Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2017.11.06 - KarlOttarFjeld

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

 

Damekvintett under kaffepausen. F.v.: Kari S. Lunde, Solveig Rød, Synnøve Gundersen, Inger Skogen og Astrid Pettersen. Herrekvintett under kaffepausen. F.v.: Gunnar Kultorp, Kjell Lunde, Hans Erik Pedersen, Isak Lunde og Arild Smaaberg.

Mandag 6. november 2017: Karl Ottar Fjeld om utflytting fra Varteig: 

Karl Ottar Fjeld tok for seg vartinger som i stort antall flyttet til Borge og nabo-kommunene i siste halvdel av 1800-tallet.
(Alle fotos: Oddveig Nilsen.)

Fra fuglekvitter til fabrikk-
sirener - vartinger på flyttefot

På møtet mandag 6. november holdt Karl Ottar Fjeld et interessant foredrag om vartinger – og andre fra indre deler av fylket og fra Sverige – som flyttet til Fredrikstad-området i siste halvdel av 1800- tallet. Han fortalte at i 1865 var det totalt 36 av innbyggerne i Borge og nabokommunene som var født i Varteig. I 1910 hadde dette tallet steget til 217.

(Lagt på nett 07.11.2017.)
Vartingene dro fordi det var arbeid å få på sagbrukene og tegleverksindustrien langs Glomma. Fjeld fortalte videre at av de vartingene som flyttet til Borge, var det bare 1/3 som ble der til de døde. Svært få flyttet tilbake til Varteig, men mange flyttet til Sarpsborg-distriktet, og noen dro til Amerika.
Fjeld hadde også plukket ut noen utflyttede vartinger og viste bilder av dem og fortalte litt om livet deres i Borge. De fleste ble sagarbeidere, men en av dem, Simen Bangor med aner fra Snoppestad, ble byggmester og fikk en gate oppkalt etter seg.
Til slutt ga han noen morsomme eksempler på klengenavn : ”Haslingen” stammet fra Hasle,”Ræbbærsjen” var fra Rabbalshede. Og Karl ”Filærn” hadde ansvar for å file sagene. Fjeld ga også noen eksempler på dialektuttrykk som : ”røtte på køtte” (rotte på kottet) og et sterkt uttrykk for smerte : ”Ille bælvondt i eninga”. Alt i alt et populært foredrag som høstet stor applaus.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Odd Johansen (bak) sørger for kaffe til fra venstre Øistein Bøe, Synnøve Lunde Karlsen, Ragnhild Lunde Komperød, Marit Aasgaard og Trond Kokkim. Foredragsholder Karl Ottar Fjeld (t.v.) sammen med Inge Bjerk, Ragnar Berby, Kai Rød, Audun Jakobsen og Gunn Bergerud Jelsnes. Sølvi Jelsness er trofast både på kjøkken og i gevinst-trekningen. I bakgrunnen "kollega" Arne Hansen.

Lagssaker
Etter kaffen tok lederen opp noen lagssaker :
* Foredragsholderen på julemøtet har meldt fra at hun ikke kan komme. Det blir derfor en bredere markering av 35-års jubileet med fotokavalkade, musikk og allsang. Det serveres snitter og kake.
* styret har begynt å jobbe med programmet for 2018 og ber om ønsker om temaer eller foredragsholder til møtene.
* Varteig-kalenderen vil være ferdig til julemøtet, og vi håper vårt trofaste selgerkorps har mulighet til å stille opp i år igjen. Hvis ikke, er det fint om dere melder fra til Solveig (41 10 77 27) snarest. Vi vet allerede nå at vi trenger flere selgere Ovaskaus og på Hasle. Så ring hvis du har anledning til å stille opp.
* Kakelotteriet på CoopExtra på Hafslundsøy vil finne sted fredag 24.11 og lørdag 25.11. Takk til alle dere som meldte dere til tjeneste.

Solveig Rød