Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Velkommen til Varteig Historielag

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982

Du er besøkende nr:

Velkommen til Varteig Historielag

Vi ønsker deg velkommen til Varteig Historielags nettsider, som ble etablert på ettervinteren 2009. Det er vårt håp at du her vil finne nyttig lesestoff både om historielagets virke og om lokalhistorie med tilknytning til Varteig.

Sist oppdatert: 14. oktober 2020.

Siste oppdateringer: November-møtet avlyst (forsiden), 26 Inga-utgaver på nett, nye bilder (forsiden), møteprogrammet, storslått gave, bygdedagen avlyses (forsiden), møte om jordbrukets utvikling, årsmøte i Varteig Historielag, minneord (forsiden), Varteig i ord og toner, 2020-kalenderen er klar (forsiden), et år på Gabrielhytta, oppvekstminner, Inga 2019 klar for salg, tur til Historica, møte om Robert Normann, om gatenavn i Sarpsborg, papirene fra årsmøtet, kunstneren er "funnet", årsmøtet (forsiden), informasjon om Meieriet, publikasjoner (forsiden), fokus på Fjella, musikalsk hyggekveld, Amerika-besøk, hefte om kulturminner (forsiden), tyskerleiren ved Knatterud, Isak Lunde (90) fortsetter som tillitsvalgt, spel om Inga og birkebeinerne, 150-årig båtbyggertradisjon, båtbyggeriet i Øvre Tune, historisk novelle om Inga fra Varteig, etterkommere tilbake på Harehytta,3000 bilder på nett, storfilm med fokus på Inga fra Varteig, glassmaleriene i kirken, middelalderkirkegården registreres (forsiden), Inga-hefter på nett, Spydevold-boka på nett (forsiden), oppdatering av gamle kart, gamle boplasser i Varteig, TV-innslag om historielaget (forsiden), radioopptak fra 1950, dialekt-CD og hefte klar for salg, stor respons på bilder på nett, gi grasrotandelen til Varteig Historielag, er du i slekt med Inga?, Håkon Håkonssons kongsgård, birkebeinermaleriet på ukjent sted (forsiden) og Inga fra Varteig på musikkvideo.

 

Siste nytt

 

Møtet 2. november er avlyst

Styret i Varteig Historielag har vedtatt å avlyse det planlagte møtet mandag 2. november. Årsaken er den pågående korona-pandemien.
Styret beklager avlysningen, men uttaler at man ikke finner det forsvarlig å arrangere møtet under de rådende forhold.
Det er foreløpig ikke tatt stilling til om møtet 7. desember skal gå som planlagt. - Vi vil følge nøye med på virus-situasjonen framover, og håper at vi kan ha desembermøtet uten å være redd for smitte, uttaler styret.

 

26 utgaver av Inga-heftet er nå på nett

Varteig Historielag kom med sin første utgave av årstidsskriftet Inga i 1985. Mange av de eldste utgavene har ligget fritt tilgjengelig på nett i noen år, og nå er ytterligere noen utgaver lagt ut. Dermed ligger de 26 første utgavene nå på nett, fra og med 1985 til og med 2009.

Du finner dem i lenkene til venstre, under "Ingaheftet", og du kan lese dem ved å trykke her.

 

Historielagets høstprogram

Varteig Historielags program for høsten er spikret. Bygdedagen, den planlagte høstvandringen og høstens to første møter måtte dessverre avlyses på grunn av koronasituasjonen.
Vi håper følgende program kan gjennomføres i høst/vinter:

7. desember - Møte i Peisestua kl.19.00:
Jarl Morten Andersen kommer og vil fortelle og vise bilder fra sin tid som fotograf i SA.
8. februar 2021 - Årsmøte i Peisestua, Bygdehallen kl.19.00.

 

 

Bilder fra kommunejubileet i 1961

Bildegruppa i Varteig Historielag har lagt ut ytterligere 30 bilder i vårt elektroniske arkiv. Du finner alle 30 ved å trykke her.

20 av bildene er fra 1961, da Varteig feiret sitt 100-årsjubileum som egen kommune.
Dessuten har vi ti bilder med tilknytning blant annet til Snoppestad, Nordre Lundeberget og Kokkim.

På dette bildet ser vi gjestene ankomme standsmessig til utstillingsområdet ved skolen da Varteig feiret 100-årsjubileet som selvstendig kommune første helgen i august i 1961. Kortesjen startet ved Småbergrampa, og de prominente gjestene ble fraktet via Lunderampa til skolen.
Øverst til venstre ser vi ordfører Einar Brusevold og kona Olaug Brusevold. Midt imot sitter fylkesmann Karl Hess Larsen og kona Violet Kristine Hess Larsen. Kusk var Anker Bergby. Karl Hess Larsen var fylkesmann i Østfold fra 1951 til sin død i 1966.
Øverst til høyre er det Ingemann Glenne som er kusk og sørger for at gjestene kommer trygt fram til stevneplassen, mens det er Peder Bergerud som er kusk på bildet nederst til venstre.
Nederst til høyre ser vi Kristian Øivind Lunde (t.v.) og Bjørgan Belsby. De red i front for kortesjen. En høytidelig åpning som både gjester og publikum satte stor pris på.
Fotograf: Håvard Gabestad.

Link til bildet.


 

Bygdedagen i Varteig er avlyst

Den tradisjonsrike bygdedagen i Varteig er avlyst for året 2020. Den skulle vært arrangert søndag 21. juni. I disse koronatider med usikkerhet om større arrangementer, vedtok bygdedagskomiteen å utsette arrangementet til månedsskiftet august/september. Usikkerhetren omkring pandemien er imidlertid fortsatt stor, og komiteen har funnet det fornuftig å avlyse arrangementet for i åri.

Storslått gave fra Sparebankstiftelsen til meieriboligen

Dette bildet er fra 2018, da eternittplater ble tatt ned og sørveggen renovert. (Foto: Kjell Lunde.)

Varteig Historielag har fått 232.000 kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til den omfattende utvendige renoveringen av våningshuset på historielagets eiendom Meieriet. - Dette er utrolig gledelig, og vil forhåpentligvis føre til at vi kan ta hele oppussingen fortløpende, sier historielagets leder Kjell Lunde i en kommentar.
Varteig Historielag har gjennom mange år systematisk vedlikeholdt bygningsmassen på Meieriet. De siste årene har man gått løs på den desidert største oppgaven, nemlig renovering av boligeiendommen.

 

 

 

 

Les mer om støtten ved å trykke her.

 


Kontraster da temaet var utviklingen i jordbruket gjennom 70 år

Det ble kontraster da Varteig Historielag i marsmøtet inviterte til møte der temaet var utviklingen i jordbrulet de siste 70 årene. Asmund Brenne (90 år) og Arne Sigvart Brusevold (68 år) fortalte om hvordan onnene på gårdene i Varteig forgikk i deres barne- og ungdomstid. Det meste ble utført med handmakt og noen få maskiner etterhvert. Ole Kristian Bergerud (40 år) kunne så fortelle hvordan han utfører arbeidet med moderne maskiner på gården i dag.
Man kan trygt si at det har vært en teknisk revolusjon siden hesten og enkel hesteredskap var hjelpemidlene for bonden. Mange i salen nikket da også gjenkjennende til mye av det trioen fortalte. En trivelig og faglig god time om norsk landbruk.

Se mer fra møtet ved å trykke her.


Bildet viser fra venstre: Asmund Brenne, Arne Sigvart Brusevold og Ole Kristian Bergerud. (Foto: Kjell Lunde.)

 

 

Rolig årsmøte i Varteig Historielag

 

 

Varteig Historielag har avholdt årsmøte. Omkring 35 medlemmer hadde benket seg i Peisestua, og dagsorden ble greit avviklet.

Etterpå ble det vist en film om minnesmerker langs Glomma.

På bildet ser vi styret for 2020: Foran fra venstre: Trond Kokkim, Kjell Lunde og Ingrid Kullerud. Bak fra venstre: Gunn Marit Bergerud Jelsnes, Gunnar Kultorp, Jan Hasle og Arild Smaaberg.
(Foto: Oddveig Nilsen.)

 

Les mer om årsmøtet ved å trykke her. Da kommer du også til årsmøteprotokollen og årsberetningene fra styret og komiteene.


 

 

Erling Skivdal og Synnøve Gundersen til minne

Det er med vemod vi har mottatt meldingen om at to av våre gamle tillitsvalgte har gått bort. Erling Skivdal døde 27. desember, Synnøve Gundersen sovnet inn 13. januar. Begge har betydd svært mye for historielagets virke i Varteig.
Erling Skivdal hadde en lang karriere innen skogvesenet før han i 1986 tok over gården Rognerud, der han selv var født og oppvokst. Etter hvert engasjerte han seg i historielaget, og det ble sentrale verv på ham. Han ble valgt inn i styret i 2007, og satt der i seks år, de fire siste som nestleder. Han var dessuten leder av inntakskomiteen i historielaget fra 2007 til 2014, og han var en svært sentral medarbeider i historielagets omfattende kulturminneregistrering i Ovaskogs i årene 2009-2011.
Erling Skivdal ble 83 år.

Synnøve Gundersen har lagt ned et helt unikt arbeid for å samle inn gamle bilder i Varteig. Historielaget ble stiftet i 1982, og ganske umiddelbart startet arbeidet med å sikre gamle fotografier i bygda. Det første synlige resultat var Varteig-kalenderen, som har vært årviss siden 1985.
En god stund før dataens inntog tok Synnøve med seg lånte bilder til Østfold fylkes billedarkiv, der de ble avfotografert og registrert. Et møysommelig arbeid, både å identifisere de avbildede og sikre bevaringen.
Denne oppgaven hadde Synnøve Gundersen fram til 2007. Hun har utvilsomt en stor del av æren for at historielaget har et rikholdig fotoarkiv. Arbeidet er videreført, og omfatter i dag rundt 6000 bilder. Halvparten av dem ligger ute på nett.
Hun la også ned et stort arbeid som bildeansvarlig da Martin Dehli skrev Varteigs andre bygdebok «Varteig kommune fra begynnelse til slutt, 1861-1991», som utkom i 1994. Som en hjelp for arbeidet med bygdeboka, registrerte hun dessuten alt Varteig-stoff i gamle aviser.
Synnøve Gundersen var et naturlig medlem i redaksjonskomiteen som hadde ansvaret for Varteig Historielags årstidsskrift Inga og den populære Varteig-kalenderen. Hun satt i komiteen fra 1984 til 2005. Gjennom sitt engasjement i historielaget, var hun også i en årrekke en sentral medarbeider på bygdedagen.
Synnøve Gundersen var et ivrig organisasjonsmenneske. I tillegg til den store innsatsen i Varteig Historielag, var hun blant annet med både i Varteig Blindeforening og Varteig Sanitetsforening. Hun var også med i styret for Varteig Sparebank.
Synnøve Gundersen ble 89 år.

Vi lyser fred over Erling Skivdal og Synnøve Gundersens minne.


Varteig 15. januar 2020.

Styret i Varteig Historielag
Kjell Lunde, leder
 

Førjulsmøte med fokus på Varteig

Varteig i ord og toner var tema for førjulsmøtet i Varteig Historielag. Det ble i alle deler en trivelig kveld, og oppslutningen var bedre enn på lenge.

Ved fremste bordet ser vi Astrid Pettersen, Inger Skogen og Synnøve Gundersen.

Les mer fra møtet ved å trykke her.

 

 

2020-kalenderen er klar for salg

Varteig-kalenderen for 2020 (bildet) selges i disse dager. Det skjer ved at medlemmer i historielaget knakker på dørene i Varteig. Kalenderen kan også kjøpes ved henvendelse til tillitsvalgte i laget.
Kalenderen har stor spennvidde, både i tid, geografi og motiv. Her burde det være noe for enhver smak. Og som alltid, kalenderen egner seg utmerket som en julehilsen!
Prisen er for øvrig fortsatt 100 kroner. Kalenderselgerne vil også ha med seg årets utgave av Inga, samt kulturminneheftet som er laget for Ovaskogs. Prisen på disse trykksakene er også 100 kroner.
Bildene i kalenderen er som følger:
Vestre Spydevold omkring 1915, skirenn i 1969, skimerkeprøve i 1948, barn i snøen på Vestre Bergerud på 1950-tallet, vartinger på tur til Valdres i 1936, de falne minnes i 2010, konfirmantene i 1970, slåttonn på Vestgård i 1943, klasse 1A i 1961, skuronn på Sameia i 1933, elgbilde på Fossenga, elevene på Kokkimskolen i 1912 og juleavslutning for Varteig-lærerne i 1996.

 

 

 

Gripende møte om sykdom og fattigdom

"Et år på Gabrielhytta" hadde Antonia Reime Aabø kalt sitt foredrag, da hun kom i historielagets novembermøte og fortalte om Anton Kristiansen og hans familie på Gabrielhytta i 1901. Gjennom bilag fra fattigkassa, og med dyktig detektivarbeid i tillegg, tok hun med seg forsamlingen i et møte med både sykdom og fattigdom.

Les mer om historien på Gabrielhytta ved å trykke her.

 

 

 

På bildet tar Antonia Reime Aabø forsamlingen med seg tilbake til en virkelig som favnet både tuberkulose og stor fattigdom.
(Foto: Kjell Lunde.)


 

 

Minner fra "gamle dager" trakk fullt hus

Astrid Lunde og svogeren Isak Lunde har begge passert 90 år, og i oktobermøtet i historielaget fortalte de fra barndom og ungdom før og under andre verdenskrig.

Det ble en særdeles interessant historietime, der intervjueren Arild Bøe fikk fram både muntre historier og alvor hos de to.

Dette var tydeligvis et tema som interesserte, for det er lenge siden det har vært få mye folk på et historielagsmøte. Leder Kjell Lunde mer enn antydet at "mimring" fra gamle dager kan bli et tema igjen allerede i første halvår neste år.

Les mer fra møtet ved å trykke her.

På bildet Astrid Lunde og Isak Lunde (til høyre) som fortalte fra oppveksten de hadde før og under andre verdenskrig. De ble intervjuet av Arild Bøe.
(Foto: Kjell Lunde.)

 

 

 

Bra arrangement - til tross for både tuneflue og regn

Med tunefluas inntog og utrygt vær som under veis ga litt nedbør, må arrangørene si seg fornøyd med nærmere 300 mennesker på bygdedagen i dag.
Bildene er fra bunadsparaden. Singelbildet er av Ragnhild Aune Sulusnes.
Vi kommer tilbake med mer fra bygdedagen senere.

Knut Bøe leder arrangementet. Her sammen med Liv Torill Skofteby som presenterte deltagerne i bunadsparaden.
(Foto: Solveig Rød.)
Fra minikonserten. Fra venstre: Jon Erik Gretland, Monica Foss-Jacobsen, Therese Aronsen Gangstad og Ivar Aronsen. Tom Rønningsveen var femtemann.

 


Inga 2019 ferdig fra trykkeriet: Om Roald Dahls farmor - og mye, mye mer

Inga 2019 er spekket med godt lokalstoff. Den norsk-walisiske forfatteren Roald Dahl med solide røtter mot Varteig.

Visste du at den norsk-walisiske forfatteren Roald Dahls farmor var født på Kingsrød? Elen Torine Andersdatter kom til verden lørdag 15. november i 1834. Hun ble for øvrig født før foreldrene giftet seg. Birthe Olsdatter Kingsrød og Anders Eilertsen Langengen slapp imidlertid det forsmedelige «uægte» i kirkeboka, ettersom de giftet seg 9. januar, og Elen Torine ble båret til dåpen to dager senere.
Elen Torine og moren Birthe flyttet hjem til Anders på Langengen, og der bodde de i to år før de kjøpte Ødegården under Øvre Isetorp. Da Roald Dahls farmor var ni år gammel, flyttet familien til Sarpsborg.

Varteig Historielags årstidsskrift Inga 2019 inneholder imidlertid mye mer enn historien om forfatteren Roald Dahls røtter i Varteig. Vi nevner i fleng brødrene Johannes og Isak Lunde som minnes oppveksten i Lunde-kroken, om Wenche Bergerud Sandbekk som skriver om oppvekst i Furuholmen-området på 1950- og 60-tallet, og Ellen Hasle Kokkim som skriver om farfar Arthur Hasles landflyktighet i Sverige under krigen.

Vi tar også for oss utviklingen på Ise, fra industristed til villastrøk. Blant annet skriver vi om Broen, som var et handelssted som ble gjort om til leiligheter. Tradisjonen tro ser vi også på hva lokalavisene skrev om Varteig for 100 år siden, og vi har en liten sak på to identiske snusdåser fra tidlig 1800-tall.

Også denne gang tar vi for oss historien til gårder og boplasser i Varteig. Denne gangen er turen kommet til gnr 3042, bnr 7 m. fl. Sikkeland, gnr 3016, bnr 1 Grytedalen, gnr 3019, bnr 4 Grytedalen, gnr 3019, bnr 1, leietomt 1 Bjellemoen og gnr 3019, bnr 3 Høidal.

Alt dette kan du lese om i årets Inga, som er klart for salg på bygdedagen på søndag. Heftet er på 100 sider, og koster en skarve hundrelapp. Skal du ikke på bygdedagen, får du kjøpt årstidsskriftet gjennom historielagets tillitsvalgte.

Se mer om innholdet i Inga 2019 ved å trykke her.


 

Flott tur til Historica

Det ble en flott tur til Historica på Gautestadsletta første mandagen i mai. Fire dyktige guider tok imot vartingene.
Les mer ved å trykke her.

(Foto: Kjell Lunde.)

Fullt hus og fengende rytmer

Robert Normann var tema for aprilmøtet i historielaget, og dette ble en kveld med fullt hus og fengende rytmer.

Les ved å trykke her.

 

 

Om vei- og gatenavn i Sarpsborg

Solveig Rød (bildet) kåserte om vei- og gatenavn i Sarpsborg på mars-møtet i Varteig Historielag. Tittelen på foredraget var "Hvem var Niels Tomte og hvor ble det av Egill Kobberstadsvei?"

Les referatet fra møtet ved å trykke her."Alt" om årsmøtet får du her

Vil du studere årsberetningene fra styre og komiteene i Varteig Historielag, og også lese årsmøteprotokollen, ligger alt nå tilgjengelig her på hjemmesiden vår. Du blir loset videre til de rette sidene hvis du trykker her.

 

Kunstneren i AT-leiren er "funnet"

Arne Henry Jensen. Jane Hansen og Solveig Rød ved tegningene. Bygdehallen i Jensens strøk. Arbeidstjenestens brakker ved Lundeveien, også malt av Arne Henry Jensen.

Kunstneren bak tegningene som ble avdekket i boligen til Jane og Sten Åge Hansen er nå sporet. Det var Arne Henry Jensen (1923-2010) som var mester for tegningene. Han har også malt to malerier som henger i Bygdehallen og museet.

Les mer ved å trykke her.Rolig årsmøte i Varteig Historielag

Kjell Lunde flankert av Solveig Rød (t.v.) og Ingrid Kullerud. Bak fra venstre: Gunnar Kultorp, Gudmund Bøe Seljehammer, Trond Kokkim og Jan Hasle. (Foto: Øistein Bøe.)
De to som gikk ut av styret, Oddveig Nilsen og Terje Bergby.

Varteig Historielag hadde føste mandagen i februar sitt årsmøte, med drøyt 30 personer tilstede i Peisestua. Det ble i alle deler et rolig årsmøte, der både årsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling ble banket.

Det hadde ikke lyktes valgkomiteen å finne ny leder i styret, men i årsmøtet sa Kjell Lunde seg villig til å ta på seg vervet for ett år. Han er særdeles godt kjent med historielaget. Fordelt på tre perioder, har han tidligere vært styreleder i til sammen fjorten år.
Det nye styret består av leder Kjell Lunde (ny), nestleder Solveig Rød, kasserer Gunnar Kultorp (ny), sekretær Ingrid Kullerud, styremedlem Gudmund Bøe Seljehammer, første varamedlem Trond Kokkim og andre varamedlem Jan Hasle.

Oddveig Nilsen takket av som leder etter fire år, mens Terje Bergby gikk ut av styret etter seks år som kasserer og to år som varamedlem før det.
Vi kommer tilbake med årsberetninger, regnskap, årsmøteprotokoll og referat.

Etter at klubba hadde falt og årsmøtet var avsluttet, orienterte Kjell Lunde om restaureringsarbeidene på våningshuset på Meieriet. Referat fra denne delen av møtet kan du lese ved å trykke her.

 

 

Varteig Historielags tre
ferskeste publikasjoner

Er du i beit for julegaveideer? Eller har du ikke skaffet deg Varteig Historielags ferskeste publikasjoner? Da har du sjansen nå!
Vi har historielagets årstidsskrift Inga 2019 for salg, spekket med godt lokalstoff.
Videre har vi kulturminneheftet for Ovaskogs i salg. Der får du solid innføring i nærmere 100 kulturminner i denne delen av bygda.
Og endelig, men slett ikke minst, har vi 2019-kalenderen rimelig fersk fra trykkeriet. 
Lagets medlemmer har de siste dagene gått fra dør til dør med alle tre publikasjonene, men vi selger gjerne flere hvis du kontakter en av de tillitsvalgte i historielaget.
Prisen? Bare en hundrelapp pr. salgsartikkel. Og vi garanterer; du får mye for pengene!

 

Med fokus på Fjella i Østfold

Det Svein Syversen (bildet) ikke kan om Fjella-områdene i Østfold, tør vi påstå at ikke er verd å vite. Tre store bøker har han skrevet om Fjella, og i høst kom en fjerde bok som i hovedsak er en fotobok ispedd poesi.

Det er nemlig mye poesi i det Syversen ser i Fjella, og både i bøkene og foredragene appellerer han til det mystiske, det vakre og de beroligene tankene i oss.

Svein Syversen gjestet Varteig Historielag i julemøtet, og det ble en flott reise inn i vakker natur og mye historie.

Les mer ved å trykke her.
Vellykket sangkveld i Ingasalen

Den musikalske hyggekvelden i Ingasalen siste fredagen i september ble på alle måter vellykket. Salen var nærmest fullsatt, og Viseklubben Lars, Bjørnar Spydevold og Kari Stokke sørget for en festaften.

Monica Heer Mariussen sto for tredje gang som ene-arrangør av konsert i Varteig, og overskuddet fra sangkvelden går til Varteig Historielag. På bildet ser vi Monica til høyre, sammen med Bjørnar Spydevold og Kari Stokke.

Les mer om festaftenen ved å trykke her.

(Foto: Einar Sandvik.)Tilbake på tipptippoldefarens enemerker

Ragnhild Aune Sulusnes og McKenna Blenz. Hennes tipptippoldefar var født i 1852, og hadde oppveksten sin på Sulusnes.
(Foto: Jason Alafgani.)
Fra besøket på Smaaberg. Fra venstre McKenna Blenz, Anne Marit Smaaberg, Bjørn Arild Smaaberg, Jorun Smaaberg, Jason Alafgani og Arild Smaaberg. (Foto med selvutløser: Jason Alafgani.)

Norskamerikanere elsker sin historie, og for McKenna Blenz og samboeren Jason Alafgani ble det solid slekts- og bygdehistorie da de tidlig i juli besøkte Varteig. McKennas tipptippoldefar Ludvig Andersen Sulusnes, med slekt også mot Smaaberg, utvandret til USA i 1881, og har stor etterslekt "over there".
Les om både Varteig-besøket og Ludvig ved å trykke her.

 

 

 

 

 

Eget hefte om kulturminner Ovaskogs

I år har Varteig Historielag to trykksaker klare til bygdedagen. I tillegg til Inga-heftet kommer vi også med et hefte om kulturminner. Heftet inneholder opplysninger om de 80 stolpene som er satt ut etter registreringen i Ovaskogs.  For alle stolper er koordinatene oppgitt, og det følger med et eget kart over området. Heftet har spiralinnbinding slik at det skal være enklere å bruke når du går tur.

Her kan du bl.a. lese om Musikksletta på Engås, om aktiviteten på Kullerudmosen og kullmila på Hedenåsen.

Heftet, som er på 115 sider, selges på bygdedagen og hos tillitsvalgte. Prisen er kr 100,-.

 

 

 

Historien om Tyskerleiren ved Knatterud

Fra våren 1944 og fram til fredsslutningen i 1945 var det stor tysk aktivitet ved Knatterud. To 28 cm jernbanekanoner ble stasjonert der, og sammen med de øvrige hærbatteriene skulle de danne ryggraden av artilleriforsvaret på østsiden av Oslofjorden. Personellet som var stasjonert på Knatterud var to offiserer, 24 underoffiserer og 90 mannskaper. 

Fram til 8. mai 1945 var det bygd 21 brakker og grunnarbeidene til et kjøkken og en spisesal ble påbegynt, men aldri ferdigstilt. Rundt i skogen og langs jernbanelinjen ble det bygd 2 stillinger for jernbanekanoner, mange skyttergroper og løpeganger, tre store dekningsrom, to luftverntårn og ett observasjonstårn, tre stillinger for 155 mm felthaubitser med dekningsgroper, et vannbasseng med vannledning og pumpehus og en fangeleir. Hele leiren la beslag på 308 dekar.

Det var nordmenn som sto for arbeidene under oppsyn og ledelse av tyskerne. På det meste arbeidet ca 110 mann på leiren.

Les mer om Tyskerleiren ved å trykke her.

 


Isak (90) går på et nytt år som tillitsvalgt

Isak Lunde (bildet over) har passert de 90, men ser ingen grunn til å trekke seg som tillitsvalgt i Varteig Historielag. Han sitter i Meierikomiteen, og er villig til å gå på et nytt år.
– Du behøver ikke være så ille sprek for å kunne gjøre et stykke dugnadsarbeid, sier Isak. Nå er nok imidlertid 90-åringen sprekere enn de fleste på hans alder, og deltar med godt humør og stor arbeidsglede i jobben med å holde Meieri-eiendommen vedlike.
Oddveig Nilsen er som historielagsleder svært takknemlig for de mange som bretter opp ermene for på sikre lagets brede aktivitet. Uten dem, ville Varteig Historielag blitt historie for lenge siden! sier hun.

Les mer ved å trykke her.

(Foto: Kjell Lunde).

 

 

 

Inga - en modig og omsorgsfull kongsmor

Inga fra Varteig ble framstilt som en særdeles modig, tapper og bestemt kvinne da birkebeinerspelet "Jakten på kongssønnen" hadde sin urpremiere i Mesnali tredje helgen i februar. Men skuespiller Lisa Birkenes Thun (bildet) klarte også å tegne Inga som en svært omsorgsfull mor til kongsbarnet Håkon Håkonsson.

Thun har sin bakgrunn fra skuespill og teaterproduksjon ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, og gjorde en mesterlig innsats i det historiske spelet om Inga og birkebeinernes kamp for kongsmakten.

Godt over 1500 mennesker så spelet ved Mesna Islandshest Senter i Mesnali i Ringsaker. Det ble en ubetinget suksess, og målet er å gjøre spelet til en fast tradisjon.

Dermed har Inga fra Varteig fått enda en arena.

Les mer om spelet ved å trykke her.

 

 

 


150-årig båtbyggertradisjon

Da den siste båten ble levert fra Øvre Tune Båtbyggeri våren 2011, var det slutten på en 150 år lang båtbyggertradisjon. Lensebåten som båtbyggeriet produserte, ble brukt i tømmerfløtingen i Glomma. Dessuten var den også en svært viktig farkost i privat ferdsel på Glomma. Sånn sett var dette viktig lokalhistorie også for Varteig, og mange vartinger var lykkelige eiere av båter laget i Skaar-familiens regi.

Les mer om båtbyggerne fra Skår og Åleskjær ved å trykke her.

Lensebåten ble også brukt til lystturer. Som her, med fire fra søskenflokken på Vestgård, sammen med gårdsgutten på gården.  Fra venstre ser vi søsknene Ragnhild, Hedvig, Martha og Iver Hasle. Foran i båten sitter Bjarne Nes fra Hafslundsøy. 
Eier av bildet: Varteig Historielags Fotosamling.
Link til bildet.Inga fra Varteig og kong Håkon Sverresson i Borg i 1203. Dette er et oljemaleri av Hilfrid Jensen på Brusevold, etter et fotografi av datteren Lise Charlott Brusevold-Nilsen. Bildet ble tatt på Nestu-Kokkim. Modellene er Ingrid Lunde (Inga), Kenneth Lunde (Håkon) og Henrik Brusevold-Nilsen (birkebeineren).

Da Inga møtte kong Håkon i Borg

Ane Sofie Tømmerås har skrevet novelle om Inga fra Varteig.
(Foto: Nina Rangøy.)

Møtet mellom Inga fra Varteig og kong Håkon Sverresson i Borg i 1203 skulle være med på å endre norgeshistorien. Resultatet av forholdet ble kongssønnen Håkon Håkonsson. 13 år gammel ble han kronet til konge av birkebeinerne, og i hans regjeringstid ble det slutt på borgerkrigen i Norge. Og kongsmoren Inga ble en av middelalderens mest markante kvinneskikkelser.

Ane Sofie Tømmerås fra Skjeberg er advokat av yrke, men har i alle år vært en aktiv skribent. Hun har latt seg fascinere av Kongesagaene og Ingas skjebne, og har skrevet en historisk novelle om Inga. Novellen er hentet fra boka "Pensel & Penn" - historiske forteller fra Sarpsborg gjennom 1000 år, som utkom våren 2016. 

Hun har tillatt seg noe fri diktning om hverdagsdetaljer og mellommenneskelige forhold, men ellers er det mye fakta innbakt i novellen. Hovedkilden hennes er nettopp Kongesagaene, blant annet i forhold til når og hvor kampene utspant seg, herjingene i Skjeberg og Rakkestad, brevet fra kong Sverre til sønnen, når Håkon var i Borg, utseende og egenskaper hos hovedpersonene, brev fra Håkon til dronning-stemoren og striden dem imellom.

Du kan lese novellen ved å trykke her.

 

 

På morfars og oldefars barndomstrakter

Søstrene Tove Idland fra Askim og Gro Tomasini fra California (opprinnelig fra Askim), og Toves datter Marie Idland Kristiansen fra Oslo er etterkommere etter Ole Nybråten. Ole var født i 1895, og fikk mye av barne- og ungdomstiden sin på Harehytta. Foreldrene Annette og Rikard leide Harehytta fram til de flyttet til Nybråten i Skiptvet i 1908. Ole var eldste sønnen deres, og er morfaren til Tove og Gro, og oldefaren til Marie.

Andre søndagen i august var de på besøk på Harehytta, der Ole vokste opp. Det var første gangen de tre var på den gamle husmannsplassen, og de medgir at det var spesielt å være der og se hvordan familien hadde bodd, og hvordan de må ha hatt mange og lange turer til og fra jobb og skole.

På bildet står de foran den gamle husmannsstua som trolig ble reist helt tidlig på 1800-tallet.

Les mer om etterkommernes besøk på Harehytta og om plassens historie ved å trykke her.

 

 

 

Tre tusen bilder og tre millioner treff

1. juni i 2013 publiserte Varteig Historielag de 220 første bildene på nett. Tre år senere ligger det 3000 bilder på det nettbaserte fotoarkivet, og bildene har hatt noe over 3,3 millioner treff! Dette er en respons som selv ikke de mest optimistiske i historielaget klarte å se for seg for tre år siden.

Responsen er svær stor. Det gjelder både i forhold til bildegivere som stiller både fotoalbum og enkeltbilder til rådighet for oss, og det gjelder den store mengde mennesker som er inne på fotoarkivet vårt og ser på bildene.

Les mer om fotoarkivet ved å trykke her.

 

 

 

 

Hun spiller Inga i storslått actionfilm

Ane Ulimoen Øverli (25) spiller Inga fra Varteig i den storslåtte actionfilmen "Birkebeinerne" som hadde kinopremiere sist fredag. Den unge skuespilleren legger ikke skjul på sin fascinasjon over kongsmoren fra Varteig. Den spennende historien fra 1200-tallet satte hun seg inn i blant annet ved å lese artiklene om Inga her på historielagets hjemmeside.

– Inga må ha vært en modig og egenrådig kvinne – eller i alle fall har omstendighetene krevd at hun ble det, framholder skuespilleren. Øverli betegner Varteigs mest kjente kvinne som sterk som ei binne som kjempet med alt hun hadde for sønnen sin.

Det er Nils Gaup som har regien på "Birkebeinerne", og med seg har han et stjernespekket lag med skuespillere. Birkebeinerne som tok kongssønnen over fjellet spilles av Jakob Oftebro (Skjervald Skrukka) og Kristofer Hivju (Torstein Skevla).

Les intervjuet med Ane Ulimoen Øverli ved å trykke her.

 

 

Glassmaleriene i kirken er en kunstskatt

Glassmaleriene i Varteig kirke er en kunstskatt som nok ikke får den oppmerksomhet som den fortjener. Med smått og stort dreier det seg om rundt 115 motiver, hvorav 56 er bibelske motiver.

Varteig Historielag ønsket å bidra på sin måte for å få satt fokus på glassmaleriene, og presenterer på nettet en bildeserie på i alt 105 bilder. Bilderegistreringen favner hvert enkelt motiv, men har også flere oversiktsbilder for at man lettere kan orientere seg i forhold til plasseringen av bildene.

De to motivene på dette bildet er i dåpssakristiet.

Les mer om glassmaleriene ved å trykke her.

Bildeserien av glassmaleriene finner du ved å trykke her.

 

 

Vi har passert 1000 venner på Facebook!

Billedlig talt lar vi sjampisen sprette for følger nr. 1000!

Varteig Historielag har passert 1000 venner på Facebook etter at fb-kontoen ble opprettet i 2011. Følger nummer ett tusen melde seg på formiddagen tirsdag 17. november. Styret hadde på forhånd bestemt at vedkommende skulle tilbys ett års gratis medlemskap i Varteig Historielag. Det ble Dan Emil Winsvold som ble den tusende følgeren, og har med glede takket ja til medlemskap.
Etter en noe treg start, ble responsen på vår Facebook-side etter hvert veldig god, og tilstrømningen av nye venner er jevn. Derfor håper og tror vi at "venneskaren" skal fortsette å vokse også i tiden framover. Antall venner gjorde et kraftig byks oppover etter TV-innslaget 4. mars, da mer enn 150 nye venner meldte seg.
Hvis du ikke har blitt venn av historielaget på Facebook ennå, anbefaler vi det på det sterkeste. Dermed får du påminninger om møter, turer og andre aktiviteter i regi av Varteig Historielag, og også innlegg med blant annet gamle bilder. Vi legger også jevnlig ut bilder fra vårt digitale fotarkiv. Bruk bare menyknappen under menyvalgene til venstre på denne siden, der det står "På Facebook".

En fin måte å holde seg oppdatert på!

 

 

 

Middelalderkirkegården fotoregistreres

Middelalderkirkegården i Varteig går fra hovedporten mot vest og fram til omkring midtveis mellom sakristiene og kapellet. Varteig Historielag foretok både i 2006 og 2012 en fotoregistrering av middelalderkirkegården, og nå er bilder av gravminnene i ferd med å bli lagt ut i vårt digitale fotoarkiv. Foreløpig er rundt 100 bilder publisert, og de resterende omkring 70 vil bli lagt ut fortløpende.
I tillegg til bilder av gravminnene, har vi nå også lagt de publiserte bildene inn på kirkegårdskart. På den måten kan man enkelt orientere seg på middelalderkirkegården dersom man ser etter en bestemt grav.
Kirkevergen har startet et arbeid med en bevaringsplan for middelalderkirkegården i Varteig. Les mer om dette prosjektet ved å trykke her.
Bildene av gravminnene finner du ved å trykke her.
Web-sidene med kirkegårdskart hvor bildene er linket, finner du her:
Gravfelt 01.
Gravfelt 02.
Gravfelt 03.

 

 

 

 

 

Inga-hefter lagt på nett

Nå ligger alle de atten første utgavene av Varteig Historielags årstidsskrift Inga ute på nett. De sju siste, fra 1996 til 2002, er publisert nå.
Varteig Historielag ble stiftet i 1982, og allerede i 1985 var første årstidsskriftet klart til salg på bygdedagen. Siden har Inga-heftet vært like årvisst som selve bygdedagen. Og Varteig-kalenderen, for den saks skyld.
Har du ikke de gamle utgavene? Eller det kanskje er på tide å friske opp igjen i de mange lokalhistoriske artiklene? Da er sommerlektyren å finne her:
Inga 1996
Inga 1997
Inga 1998
Inga 1999
Inga 2000
Inga 2001
Inga 2002

Du finner en komplett oversikt over innholdet i alle utgavene, og tilgang til de atten utgavene som er lagt ut på nett, ved å trykke her.

 Olav Spydevold.

 

Varteigboka fra 1956 er på nettet

Nasjonalbiblioteket har lagt ut en skannet versjon av bygdeboka til Olav Spydevold, som ble utgitt i 1956. "Varteig - en liten bygds historie" er knapt å få tak i utenom i antikvariater, slik at publiseringen på nett er et svært godt alternativ. Du finner boka ved å trykke her.
Eneste forutsetningen er at du har norsk ip-adresse.

Samtidig minner vi om artikkelen som tar for seg Spydevold-bokas tilblivelse. Den finner du ved å trykke her.

God fornøyelse!

 

 

 

 

 

Dette er et utsnitt av et sammensatt kart fra 1775.

Oppdatering av gamle Varteig-kart

Vi har lagt ut flere kart fra gamle Varteig. Vi har hentet kartelementer fra historiske kart som Kartverket har publisert (ref. linker på sidene). Hvert kart er således satt sammen av opp til ni kartbiter.
Vi har samlet kart fra årene 1775/1776 - 1795 - 1804 - 1822/1826 - 1854 - 1899/1905 og 1982.
For kart over hele Varteig henvises til 1775 - 1795 - 1822 - 1854 - 1905 og 1982. Disse er verdt å studere, blant annet for plassering av husmannsplasser og navn på gårder og plasser. Vi har også markert hvordan veier gikk mellom gårder og plasser på kart fra 1775, 1826 og 1854. Sammenholder man flere kart, klarer man også å få et bilde av skrivemåte og utviklingen av gårder og husmannsplasser i Varteig. Det må vel tillegges at kartene ikke kan regnes for å være 100 prosent riktige, men det til tross, så gir det et godt tidsbilde av Varteig.
Ut over det finnes også kart over Østfold/Smaalenene fra 1854 og 1905 som er rikt på detaljer. Som en kuriositet har vi tatt med det 'Schieberske Compagnies District' med veier gjennom Varteig, detaljkart over Fossum bru som et militært strategisk område, samt bykjernene i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden/Fredrikshald. Vi gjør oppmerksom på at enkelte kart er store og tar litt tid å laste ned.

Du finner kartene ved å trykke her.

 

 

 

På vandring mellom Varteigs boplasser

I regi av Varteig Historielag har det de siste årene pågått en kulturminneregistrering i bygda. Veldig mye faktisk informasjon er dermed blitt gjort tilgjengelig på nettet, der også kulturminnene er GPS-plassert på kart.

Her på hjemmesiden har vi forsøkt å løfte fram de mange boplassene som er blitt registrert. Det kan være husmannsplasser eller små bruk, hvorav mange ikke lenger eksisterer. Det gjelder eksempelvis for Øvre Morthaugen (bildet), som du kan lese mer om ved å trykke her. Totalt omfatter oversikten så langt rundt 150 objekter.

Ovaskogs er registreringen avsluttet, mens den fortsatt pågår Neaskogs og Østaskogs. Derfor vil det foreløpig også være forskjeller både i mengden registreringer og i beskrivelsen av dem.

Vi anbefaler en tur inn på oversikten over boplasser og fornminner i Varteig! Der er det mye kunnskap å hente. Dessuten vil kartene med plottede kulturminner være et utmerket verktøy når søndagsturen skal planlegges.

 

 

Gamle bilder er godt stoff - også for NRK!

Varteig Historielag var i TV-ruta onsdag 4. mars. Martin Tangen Schmidt fra NRK Østfold laget et innslag om historielagets arbeid med å samle inn og publisere bilder med Varteig-tilknytning. Bakgrunnen var at vi i fjor fikk en million - 1.000.000 - hits i våre bildealbum.

TV-iInnslaget var tiltenkt distriktssendingen, og kom i så måte på lufta i NRK Østfolds sending kl. 18.45. Nyhetsavdelingen på Marienlyst må imidlertid også ha falt for innslaget, for samme reportasjen kom i "Norge i dag" i nyhetssendingen på NRK 1 kl. 21.00. Det er i alle fall første gang Varteig Historielag er på riksdekkende fjernsyn, og det er formodentlig lenge siden Varteig ble presentert i beste sendetid.

På bildet ser vi NRK-reporter Martin Tangen Scmidt t.v. sammen med de to fra Varteig Historielkags bildegruppe som ble intervjuet i innslaget, Knut Øyvin Skaar (midten) og Øistein Bøe.

TV-innslaget om Varteig Historielags bilde-arbeid finner du ved å trykke her.

 

 

 

 

Arnt Bergby. Lars Bøe.

Radioopptak fram fra glemselen

Et radioopptak gjort av to eldre vartinger i 1950 er kommet fram fra glemselen og gjort tilgjengelig for Varteig Historielag. Lars Bøe (født i 1881) og Arnt Bergby (født i 1883) medvirker. Bøe forteller fra lokale forhold rundt forrige århundreskifte, om blant andre Maren på Fosselia som tjente 50 øre dagen for å bake og vaske rundt på gården. Han forteller også om herredsstyrets virke tidlig på 1900-tallet, og de noe spesielle kriteriene for å bli valgt inn.

Arnt Bergby var en kulturpersonlighet, og bidrar i programmet med både viser, regler og lokk slik de ble sunget i Varteig midt på 1800-tallet. Hans bidrag favner fra vakker vuggevise til gjeterens hverdag.

Les omtalen og hør på opptaket ved å trykke her.

 

 

 

 

 

 

Coveret på CD'en.
Forsiden på tekstheftet.

Varte-dialekt både på CD og i hefte

Siste hånd er lagt på verket, og nå er ”Sånn prekæ døm i Varte før i tiæ” klar både på CD og i teksthefte. – En lang prosess er ved veis ende, og på møtet vårt i Bygdehallen mandag blir det mulig å få kjøpt CD-plata og heftet, sier historielagsleder Solveig Rød.

– En av våre målsettinger er jo å spre lokalhistorie, og dialekt er absolutt lokalhistorie. Derfor har vi sett det som viktig å ta vare på gamle ord og uttrykk, sier Rød.

Omkring 700 ord med forklaring er med i samlingen, og i mange tilfeller gis det også eksempler på hvordan ordet ble brukt. Innholdet omfatter også en del uttrykk, og mange av stedsnavnene i Varteig er gjengitt på dialekt. Innledningen på både CD-plata og heftet er for øvrig en tenkt dialog mellom en heller fornem og fin byfrue og en ekte bondetalp fra Varteig.

Les mer om dialektaksjonen, og få smakebiter fra CD’en ved å trykke her.


 
Er du i slekt med Inga fra Varteig eller Harald Hårfagre?

Ikke minst gjennom romanforfatter Jan Ove Ekebergs bøker fra middelalderen, har interessen blitt stor for kongsmoren Inga fra Varteig.

Har du lyst til å sjekke om du kan være i slekt med Inga, og kanskje er du endog etterkommer etter Harald Hårfagre?

Du kan lese mer om slektsgangen ved å trykke her.

   
   

Over 6000 kroner i grasrotmidler

Det har vært en fin respons etter at Varteig Historielag ble "grasrotorganisasjon" senhøstes 2010. Fem prosent av spilleinnsatsen på de ulike spillene i Norsk Tipping går til historielaget, dersom den som tipper oppgir laget som mottaker. 19 spillere er så langt registrert at lar andelen gå til historielaget, og resultatet er at vi har passert 6000 kroner i grasrotandel. Det blir penger av sånt!

Les mer om grasrotandelen her.

 

   
   

Håkon Håkonssons kongsgård funnet

- Sensasjonelt, sier ekspertene etter at restene etter en kongsgård som tilhørte Håkon Håkonsson er funnet på Avaldsnes. Her lot kongssønnen til Inga fra Varteig også bygge en kirke, som bærer navnet Olavskirken. Denne kirken ble reist omkring 1250.

Se mer om funnet ved å trykke her.

   
   

Birkebeiner-maleriet på ukjent sted

Knud Bergsliens maleri av birkebeinerne med kongsbarnet er "forsvunnet". Gunerius Furuholmens maleri med Inga henger i Ingasalen.

Knud Bergsliens kjente birkebeiner-maleri er på ukjent sted. Maleriet av birkebeinerne med kongsbarnet Håkon Håkonsson fra 1869 ble sist gang vist fram for offentligheten under OL på Lillehammer i 1994. Nå skulle Bergsliens maleri vært med i en større utstilling i Tromsø 15. oktober, men bildet er ikke å spore. Maleriet viser birkebeinernes flukt over Filefjell med kongsemnet Håkon i 1206. En etterlikning av dette maleriet henger i Ingasalen i Bygdehallen i Varteig. Dette maleriet ble malt av Gunerius Furuholmen. Han har for øvrig tatt seg en kunstnerisk frihet ved å male også kongsmoren Inga inn i motivet, hvilket ikke Bergslien gjorde da han laget sitt maleri.
Aftenposten har skrevet om mysteriet omkring Bergsliens maleri, som ingen vil fortelle hvor finnes. Du får tilgang til artikkelen ved å trykke her.

   
   

Inga som musikkvideo!

Nå blir Inga fra Varteig og birkebeinernes kamp for å redde kongsbarnet hennes kjent over hele kloden. Det sørger det norskbritiske boybandet A1 for. I forbindelse med gruppas comeback er det laget en musikkvideo basert på låta ”Waiting for Daylight”.
Og det er på denne musikkvideoen at vi får et dramatisk møte med Inga og birkebeinerne, i deres kamp vinteren 1206 for å redde Håkon Håkonsson unna baglerne. Trykk på pila og se musikkvideoen over!

Mer om Inga fra Varteig, boybandet A1 og musikkvideoen ser du ved å trykke her.

   
   

Lokalhistorie i tre formater

Varteig Historielag satser stort for å gjøre lokalhistorien tilgjengelig for interesserte.

Årstidsskriftet Inga kommer i 96 sider - og utgaven for 2013 var den 29. i rekken. Pris: 100 kroner.

Også kalenderen med til sammen tretten eldre bilder - benevnt som "Varteig i gamle dager" er en godt innarbeidet tradisjon ettersom 2014-utgivelsen er den 30. i rekken. Pris: 80 kroner.

Til sammenlikning er de historiske filmene på DVD reneste babyen i historielaget. Den første utgaven, med skolefilmen fra 1959 og bygdefilmen fra 1961 var klar før jul i 2009. Ny DVD med fløterfilm fra 1980-tallet og skuespill basert på herredsstyret i 1861 var klar til bygdedagen i 2012. Pris: 170 kroner.

Målet er nye utgivelser av både Inga-heftet og kalenderen hvert år framover, og det kommer også flere DVD'er, så i sannhet er dette gode samleobjekter.

Alle salgsartiklene får du kjøpt ved henvendelse til Varteig Historielag.

Mer om de gamle filmene ser du her.

Mer om Varteig-kalenderen finner du her.

Se innholdsfortegnelse for Inga her.

------------------------------------------------------------

Varteig Historielag, stiftet 08.02.1982. org.nr. 991 901 809, registrert i Enhetsregisteret. Varteig Historielag har intet ansvar for innholdet i eksterne lenker.
Du når oss på mail: varteighistorielag[at]gmail.com

Webansvarlig: Øistein Bøe
Alle fotografier og tekster som ligger på Varteig Historielags nettsider er underlagt regler for kopirettigheter. Varteig Historielag tar et gebyr på 500 kroner pr. fotografi som ønskes brukt til et kommersielt formål. Når det gjelder bruk av tekster skal den enkelte tekstforfatter kontaktes. Mer informasjon fås ved henvendelse til Varteig Historielags leder.