Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2018.10.08-Glommalinja<Enter Title>

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

08.10.2018: Dag Strømsæther kåserte om Glommalinjen:

Befestningsanleggene langs svenskegrensen

Oberst Dag Strømsæther kåserte for en lydhør forsamling i historielagets oktobermøte. (Alle bilder fra møtet: Oddveig Nilsen.)

Omkring 25 medlemmer av Varteig Historielag møtte opp på Bygdehallen i Varteig for å høre på Dag Strømsæthers foredrag om "Glommalinjen - befestningsanlegg langs svenskegrensen i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905".

Bilde fra Høytorp fort, ett av festningsverkene ved Glomma.

(Lagt på nett 15.10.2018.)
Dag Strømsæther er nå pensjonert fra sin stilling i det militære, der han arbeidet med tilsynet med de gamle festningsanleggene på Østlandet,men er fortsatt kommandant på Fredriksten festning.
Strømsæther tok oss med gjennom utviklingen av disse befestningsanleggene fra 1814 og fram til unionsoppløsningen i 1905. Det var hele tiden en kamp på mange hold, mellom det norske Storting og regjering på den ene siden og svenskekongen på den andre siden. Det var ulike tolkninger om så mye.
Rundt 1900 fikk vi en oppbygging av det norske forsvaret langs svenskegrensen under forsvarsminister Georg Stang. I 1905 var hele den svenske marinen samlet rundt Strømstad.

Sperrelinjer
Under den spente situasjonen forut for unionsoppløsningen, ble det satset på vassdragene som sperrelinjer, og Glomma var hovedforsvarslinje. Grensefortene langs Haldensvassdraget ble utviklet og forberedte kanonstillinger langs Glomma og videre bakover, og militære styrker ble bygget opp på begge sider av grensa.
Etter unionsoppløsningen i 1905 og forhandingene mellom Norge og Sverige i Karlstad samme år, ble det etablert en demilitarisert sone på begge sider av grensa, og alle festningsanlegg i Haldensvassdraget opphørte som militæranlegg, men anleggene ved Glomma kunne stå.
I 1918 var det festningsverk ved Glomma - Glommalinjen - som bestod av disse anleggene:
Greåker, Ravneberget, Fossum, Langenes brogalleri, Høytorp og Trøgstad fort.
Under siste verdenskrig ble alle kanonene på disse anleggene flyttet til Vestlandet av tyskerne. I dag er det Forsvarsbygg som eier alle anleggene.
(Artikkel fortsetter under bildene.)

Fra møtet i historielaget. Foran fra venstre: Thor Ivan Kultorp, Gunnar Kultorp, Gudmund Bøe Seljehammer og Monica Kvisler. Bak ses blant andre Synnøve Lunde Karlsen, Liv Østtorp Hauge og Ingrid Kullerud. Bordet som stakk av med de fleste gevinstene i loddsalget. Fra venstre Asmund Brenne, Arild Smaaberg, Odd Henry Johansen, Isak Lunde og Øistein Bøe.
Blide folk rundt bordet. Fra venstre: Hardis Tomta, Finn Tomta, Trond Andersen og Elisabeth Andersen. Odd Henry Johansen (t.v.) og Isak Lunde i munter passiar.

Lagssaker
Etter foredraget snakket Oddveig, lederen vår, om noen lagssaker.
Taket på hovedhuset på Meieriet er under reparasjon og sørveggen er ferdig restaurert. Dette koster mye, så det at vi da får en gave på drøye 4000 kroner etter konserten som Monica Heer Mariussen arrangerte på Bygdehallen, er strålende.
Østfold Historielag skal holde et kurs i slektforskning. Alle medlemmer er velkommen til å delta.
Så hadde kjøkkenkomiteen lagd istand kaker og kaffe som ble inntatt sammen med hyggelig prat rundt bordene.

Ingrid Kullerud