Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2019.10.07 Intervju Moete

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Forsamlingen humrer over en morsom kommentar. Fra venstre: Asmund Brenne, Ragnar Berby (bak), Solveig Rød, Sylvi Solberg, Synnøve Gundersen (delvis skjult), Kai Rød, Astrid Pettersen og Inger Skogen. Det var gledelig mye folk på møtet. Ved bordet til venstre sitter Torbjørg Bergerud, Asmund Brenne og Trond Kokkim (foran). Rundt bordet til høyre ser vi Kai Rød, Solveig Rød, Sylvi Solberg, Synnøve Gundersen, Inger Skogen og Jan Solberg. Bak ser vi fra venstre Arne Hansen, Synnøve Lunde Karlsen, Oddveig Nilsen, Anita Feilberg-Jacobsen, Thor Ivan Kultorp, Terje Bergby, Hans Erik Pedersen, Tore Larsen, Arnfinn Kullerud, Gunnar Bråthen, Odd H. Johansen og Øistein Bøe.

Blide damer. Fra venstre: Ragnhild Aune Sulusnes, Liv Østtorp Hauge, Synnøve Lunde Karlsen og Oddveig Nilsen. Bak fra venstre: Sølvi Jelsness, Marit Holt, Arne Hansen, Anita Feilberg-Jacobsen, Thor Ivan Kultorp, Gunnar Kultorp og Arild Smaaberg.

Mandag 7. oktober 2019: Astrid Lunde og Isak Lunde intervjues:

Barndom og ungdom før og under krigen

Peisestua var fylt nærmest til randen, da leder, Kjell Lunde, kunne ønske velkommen til møte i historielaget 7. oktober. Temaet var minner fra barndom og ungdom, og de som skulle fortelle, var Astrid Lunde f. Bø (f. 1928) og Isak Lunde (f. 1927). Arild Bøe hadde tatt jobben som intervjuer og innledet med å presentere de to intervjuobjektene som for øvrig er svoger og svigerinne, og begge er i slekt med Bøe.

Astrid Lunde og Isak Lunde (t.h.) ble intervjuet av Arild Bøe, og de fortalte løst og fast fra oppveksten før og under krigen.
(Alle bildene: Kjell Lunde).

Astrid Lunde (født Bø, 1928).

Isak Lunde (født i 1927).

(Lagt på nett 09.10.2019.)
Både Astrid og Isak vokste opp på gård i «Lønnekroken» og gikk på Neaskogs skole. Først på småskolen som holdt til på Bygdehallen. Der hadde de frk Hedvig Monsen som lærer. En dame som fikk godt skussmål av begge.
Isak husket at en gang hadde en av guttene på skolen fått tak i noen sigaretter og fyrstikker. Disse prøvde guttene å røke mens de sto rett utenfor skolelokalet. Dette ble selvfølgelig oppdaget av frøken Monsen som irettesatte dem. Men, som Isak sa : «Hun kjeftet ikke, men vi så at hun ble så lei seg at hun hadde tårer i øynene.» Denne «avstraffelsen» ble så sterk at guttene mistet all lyst til å gjøre noe slikt en annen gang.
Astrid husket både Nordahl Rolfsens lesebok og regneoppgaver. Hun hadde også med seg Margrethe Muntes lille sanghefte og sang et par vers av en sang hun hadde sunget på en «overhøring» på skolen.

Arbeid på gården
Isak fortalte om arbeidet på gården som barna måtte delta i fra de var ganske små. Selv likte han best å få kjøre med hestene. Men Isak husket også alle de gangene de spilte fotball bak låven. I Lundekroken var det mange barn på alle gårdene, og hjemmet til Isak var ofte samlingsplass for barna. Når de hadde lekt en stund, stakk alle ofte innom på kjøkkenet til mor Lise der de fikk seg en brødskive.
Astrid kunne fortelle om at gårdslivet også kunne inneholde farer. Hjemme hos henne hadde de en gang en sinna okse som angrep henne og prøvde å stange henne flere ganger. Heldigvis kom søsteren; Karen, til unnsetning og fikk, ved hjelp av en stor pisk, drevet oksen såpass unna at Astrid klarte å komme seg i sikkerhet.

Arbeidsliv og reise
Etter konfirmasjonen jobbet Astrid i flere butikker både her i distriktet og i Loen, morens hjemsted. Og hun fortalte detaljert om hvordan en reise fra Varteig til Loen forgikk før krigen. Både buss, tog og bil måtte benyttes, og det måtte to overnattinger til før de var framme. Etter at hun giftet seg, drev Astrid og mannen, Kristian, Varteig Landhandel i over førti år.
Isak hadde mange forskjellige arbeidsplasser og yrker før han de siste årene av sitt arbeidsliv var vaktmester på Varteig skole.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Arild Bøe og Isak Lunde under intervjuet.

Astrid Lunde var ikke snauere enn at hun sang et par vers fra en sang som hun som elev på Strømnesåsen hadde framført under en "overhøring".

Jan Hasle sørget for utmerket lyd under samtalen, mens Sigbjørn Hasle filmet intervjuet. Ved bordet sitter Astrid Lunde, Arild Bøe og Isak Lunde.

Mye folk og god stemning under kaffen. Ved bordet i front sitter Andreas Bergerud, Torbjørg Bergerud, Asmund Brenne, Trond Kokkim, Sigbjørn Hasle og Jan Hasle. I bakgrunnen fra venstre: Hans Erik Pedersen, Terje Bergby (foran), Øistein Bøe, Tore Larsen, Odd H. Johansen, Øivind Holt, Ragnar Berby, Solveig Rød, Sylvi Solberg, Kai Rød, Astrid Pettersen, Synnøve Gundersen og Ellen Høy-Petersen

.

Det er lenge siden historielagets møter har trukket mer folk enn mandag kveld. Ved fremste bordet ser vi fra venstre Kai Rød, Solveig Rød, Sylvi Solberg, Synnøve Gundersen, Astrid Pettersen, Ellen Høy-Petersen (foran), Inger Skogen og Jan Solberg. Bak fra venstre: Anita Feilberg-Jacobsen, Thor Ivan Kultorp, Terje Bergby, Gunnar Kultorp (delvis skjult), Hans Erik Pedersen, Arild Smaaberg (delvis skjult), Tore Larsen, Arnfinn Kullerud, Odd H. Johansen, Gunnar Bråthen (delvis skjult) og Øistein Bøe.

Det er tid for kaffe, loddsalg og livlig prat rundt bordene. Ved fremste bordet sitter Andreas Bergerud, Torbjørg Bergerud og Asmund Brenne. Ved bordet bakenfor ser vi Liv Østtorp Hauge, Synnøve Lunde Karlsen og Oddveig Nilsen. Ved bordet fremst til høyre, Solveig Rød og Sylvi Solberg. Ved det midterste bordet Terje Bergby (med ryggen til), Tore Larsen, Odd H. Johansen, Øivind Holt og Ragnar Berby. Bakerst: Sølvi Jelsness (stående), Gunnar Kultorp, Tor Ivan Kultorp, Arild Smaaberg, Hans Erik Pedersen (med ryggen til) og Øistein Bøe.

Ved fremste bordet sitter Ellen Høy-Petersen og Elsa Bø. Ved neste bord ser vi Jan Solberg, Inger Skogen, Astrid Pettersen, Synnøve Gundersen og Sylvi Solberg. Bak skimtes Ragnar Berby og Øivind Holt.

Foran sitter Solveig Rød og Sylvi Solberg. Ved neste bordet: Terje Bergby, Tore Larsen, Odd H. Johansen, Øivind Holt og Ragnar Berby. Bak: Thor Ivan Kultorp, Gunnar Kultorp, Arild Smaaberg, Øistein Bøe og Hans Erik Pedersen.

Tore Larsen, Odd H. Johansen, Øivind Holt og Ragnar Berby i ivrig prat over kaffen. Bak sitter Hans Erik Pedersen og Øistein Bøe.

Kaffepause
Tida gikk fort, og intervjuobjektene hadde nok hatt mye mer å fortelle, men etter en drøy time var det tid for kaffe, rundstykker og kaker. Da gikk praten livlig rundt bordene, og det var nok flere som delte barndomsminner.
Loddsalget gikk bra, og det var mange som fikk med seg en stor eller liten gevinst hjem.
Mange flere hadde nok ønsket å kunne delta på møtet, men var forhindret av ulike grunner. Heldigvis sørget Sigbjørn og Jan Hasle for at intervjuet ble filmet slik at laget ved en senere anledning kan oppleve intervjuet.

Solveig Rød