Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2018.07.21-Gammelvala

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Bjørn Eng ser på tresking med prile. Sonja Sletner Klemsdal og Gunnar Søby tar en hvil. Brødrene Rød, Jan Erik, Kjell og Kai, var mest opptatt av gamle traktorer og maskiner.
En plass i skyggen. Fra venstre: Johanne Pahr, Ellen Eriksen, Stig Eriksen, Arnfinn Kullerud og Ingrid Kullerud. Kjell Lunde ved sponhøvelen som ga fantastisk god kvalitet på treulla. Sponhøvelen var for øvrig fra Skotterud, Norge. En velfortjent hvil mellom inntrykkene. Fra venstre: Gunnar Kultorp, Tove Wilhelmsen, Eldbjørg Bergerud og Marianne Kultorp.
Fra åpningen av årets Gammelvala, en tradisjon som har pågått siden 1963. Det er et stort antall frivillige som trengs for å avvikle uka. Her fra prosesjonen. Gunnar Kultorp og Frode Bredholt studerer produksjon av takflis.

Lørdag 21. juli 2018: Tur til Brunskog i Sverige:

Historielaget på tur til svenske Gammelvala

Gammelvala i Brunskog er en tradisjon helt fra 1963. Åpningsdagen 21. juli i år var viet "Hembygdens dag". I det offisielle programmet kunne vi lese: "Gammelvala - Den gamla världen - visar naturahushållningens utveckling mot et mer maskinellt samhelle."

Det er mangt og mye å bivåne når man er på svenske Gammel-vala. Her er det fem x Rød som er ute på vandring. Fra venstre: Kjell, Solveig, Kai, Jan Erik og Else.
(Bildene fra turen til Gammelvala er tatt av Kjell Lunde, Solveig Rød og Øistein Bøe.)

(Lagt på nett 25.07.2018.)
Lørdag 21. juli var også hesten "till vardag och fest" i fokus. Vi kunne se mange forskjellige arbeidshester; hvordan sele på en hest og hvordan man hesjet med hjelp av hest. Til slutt var det en heste-prosesjon med 10 forskjellige hestevogner.
Gammelvala er bygd opp på et område ned til nordenden av Værmeln. Vi kunne også ta en avkjølende runde på vannet med båt,  eller vi kunne bare rusle rundt på området og se på alt som befant seg der.

Mye å se
Det var mye å se på. Vi kunne finne et soldattorp, en byskola, handelsbod, post og bank. Tjærebrenning, kjørne, kullmile, vedkløving, smie, vevstue, toving, handsag, vadmelstamp, kjeramikk, laging av tau og enda mer, var plassert rundt omkring på standplasser, der mye av dette også ble demonstrert. Det meste  var nok som i Norge, men vi fant også en vedkløve-kasse som var ukjent for gamle vartinger. Likheten ved dette arbeidet var nok alle fingrene som ble kuttet av i prosessen!
Selvfølgelig var det mat og drikke av forskjellig art og størrelse å få kjøpt. Det var deilig å kunne sette seg ned i skyggen ved et bord eller på en krakk inni mellom, for varmesommeren 2018 var i Sverige også!

Tredje turen
Dette var tredje gangen historielaget i Varteig arrangerte busstur til Gammelvala.  28 personer hadde meldt seg på denne gangen. Turen dit tok ca. to og en halv time, og selv om temperaturen inne i bussen ble svært høy, hygget vartingene seg både i og utenfor bussen, og jamen tror jeg ikke de fleste hadde skaffet seg mer bagasje i sekken, da de reiste hjem igjen også.

Ingrid Kullerud

Farende kjerringer kunne man også møte på Gammelvala. Barna fikk prøve seg i skjæring av bord på gammelmåten. Vakra flickor, blant et stort antall frivillige. Det ble flere liter tjære av tjærebrenningen.
Tretakrennene som lages på Gammel-vala, blir brukt ved utskiftninger på bygningene på Hembygdsgården. Farging av garn. Motor fra Kongsvinger-traktene med Tom Nordengen som operatør. På reperbanen kunne man lage sitt eget tau.
Värmlandsmilan, der man produserte kull til jernutvinning.
Se plansjen under.

En seletøymaker viste fram og fortalte om forskjellige slags seletøy til hester.

Hovslageren vistre fram hvordan man skodde en hest. Den skal tidlig krøkes, som ...
Plansjen som viser hvordan en kullmile ble laget.

I restauranten kunne man få kjøpt god mat og drikke. Her har Kai, Jan Erik, Kjell og Else, alle med etternavn Rød, funnet seg en fin plass i skyggen.

Denne brannbilen hadde vært i bruk i Kongsvinger fra 1932 til 1962/63.
Interiør fra smia. På grunn av brannfaren var det ikke aktivitet her. Flere av traktorene var utlånt fra Norge (Solør/Kongsvinger). Kjell Lunde studerer bensinmotor og remdrift.
Brunskogs kyrka. Tur på innsjøen. I utgangspunktet gratis, men folk kunne gi en slant til bevaring av båten. Mange vakre idyller på Gammelvala.
Hester og gamle kjøretøy. Folkemusikk på fele - lærer og elev. Folkemusikken står fortsatt sterkt i Värmland.
Linknekking. Gammelt kjøkken. Bente Åsheim og Camilla Thornquist i landhandelen.
Sagmannskapene i arbeid. Demonstrasjon av hesjing. Hesten ble brukt for å kjøre høyet inntil hesja.