Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Om Varteig Historielag

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

 

 

Om Varteig Historielag

Varteig Historielag har hatt en flott vekst i både aktivitet og medlemstall siden laget ble stiftet 8. februar 1982. Ved utgangen av 2008 var det 103 medlemmer i laget.

Hovedformål er å vekke og fremme den historiske interessen blant bygdas befolkning og andre som er interessert i bygda.

Ved siden av turer og møter, utgir også Varteig Historielag årstidsskriften ”Inga” og en egen kalender med historiske bilder.

Varteig Historielag er også medarrangør av bygdedagen, som har tradisjoner helt tilbake til 1917.

I 1989 fikk historielaget som gave eiendommen Varteig Meieri fra Westgaard-familien. Dette vakre tunet med bygningsmasse er base for mye av historielagets virksomhet – både rent musealt og med utstillinger og møter.

Bildet er fra Meieriet, tatt i 1933. Yngste datteren i huset, Klara, skulle til byen og kjøpe seg konfirmasjonsklær. Til å kjøre dem hadde de fått Johan Kultorp. På bildet står fra venstre Anna og Anders Westgaard, døtrene Klara og Aashild, Dora Lunde (sydame) og Johan Kultorp (sjåføren).

 

Kontakt oss

Mail: varteighistorielag[at]gmail.com

Bankkontonummer: 1097.20.09666