Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2020.02.10Aarsmøete

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Jan Hasle viste film som tok for seg minnesmerker langs Glomma. Det var gledelig stor oppslutning om årsmøtet i historielaget.  
Styret for driftsåret 2020. Foran fra venstre: Trond Kokkim, Kjell Lunde og Ingrid Kullerud. Bak fra venstre: Gunn Marit Bergerud Jelsnes, Gunnar Kultorp, Jan Hasle og Arild Smaaberg.
(Bildet av styret er tatt av Oddveig Nilsen. De øvrige bildene er tatt av Kjell Lunde.)

Mandag 10.02.2020: Årsmøte i Varteig Historielag:

God oppslutning om årsmøtet

Årsmøte i Varteig Historielag mandag 10.02.2020 i Bygdehallen.

(Lagt på nett 16.02.2020.)
Leder Kjell Lunde ønsket 35 frammøtte velkommen til årsmøtet. Før årsmøtet startet, hadde vi 1 min. stillhet for to av våre medlemmer, Erling Skivdal og Synnøve Gundersen, som døde nå i desember/ januar.
Kjell ledet oss så gjennom punkt 1 - 4 av årsmøtet og deretter gjennom resten av møte som dirigent.
Styrets sammensetning etter valget ble som følger:
Leder (velges for 1 år): Kjell Lunde - gjenvalgt
Nestleder (velges for 2 år): Arild Smaaberg - nyvalgt
Kasserer (velges for 2 år): Gunnar Kultorp- ikke på valg 2020
Sekretær (velges for 2 år): Ingrid Kullerud- ikke på valg 2020
Styremedlem (velges for 2 år ): Trond Kokkim - nyvalgt
Varamedl. (velges for 1 år): Gunn Marit Bergerud Jelsnes - nyvalgt
Varamedl. (velges for 1 år): Jan Hasle - gjenvalgt.

Langs Glomma
Etter årsmøtet viste Jan Hasle en DVD-film "Langs Glomma".Den handler om historiske minnesmerker vi kan finne langs med Glommas bredder i Østfold.
Så inviterte kjøkkenkomiteen på kaffe og hjemmebakte wienerbrød m.m, og praten gikk livlig rundt bordene i peisestua. Det ble solgt lodder, og mange kunne ta med seg en gevinst eller to hjem.
Kjell Lunde oppfordret VH's medlemmer til å komme med innspill og forslag til styret om program og foredragsholdere på møtene våre. Ønske om turmål og andre ideer vil styret også gjerne få nyss om.

Lagets årsberetninger for 2019 finner du ved å trykke her.

Protokoll fra årsmøtet finner du ved å trykke her.

Ingrid Kullerud

Praten går alltid lett under møtenes romslige kafferast. Loddsalg hører med.