Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2017.09.16-Hoestvandring ref

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Deltakerne på høstvandringen gjør en stopp ved Velta.
(Bildene fra turen er tatt av Oddveig Nilsen og Ingrid Kullerud.)

Lørdag 16. september 2017: Høstvandring på Ise:
Andre gangen lyktes vi

En settemaskin, laget på Haga Hoell.

Etter et mislykket forsøk p.g.a. været en uke tidligere, møtte 19 personer opp på Ise lørdag 16. september, for å bli guidet rundt i området av Varteig Historielags Solveig Rød. Solveig er dyktig til å fortelle, og hun kjenner stedet og historien svært godt.

Vi startet ved Haga Hoell i strålende høstvær. Her er noe av det Solveig hadde å fortelle:

ISE SOM HANDELS- OG INDUSTRISTED
Fra slutten av 1800-tallet og fram til siste halvdel av 1900 var det stor industrivirksomhet i området. De største arbeidsplassene var Haga Hoell (landbruksmaskiner o.l.) og Granat (komfyrer og varmeovner). I tillegg var det flere småbedrifter som Ise Metallstøperi og Ise Jern- og metallstøperi. Ise Meieri var rundt 1900 en stor arbeidsplass med bl.a. egen osteproduksjon. Det var også 4 kolonialforretninger, kafe, kiosk, bilverksted og slakteri med utsalg.
Her var det musikkorps, sangkor, idrettslag og skytterlag. En periode var det også en egen turnforening og teatergruppe.

Tre bilder fra fossen ved Haga Hoell.    

VELTA.
Navnet Velta kommer av at her var det en plass der man veltet tømmer som skulle fløtes, ut i elva.
5. august 1814 stod det et slag her mellom svenske og norske styrker.
Ved elva nedenfor søndre Bergsland ble det i 1846 bygd et teglverk som var i drift til rundt 1890.

NÅVÆRENDE OG TIDLIGERE GÅRDER/PLASSER I BERGBYKROKEN.
På vår vandring fra Haga Hoell gikk vi gjennom gården Bergsland og fram til Bergbyveien. Ved veien her var det rundt 1920 en fotballøkke.
Elvebråten (opprinnelig Arvebråten) ligger øst for Bergsland. Den er fortsatt bebodd. Nord for den lå Langenga, og vest for bekken på høyde med Sikkeland, lå Engebråten.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Rasten foregikk ved barnehagen på Vestvold. Fra venstre ser vi Ingrid Kullerud, Gunnar Kullerud, Ragnar Berby og Lene Juliussen. Fra spisepausa ved Vestvold. Vi ser fra venstre Arild Smaaberg, Gunnar Kultorp, Roar Turkerud, Karin Tangene og Gudmund Seljehammer. Solveig Rød var dyktig guide under historielagets høstvandring på Ise. Her fra Bergbykroken.

BRÅTENÅSEN.

Så gikk turen gjennom Bråtenåsen. Byggefeltet som var ferdig regulert i 1987, inneholdt da 27 tomter. Feltet ble kjøpt fra Sikkeland midtre.

Ise Mølle var særdeles viktig for gårdbrukerne i Varteig og omland for øvrig. Det gjaldt både for å få levert korn og for å få malt eget korn til mel. Dette bildet er fra 1961, da mølla fortsatt var sentral virksomhet for landbruket i distriktet. 
Se mer om mølla ved å trykke her.
Bildet er hentet fra Varteig Historielags Fotosamling.)

VESTVOLD.
Oppstod på 1920-tallet da lensmann Anders Næss skilte ut 80 mål fra Spydevold. Stedet ble testamentert til Varteig kommune som igjen brukte det som gamlehjem fra 1953 til 1978.
Barnehagen ble bygd på dugnad i 1991 og drevet som kommunal barnehage fram til den ble nedlagt i 2015.
Her ved Barnehagen satte vi oss ned i høstsola og spiste medbrakt mat.

HÅKAFOSS, ISETORP OG ISE MØLLE.
Håkafoss kalles også midtre Isefoss. Her har det vært vadmelstamp og sagbruk. Hafslund bygde en tre etasjer stor mølle her i 1812. Den brant ned i 1849. Få år etter ble det sprengt i fossen for å senke vannstanden i Isesjø.
Isetorp var fra 1600-tallet og fram til 1887 skysstasjon og gjestgiveri. Hilmar Berg bygde en sag på gården rundt 1915. Den var i drift til midt på 1950-tallet.

Allerede før 1500 var det møllevirksomhet i fossene i Ise-elva. Nåværende møllebygning ble bygd etter at den forrige mølla brant i 1888. Familien Winsvold overtok i 1932 og drev i over 50 år, før den ble nedlagt i 2003.
På jordet, omtrent der Bergbyveien kommer ut, drev Edvard A. Bergby frørenseri fra 1884 til 1919.

Tusen takk til Solveig Rød for en svært hyggelig og historisk interessant tur i finværet på Ise.

Ingrid Kullerud

Eget turhefte til høstvandringen

Solveig Rød utarbeidet et heget turhefte som ble delt ut til deltakerne på høstvandringen. Heftet finner du ved å trykke her.

 

Forhåndsomtale av høstturen

I forhåndsomtalen til høstvandringen ble det blant annet brukt disse fire bildene:

Bergsland gård fotografert omkring 1912-1914. Link til bildet. Stasjonsområdet på Ise i 1925. Link til bildet.
Ise stasjon anno 1917. Link til bildet. Vestvold fotografert i 1961. Link til bildet.