Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2016.08.19 - HarehyttaBesoek

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

I fotsporene etter "hareungene"

Barna som vokste opp på Harehytta rundt forrige århundreskifte gikk under tilnavnet hareungene – eller "haræongæne", om man vil. Andre søndagen i august var etterkommere etter en av hareungene tilbake på den gamle boplassen.

To barnebarn og et oldebarn etter Ole foran Harehytta. Fra venstre: Tove Idland, Marie Idland Kristiansen og Gro Tomasini.  - Det var spesielt å være der og se hvordan familien Nybråten/Larsen bodde, og hvordan de må ha hatt mange lange turer til og fra jobb og skole, sier de tre.  Ole var eldste sønn av Rikard og Annette Larsen (senere Nybråten) som bodde på Harehytta fram til 1908. 
Fotograf: Dag N. Kristiansen.

(Lagt på nett 19.08.2016.)
Harehytta var en av mange husmannsplasser i Varteig, men tidene hadde forandret seg da Anette Regine Olsdatter og Rikard Larsen bosatte seg der på slutten av 1890-tallet. Da var husmannsvesenet avviklet og de to ble vanlige leietakere. I tillegg til utkommet på plassen, var Rikard teglverksarbeider og periodevis også dagarbeider.
Paret fikk i alt elleve barn, hvorav ti vokste opp. Familien var bosatt på Harehytta fram til 1908, da de flyttet til Nybråten i Skiptvet.

Søsknene Ole Nybråten (født i 1895) og Olga Evensen (født i 1900) vokste opp i en stor barnefamilie på husmannsplassen Harehytta under gnr. 3034 Askersby. I 1982 tok Sarpsborg Arbeiderblad med seg søskenparet tilbake til gamle tomter, og bildet er tatt inne i stua på Harehytta. 
Fotograf: Ingrid Aune. 
Link til bildet.

300 på slektsstevne
Lørdag 13. august var etterkommerne etter Anette og Rikard samlet til slektstreff, og rundt 300 mennesker satte hverandre stevne.
Ole, eldste sønnen til Anette og Rikard, født i 1895 (død i 1991), var en av "hareungene". Inspirert av slektsstevnet tok etterkommere etter Ole turen til Harehytta på søndagen. De fire var Tove Idland fra Askim og Gro Tomasini fra California (opprinnelig fra Askim), Marie Idland Kristiansen fra Oslo og Dag N. Kristiansen, ektemannen til Tove Idland. Søstrene Tove og Gro er barnebarn av Ole, Marie er oldebarn.
Mor og datter Tove og Marie forteller at de hadde en veldig fin tur inn til Harehytta. – Som den siste bevarte husmannsplassen i Varteig er det meget viktig med vedlikehold slik at hytta kan bestå. Mange generasjoner kan ha glede av å komme dit og se, sier de to.

Poteter og salt sild
Sarpsborg Arbeiderblad hadde for øvrig en lengre artikkel om Ole og søsteren Olga 19. juni i 1982, der de fortalte om oppveksten på Harehytta, skolegang på Sikkeland og Klemsdal, og om klengenavnet ”hareungene”.
De mintes den lange skoleveien, og høst og vinter var det mørkt både når de trasket hjemmefra på morgenkvisten og når de kom hjem på sen ettermiddag. Skotøy ble forresten brukt bare vinterstid, ellers gikk de barbeint.
Middagen besto som oftest av poteter, tettemelk og salt sild, men med fersk suppe på søndagene. Olga og Ole bekreftet dyreholdet, med to kuer, hest, gris og høner.
Faren Rikard arbeidet på teglverk i Borge og var bare hjemme i helgene. Derfor falt det mye på Anette og ungene, som også jobbet noe framme på gården.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Tove Idland, Gro Tomasini og Marie Idland Kristiansen (foran) på vei mot Harehytta. Her forserer de en åker, men ellers er det traktorvei inn til Harehytta fra Askersby.
Fotograf: Dag N. Kristiansen.

Framme ved Harehytta. Tove Idland, Gro Tomasini og Marie Idland Kristiansen ser Harehytta for første gang. De er de eneste i sin nærmeste familie som har vært på den gamle husmannsplassen. Oles eneste gjenlevende datter Gerd, Gro og Toves mor, kunne dessverre ikke være med.
Fotograf: Dag N. Kristiansen.

En fredelig idyll, festet til filmen omkring 1920-1922. Bildet er tatt på Harehytta, opprinnelig husmannsplass under gnr. 3034 Askersby som ble ryddet på 1700-tallet. Plassen var bebodd fram til 1917. Låven ses i bakgrunnen. Den falt ned midt på 1900-tallet.
Fotograf: Ukjent. 
Link til bildet.

Olga og Ole fortalte at i våronna kunne det skje at Olaf Tonning på Thoreby – som jo selv var læreren deres – stoppet ungene på skolevei og sendte dem ut på jordene for å jobbe i stedet. ”Betalingen” var solid kost på gården. I intervjuet med journalist Ingrid Aune berømmet for øvrig søsknene Tonning og de øvrige gårdsfolket på Thoreby. – Vi fikk ei ku av Olaf Tonning, fortalte Olga og Ole, og avlagte klær fra gården ble sydd om til ”hareungene”.

Vil du lese mer om Harehyttas historie, anbefaler vi et hefte som ble laget til en høsttur i historielagets regi i 2010. Du finner heftet ved å trykke her.

Øistein Bøe

Overskudd fra slektsstevnet gikk til Varteig Historielag

Et par uker etter slektsstevnet i Skiptvet og besøket på Harehytta, fikk Varteig Historielag en hyggelig henvendelse fra Bente Schie, på vegne av de rundt 300 som var samlet til stevne. Arrangementet gikk nemlig med overskudd, og disse pengene har deltakerne bestemt at skal deles ut "til frivillighet", som de sier. 
Like gledelig som det er overraskende, har Varteig Historielag blitt tildelt 1000 kroner, "for fin historie på hjemmesiden deres", som de skriver.
Vi takker og bukker, og skal vite å bruke pengene på beste måte!