Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2017.02.21-Ingaspel

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Inga – nå også som spel

Inga fra Varteig får stadig nye arenaer. I helgen har langt over 1500 mennesker overvært et vinterspel i Mesnali, der fokuset var nettopp Inga og den dramatiske flukten mot Nidaros med henne og kongsemnet Håkon Håkonsson.

Inga fra Varteig spilles av Lisa Birkenes Thun. Hun har sin bakgrunn fra skuespill og teaterproduksjon ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, og tolket Inga som både en modig og omsorgsfull kvinne. (Foto: Alex Asensi, bildet er hentet fra programmet for Inga-spelet.) Skuespilleren Lisa Birkenes Thun i Inga fra Varteigs skikkelse. (Bildet er hentet fra programmet for Inga-spelet.)

(Lagt på nett 21.02.2017).
For ett år siden kom filmsuksessen "Birkebeinerne". Fredag var det urpemiere på birkebeinerspelet "Jakten på kongssønnen". Begge steder får Inga sin rikelige plass i historien.
Det historiske skuespillet som ble satt opp i Mesnali i helgen har sin handling fra borgerkrigens Norge i 1206. Inga hadde to år tidligere født kongssønnen Håkon, som et resultat av et forhold hun hadde med kong Håkon Sverresson da han gjestet Borg.

Actionfylt
Det historiske skuespillet er på mange måter bygd opp omkring sagaen som fortelles i storfilmen fra i fjor, med actionfylte scener hentet fra Ingas og birkebeinernes flukt med kongsemnet til Nidaros. Der skulle de kreve Norges trone for birkebeinerne.
Oppsetningen i Mesnali i Ringerike i helgen ble en ubetinget suksess. Vinterspelet utspant seg utendørs, i ly av mørket. Det i seg selv ga en fantastisk ramme. I tillegg var det fremragende skuespillerprestasjoner både fra profesjonelle og amatører, og et 20-tall islandshester ga bokstavelig talt fart og spenning til historien.

Et 20-tall islandshester var med i vinterspelet om Inga, og ga bokstavelig talt fart og spenning til historien. (Foto: Ian Brodie, bildet er hentet fra birkebeinerspelets Facebook-side.)

Tilfeldighetenes spill
Det var tilfeldigheter som gjorde at det historiske vinterspelet om Inga ble satt opp på Ringerike. Under innspillingen av birkebeiner-filmen ble det benyttet et stort antall islandshester, utlånt fra nettopp Mesna Islandshest Senter.
Til filmen var det bygd opp et gårdtun hvor mange av scenene ble spilt inn. Noe av denne bygningsmassen ble gitt til hestesenteret, og dette ble utgangspunktet for vinterspelet. Arenaen er nettopp dette gårdstunet, fritt beliggende slik at hester og skuespillere får godt spillerom.

Kompetanse
Flere av skuespillerne i filmen var også med i helgens historiske spel. Det gjaldt blant annet Åsmund-Brede Eike. I filmen spilte han birkebeineren Ståle. I skuespillet var han regissøren. På denne måten sikret man god kompetanse da 1200-tallets borgerkrig skulle gjenskapes i vintermørket i Mesnali.
Ildsjelene bak birkebeinerspelet, med hestesenteret i spissen, er svært godt fornøyd med helgens tre forestillinger. Målet var å trekke 1500 mennesker, og det klarte de med god margin.
Nå skal erfaringer drøftes, men målet er at spelet i Mesnali har kommet for å bli. Inga fra Varteig har fått enda en arena.

Øistein Bøe

Kort om Inga

  • Inga fra Varteig var født omkring 1183, og gjorde i 1203 bekjentskap med kong Håkon Sverresson. De møttes hos Audun i Borg, en frende av Inga.
  • Håkon Sverresson døde nyttårsdagen 1204, og sommeren etter fødte Inga kongssønnen. Etter en farefull ferd ble mor og sønn i 1206 brakt i sikkerhet hos birkebeinerkongen Inge Bårdsson i Trondheim.
  • Inga døde i 1235 og ble gravlagt i Kristkirken i Bergen.
  • Håkon Håkonsson var konge i Norge fra 1217 til 1263.

Oddveig Nilsen er stolt av Varteigs fremste kvinne, kongsmoren Inga.

Inga er Varteigs storhet

Oddveig Nilsen er leder i Varteig Historielag, og gleder seg stort over at Inga får stadig nye arenaer. – Inga er Varteigs historiske storhet, sier Nilsen.

Actiondramaet "Birkebeinerne" hadde premiere på norske kinoer i februar i fjor. Ett år senere settes skuespillet om Inga og birkebeinerne opp i Mesnali.
– Inga var en av middelalderens mest betydningsfulle kvinner i Norge. Det gleder oss derfor at mange og ulike krefter ønsker å sette fokus på henne, sier Nilsen.
Hun minner om at som mor av kongsemnet Håkon Håkonsson var Inga garantist for sønnens kongelige avstamning. Den endelige bekreftelsen på Håkons kongelige byrd fikk man da Inga i 1218 bar jern i Kristkirken i Bergen.
Det er i år 800 år siden Håkon Håkonsson ble hyllet som konge på Øyratun. Oddveig Nilsen forteller at dette jubileet vil bli behørig markert når vartingene arrangerer sin bygdedag i juni.