Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Vedlikehold av Meieriet

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

7. mai 2020:

Sparebankstiftelsen med storslått gave til historielaget

Varteig Historielag har fått 232.000 kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til den omfattende utvendige renoveringen av våningshuset på historielagets eiendom Meieriet. - Dette er utrolig gledelig, og vil forhåpentligvis føre til at vi kan ta hele oppussingen fortløpende, sier historielagets leder Kjell Lunde i en kommentar.

Bildet er fra 2018, da eternittplater ble tatt ned og sørveggen renovert. (Foto: Kjell Lunde.)
Kjell Lunde, leder i Varteig Historielag.

Tillitsvalgte i historielaget har vært kjent med det sjenerøse tilskuddet i noen dager, men tildelingen ble først offentliggjort i formiddag.
Varteig Historielag har gjennom mange år systematisk vedlikeholdt bygningsmassen på Meieriet. De siste årene har man gått løs på den desidert største oppgaven, nemlig renovering av boligeiendommen.
I tett samarbeid med Christer Lunde og Mesterbygg, ble først sørveggen og deretter taket tatt. Dette var betydelige arbeider, som blant annet omfattet spesialtilvirkede vinduer, slik de så ut da boligen ble bygd i 1884.

600.000 kroner
Renoveringen av den resterende boligen, med de tre ytterveggene, er kalkulert til å koste rundt 600.000 kroner. Med dagens bevilgning fra Sparebankstiftelsen DNB på 232.000 kroner, lovet støtte fra lokalt næringsliv, egenkapital og medlemsdugnad, håper og tror Kjell Lunde at den 136 år gamle boligen nå kan få en fortløpende utvending totalrenovering.
- En gledens dag for Varteig Historielag, konkluderer han.

Flere mottakere
Sparebankstiftelsen delte denne gang ut 6,5 millioner kroner til gode formål i Sarpsorg. Det største enkeltbeløpet gikk til Sarpsborg Scene, som får en million kroner til en opplæringsarena for unge utøvere og produsenter.
Men det var flere gode formål i Varteig som også ble tilgodesett, i tillegg til Varteig Historielag. DNT Nedre Glomma får 500.000 kroner til aktivitetsløype på Østtorp, med gapahuk med bålplass. Videre får Varteig Idrettslag 200.000 kroner til oppussing av kjøkkenet på klubbhuset, mens Varteig og Hafslundsøy skolekorps får 75.000 kroner til lommetrompeter.

 

 

Gunnar Bråthen og Kai Rød går løs på haugen med subbus. I bakgrunnen ser vi Ingaveien 37 t.v. og Ingaveien 35 (Vestre Brunsby) t.h. (Foto: Kjell Lunde.) Isak Lunde er av veteranene i historielaget, med sine 91 år. I bakgrunnen Gunnar Bråthen. Kai Rød (t.v.) og Gunnar Bråthen i arbeid med subbusen.

 

 

24. oktober 2018:

6-7 kubikkmeter subbus jevnet ut

I dag har meierikomiteen jevnet ut 6-7 kubikkmeter subbus på veien ved Varteig meieri og gårdsplassens østre del. Med fire mann i sving gjorde vi jobben på halvannen time, og hullene i veien forsvant!


20. oktober 2018:

Takstenene kommer på plass

Nå er de sorterte takstenene i ferd med å komme på taket igjen! Bildene er tatt 18. og 19. oktober. (Foto: Kjell Lunde.)

 

17. oktober 2018:

Bolighuset har fått nye piper!

Arbeidet på taket på bolighuset går sin gang. De nye pipene ble fine! To nye bilder fra mandag 15. (Foto Kjell Lunde.)

 

18. september 2018:

På høy tid at noe ble gjort!

 

 

 


Sist torsdag ble den ene pipa murt ny over tak på hovedbygningen på Meieriet. Fagmessig utført av murer Ole Petter Stenmoen fra Mesterbygg og Mestermur.
(Alle foto: Kjell Lunde.)

Arbeidene på hovedbygningen ved Meieriet fortsetter. Bildene under ble tatt i går, og man kan slå fast at det er på høy tid at det ble gjort noe. Spesielt er noen av sperreføttene svært medtatt. Her blir det reparasjoner og utskifting av råtefeltene.

 

Dessuten er murmester Kai Hasle (t.h.) i gang med å reparere et felt i muren på meieribygningen. Dårlige fuger skjæres ut og erstattes med nye "pølsefuger". Frostskadde stener må skiftes ut.

Kjell Lunde

 

 

Tidligere i år fikk sydveggen ny kledning og nye vinduer, i stil fra Meieri-eiendommen ble etablert i 1884. Nå er det taket som skiftes. Kenneth Gretland og Eivind Langvik på taket på hovedbygningen. Det er høst og utrygt vær, så det er viktig at taket dekkes til. Takstenen er sirlig lagt i rekke og rad, og skal sorteres og suppleres før den kommer på plass igjen. (Alle foto: Kjell Lunde.)
Våningshuset på Meieriet er fra 1884, og gjennomgår nå en fullstendig utvendig renovering. Kenneth Gretland på taket på boligen. Nede til venstre meieribygningen, og i bakgrunnen Brunsby Vestre. Jørn Olsen i arbeid med å sortere takstenen fra boligen. Ikke mindre enn fem forskjellige typer lå på taket.

 

6. september 2018:

Nytt og tett tak før vinteren!

Mesterbygg AS med de to erfarne restaureringssnekkerne Kenneth Gretland og Jørn Olsen, og med lærling Eivind Langvik som medhjelper, startet 5. september arbeidet med rehabilitering av taket på våningshuset på Varteig meieri.
Stillas på begge sider ble satt opp, og de har plukket forsiktig ned 816 gamle taksten (halve taket). Det var hele 5 forskjellige typer taksten på taket. Disse skal nå sorteres på lengde og en del skal erstattes med taksten som vi har på lager i uthuset.
Vi skal legge ny flis og nye sløyfer og lekter. Noen råteområder må også skiftes ut. De to pipene over tak skal samtidig restaureres av murmester.

Taket blir nytt og tett før vinteren!

Kjell Lunde

 

 

16. juni 2018:

Sydveggen i opprinnelig drakt

Boligen på Varteig Historielags eiendom Meieriet skal føres tilbake til sin opprinnelige form fra 1884. Først ut er sydveggen, som har fått nye vinduer og ny kledning. Eternitplatene er borte, og veggen framstår som for 130 år siden.
Morsomt at den ble ferdig til bygdedagen!

Firmaet Mesterbygg Sarpsborg med Christer Lunde i spissen har startet restaurering av huset for å få det tilbake til gammel stil, et arbeid som takket være god fagkunnskap og dyktige håndverkere gir et flott resultat. 

Restaureringen er både en tidkrevende og økonomisk tung oppgave, men Varteig Historielag håper flere ”Varteig-relaterte” firmaer kan være med å sponse arbeidet. Så hvis noen ønsker å støtte laget, kan de ta kontakt med oss på tlf 41 10 77 27.

(Foto: Solveig Rød.)

 

 

 

 

25. april 2018:

Sydveggen får ny kledning

Denne uka har Christer Lunde (Mesterbygg AS) sendt to av sine dyktige snekkere til Varteig Meieri. Jørn Olsen og Kenneth Gretland er nå i gang med å montere kledningen på sydveggen. Arbeidet blir nydelig utført og legg merke til noe av "snekkergleden" som kommer opp rundt vinduene - like detaljerte og dyktig laget som de opprinnelige. Nå må vi i komiteen vaske litt oppunder vindskiene før vi går på og maler veggen.

Kjell Lunde

 

12. januar 2018:

De nye vinduene er på plass

Det går framover med restaureringen av våningshuset. Men vi er avhengige av snekkeren fra Mesterbygg, så vi må gjøre jobben når det passer for ham. Nå er de nye vinduene (som er lik de opprinnelige i bygningen) montert i sydveggen og neste etappe er å få på ny ytterkledning.

Kjell Lunde

 

 

16. august 2017:

Meierikomiteen står på

Isak Lunde (t.v.) og Gunnar Bråthen i sving med malerpenselen. Kjell Lunde er leder i Meierikomiteen. (Foto: Gunnar Bråthen. De øvrige bildene er tatt av Kjell Lunde.) Gunnar Bråthen (t.v.) og Kai Rød puster ut etter en god arbeidsøkt.

Meierikomiteen står på! Nå er vi i ferd med å male de spesialbestilte vinduene til sørveggen på våningshuset på Meieriet i Ingaveien 39. De ble levert fra Nygård Snekkeri 3. august. Koblede vinduer som skal ha fire malingsstrøk før de skal settes inn. Isak Lunde, Gunnar Bråthen, Kai Rød og Kjell Lunde er godt i gang med jobben som de utfører i Mesterbyggs lagerlokaler på Iseveien. Når vinduene er klare, fortsetter jobben på Meieriet.

Kjell Lunde

 

4. mai 2017:

Ytterkledningen på sørveggen er fjernet

Kjell Lunde og Kai Rød i arbeidet med å rive av kledningen på sørveggen. (Foto: Gunnar Bråthen. De øvrige bildene er tatt av Kjell Lunde.) Eternitplatene ble fjernet i april, og nå gikk kledningen. Arbeidene fortsetter når vinduene ankommer.
Isak Lunde (t.v.) og Gunnar Bråthen lesser gamle kledningsbord på hengeren. Sørveggen på våningshuset er klar for nye vinduer og ny bordkledning.
Kai Rød (t.v.) og Terje Bergby i arbeid på sørveggen. Bolighuset skal føres tilbake til opprinnelig utseende. Planering for å lette gressklippingen. Terje Bergby (t.v.) og Gunnar Bråthen ved hengeren, Kai Rød i bakgrunnen.

I dag har meierikomiteen hatt dugnad på våningshuset igjen. Hele komiteen, inklusive snart 90-årige Isak Lunde - minus Christer Lunde deltok. Men Christer sendte til gjengjeld to flinke tømrere fra Mesterbygg AS.
Jobben i dag besto i å fjerne den gamle (og morkne) ytterkledningen på sørveggen. Kledningsbordene ble lastet opp på henger og fjernet etter dugnaden. Arbeidet gikk med liv og lyst og godt humør! I tillegg var jo været strålende i dag!
Nå blir det litt stillstand i arbeidet til vi får de nye vinduene til sørveggen.
Etter at veggkledningen var tatt ned, fylte vi sand i en del hull og "svakker" på utstillingsjordet slik at plenklippingen skal bli litt mer behagelig.

Kjell Lunde


26. april 2017:

Restaureringen av våningshuset på Meieriet er i gang

 


Øverst til venstre ser vi Gunnar Bråthen, Ole Stabæk og Kai Rød i arbeid med å legge eternitplatene på tilhengeren.

Øverst til høyre: Platene ble forskriftsmessig pakket i plast.

Over til venstre: Hengeren fylles opp. Vi ser inngangspartiet til boligen, og meieribygningen i bakgrunnen.

Over til høyre: Tømrer Ole Stabæk fra Mesterbygg i arbeid. Kai Rød fra meierikomiteen observerer.

Til høyre: Hele sørveggen ble ribbet for eternitplater i løpet av dagsdugnaden. Her er det Terje Bergby som er i arbeid.

( Alle bilder: Kjell Lunde.)

Våningshuset på Varteig Meieri skal restaureres. Boligen skal føres tilbake til sitt opprinnelige utseende. Eternitplatene skal vekk, ny kledning skal på, og vinduene skal skiftes. Arbeidene er i gang på sørveggen.
Her er rapporten fra lederen i meierikomiteen, Kjell Lunde:
I dag var vi samlet fire mann fra meierikomiteen pluss tømrer Ole Stabæk fra Mesterbygg AS og alle eternitplatene på sydveggen på våningshuset ble tatt ned. Platene ble pakket forskriftsmessig inn i plast, teipet igjen og fraktet til deponi for farlig avfall på Øra i Fredrikstad. Vi vil avtale nærmere om når vi snarlig fortsetter med snekkerarbeidene.
VI ER I GANG!!

 

 

Mars 2017:
Gammel bygningsmasse holdes vedlike

Fornøyde karer foran de nye vinduene på meieribygningen. Fra venstre ser vi Jonas Ulriksen Slettemyr og Per Arild Gulichsen fra firmaet Mesterbygg, og Gunnar Bråthen og Kai Rød fra Varteig Historielags meierikomité. Nytt vindu i kjøkkenet. Fra venstre Kai Rød, Gunnar Bråthen, Per Arild Gulichsen og Jonas Ulriksen Slettemyr. Jonas Ulriksen Slettemyr og Per Arild Gulichsen fra Mesterbygg foran meieribygningen. Uthuset i bakgrunnen. Nå står boligen for tur.
(Alle bilder: Kjell Lunde.)

Varteig Historielag er i den heldige situasjon å eie en bygningsmasse som rommer utrolig mye av bygdas historie. Meieriet ved Brunsby er fra 1884, og tunet rommer fire bygninger. Historielaget legger stor vekt på å holde bygningene godt vedlike. Nå har det eksempelvis kommet nye vinduer på frontveggen på selve meieribygningen.
En langt større oppgave står imidlertid foran oss. Bolighuset trenger sårt til en restaurering. Plater skal av, vinduer skiftes og ny kledning skal på. Arbeidene starter med det første, der sørveggen skal tas først.

 

 

Våren og forsommeren 2013:
Siste finpuss på uthusbygningen 

I fjor ble uthusbygningen på Meieriet brakt i water etter at huset gjennom flere år hadde vært utsatt for setninger. Dessuten ble det ny kledning på sørveggen, og det kom opp nye takrenner. Det søndre rommet i uthuset ble også strippet, og her skal det legges nytt gulv.

En forsterket meierikomité har gjort en god innsats i dette prosjektet, og fortsetter arbeidene i år. Blant annet ble sørveggen malt. På bildet tilv enstre ser vi fra venstre Kai Rød, Isak Lunde og Gunnar Bråthen. I midten er malergjengen klar - med Kjell Lunde, Kai Rød og Isak Lunde. Til høyre en bygningsmessig inspeksjon - med Kai Rød, Isak Lunde og Gunnar Bråthen.

 

Sommeren og høsten 2012:
Uthusbygningen er brakt i plan – og fått ny kledning

Uthusbygningen på Meieriet har vært gjennom omfattende arbeider i sommer og høst, som blant annet innebærer ny bordkledning på sørveggen.

Det har i løpet av sommeren og høsten vært gjort omfattende arbeider på uthusbygningen på Meieriet. Bygget, som er fra 1884, hadde med årene blitt utsatt for omfattende setninger. Nå er uthuset brakt i plan, samtidig som sørveggen er kledd på ny og det har kommet opp takrenner.

Flere av fundamentene på vestsiden på uthusbygningen hadde gjennom årene gitt noe etter for tyngden, og førte til at det 128 år gamle bygget mot sør var halvmeteren ut av vater.
Entreprenørfirmaet Rolf Skarpnord AS ble hyret inn for å jekke opp bygget, lage en solid fundamentering og få både de gamle og et par nye fundamenter på plass igjen. Samtidig ble det også drenert rundt huset både mot vest og nord.

Ny kledning
Senere i høst har Mesterbygg Sarpsborg med Lorentz Christer Lunde i spissen sørget for ny kledning på sørveggen på uthusbygningen. Bordkledningen var i en slik forfatning at hele veggen måtte skiftes.
Takrennene mot øst er for øvrig blitt byttet ut, samtidig som det nå også har blitt takrenner på vestsiden.

Dugnadsinnsats og støtte
Arbeidene på bygget er finansiert gjennom kulturmidler og dugnadsarbeid – i særlig grad utført av medlemmer i Meierikomiteen.
Varteig Historielag har fått tilskudd til arbeidene både fra Norsk Kulturminnefond og fra Østfold fylkeskommune.
For to år siden ble det nytt tak på Meieribygningen, etter at grisehuset et par år tidligere hadde fått en oppussing. Når siste malingsstrøket på sørveggen tas til våren, er også uthuset rehabilitert.
Dugnaden på Meieriet i år har også omfattet rydding og "stripping" av det søndre rommet i uthuset. Her skal det blant annet legges nytt bjelkelag og tregulv. Meierikomiteen har for øvrig også "luftet" litt på eiendommen, ved at noen trær og busker er fjernet. 
Det neste – og utvilsomt største – prosjektet er boligen på Meieriet. Historielaget har sendt søknader om bygningsvernmidler, og håper at arbeidene på våningshuset kan igangsettes i løpet av ett til to år.

Mer om historielagets eiendom Meieriet finner du her.

Uthuset ble jekket opp, brakt i plan og forsynt med flere fundament. Krysztof Gierczar i firmaet Rolf Skarpnord AS gjorde mye av jobben.

Takrennene på østveggen ble skiftet, samtidig som det også er satt opp takrenner på vestveggen.
Isak Lunde (nederst) og Kai Rød er blant dem som har jobbet dugnad på uthusbygget i år. Her får den nye kledningen på sørveggen sitt første malingsstrøk. Uten mat og drikke duger selv ikke dugnadsarbeidere i Varteig Historielag. Her ser vi Kai Rød, Terje Bergby, Isak Lunde (delvis skjult) og Gunnar Bråthen i en velfortjent kaffepause..

 

Juni 2011:
Forskjønnelse på Meieriet

Varteig Historielag fikk på julemøtet i 2009 drøyt 10.000 kroner i gave fra det nå nedlagte hagelaget i bygda. I samarbeid med det siste hagelagsstyret har historielagets styre satt opp visse formål som gaven skal nyttes til. 
Blant annet ble det på forsommeren 2011 plantet dvergsyrinbusker ved Meieriet, og her ser vi Kai Rød (t.v.) og Gunnar Bråthen i arbeid. Også en sittegruppe var på plass før bygdedagen i 2011.

Høsten 2010:
Meieriet får nytt tak


Meieribygningen får nå nytt tak. Den gamle takstenen er tatt ned på dugnad blant meierikomiteens medlemmer, mens et entreprenørfirma er hyret til å gjøre den øvrige jobben.

På kne for Varteig Historielags Meieri-eiendom, snekker Frank Lunde ved saga.

Kai Rød, leder i Varteig Historielags meierikomité, sier at det var dags å skifte tak. Da takstenen ble tatt av, viste det seg at det har vært lekkasjer noen steder. Fukt og dermed mulige framtidige skader på loftet innomhus er utbedret på dugnad tidligere.

Kai Rød er leder for meierikomiteen, og er svært glad for den avtalen historielaget fikk med entreprenørfirmaet Mesterbygg Sarpsborg.

Billig løsning
Et arbeid som trolig ville kommet på mellom 100.000 og 120.000 kroner vil bli gjennomført uten at det sannsynligvis tærer en krone på Varteig Historielags økonomi. 
– Første steget for å få gjort arbeidet var at vi fikk en bevilgning på inntil 40.000 kroner fra Fylkeskonservatorens bygningsvernmidler, mot at vi gjorde en del av jobben på dugnad, forteller meierikomiteens leder.
Kai Rød poengterer imidlertid at historielaget ikke hadde kommet langt med bevilgningen, dersom ikke et byggefirma hadde stilt opp og gjort sin del av jobben som dugnad.

Ingen fortjeneste 
– Vi er utrolig takknemlige for hvordan Lorentz Christer Lunde og Mesterbygg Sarpsborg har stilt opp for oss, sier Rød.
Materialene er skaffet til innkjøpspris, noe endog gratis, og jobben har firmaets håndverkere gjort på en fremragende måte. 
– Det er gull verdt at vi kan få til en slik avtale. Lorentz Christer Lunde er en sann venn av Varteig Historielag, framholder Kai Rød.
Lunde forteller at firmaet har hatt omkring 70 arbeidstimer på Meieribygningen. I tillegg har han fått materialene, og blikkenslager leverte og utførte til selvkost. 
Derfor kom historielaget særdeles godt fra dette prosjektet, noe som gjør det mulig allerede i høst og vinter å planlegge nødvendige utbedringer på uthusbygningen.

Dugnadsinnsats
Meierikomiteens medlemmer har tatt av stenen på taket, og skal også sørge for at den blir lagt tilbake på taket i hauger. Selve takstenleggingen gjør håndverkerne.
Det er lagt på en spesialplast, sløyfer og nye lekter, i tillegg til at det blir nye takrenner på bygningen. 
Dermed er Meieribygningen i god stand, der den gir rom for et lite kjøkken, toalett, utstillingsrom, lagerrom og en liten møtesal. 
– Det er imidlertid stadig renoveringsbehov på en gammel bygningsmasse, og vi ønsker å se hva som kan gjøres for å utbedre både uthuset og boligen på Meieriet, sier Kai Rød.

Arbeidene på Meieribygningen omfatter også nye takrenner. Blikkenslager er Bjørge Nylende. Bevilgningen fra Fylkeskonservatoren gjorde det mulig å engasjere profesjonelle håndverkere. Takstenen ble tatt ned på dugnad av meierikomiteens medlemmer. Resten gjør et firma.
Taket har blant annet fått ny belistning. Her er det Michael Rangøy som er i arbeid. Takrennene tilpasses før blikkenslager Bjørge Nylende sørger for å få dem på plass. Meierikomiteens medlemmer sørget for å få stenen opp på taket igjen mens det var firmaets folk som lå den ut.
Med nylagt tak og nye takrenner ser Meieribygningen nå virkelig flott ut. Meieri-eiendommen, med grisehus, bolig, uthus og selve den gamle meieribygningen. Hele staben ved Mesterbygg i Sarpsborg. Firmaet sørget for at historielaget kom meget gunstig fra arbeidene med Meieri-taket.Sommeren 2009:
Gammel bygningsmasse holdes vedlike

En gammel bygningsmasse vil alltid ha behov for tilsyn og utbedringer. Sånn er det også med Varteig Historielags eiendom Meieriet.

Mye dugnad er gjort på bygningene, og flere utbedringsoppgaver venter. Noe av den jobben må nok historielaget sette bort til lønnet arbeidskraft, men historielagets medlemmer har aldri vært leie å be når det har vært behov for dugnadsinnsats. Den innstillingen håper vi også at råder i årene framover.

Av oppgaver kan vi eksempelvis nevne utbedringer av taket på meieribygningen og tiltak for å reversere de setningene som har vært på uthuset.

På forsommeren 2009 har det vært flere dugnadsøkter på kjellertaket. Våre bilder er fra dugnaden 5. og 6. juni, med god stemning og ditto innsats.

Bildet øverst t.v.: En håndfull historielagsmedlemmer i dugnadsinnsats på kjelleren. På bakken står Gunnar Bråthen. På taket fra venstre: Terje Bergby, Kai Rød, Hans Erik Pedersen og Finn Tomta.
Bildet over t.v.: Nå skal kjellertaket bli både tett og pent. Her sørger Kai Rød, Finn Tomta og Hans Erik Pedersen for nye lekter på taket.
Bildet øverst t.h.: Stundom kan det også være behov for å tynne i trevirket for at bygningene skal få luft. Her er det Terje Bergby (bak), Gunnar Bråthen og Arve Skoftebyengen som er i aksjon.
Bildet over t.h.: En aldrende bygningsmasse trenger kontinuerlig oppfølging og vedlikehold. Ikke minst er det viktig at taket er tett, slik det nå blir på kjelleren.