Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2018.03.05SlektsforskningForedrag

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Øivind Holt og Gunnar Bråthen i samtale under mars-møtet i historielaget.
(Alle foto fra møtet: Øistein Bøe.)
F.v.: Inger Skogen, Astrid Pettersen, Synnøve Gundersen og Hilde Synnøve Høyås. F.v.: Ingrid Kullerud, Synnøve Lunde Karlsen, Ragnhild Aune Sulusnes og Ragnhild Lunde Komperød.
Fra venstre: Sølvi Jelsness, Arne Hansen og Marit Holt. Fra venstre: Thor Ivan Kultorp, Gunnar Kultorp og Kjell Lunde. F.v.: Jan Hasle, Gunn Bergerud Jelsnes, Audun Jakobsen, Inger Skogen og Astrid Pettersen.

Mandag 5. mars 2018: Foredrag ved Oddveig Nilsen om slektsforskning: 

Levende interessert i slektsgranskning

Oddveig Nilsen kåserte om slektsforskning. Hun er selv i innspurten med en meget omfattende slektsbok. Fra venstre ser vi Solveig Rød, Synnøve Gundersen, Ragnar Berby og Hilde Synnøve Høyås.

Nesten 30 historielagsmedlemmer hadde benket seg i peisestua i Bygdehallen til historielagsmøte første mandagen i mars.

(Lagt på nett 07.03.2018.)
Egentlig hadde vi regnet med et foredrag av Antonia Reime som skulle snakke om fattigvesenet i året 1901: "Året på Gabrielhytta". Men en influensasyk Antonia måtte sende avbud samme dag. Håper hun snart er frisk igjen, og kanskje vi kan få et besøk av henne på et annet tidspunkt.

Slektsforskning
Vår leder, Oddveig Nilsen, kastet seg rundt mandag formiddag og forberedte et foredrag på møte om slektsforskning. Oddveig er flink til å fortelle og levende interessert i dette emne. Oddveig hadde lagd en power point over «Hvordan starte med slektsforskning?» Det var eksempler på hvordan en skal gå fram og hvordan en skal lese i kirkebøker og andre gamle kilder.
Hun hadde også med innrammede bilder, ættetavler, bøker og gjenstander som kan fortelle noe om gamle mennesker. Ved siden av å vise fram dette, krydret hun foredraget sitt med små morsomme historier om hva hun selv hadde oppdaget i sin slektsforskning.
Tusen takk Oddveig, for at du reddet møtekvelden vår! Det ble en interessant og hyggelig kveld, og kanskje var det flere i salen som ble inspirert til å forske i sin egen slekt etter dette!

Les om Oddveig Nilsens arbeid med egen slektsbok ved å trykke her.

Kjøkkenkomiteen hadde som vanlig dekket på et bord med kaffe og deilige kaker. Så gikk praten rundt bordene i peisestua. Vi fikk tatt noen lodder og mange var heldige og fikk med seg opptil flere gevinster hjem.

Ingrid Kullerud

Avtroppende tillitsvalgte ble takket

Gunnar Kultorp takkes for innsatsen i styret av leder Oddveig Nilsen. Synnøve Lunde Karlsen går ut av publikasjonskomiteen, der hun har hatt hovedansvaret for kalenderen de siste årene. Øivind Holt går ut av valgkomiteen, og får sine blomster av historielagets leder Oddveig Nilsen.
På mars-møtet ble avtroppende tillitsvalgte i historielaget takket for innsatsen. Det gjaldt Gunnar Kultorp og Jorun Hagen som går ut av styret, Synnøve Lunde Karlsen som fratrer publikasjonskomiteen, Jan H. Hansen som slutter som revisor-vara, og Øivind Holt som går ut av valgkomiteen. Hver av dem fikk overrakt blomster.