Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2017.10.02 - Ref Eriksen

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Jan Erik Eriksen hadde med seg mer enn 50 gamle Skjeberg-motiver til møtet i Varteig. I bakgrunnen ser vi Synnøve Gundersen. Praten gikk som vanlig lett rundt bordene i kaffepausa. Fra venstre: Kjell Lunde, Gunnar Kultorp og Bjørn Langerød. Ivrig samtale etter foredraget. Fra venstre: Astrid Pettersen, Inger Skogen, Synnøve Gundersen og Jan Erik Eriksen. (Fotos: Oddveig Nilsen.)
Denne trafokiosken ved Vaskerstua var et av bildene Eriksen fortalte om. Den ga strøm til Varteig.

Mandag 2. oktober 2017: Jan Erik Eriksen med gamle bilder fra Skjeberg:
Bilder som både vekte minner og ga nye opplysninger

Da Jan Erik Eriksen gjestet Varteig Historielag mandag 2. oktober, hadde han med seg over 50 gamle bilder med motiv fra gamle Skjeberg kommune.

Vi fikk se bilder av lengst forsvunne bygninger som Fayes Minde – Oscar Torps fødested, den populære kafeteriaen på Feriehjemmet og butikker i Ullerøy.
Eriksen ga både faktaopplysninger om motivene og delte egne minner fra noen av stedene til et lydhørt publikum som nikket gjenkjennende til flere av bildene.

Drøftet turmål
Etter kaffepausa tok leder opp spørsmålet om turer laget arrangerer. Dette ble gjort med bakgrunn i lav interesse for 2 av de tre siste vårturene. Hvilke turmål kan være av interesse, og når på året bør turer arrangeres ? Det kom ikke helt klare svar, men det ble nevnt at sommer/tidlig høst nok er bedre
enn mai/juni. Reisemål som ble nevnt, var : Gammelvala, Glomdalsmuseet, Dalsland Kanal eller en tur til Soot-spillet på Ørje. Styret vil jobbe videre med disse signalene når neste års program skal planlegges.

Solveig Rød