Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2016.09.05Riksvei1

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Mandag 5. september 2016: Foredrag ved Tore Wiik:

Med fokus på de gamle riksveiene

Tore Wiik med en av bøkene han har skrevet om riksveien i Norge.

Varteig Historielags første høstmøte ble holdt i Peisestua på Bygdehallen mandag 5. september. Kveldens gjest var Tore Wiik fra Moss. Han har skrevet bøker om gamle riksveier i Norge, og den første boka, "Riksvei 1 - tapt og funnet", tar for seg den gamle riksvei 1 gjennom Østfold fra Oslo til Kornsjø og senere Svineund.

Fra venstre: Hans Erik Pedersen, Yngvar Eilertsen, Jørgen Winsvold, Synnøve Gundersen, Solveig Rød og Inger Skogen.
(Alle bilder fra møtet: Oddveig Nilsen.)

(Lagt på nett 15.09.2016.)
Den gamle veihistorien i Norge er velkjent og dokumentert, men den nyere historien finnes det lite bøker og tidsskrifter om. I utlandet er dette sett på som kulturhistorisk riktig og akkurat dette ville Tore Wiik rette på, da han startet prosjektet om gamle riksveier i Norge.
Wiik fortalte og viste filmsnutter og bilder om utviklingen av riksveiene i Østfold. Han fortalte at riksveisystemet i Norge kom i 1928. Jens Munk var den ledende drivkraften her. Mosseveien ble riksvei 1, først fra Kambo til Kornsjø. Senere ble veien ført fram til Oslo.
I 1946 ble Svinesundsbrua åpnet, og da ble denne veien i 1950 riksvei 1 .

Dårlig veistandard
Veitilstanden på slutten av 1920-tallet var helt grusom. Om våren (i vårløsinga) ble til og med noen veier dekket med noen palleliknende saker som man kunne kjøre på. Det ble også ved en senere anledning diskutert om fast dekke hadde noen hensikt. Det var jo ikke så mye trafikk at det kunne være nødvendig!
I 1931 kom ei hvit midtsripe på riksveiene i Oslo, først i veikryss og svinger. Dette var en moralsk støtte, for å vise hvor midten av veien var og for at det skulle være lettere å unngå trafikkulykker.
Tore Wiik svarte også på en del spørsmål om veiene i distriktet som engasjerte historielagsmedlemmer lurte på. Mange av tilhørerne nikket gjenkjennende til bilder av gamle veirester rundt omkring.

Tusen takk til Tore Wiik for et interessant og underholdende foredrag!

(Artikkelen fortsetter under bildene.)

F.v.: Ingrid Kullerud, Marit Aasgaard, Synnøve Lunde Karlsen, Ester Juliussen, Kari Synnøve Lunde og Trond Kokkim. Bak ser vi Oddvar Juliussen, Arne Hansen og Terje Bergby. Øistein Bøe, Tore Wiik og Solveig Rød med projektor og pc som ble brukt både under foredraget og bildeframvisningen.
F.v.: Terje Bergby, Kai Rød, Gunnar Kultorp, Odd H. Johansen og Isak Lunde. F.v.: Sølvi Jelsness, Oddvar Juliussen og Arne Hansen.

Gamle bilder og kaffe
Etter at dagens gjest var ferdig, fikk Øistein Bøe noen minutter til å vise fram gamle bilder av personer som bildegruppa ikke har klart å identifisere. Disse bildene finnes på hjemmesida vår. Hvis noen kan kjenne igjen en eller flere av disse gamle personene, vil Øistein /bildegruppa gjerne ha greie på det.
I det digitale arkivet er det en egen mappe med bilder som ikke er identifisert. Disse finner du ved å trykke her.
Lagets leder Oddveig, orienterte også om en del lagsaker. Først og fremst: vi trenger flere folk som kan være med å gjøre en jobb for hisrorielaget. Slik som det er nå, er det forholdsvis få mennesker som gjør mye. disse trenger hjelp! Bildegruppa trenger hjelp, Meierigruppa trenger hjelp og det trengs hjelp i arbeidet av registrering og skilting av gamle kulturminner i hele bygda. Har du ledig tid og lyst, vær snill å ta kontakt med historielagets leder.
Etter alt dette bød Kjøkkengruppa på deilig kaker og kaffe, og som sedvanlig gikk praten høylytt rundt bordene i Peisestua i Varteig.

Ingrid Kullerud