Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2018.04.09 - Paasketradisjoner

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Foredragsholder Anita Solbrekke Hein med fastelavnsris pyntet på gammeldags vis.
(Alle bilder: Oddveig Nilsen.)
Påskepynt av ulikt slag, som dels ble demonstrert under foredraget, og dels kunne beskues i pausa. Trekløver under kaffepausen. Fra venstre: Synnøve Lunde Karlsen, Ragnhild Aune Sulusnes og Ragnhild Lunde Komperød.

Mandag 9. april 2018: Møte om gamle påsketradisjoner:

Om gamle tradisjoner og tegn i naturen

Anita Solbrekke Hein er en dame med stor glede og interesse for gamle tradisjoner og tegn i naturen. På aprilmøtet i Varteig Historielag fortalte hun oss om noe av hva folk i gamledager "leste" i naturen og om hvordan kommende dager og år skulle bli. Hun tok for seg spesielt vår- og påske-tradisjoner fra gamle dager.

Jan Egil Johansen (t.v.) fra Skjeberg gjestet Varteig Historielag for første gang, men forsikret at han skulle komme igjen. Her i hyggelig prat med tidligere kollega Eldbjørg Bergerud. Astrid Pettersen (t.h.) i prat med Anita Solbrekke Hein. Samtalen går nok på kveldens tema, tradisjoner knyttet til påskehøytiden og våren.

Hun begynte med påskekyllinger og gulfargen i påska. Gul er solas farge, og sola blir jo sterkere igjen om våren og er derfor vårens og påskens symbol.
Så fortalte Anita om fastelavn og fasten fram mot påske. Med fastelavn hører bjørkeriset eller fastelavnsriset til. Det er et symbol på fruktbarhet, og unge kvinner ble banket med dette bjørkeriset for å sikre fruktbarheten.
Ølet har i alle tider vært viktig for folk. Det er mange skikker i forbindelse med både brygging av øl og drikking av øl. Også spesielle matretter var viktig på ulike dager. Blåmandag, fetetirsdag og karneval innleder fasten. Da skulle man ete seg opp og feste, før de 40 fastedagene før påske. Boller er vel de
fleste i dag kjent med, men «flesk og duppe» og «mølje» hører med disse dagene.

Danse med sola
"Langfredagserter" var en ekstra salt ertesuppe som skulle minne om Jesu lidelse. Egg symboliserer livskraften i oppstandelsen 1. påskedag. Denne dagen skulle man også gå opp på en høy topp for å se på soloppgangen. Man skulle danse med sola.
30. april er Valborgsmesse. Det var en våkenatt der man også skulle brenne bål og male kors over dører for å holde hekser og skrømt unna husene. I Sverige feirer en del folk ennå Valborgsmesse ved å kle seg ut som hekser og gå på dørene og be om noe godt å spise. (Omtrent som vi gikk julebukk før i tida!)

En trivelig kveld
Dette var en del av det Anita Solbrekke Hein fortalte om i Peisestua på Bygdehallen i Varteig til de rundt 35 frammøtte. Det ble en riktig trivelig og artig kveld for historielagets medlemmer.
Etter kåseriet til Anita ble det tid for noen lagssaker og opplysninger, før deilig bevertning og kaffe fra kjøkkenkomiteen kom på bordene.

Ingrid Kullerud