Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2020.03.02Landbruk

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Mandag 02.03.2020: 30 mennesker benket i peisestua:

Landbrukets utvikling gjennom 70 år

Asmund Brenne, Arne Sigvart Brusevold og Ole Kristian Bergerud samtalte om utviklingen i jordbruket. Ordstyrer var Arnfinn Kullerud. (Alle foto: Kjell Lunde.)
Praten går upåklagelig ved "herrebordet".

Leder Kjell Lunde kunne ønske ca. 30 mennesker velkommen til historielagsmøte mars-møtei peisestua i Bygdehallen.

Asmund Brenne demonstrerer gammel redskap.

(Lagt på nett 07.03.2020.)
Før programmet for kvelden startet, ble det holdt ett minutt stillhet for Oddvar Juliussen som døde i februar. Oddvar har vært medlem av Varteig Historielag i mange år, og han var med på de fleste av våre møter og arrangementer. Fred over hans minne.

Tre generasjoner bønder
Så til kveldens program som var en samtale omkring "landbrukets utvikling gjennom 70 år".
Arnfinn Kullerud var ordstyrer, mens Asmund Brenne (90 år) og Arne Sigvart Brusevold (68 år) fortalte om hvordan onnene på gårdene i Varteig foregikk i deres barne- og ungdomstid. Det meste ble utført med handmakt og noen få maskiner etterhvert. Ole Kristian Bergerud (40 år) kunne så fortelle hvordan han utfører arbedet med moderne maskiner på gården i dag.
Alle de tre gårdene til disse bøndene hadde (og har) husdyr som hest, ku, gris, sau og høner.

Manuelt arbeid
På 1930- og 1940-tallet ble det brukt manuell redskap for det meste, men med hesten og dertil tilhørende redskap som hjelp. Først godt ut på 1950-tallet gjorde traktoren sitt inntog i landbruket, og flere maskiner kom ut på gårdene etterhvert. I dag bruker Ole Kristian stort sett maskiner til alle gjøremål.
Mye av bondens arbeid før 1970-tallet hadde ikke gått gjennom dagens HMS-reglement. Mye farlig arbeid ble utført, og mangen kroppsdel havnet inni en eller annen maskin på gården. Spesielt hakkelsmaskinen gikk i særlig grad utover fingre.
For 70 år siden var det mange flere folk som var med å jobba på hver gård. Alle på gården måtte være med, og innleid hjelp ble også benyttet i alle onner. Tidligere ville slåtten kunne ta rundt 14 dager fra høyet ble slått til det ble kjørt inn. Både kornneker og høyet ble tørka på hersjer. Nå tar det ca 3-4 dager til alt høy ligger i rundballer, og det er gjerne mange flere mål en høster i dag.

De kjente seg igjen
De frammøtte i Bygdehallen denne kvelden koste seg skikkelig, og mange kjente seg igjen fra barndommen. Både Asmund og Arne Sigvart var flinke til å fortelle levende om minnene fra hverdagen før i tida, og da Ole supplerte om hvordan det er i dag, ble kontrastene store.
Kjell Lunde (og de frammøtte!) takket deltagerene og fikk halveis et løfte om at de kunne stille opp en kveld senere for å fortelle om alt de ikke rakk denne kvelden.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Arne Sigvart Brusevold og Ole Kristian Bergerud. Asmund Brenne og Arne Sigvart Brusevold. Sigbjørn Hasle sørget for å feste samtalen til videotapen.
Glimt fra forsamlingen.  

Etter traktering fra kjøkkenkomiteen av kaffe og mat, ble det utlodning og noe prat omkring lagsarbeidet. Ellers ble det som seg hør og bør, mye hyggelig prat rundt bordene i peisestua denne kvelden.

Ingrid Kullerud