Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Årstidsskriftet "Inga"

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Kjøp av "Inga" Tidligere utgaver Har du bidrag?

Årstidsskriftet ”Inga”

Ulike utgaver av Inga-heftet

I 1985 begynte arbeidet med å få til et årstidsskrift i regi av Varteig Historielag. Det var stor enighet om at navnet på dette heftet burde være ”Inga”, oppkalt etter kongsmoren Inga fra Varteig.

Det første nummeret var klart til bygdedagen samme året. Siden har årstidsskriftene kommet trofast til hver eneste bygdedag.

Gjennom alle disse årene har det vært en rekke artikler av lokalhistorisk karakter. Samlet utgjør de et solid bidrag til den kunnskap man bør besitte om et lokalt miljø.

Her finner man mange tematiserte artikler, men det gis også solid rom for mer personlige minner og opplevelser.

Fire av utgivelsene opp gjennom årene har vært viet folketellingene i 1801, 1865, 1875 og 1900. I tillegg har man også hatt avskrift av de første kirkebøkene etter at Varteig ble eget prestegjeld i 1861.

Olav Spydevolds bok ”Varteig – en liten bygds historie” tar for seg gårds- og slektshistorien fram til omkring forrige århundre. Den nye bygdeboka som kom i 1994 har ikke tilsvarende tema. Derfor har historielaget gjennom ”Inga” tatt mål av seg til å komplettere denne historien. Altså føre den fram til dags dato. Dette er en omfattende serie hvor man tar for seg noen gårder i hver utgave av heftet.

Inga-heftet er på 96 sider, og trykkes i farger. Anne Sofie Bergerud har helt siden første nummer vært fast illustratør og har gjennom sine tegninger gitt oss visuelle opplevelser av bygninger og steder som har vært omtalt i teksten.