Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2018.02.05-AarsmoeteForh

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Isak (90) går på ett år til som tillitsvalgt:

Ingen øvre aldersgrense for å ta et tillitsverv

Det finnes ingen øvre aldersgrense for å ta på seg et tillitsverv, bare kropp og hode fungerer. Det er Isak Lunde (90) et godt eksempel på. Han er medlem i Varteig Historielags meierikomité, og er innstilt på å gå på et nytt år.

Isak Lunde (t.v.) er en av nestorene i historielaget, og i en alder av 90 år tar han et nytt år som tillitsvalgt i Meierikomiteen. Her fra dugnad på Meieriet, sammen med to av de andre i komiteen, Gunnar Bråthen og Kai Rød. (Foto: Kjell Lunde).

– Du behøver ikke være så ille sprek for å kunne gjøre et stykke dugnadsarbeid, sier Isak Lunde. Nå er nok 90-åringen sprekere enn de fleste på hans alder, og deltar med godt humør og stor arbeidsglede i jobben med å holde Meieri-eiendommen vedlike.
Isak Lunde var innvalgt i Meierikomiteen for en del år siden. Selv etter at han gikk ut som formelt valgt medlem, fortsatte han imidlertid med å bistå komiteen i arbeidet på historielagets eiendom. – Er det noe jeg kan bidra med, så er det jo bare trivelig, sier 90-åringen.

Isak Lunde fotografert under dugnads-arbeid på Meieriet i mai. Han understreker trivselen i Meierikomiteen.

Tar på seg ett år til
Da styret i Varteig Historielag i februar i fjor oppnevnte de ulike fagkomiteene, ble Isak Lunde formelt valgt inn i Meierikomiteen igjen. Med seg i komiteen har han Kjell Lunde som leder, og ellers Gunnar Bråthen, Kai Rød, Terje Bergby og Lorentz Christer Lunde.
– Jeg har sagt til de andre i komiteen at jeg er med på det jeg klarer, sier 90-åringen. Med hans fysikk er det neppe mye han må si nei til.
Mandag er det årsmøte i historielaget, og det nye styret får som en av de første oppgavene å skaffe medlemmer til de ulike komiteene. Isak Lunde er villig til å gå på et nytt år i Meierikomiteen. – Det er jo veldig sosialt, og dessuten ser jeg absolutt verdien av arbeidet som komiteen gjør ettersom vi er med å ta vare på Meieri-eiendommen for ettertida, sier han.

Praktisk arbeid
Isak Lunde synes det er trivelig når Meierikomiteen har sine dugnader. Han er selv et stort muntrasjonsråd, og sier dessuten mye pent om de andre "guttene" i komiteen.
Komiteen har ansvaret for det jevne ettersynet og vedlikeholdet av bygningsmasse og tomt på Meieriet. Blant annet svinges malerkosten jevnlig. Nå er det utskifting av vinduer og kledning på sørveggen på boligen som krever sin mann. Bygningsarbeidene gjøres av fagfolk, men det er likevel rikelig nok å ta tak i for komiteens medlemmer.
– Det er fint for ettertiden at vi kan få tatt vare på en så fin eiendom, sier Isak Lunde.

Historielaget ville blitt historie!
Oddveig Nilsen er leder i Varteig Historielag. Hun sier i en kommentar at det er et betydelig antall tillitsvalgte som trengs for å drive et lag med så allsidig virke. Noen blir formelt valgt på årsmøtet, andre blir oppnevnt av styret etterpå.
– Historielag består av rundt 125 personer. Ikke alle har mulighet til å være aktive. Det er mange grunner til det. Derfor setter vi ekstra stor pris på de som tar på seg verv, år etter år. Uten dem, ville Varteig Historielag blitt historie for lenge siden, sier Oddveig Nilsen.

(Les hennes tlbakeblikk på året som har gått nedenfor.)

Øistein Bøe

Tanker ved et årsskifte

Oddveig Nilsen, leder i Varteig Historielag.

Før årsmøtet er det tid for et tilbakeblikk på året som har vært. Og jammen er det stor aktivitet i laget vårt! Hvert år ligger et nytt Inga-hefte klart til salg på bygdedagen, en ny kalender er klar til jul, mange innlegg er skrevet på vår nettside og hver dag kommer det nye innlegg på facebook-siden vår.
Vi har et bildearkiv som de fleste bare kan drømme om, nye skilter i hele Ovaskogs som hjelper oss å huske fortiden og bygninger vi kan møtes i og huse våre samlinger. Og som et under står kaffen og noe godt å spise klart når vi kommer til mandagsmøtene i Peisestua, og gaver til utlodningen ligger klart på bordet ved kjøkkenet.
Alt dette har vi, men det har ikke kommet på plass av seg sjøl. Dette er et resultat av iherdig innsats fra noen av våre ivrigste medlemmer.
Hvert år, når valgkomiteen ringer rundt for å fylle alle 21 poster, har vi medlemmer som gang på gang sier ja til et år til som tillitsvalgt. Det samme skjer med de styreoppnevnte komiteene som i alt består av 17 personer. Om ikke det er nok, tar vi på oss store oppgaver med bilderegistrering, kulturminneregistrering, vedlikehold av Bygdemuseet og Meierieiendommen, vasking av gravstøtter, beplantning og kursing.
Varteig Historielag består av rundt 125 personer. Ikke alle har mulighet til å være aktive. Det er mange grunner til det. Derfor setter vi ekstra stor pris på de som tar på seg verv, år etter år. Uten dem, ville Varteig Historielag blitt historie for lenge siden!
Et nytt år er i gang, med planlegging av aktiviteter for våre medlemmer. Det ligger mange timers innsats bak alle våre arrangementer. Vis at dere setter pris på det arbeidet som nedlegges og møt opp. Alle er velkommen.

Godt nytt år med Varteig Historielag!

Oddveig Nilsen, leder