for å vise fram noen av sine mange og flotte tegninger fra Sarpsborg for 40-60 år siden. Oddmund hadde også mye å fortelle til hvert blide, noe som vekte mange minner fra byen hos de fremmøtte.

(Lagt på nett 13.04.2016.)
Ideen til å tegne disse bildene fikk Oddmund, da han for flere år siden besøkte kommunens fotoarkiv.
Oddmund har hele livet hatt en stor interesse for biler. Så på alle bildene hans har en eller flere biler en stor plass, der de sees på ulike steder og gater i Sarpsborg. Bildene er fantastisk detaljerike og ikke minst historisk riktige.
En stor takk til Oddmund Olsen for at han kom til Varteig Historielag og viste fram sin kunst til oss.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Oddmund Olsen (midten) tok forsamlingen med seg på en nostalgisk reise flere tiår tilbake. Her er han sammen med historielagets nestleder Solveig Rød og Kjell Andersen. Kjell hadde for øvrig hatt Oddmund som elev i sjetteklasse da han var lærer ved Sannesundsveien. Fra "herrebordet" bakerst i Peisestua. Fra venstre ser vi Knut Sælid, Kjell Lunde, Odd Henry Johansen og Isak Lunde. Hyggelig prat under kaffepausa. Fra venstre sitter Asmund Brenne, Kai Rød, Gunvor Groven og Hans Erik Groven. Bak ser vi Øistein Bøe.
Oddmund Olsen hadde med seg et utvalg av flotte akvareller med Sarpsborg-motiv hentet fra de første par tiårene etter andre verdenskrig. Til venstre Solveig Rød, nestleder i historielaget. Kjøkkenkomiteen fristet med kaffe og noe å bite i. Fra venstre Knut Sælid, Arild Bøe, Kari Synnøve Lunde, Marit Aasgaard og Magnhild Bøe. Det er satt av romslig kaffepause i våre møter. Fra venstre: Ingrid Kullerud, Marit Aasgaard, Kari Synnøve Lunde, Magnhild Bøe og Inger Bøe. I bakgrunnen ser vi Ragnhild Lunde Komperød, og i døråpningen står Arne Hansen.

Tur til Rælingen og Fetsund
Deretter vartet foreningens kjøkkenkomite opp med kaker og kaffe, og praten gikk høylytt rundt om bordene.
Vår nestleder, Solveig Rød, opplyste om turen som historielaget skal ha til Rælingen og Fetsund lensemuseum lørdag 11.juni. Vi er invitert av Rælingen Historielag som skal stå for programmet den dagen. Påmelding til turen vil komme til medlemmene på e-mail.

Ingrid Kullerud