Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2018.06.03-VandringKingsroed

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Et knippe bilder fra vårvandringen. Øverst til venstre orienterer Yngvar Kingsrød få men lydhøre turdeltakere. Det er rik vegetasjon i området, og veronika'en øverst til høyre trives. I midten under er det beveren som har vært på ferde. Bildet til høyre nederst viser rester etter boplass.
(Alle foto: Ingrid Kullerud og Yngvar Kingsrød.)

Søndag 3. juni 2018: Vårvandring i Kingsrødkroken:

Flott vandring i varmt sommervær

Denne dagen fikk vi et varmt sommervær, men bare fem personer fra historielaget møtte opp hos Yngvar Kingsrød for å bli guidet rundt på eiendommen hans. Yngvar er en flink forteller og han hadde mye å vise fram og fortelle om til oss som tok turen.

Yngvar Kingsrød (t.v.) var dyktig guide på vårvandringen på Kingsrød. Til høyre Hans Erik Pedersen. Liljekonvallen sto i blomst da vårvandringen gikk til Kingsrød.

Da vi hadde høstvandring i Kingsrødkroken i 2015, sørget regnvær for at vi bare var åtte deltakere med på turen. Når vi skulle gjøre nytt forsøk denne gang, var det et fantastisk vær som nok fristet folk til andre sommeraktiviteter. Men det ble en flott tur for de fem som kom, Hans Erik Pedersen og Anne Sofie Bergerud, Audun Jakobsen og Gunn Bergerud Jelsnes og undertegnede.

Gården Kingsrød ligger ved elveløpet Nipa som er en del av Glommavassdraget; Dette er ett av de 100 områdene som fylkesmannens miljøvernavdeling i 1993 vurderte som "Østfoldlandskap av regional betydning".
Eiendommen ligger gunstig til klimamessig og vegetasjonsbildet er preget av dette. Varmekjære trær som eik, hassel, villeple og svartor vitner om gode vekstforhold i form av næringsrikt jordsmonn og gunstig klima.

Boplasser og teglverk
Rundt omkring på området finner vi opptil flere forlatte boplasser, der bare tuftene står igjen etter hus og uthus.
Turen gikk først ned på Tangen hvor vi kunne se grop etter uttak av leire til teglverket som var her i 1860-1870. Ferdig sten ble fraktet med pram til Sarpborg der den ble solgt.
På vår runde kom vi til Moen, eller Moa som plassen blir kalt i dag. Underfolketellingen i 1900 bodde det 4 bofaste her.
Hele veien gikk vi under store, gamle og flotte trær. Lind og eik stakk seg spesielt ut i landskapet. Under trærne vokste mange forskjellige vakre blomster som liljekonvall, mainøkler og veronika.

Tusen takk til Yngvar for en flott tur og hyggelig selskap!

---

Til høstvandringen på Kingsrød i 2015 ble det laget et eget turhefte. Det finner du ved å trykke her.

Ingrid Kullerud