Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Bildearkiv2016.06.01TreAar

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

3000 bilder og 3,3 millioner treff på tre år

1. juni 2013 ble de første bildene publisert på nett i regi av Varteig Historielag. Tre år senere ligger det 3002 bilder tilgjengelig i vårt digitale fotoarkiv, og vi har hatt drøye 3,3 millioner treff på bildene våre.

Bilder på nett er populære saker. På tre år har Varteig Historielags digitale fotoalbum hatt 3,3 millioner treff.

(Publisert 01.06.2016.)
Knut Øyvin Skaar er leder for historielagets bildegruppe/webkomité, og det er han som også har utviklet dataprogrammet som ligger til grunn for vårt nettbaserte fotoarkiv. Han sier i en kommentar at responsen på bildearkivet har vært mye større enn man turte å tro på for tre år siden.
– Historielaget har jo hatt innsamling av fotografier som prioritert oppgave helt fra laget ble startet i 1982. Derfor visste vi at gamle bilder skapte interesse, men dette er nok langt over hva vi så for oss, sier han, og legger ikke skjul på at den store responsen er en viktig motivasjonsfaktor.

Knut Øyvin Skaar.

41 album
"Varteig Historielags Fotoalbum" startet med 220 bilder som ble publisert 1. juni for tre år siden. Siden har det nettbaserte fotoarkivet vokst jevnt og trutt.
Pr. i dag ligger det 3507 bilder i det digitale arkivet, hvorav 3002 er publisert og tilgjengelige for hvem som helst. Siste publiseringen fant sted siste søndag. Da ble 38 bilder lagt ut på nett, og den magiske grensen på 3000 bilder ble passert.
Samtlige publiserte bilder ligger i albumet "Alle bilder". For å lette tilgangen dersom man søker etter bestemte emner, er det dessuten bygd opp i alt 26 vanlige album i tillegg til femten temaalbum. Av den grunn ligger hvert enkelt publisert bilde i flere emnevalgte album.

3,3 millioner treff
På disse tre årene har fotoarkivet på nett hatt 3.314.000 treff. Altså drøye 3,3 millioner bilder har vært åpnet og sett på. – Helt eventyrlig, bemerker Knut Øyvin Skaar.
Så skal det sies at enkelte instanser har roboter som jevnlig søker gjennom denne type fotoarkiv. Blant annet vet vi at Nasjonalbiblioteket har en slik automatisk søkefunksjon hvor vårt bildeutvalg gjennomsøkes regelmessig.
Eventuelle roboter til tross, det er et utrolig stort antall privatpersoner som besøker vårt fotoarkiv, og som tydelig hygger seg med bildene som ligger ute.

Åpent for alle
Det digitale fotoarkivet i Varteig er åpent for alle. – Vårt primære mål er å sikre gammelt bildemateriell og gjøre det tilgjengelig for folk flest. Derfor er det ingen begrensninger for folk som ønsker å studere bildeutvalget vårt, forklarer Skaar.
Mange har også benyttet tilbudet om å tegne seg som medlem i Varteig Historielags Fotoalbum. Medlemskapet her er gratis, og uavhengig av om man er medlem i historielaget.
Som medlem i albumet kan man for eksempel kommentere bilder, se andres kommentarer, man får flere søkemuligheter og man kan øke størrelsen på bildene som vises på skjermen. Medlemsfordelene er mange, og interesserte kan bare gå inn på bildearkivet og registrere seg som medlem.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Fem bilder som topper besøksstatistikken i sine respektive album.
Kokkim skole i 1915.
Georg og Peder A. Bøe. Oskar Sælid. Anders Eriksen Kokkim med tre av barna. Karl Brendes noter.
(Trykk i bildene for å gå til bildet i fotoarkivet. Der vil du også lese informasjonen til bildet.)

Hvor skal det ende?
Tre tusen bilder samlet inn og publisert på tre år. Hvor skal dette ende? Ja, det lurer også Knut Øyvin Skaar på. – Vi har i alle fall erfart at selv i ei lita bygd som Varteig så er det store bildemengder som har en allmen interesse, sier han.
Skaar våger ikke å mene noe bestemt om framtiden, men er overbevist om at det fortsatt ligger mange tusen bilder "der ute" som vi gjerne vil gjøre tilgjengelige for folk flest. – Det virker som om historielaget kan fortsette med innsamling og publisering av bilder så lenge vi har folk som orker å stå på. Det er i alle fall ikke noe feil med folks vilje til å stille bilder til disposisjon, og det er vi svært takknemlig for, sier han.

Facebook
Det er tydelig at Varteig Historielags fotoarkiv har blitt veldig godt kjent ute blant folk. Dessuten legges det daglig ut bilder fra arkivet på historielagets egen Facebook-side. – Med over 1200 følgere gir dette god spredning av bildene, samtidig som Facebook-siden for mange også har vært inngangen til selve bildearkivet vårt, sier Skaar.
Et innslag om bildearkivet på NRK fjernsynet i fjor våres førte for øvrig til mange eksterne henvendelser fra både historielag, andre ideelle organisasjoner og enkeltpersoner som ønsket drahjelp for selv å komme i gang med innsamling og publisering av bilder.
Dessuten har også Knut Øyvin Skaar og Øistein Bøe i historielagets bildegruppe vært i tillitsmannsmøte i Østfold Historielag og orientert om arbeidet med bilder i Varteig. – Morsomt når vårt prosjekt kan motivere til at også andre vil prioritere bildearbeidet, bemerker Skaar.

Les mer om fotoarkivet ved å trykke her.

Les referatet fra fotokvelden 21. september 2015 ved å trykke her.

Gå til Varteig Historielags Fotoalbum ved å trykke her.

Øistein Bøe