Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2018.08.19Oesttorp

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Per Ove Lindemark og Synnøve Gundersen fikk en god prat om slekt og gamle dager. Det var mange både små og store som ville prøve styltene. Bak til høyre ses den nye, flotte turisthytta. Noen av de som hadde gått fra Skjeberdalen: Jan Steinar Tveter (delvis skjult), Elisabeth Tveter, Anne Margrethe Tangen, hennes datter Anne Berit Tangen og svigersønn Dag Kaspersen.

Søndag 19. august 2018: Arrangement på turistforeningens hytte:

Familietur til Østtorp

Synnøve Lunde Karlsen og Synnøve Gundersen koser seg på trammen foran hytta. Til høyre sitter Egil Bredholt.
(Foto: Solveig Rød.)

Søndag 19. august feiret den lokale DNT-avdelingen at foreningen i år har 150 årsjubileum med et arrangement ved den nye turisthytta på Østtorp. Varteig Historielag var invitert til å delta på arrangementet.

(Lagt på nett 20.08.2018.)
Det var lagt opp tre ruter for å komme seg inn til hytta. Man kunne gå veien fra Knatterudfjellet, forbi Heenskleva. Eller man kunne velge å gå en merket løype på ca 3 km fra Knatterudsaga og gjennom skogen. Den siste ruta var på 6 km og startet ved Øbysaga. Her var Per Ove Lindemark kjentmann.

Skrellane
Da alle 3 gruppene hadde nådd fram til Østtorp, viste det seg at ca 120 mennesker hadde funnet fram til målet. Etter at Sigrun Svartedal fra DNT hadde ønsket velkommen og orientert om aktivitetstilbudene som var innrettet mot barn og unge, ble det fortalt om byggingen av den nye flotte hytta, og videre planer for området.
Så fortalte Egil Bredholt, fra DNT, litt om våpenlageret ved Teppa, og Solveig Rød fra Varteig Historielag fortale om stedet og noen av de som hadde bodd på Skrellæne, som Østtorp het før.
Historien om de beryktede Skrell-brødrene og den kranglevorne faren deres fikk flere av tilhørerne til å trekke på smilebåndet.
DNT bød på pølser, hamburgere og saft og kake til alle de frammøtte som så ut til å kose seg i det fine været.

Solveig Rød

 

Låven og bua på Østtorp (Skrellane) fotografert tidlig på 1950-tallet. DNT Nedre Glommas anlegg på Østtorp slik det framstår i dag.

Historien om Skrellane

Østtorp - eller Skrellane, som var det opprinnelige navnet, har en mangfoldig historie. Les mer om historien til Østtorp i Varteig Historielags årstidsskrift Inga for 2001, fra side 33 (bnr. 3 Skrellane) ved å trykke her.
Les mer om Østtorp pr. i dag på DNT Nedre Glommas hjemmeside ved å trykke her.