Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2016.03.07-KristinaogUndergrupper

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Mandag 7. november 2016: Guttorm Halvorsrud holdt foredrag:

Hans Nielsen Hauge - "Mannen som endret samfunnet"

Varteig Historielags møte mandag 7. november i Bygdehallen var i Hans Nielsen Hauges tegn. Guttorm Halvorsrud holdt foredrag som gav tilhørerene innblikk i hva Hans Nielsen Hauge betydde for samfunn og omgivelser under sin aktive tid fra 1796.    

Guttorm Halvorsrud viser og forteller, i forgrunnen Synnøve Lunde Karlsen.
(Alle bilder fra møtet: Oddveig Nilsen.)

(Lagt på nett 10.11.2016.)

22 av Varteig historielagsmedlemmer møtte fram for å høre Guttorm Halvorsrud fortelle om Hans Nielsen Hauge - "Mannen som endret samfunnet".

Halvorsrud gav oss et innblikk i Hans Nielsen Hauges liv og budskap. Hans Nielsen Hauge ble født som bondesønn på Rolvsøy i 1771. Han opplevde en omvendelse i 1796, og fra det året og fram til 1804 reiste han rundt i landet som predikant og gründer.

Han satt i fengsel i 10 år fram til 1814, for brudd på konventikkelplakaten. Dette var en lov som sa at presten måtte gi tillatelse til alle møter i landet. Svært mange embetsmenn var imot Hans Nielsen Hauge og forsøkte å stoppe virksomheten hans.

Hauge ville at folk skulle begynne å tenke selv, og han ville oppnå en frigjørelse av både det religiøse og økonomiske mennesket. Dertil var Hauge en likestillingsmann, langt forut for sin tid.
Hauges budskap var:
* Ta vare på skaperverket.
* Gjøre godt med de midler man har.
* Sette midler i gode tiltak. Arbeid til folk.
* Verne om vennekretsen og de svake.
* Stå sammen og hold fast ved fellesskapet.

Hauge var påvirket av den tidens tanker. Det var en gryende nasjonalfølelse i Norge, og fra Frankrike fikk folket høre om frihet, likhet og brorskap.
Hans Nielsen Hauge var den mest leste forfatter i Norge. Han skrev 30 bøker og mange brev. "Hitrabrevet" var Hauges historiske dokument.Han fikk et nettverk over hele landet, og fikk i gang arbeid over alt.

Da hans Nielsen Hauge ble satt fri fra fangenskapet i 1814, var helsen hans ødelagt.Han ble boende i Oslo, og boligen hans ble et åndelig senter der alle mennesker kunne komme å diskutere eller lytte til andre folks meninger og ideer.

Oddveig Nilsen, leder i Varteig Historielag, takket deretter Guttorm Halvorsrud for et interessant og flott fortalt kåseri. Tusen takk for at du kom til oss!
Da var turen kommet til kaffe og kaker som kjøkkenkomiteen så fint hadde lagd i stand.
Før "vel hjem" fortalte Oddveig om lotteriet vi skal ha 2. og 3. desember på Hafslundsøya. Hun oppfordret folk til å skrive seg på ei økt( 3 timer) til denne dugnaden.

Ingrid Kullerud

Tilhørere i Peisestua under Guttorm Halvorsruds foredrag. Til venstre foran, Arild Småberg, Odd H. Johansen, Kjell Lunde, Tove Helene Hammer og Jon Hammer. Ved bakerste bord sitter fra høyre Ragnar Berby, Inger Skogen, Synnøve Gundersen, Terje Bergby og Solveig Rød Guttorm Halvorsrud forteller om Hans Nielsen Hauge siste leveår etter han ble frigitt som fange i 1814 og senere døde 1824.