Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Møteplan for Varteig Historielag 2013

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Møteplan for Varteig Historielag

Vi har startet på et nytt år, hvor vi må ha det håp at korona-situasjonen bedres vesentlig. Med forbehold ser vårens møteprogram slik ut:

Mandag 19. april: Historielagsmøte i Bygdehallen kl. 19.00 med kåseri om «Idrettsminner fra Varteig på 1950- og 60-tallet», av og med Øivind Rogndalen.
Søndag 20. juni: Bygdedag. AVLYST PGA KORONA-SITUASJONEN.

Alle er hjertelig velkommen til våre arrangementer, og ta gjerne med deg en bekjent! Det er bevertning og loddsalg på alle møter.

Møtene er åpne for alle.

 

Arrangementer i 2020

Mandag 8. februar kl. 19.00: Årsmøte i Peisestua. ÅRSMØTET ER UTSATT GRUNNET KORONA-SITUASJONEN.
Mandag 8. mars: Historielagsmøte i Bygdehallen kl. 19.00. Skogbruket i Varteig gjennom de siste 70 år. Intervju/samtale mellom noen av bygdas «skaukællær», ledet av Arnfinn Kullerud.
MØTET ER AVLYST PGA KORONA-SITUASJONEN.

 

Avholdte arrangementer i 2010

Mandag 8. februar kl. 19.00: Årsmøte i Peisestua på det tidligere kommunelokalet. Jim Johansen kåserer om ”gamle Øya” – Hafslundsøy før boligutbyggingen.

Mandag 15. mars kl. 19.00: Møte i Peisestua på det tidligere kommunelokalet. Harald Hultengreen holder foredrag om gamle hus, under overskriften "Sarpsborg som forsvant". Hultengreen er pensjonert journalist og forfatter, og har blant annet gitt ut en serie bøker over temaet.

Mandag 19. april kl. 19.00: Møte hos Gunvor og Hans Erik Groven på Thoreby. Det blir omvisning på gårdstunet, og foredrag om gårdens historie ved Hans Erik Groven.

Lørdag 29. mai: Tur- og arrangementskomiteen innbyr til omvisning på Hafslund Hovedgård og Soli Brug, med frammøte på hovedgården kl. 11.45. Deltakeravgift kr. 200,-, som også omfatter bespisning på Soli. Transport i egen regi. Påmelding skjer til Ester Juliussen innen 10. mai, på telefon

480 99 449 eller 69 14 93 28.

Søndag 20. juni: Bygdedagen i Varteig. For å se forhåndsomtalen, trykk her.

Lørdag 24. juli: Tur- og arrangementskomiteen innbyr til fellestur til svenske Gammelvala (”det levende museet i Brunskog”). Gammelvala 2010 arrangeres i dagene 24.-31. juli. Avreise med buss fra Ise kl. 08.30. Deltakeravgift kr. 200,-. For nærmere informasjon, kontakt Ester Juliussen på telefon 480 99 449 eller 69 14 93 28. For å se forhåndsomtalen, trykk her.

Lørdag 4. september: Tur- og arrangementskomiteen innbyr til vandring innombygds, med frammøte på Thoreby kl. 11.00. Guiding ved Hans Erik Groven. For å se forhåndsomtalen, trykk her.
Mandag 27. september kl. 19.00: Møte i Peisestua på det tidligere kommunelokalet. Aage Tangen kåserer om tømmerfløtingen i Glomma. Tangen var i mange år verkstedformann ved Glennetangen lense, og deretter fløtingsfullmektig med hele vassdraget som arbeidsfelt - fra Rendalen til Sarpsborg, med mellom 50 og 60 båter. Det er i år 25 år siden fløtingen opphørte i Glomma. Tangens foredrag vil bli ledsaget av en bildeserie fra lensas virke. Se mer om fløtingens historie her.
Lørdag 30. oktober kl. 10.00: Dugnad i Prestegårdsalleen, med klipping, rydding og noe etterplanting. Har du mulighet for å være med noen timer, meld fra til Kjell Lunde - tlf. 932 44 011.
Mandag 1. november kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen (det tidligere kommunelokalet). Lillian Nyborg (bildet til venstre) om Østfolds glemte kirker, deriblant kirken i Bøkroken. Nyborg er ansatt som formidler ved Østfoldmuseene. En av kirkene hun vil ta for seg, skal ha ligget i Bøkroken. Totalt skal det i Østfold dreie seg om 30 glemte kirker, hvorav tre av dem lå i Sarpsborg kommune – og en altså i Varteig. De glemte kirkene var tema for Lillian Nyborgs mastergrad i 1999. Ragnhild Brenne leser prologen hun skrev i anledning Varteig kirkes 150-årsjubileum i fjor. Se mer om møtet og temaet her.

Mandag 6. desember kl. 19.00: Møte i Ingasalen i Bygdehallen (det tidligere kommunelokalet). Julemøte med Ragnhild Brenne og Ågot Borgen, som gir oss en avdeling med Alf Prøysens liv og diktning. For å se forhåndsomtalen, trykk her. Se mer om møtet her.


Avholdte arrangementer i 2011

Mandag 7. februar: Årsmøte i Peisestua i Bygdehallen (det tidligere kommunelokalet). Etter avslutningen av årsmøtet fortsetter vi med en orientering om historielagets bildearkiv, ved Wigdis Bergby.
Mandag 21. mars kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen (det tidligere kommunelokalet). Professor Tom Schmidt (bildet) ved Universitetet i Oslo kåserer om den nye boka som har kommet om stedsnavn i Varteig. Schmidt er dr. philos. og professor i namnegransking ved Instituttt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo. Med boka om stedsnavn i Varteig har han fullført et arbeid som ble påbegynt på 1950-tallet av professor Kåre Hoel. Mer om møtet og boka kan du lese her.
Lørdag 9. april kl. 11.00: Har du gamle bilder som kan ha interesse for Varteig Historielag? Da bør du komme på Varteig skole denne dagen, der vi tar mål av oss til å stille både folk og teknisk utstyr som gjør at vi kan skanne bildene på stedet og du får med deg originalfotografiene hjem samme dagen. Enkel servering. Les mer om fotodagen ved å trykke her.
Mandag 2. mai kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen (det tidligere kommunelokalet). Birgit Holmen fra Rolvsøy holder foredrag om kvinnerollen gjennom 100 år. Hun vil ha med klær fra "sin mors tid" og vise fram. Se mer om møtet her.
Lørdag 4. juni: Tur- og arrangementskomiteen arrangerer tur til Drammensdistriktet. Vi besøker Drammens Museum og Nøstetangen Museum. Avreise fra Ise kl. 08.30. Bussen går om Varteig og Hafslundsøy. Se mer informasjon om turen ved å trykke her.
Søndag 19. juni: Bygdedagen. Se forhåndsomtale ved å trykke her.
Lørdag 25. juni kl. 12.00: Det inviteres til høyonn på gammelt vis på Vestgård i Varteig. Her blir det høying med hester og slåmaskin, høyrive, sleperive og høyvogn. Demonstrasjon av både hesjing og såting. Initiativtaker er Asmund Brenne.Se forhåndsomtale ved å trykke her.
Lørdag 3. september kl. 11.00: Varteig Historielag arrangerer tur i Bøkroken. Frammøte ved Bøsaga (Gamle Bøveien). Vi går om Nordre Rogndalen, Torebråten, Bøsaga, Bøe-gårdene, Tomta (med innlagt pause), Høkelia, Engås med jettegryter og bergmannshule, om Bøhaugen, Vesle-Bøe (Grøtvedt) og tilbake til Bøsaga. Intet værforbehold. Det vil bli anledning til å grille på fellesgriller. Turen er ventet å ta ca. fem-seks timer, inkludert spisepause. Alle er hjertelig velkommen til en lokalhistorisk rundtur!
Les mer om turen ved å trykke her.
Mandag 26. september kl. 19.00: Fylkeshistoriker Sven G. Eliassen kåserer om gamle skikker knyttet til dødsfall og gravferd. Les mer om møtet ved å trykke her.
Lørdag 1. oktober kl. 12.00: Første kursdagen i et slektsforskerkurs for nybegynnere i regi av Varteig Historielag. Kurset blir avholdt i Bygdehallen, og tar for seg noen av de mest vanlige digitale kildene, samt vil gi en orientering om slektsforskerprogram på nett. Kurset er gratis og går over fire lørdager - 1., 8., 15. og 29. oktober. Hver kursdag blir på fire timer - fra kl. 12.00 til 16.00. Påmelding til kurset skjer på mail til varteighistorielag@gmail.com – eller på telefon til Øistein Bøe på 69 13 28 89 / 905 84 569. Se mer om kurset ved å trykke her.
Mandag 31. oktober kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen (det tidligere kommunelokalet). Ingvild og Jens Gressløs kåserer om barneår og oppvekstkår på Gressløs. Se mer om møtet ved å trykke her.
Torsdag 1. desember kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Mandag 5. desember kl. 19.00: Julemøte i Ingasalen i Bygdehallen (det tidligere kommunelokalet). Egil Nordengen (bildet) forteller fra oppveksten i Ovaskogs. Juletoner ved Liv og Egil Nordengen. Julegrøt, saft og småkaker. Se mer om julemøtet her.

 

Avholdte arrangementer i 2012

Torsdag 5. januar kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Peisestua i Bygdehallen.
Torsdag 2. februar kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Peisestua i Bygdehallen.
Fredag 10. februar: Varteig Historielags 30-årsjubileum i Ingasalen i Bygdehallen. Innbydelse går ut til medlemmene straks på nyåret. Mer om jubileumsarrangementet ser du ved å trykke her.
Mandag 27. februar kl. 19.00: Årsmøte i Peisestua i Bygdehallen.
Umiddelbart etter at årsmøtet heves, blir det orientering ved Øistein Bøe om kulturminneregistreringen som gjøres i regi av historielaget.
Torsdag 1. mars kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Peisestua i Bygdehallen.
Mandag 19. mars kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen. Forfatter og kulturkonsulent Torill Stokkan kåserer over ”eventyrlige Østfold”. Se forhåndsomtalen her.
Torsdag 12. april kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Peisestua i Bygdehallen.
Mandag 23. april kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen. Kirkeverge Jan Erik Sundby forteller om middelalderkirkegårdene. Se forhåndsomtalen her.
Torsdag 3. mai kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Peisestua i Bygdehallen.
Lørdag 2. juni: Tur- og arrangementskomiteen med tur ut av bygda. Målet for turen er Elingård herregård i Onsøy og Tomb videregående skole (jordbruksskolen) i Råde for guiding på utstillinger av blant annet husgeråd og jordbruksredskap. På Elingård blir det også orientering om bygningsmassen på herregården. Les forhåndsomtale ved å trykke her.
Torsdag 7. juni kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Peisestua i Bygdehallen.
Lørdag 16. juni: Veterantogtur fra Mysen til Sarpsborg.
Søndag 17. juni: Bygdedagen. Gudstjeneste i Varteig kirke med påfølgende arrangement ved Bygdehallen. Både museet og Meieriet blir åpent. Les forhåndsomtalen ved å trykke her.
Lørdag 25. august kl. 11.00: Varteig Historielag arrangerer sin faste lokalhistoriske høstvandring. Frammøte på Vestgård. Les forhåndsomtalen til turen ved å trykke her.
Torsdag 6. september kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Peisestua i Bygdehallen.
Fredag 7. september kl. 16.00: Teatertur til Nes Lenseteater i Skiptvet. Avreise med buss fra Ise (som går om Varteig skole, Hasle og Hafslundsøy) for teatertur til Skiptvet, for å overvære Nes Lenseteaters oppsetning ”Den som ikke er ropt opp, kan gå hjem”. Turen koster 300 kroner og dekker buss fra Ise/Varteig/Hafslundsøy samt selve teaterbilletten. Avreise fra Ise kl. 16.00. Aktiviteter ved Nes lensemuseum i forkant av forestillingen, som begynner kl. 18.30. Les mer om teaterturen og forestillingen ved å trykke her.
Mandag 10. september kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen. Professor i leksikografi Ruth Vatvedt Fjeld holder foredrag om dialekter. Hun jobber ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, og vil i sitt foredrag legge vekt på flere av de lokale dialekt-variantene. Hun vil også ta for seg typiske eksempler på Varteig-dialekten. Les mer om møtet ved å trykke her.
Torsdag 4. oktober kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Mandag 8. oktober kl. 19.00: Møte i Ingasalen i Bygdehallen. Forfatter og journalist Jan Ove Ekeberg kom i fjor høst ut med boka ”Kongedrapene”, som handler om vår egen Inga fra Varteig. Dette er en oppfølger til Ekebergs ”I sverdets tid”. TV 2-journalisten har fått mange godord for disse bøkene. Les vårt intervju med Ekeberg ved å trykke her, og les mer om mulige slektslinker til Inga ved å trykke her.
Torsdag 1. november kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Mandag 5. november kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen. Presentasjon av historielagets fotosamling. Les mer både om møtet og bildesamlingen ved å trykke her.
Mandag 3. desember kl. 19.00: Møte i Ingasalen i Bygdehallen. Egil Brenne kåserer om barne- og ungdomstiden hjemme på Vestgård. Ragnhild Brenne leser en Prøysen-stubb og Ågot Borgen spiller julepotpurri. Allsang. På møtet vil tur- og arrangementskomiteen ellers på tradisjonelt vis friste med både julegrøt, julekaker og kaffe. Les mer om møtet ved å trykke her.
Torsdag 6. desember kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.

 

Avholdte arrangementer i 2013

Torsdag 3. januar kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Torsdag 7. februar kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Mandag 11. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Peisestua i Bygdehallen. Etter årsmøtesakene forteller Hans Erik Groven fra et spennende yrkesliv i politiet – som blant annet gjorde ham til sikkerhetsansvarlig under Lillehammer-OL.
Torsdag 7. mars kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Mandag 18. mars kl. 19.00: Møte i Ingasalen i Bygdehallen med Rikard Sundås, som kåserer fra et innholdsrikt og variert liv. Les forhåndsomtalen ved å trykke her.
Torsdag 4. april kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Lørdag 20. april:Tur med buss til Ragnar Johnsens gård Tånga i Strømstad. Avreise fra Ise kl. 10.00, om Varteig skole, Hasle og Hafslundsøy. Deltakeravgiften blir 150 kroner pr. person.  For nærmere orientering og påmelding, kontakt Marit Aasgaard innen 10. april, på tlf. 69 15 19 33 eller 984 01373. Les mer om turen ved å trykke her.
Mandag 29. april kl. 19.00: Møte på Breidablikk med Janette Ulvedalen, som i 2011 ga ut boka "Bunader i Østfold" - blant annet med beskrivelse av tekstiler hentet fra museet i Varteig. Tittel på foredraget er "Fra bondens klær til bunad". Les mer om møtet ved å trykke her. Vær obs på flytting av arrangementet til Breidablikk.
Torsdag 2. mai kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i kantina i det tidligere administrasjonsbygget (under barnehagen).Vær obs på flytting av arrangementet.
Lørdag 25. mai: Vårtur med buss til Norsk Skogmuseum/Glomdalsmuseet på Elverum. Les mer om turen ved å trykke her.
Mandag 3. juni kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen. Tormod Klemsdal kåserer over emnet "Søskenflokken på Klemsdal". Da snakker vi om barna til Andrine og Johan Ludvig Klemsdal, der flere satte dype spor etter seg både i industri og kjøttforedling. Se forhåndsomtalen ved å trykke her.
Torsdag 6. juni kl. 19.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Søndag 16. juni: Bygdedagen. Les mer om arrangementet ved å trykke her.
Søndag 4. august kl. 11.00: Varteig Historielag guider Månedens tur fra Bøsaga, langs Kullerudbekken, Ingaleden til Moeneveien og om Lundskauen, Kullerudkrysset og Kullerudmosen tilbake. Forhåndsomtale kan du lese her.
Lørdag 24. august kl. 11.00: Varteig Historielag arrangerer sin faste lokalhistoriske høstvandring, i år i Spydevoldkroken. Les forhåndsomtalen ved å trykke her.
Mandag 2. september kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen. Fylkeshistoriker Sven G. Eliassen foredrar om Borregaard og Hafslund hovedgårder, med et skråblikk mot Varteig. Les forhåndsomtalen til møtet her. Merk: Endret dato!
Torsdag 5. september kl. 18.00:
Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Søndag 22. september kl. 18.30: Konsert i gymsalen ved Varteig skole der Bjørnar Spydevold, Kari Stokke, Viseklubben Lars, Trygve Skaug, Monica Heer Mariussen og Gamle Bøveiens venner deltar. Arrangør er Monica Heer Mariussen. Inngang kr. 150,-. Eventuelt overskudd går til Varteig Historielag. Se forhåndsomtale ved å trykke her.

Torsdag 3. oktober kl. 18.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Mandag 7. oktober kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen. Antikvar Roar Murtnes ved Østfold fylkeskommunes kulturminneseksjon foredrar om historiske hager i Østfold. Les forhåndsomtalen ved å trykke her.
Mandag 4. november kl. 19.00: Møte i Ingasalen der Knut Bøe (70) forteller fra sin oppvekst på Bøe, men også har sideblikk til mer enn 40 år som korleder og over 50 år som organist i bygda. Varteig Menighetskor medvirker. Les mer om møtet ved å trykke her.
Torsdag 7. november kl. 18.00:
Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Mandag 2. desember kl. 19.00:
Julemøte i Ingasalen i Bygdehallen. Gumund Bøe Seljehammer (67) forteller løst og fast fra 50 år som rørlegger. Kjenner vi rørleggermesteren på Hasle rett, vil han nok også spe på med en historie eller tre. Det blir servering av kaffe og småkaker, og førjulsstemningen toppes med allsang. Les forhåndsomtalen ved å trykke her.
Torsdag 5. desember kl. 18.00:
Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.

 

Avholdte arrangementer i 2014

Torsdag 9. januar kl. 18.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Mandag 20. januar kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen. Historiker Sigrid Helene Agnalt kåserer om fløtingen, med vekt på de menneskelige aspekter – så som rekruttering, sosiale relasjoner, fellesskap, kvinnene på lensa og på gårdene osv. Les mer om møtet ved å trykke her.
Torsdag 6. februar kl. 18.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Mandag 24. februar kl. 19.00: Årsmøte i Peisestua i Bygdehallen. Etter at klubba har falt på årsmøtet, går vi over i et medlemsmøte med åpen agenda. Det blir også orientering om historielagets bilder på nett.
Torsdag 6. mars kl. 18.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Mandag 31. mars kl. 19.00: Ekstraordinært årsmøte i Peisestua.
Torsdag 3. april kl. 18.00: Slektsforskningsgruppa har møte i Skolestua i Bygdehallen.
Mandag 7. april kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen. Fylkeshistoriker Sven G. Eliassen kåserer om grunnlovsjubileet og hendelsene i 1814 sett fra Smålenene.
Les mer om møtet ved å trykke her.
Lørdag 24. mai: Busstur til Eidsvollbygningen og Eidsvoll Bygdetun. Les om turen ved å trykke her.
Mandag 2. juni kl. 19.00: Møte i Peisestua i Bygdehallen. Kåsør blir Jon Thoresen, som i 2012 ga ut boka "Arvegods - sitater og anekdoter fra Østfold".
Søndag 15. juni: Bygdedagen i Varteig.
Les forhåndsomtalen ved å trykke her.
Lørdag 23. august kl. 11.00: Høstvandring i Furuholmen-/Tangen-området. Frammøte på parkeringsplassen nord på lenseområdet kl. 11.00 Det blir glimt fra Furuholmens historie når Kjell Andersen tar oss med på en rundtur som også går via bygdeborgen og Skolesletta før vi ender opp på Tangen. For dem som ikke ønsker å gå så langt, blir det mulig å gå veien rett ned til Tangen. Ta med mat og drikke.
Mandag 1. september: Møte på Bygdehallen, Peisestua kl. 19.00.Karsten Pettersen forteller om sitt opphold  i konsentrasjonsleir og Hvite busser. Bevertning, utlodning og lagssaker.
Torsdag 25. september: Slektforskertreff i Skolestua på Bygdehallen kl. 19.00. Åpent for alle. Vi hjelper til med søk på data og gir råd.
Mandag 6. oktober: Møte på Bygdehallen, Peisestua kl. 19.00. ”St. Mariegate”. To representanter for Sarpsborg Historielag vil fortelle om bokprosjektet der de har tatt for seg gårder og virksomhet i St. Mariegate. Bevertning, utlodning og lagssaker.
Torsdag 30. oktober: Slektforskertreff i Skolestua på Bygdehallen kl. 19.00. Åpent for alle. Vi hjelper til med søk på data og gir råd.
Mandag 3. november:  Møte på Bygdehallen, Peisestua kl. 19.00. Odd Jan Skriubakken vil kåsere om ”Glimt fra Tunes historie”. Bevertning, utlodning og lagssaker.
Mandag 1. desember:  Møte på Bygdehallen, Peisestua kl. 19.00. Tema : Vartinger som har utvandret til USA. Hvorfor dro de, hva kom de til og hvordan levde de i Amerika ? Vi vil presentere noen som utvandret i forskjellige tidsepoker.  Bevertning, utlodning og lagssaker.

 

Avholdte arrangementer i 2015

Mandag 12. januar kl. 19.00: "Tømmertunnelen i Eidet." Per E. Lundh forteller om tømmerfløtingen fram til Visterflo og arbeidet rundt tunnelen i Eidet.
Møtet er i Peisestua, Bygdehallen. Bevertning og lagssaker.
Mandag 9. februar kl. 19.00: Årsmøte i Varteig Historielag. Innkalling med dagsorden er sendt medlemmene. Etter årsmøtet vil Trond Svandal kåsere om "1814 og slagene i Østfold". Møtet er i Peisestua, Bygdehallen. Bevertning og lagssaker.
Mandag 9. mars kl. 19.00: Ekstraordinært årsmøte. Etterpå kåserer Hans Christian Westgaard om kolerapesten og kolerakirkegården på Sandbakken. Møtet er i Peisestua, Bygdehallen. Bevertning og lagssaker.
Mandag 13. april kl. 19.00:"Flyslipp i Sarpsborg-distriktet 1944-1945." Solveig Rød viser bilder og forteller historien om våpenslippene under andre verdenskrig. Møtet er i Peisestua, Bygdehallen. Bevertning og lagssaker.
Lørdag 30. mai: Tur til Kongsvinger Festning. Sett av dagen.
Søndag 21. juni: Bygdedag i Varteig.
Lørdag 5. september: Høstvandring i Kingsrød-kroken med Yngvar Kingsrød som guide . Frammøte kl. 11.00.
Mandag 21. september: Fotokveld på Bygdehallen, peisestua kl. 19.00. Vi oppfordrer både medlemmer og andre om å ta med seg bilder for skanning denne kvelden. Historielaget stiller med mannskap til både å skrive ned relevant informasjon om bildene, og til å skanne dem - slik at folk kan få med seg bildene sine hjem samme kvelden.  Knut Øyvin Skaar skal også ha en presentasjon av bildearkivet. Bevertning, utlodning og lagssaker.
Mandag 19. oktober: Møte på Bygdehallen, peisestua kl. 19.00. Torbjørn Greipsland kåserer om «Kristina- både norsk og spansk prinsesse». Kristina, datter av kong Håkon Håkonsen (som var sønn av Inga fra Varteig), var for over 750 år siden både norsk og spansk prinsesse. Ekteskapet med den spanske prinsen ble kortvarig, bare 4 år. Da døde Kristina. Hennes levninger er funnet i en sarkofag i en landsby nord for Madrid. Bevertning, utlodning, lagssaker.
Mandag 9. november: Møte på Bygdehallen, peisestua kl. 19.00. Trond Svandal gir oss et kåseri om «Tusenårsstien» - 1000 år på 1000 meter. Kulturstien er laget til Sarpsborgs tusenårsjubileum i 2017. Bevertning, utlodning, lagssaker.
Mandag 7. desember: Møte på Bygdehallen, peisestua kl. 19.00. «På eventyr i Vinland og Markland». Kjell Einar Andersen kommer og forteller fra en villmarkstur i Labrador, og om besøk på norrøne bosettinger i gamle Vinland (Newfoundland), Markland (Labrador) og på Grønland. Varteig Menighetskor medvirker. Bevertning, utlodning, lagssaker.

 

Avholdte arrangementer i 2016

Mandag 8. februar kl. 19.00: Årsmøte i Peisestua på Bygdehallen. Umiddelbart etter at klubba har falt, blir det foredrag av Solveig Rød om Sarpsfossen, under overskriften "En suær, forfærdelig fos". Les mer om møtet her.
Mandag 7. mars kl. 19.00: Møte i Peisestua. Vi viser film om Kristina, barnebarnet til Inga fra Varteig. Noen av historielagets arbeidsgrupper forteller om sitt arbeid siste året.
Mandag 11. april kl. 19.00: Møte i Peisestua. Oddmund Olsen viser sine egne tegninger og forteller fra gamle Sarpsborg.
Lørdag 11. juni: Tur til Rælingen med innlagt besøk på Fetsund lensemuseum.
Søndag 19. juni: Bygdedagen.
Lørdag 27. august: Høstvandring ­ "Tusenårsstien". Frammøte ved rundkjøringen på Hafslund kl. 11.00. Se forsiden (http://varteig-historielag.no/) for mer informasjon.
Mandag 5. september kl. 19.00: "Riksvei 1", kåseri av Tore Wiik.
Mandag 3. oktober: Besøk til Hjemmefrontmuseet i Rakkestad.
Mandag 7. november kl. 19.00:"Hans Nielsen Hauge", kåseri av Guttorm Halvorsød.
Mandag 5. desember kl. 19.00:"Oppfinner Gunerius Johansen fra Varteig", foredrag av Erik Ødegaard.

 

Avholdte arrangementer i 2017

Mandag 6. februar kl. 19.00: Årsmøte.
Mandag 6. mars kl. 19.00: Husmannsvesenet / plasser i Rakkestad. Roger Torper kåserer.
Lørdag 22. april kl. 16.00: Lene Skovholt (tidligere Ingolfstad) og Otto Ingolfstad mimrer/forteller om hvordan det var å komme til Varteig som preste-barn på 1960-tallet.
Merk! Møtet er på Breidablikk.
Lørdag 20. mai:
Tur til Horten ble avlyst.
Søndag 18. juni: Bygdedagen i Varteig.
Lørdag 9. september: Høstvandring på Ise. Ansvarlig: Solveig Rød.
Mandag 2. oktober kl. 19.00: Jan Erik Eriksen viser bilder og forteller fra gamle Skjeberg.
Mandag 6. november kl. 19.00: Karl Ottar Fjeld kåserer om utflytting fra bygd til by. Hvor ble det av husmennene fra Varteig?
Mandag 4. desember: Feiring av Varteig Historielags 35 års-jubileum.

 

Avholdte arrangementer i 2018

Mandag 5. februar kl. 19.00: Årsmøte i Peisestua på Bygdehallen. Visning av film fra bygdedagen 2017.
Mandag 5. mars kl. 19.00: Møte i Peisestua på Bygdehallen. Oddveig Nilsen kåserte om slektsforskning.
Mandag 9. april kl. 19.00: Møte i Peisestua på Bygdehallen. Gamle påsketradisjoner ved Anita Solbrække Hein.

Søndag 3. juni kl. 11.00: Vårvandring på Kingsrød. Frammøte på Kingsrød gård. Ta med mat og drikke.
Søndag 17. juni: Bygdedagen.

Lørdag 21. juli: Busstur til Gammelvala i Brunskog. Avreise fra Betal på Ise kl. 08.00. Turen går via kirken, Hasle, Øya, Iseveien. Pris pr. deltaker 250 kroner (150 for barn under 12 år). Påmelding innen 20. juni til Solveig Rød, tlf. 41 10 77 27.
Søndag 19. august: Vandring i samarbeid med Turistforeningen på og rundt Østtorp. Det blir mulighet for skyss helt fram til Østtorp for dem som trenger det.
Mandag 8. oktober kl. 19.00: Møte i Peisestua på Bygdehallen. Forsvarsanlegg "Glommalinjen" ved Dag Strømsæther.
Mandag 5. november kl. 19.00: Møte i Peisestua på Bygdehallen. Jakob Sande-kveld. En kveld med musikk og sang. Det blir også noe allsang.
Mandag 3. desember kl. 19.00: Møte i Peisestua på Bygdehallen. Livet i fjella ved Svein Syversen, forfatter av trilogien ”Fjella”.


Avholdte arrangementer i 2019

Mandag 4. februar kl. 19.00: Årsmøte. Orientering om restaurering av Meieriet, med Kjell Lunde.
Mandag 4. mars kl. 19.00: Medlemsmøte - "Historiske gate- og veinavn i Sarpsborg" ved Solveig Rød.
Lørdag 23. mars kl. 19.00: Varteig Historielag arrangerer årsmøte for Østfold Historielag på Bygdehallen.
Mandag 1. april kl. 19.00:Møte i Bygdehallen. "Robert Normann", sang og fortelling med Per Olaf Toftner.
Mandag 6. mai: Tur til Historica i Rakkested. Påmelding. 50 kroner i inngangspenger. Varteig Historielag spanderer kaffe og rundstykker.

Søndag 16. juni: Bygdedagen. Se forhåndsomtale ved å trykke her.
Lørdag 14. september: Høstvandring i område Kultorp/Kinndalen.

Mandag 7. oktober kl. 19.00: Møte i Bygdehallen. Intervju med noen eldre i Varteig.
Mandag 4. november kl. 19.00: Møte i Bygdehallen\. Antonia Reime Aasbø holder foredrag om "Et år på Gabrielhytta".
Mandag 2. desember kl. 19.00: "Varteig i ord og toner".

 

Avholdte arrangementer i 2020

Mandag 10. februar 2020 kl. 19.00: Årsmøte i Bygdehallen. DVD-visning: «Langs Glomma». Bevertning og utlodning.
Mandag 2. mars kl. 19.00: Møte i Bygdehallen. Mimring/intervju av eldre i Varteig. Tema: "Mekanisering av landbruket". Bevertning og utlodning.
Mandag 20. april kl. 19.00: Møte i Bygdehallen. Foredrag ved fotograf Jarl Morten Andersen. Han viser fram og forteller om bilder han har samlet på jobb i SA.
Bevertning og utlodning
. Møtet avlyst grunnet korono-pandemien.
Søndag 14. juni: Bygdedagen. Avlyst grunnet korono-pandemien.
Mandag 28. september: Møte først i Varteig kirke kl. 18.30 - deretter kaffe og kaker i Peisestua, Bygdehallen. Dette er et samarbeide med Menighetsrådet. Knut Bøe vil vise oss og fortelle om blyglassmaleriene i vinduene i kirken.
Møtet avlyst grunnet korono-pandemien.
Mandag 2. november: Møte i Peisestua kl. 19.00: «Skogbruket i Varteig gjennom 70 år». Et intervju/samtale med tre «skogskællær» om utviklingen i skogbruket i Varteig gjennom 70 år. Arnfinn Kullerud er intervjuer/ordstyrer. Møtet avlyst grunnet korono-pandemien.
Mandag 7. desember: Møte i Peisestua kl.19.00: Jarl Morten Andersen kommer og vil fortelle og vise bilder fra sin tid som fotograf i SA. Møtet avlyst grunnet korono-pandemien.