Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Gamle Varteig-filmer på DVD<

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Gamle Varteig-filmer på DVD

Gamle filmruller blir små DVD-plater i Varteig Historielag. Solveig Rød i Varteig Historielag og Jann Roger Hovden i Hovden Media kan glede seg over stor interesse for de gamle filmene.

Varteig Historielag skal de neste årene gi ut en håndfull DVD’er med gammelt filmmateriale fra Varteig. Først i rekken var en DVD med skolefilmen som ble tatt opp i 1959 og bygdefilmen som kom to år senere.

Den første re-utgivelsen var klar senhøstes 2009, og til bygdedagen i 2010 var toeren klar. Det er en DVD-plate med kommunefilmen som ble tatt opp i årene 1978-1983. I 2011 var turen kommet til en fløterfilm som ble sikret før lensa ble nedlagt i 1985. 2011-DVD'en inneholder også blant annet skuespillet som baserer seg på det første herredsstyremøtet etter at Varteig skilte lag med Tune i 1861, samt det siste kommunestyremøtet før Varteig ble slått sammen med Sarpsborg, Skjeberg og Tune fra årsskiftet 1991-1992.
Varteig Historielag har
flere ulike filmopptak i eget eie, samtidig som laget også har fått tilgang på historisk filmmateriale som finnes på private hender. Derfor vil DVD-prosjektet fortsette i ytterligere noen år.

170 kroner

Utsalgsprisen på den enkelte DVD-plata er satt til 170 kroner pr. stk. Varteig Historielag opplever god respons på filmene og ditto godt salg. Det understrekes imidlertid at det viktigste i dette prosjektet ikke er å tjene penger på filmene, men å sikre de filmatiske, historiske perlene for ettertiden.

Det gamle filmmaterialet ligger blant annet på super 8, dobbel 8 og 16-millimeter, og med årene har det blitt en utfordring bare å få tak i avspillingsutstyr til en del av disse filmene.

– Det har vært viktig for oss å gjøre filmene tilgjengelige for folk. Det hjelper ikke om vi i historielaget sitter på god lokal kulturhistorie dersom ikke interesserte får tilgang på den, sier Solveig Rød i Varteig Historielag.

DVD-filmer kan bestilles hos Solveig Rød, Wigdis Bergby eller Øistein Bøe, samt at de selges på bygdedagen. Også kalenderselgerne før jul vil selge DVD'ene.
Prisen er altså 170 kroner. Eventuell porto kommer i tillegg.