Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2017.03.18-Arkivkurs

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Lørdag 18. mars 2017: Kurs i gårds- og slektshistorie i arkivene:

På leting i pantebøkene

Det var lydhøre "elever" som fulgte Vigdis Skaar Nygaards orientering om søk i panteregistre og pantebøker, da Varteig Historielag avholdt kurs lørdag 18. mars. Elleve kursdeltakere fikk mye nyttig informasjon, og et godt grunnlag for å kunne reise hjem og søke i de digitale kildene.

Vigdis Skaar Nygaard ga nyttig lærdom til vartinger som vil søke i gårds- og slektshistorie i arkivene. Fire av kursdeltakerne. Foran sitter Anne Sofie Bergerud og Hans Erik Pedersen. Bak, Yngvar og Turid Eilertsen.
(Alle bilder: Øistein Bøe.)

(Lagt på nett 18.03.2017.)
Historielaget har tidligere arrangert kurs i slektsforskning, men da med vekt på søk i kirkebøker og folketellinger. Nå var fokus på å hente inn nyttig informasjon til gårds- og slektshistorien fra pantebøkene.
Kurset ble holdt på Varteig skole.
Det ble mye nyttig lærdom for kursdeltakerne, og det var også satt av tid til at deltakerne selv skulle prøve seg på søk i panteregistre og -bøker. Digitalarkivet har lagt om sine søkbare kilder, og kursinstruktøren ga et godt grunnlag for å kunne finne fram i de rikholdige kildene som finnes tilgjengelig på nettet.

Lokale eksempler
Vigdis Skaar Nygaard har slektstilknytning til Varteig og Skiptvet, selv om hun er født i Oslo og bosatt på Kløfta. I kurset viste hun flere både nyttige og morsomme lokale eksempler på informasjon som er tilgjengelig gjennom Digitalarkivets rikholdige materiale.
Hun sa at hun selv jobbet mye med kilder fra 1700-tallet, men på kurset trakk hun fram kildemateriale helt opp mot midten av 1900-tallet. Selv om kildene er mange og rikholdige, er det svært lite som er søkbart. Derfor slo hun fast at denne type søk var svært tidkrevende. Det gjaldt å ha både tid og tålmodighet når man skulle lete seg fram til bestemte gårder og deres historie.
Kursdeltakerne lot seg tydeligvis ikke skremme av at ting tar tid, for det var oppmerksomme historie-interesserte som fulgte hennes foredrag. Etter en god pause der historielaget bød på pizza, kunne hver enkelt deltaker prøve seg på søk etter hve de selv ønsket å prioritere.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Fra venstre rundt bordet ser vi Svein Magne Agnalt, Anne Sofie Bergerud, Hans Erik Pedersen, Oddveig Nilsen og Bjørn Langerød. Bak ved vinduene sitter Yngvar Eilertsen og Turid Eilertsen. Konsentrerte kursdeltakere. F.v.: Knut Øyvin Skaar, Svein Magne Agnalt, Anne Sofie Bergerud, Yngvar Eilertsen, Hans Erik Pedersen, Turid Eilertsen, Oddveig Nilsen og Bjørn Langerød. Bak t.v. instruktørens ektemann Svein Langvad.
En lyttende trio - Hans Erik Pedersen, Oddveig Nilsen og Bjørn Langerød. Synnøve Lunde Karlsen (t.v.) og Solveig Rød var to av kursdeltakerne. Bak ser vi Svein Langvad.

Eksamen i arkivkunnskap
Vigdis Skaar Nygaard er lærer av yrke, men har hatt engasjement hos Norsk lokalhistortisk institutt, med eksamen i Arkivkunnskap fra UiO. Hun er selv en ivrig slektsgransker, med interesse i både historie og lokalhistorie.
Skaar Nygaaard har skrevet flere lokalhistoriske artikler. Blant annet om båtbyggerne fra Skår, publisert i Wiwar og i Skiptvet Historielags jubileumshefte (gjengitt på Varteig Historielags hjemmeside, trykk her). Til Skiptvets markering av norsk helsevesens 400-årsjubileum skrev hun også en artikkel om Hilda Kjernsbæk, Skiptvets første utdanna sykepleier.
Det ble en særdeles lærerik lørdag! Koselig var det at kursinstruktørens ektemann Svein Langvad hadde slått seg med til Varteig. Han benyttet deler av kurset til å ta seg en tur langs Ingaleden i det flotte vårværet.

Forhåndsomtalen kan du lese ved å trykke her.

Øistein Bøe