Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Slåttonndagen på Vestgård 2011

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Slåttonndagen på Vestgård

Lørdag 25. juni 2011 hadde Varteig og Omegn Hesteavlslag, Østfold Hesteavlsselskap og Varteig Historielag slåttonndag hos Elsie Brenne og Kjell Einar Andersen på Vestgård.
Nedenfor bringer vi et knippe bilder derfra.

Høyvogna var tatt fram. På grunn av regn dagene i forveien, fikk den imidlertid stå parkert. Regn tidligere i uka gjorde også at den planlagte såtingen måtte droppes, og høyriva kom derfor ikke i bruk. Vogna med hesjestaur sto klar til det store innrykket på slåttonndagen.
Asmund Brenne sørget for å slå høyet, med slåmaskin som faren Kristian i sin tid hadde anskaffet. Spettingen var gjort før arrangementet tok til, og derfor var det en enkel jobb å få hesjestaurene i bakken. Egil Brenne med hest og sleperive sørget for å kjøre det nyslådde gresset inn til trådhesja.
Slåttefolket i aksjon. Her fikk både gamle og unge prøve seg. Og hadde de ikke høygafler, brukte man hendene. Tre slåttekarer som hadde flust med minner fra tidligere høyonner. F.v. Arne Bøe, Rolf Lunde og Gunnar Bråthen. En kvartett som fulgte interessert med på hesjingen. F.v. Synnøve Gundersen, Inger Marie Brenne, Ragnhild Brenne og Kari S. Lunde.
Slåttegrøten i hagen på Vestgård var særdeles velsmakende. Her ser vi Rune Kultorp (t.v.) og Arne Hansen. Jobben er gjort, og både slåttefolk og hester kan dra fra jordet. En firetråders hesje ble resultatet av slåttedagen. Så var det bare å håpe på høytørk.

Gå tilbake til omtalen ved å trykke her.