Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2013.05.25 - Vaarturforhaands

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Tur til Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet

Varteig Historielag innbyr lørdag 25. mai til busstur til Elverum, med fellesorientering både på Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet. Inkludert både buss, inngang på begge museene og fellesmiddag vil turen likevel bare koste 500 kroner.

En museumstur til Elverum vil blant annet kunne omfatte mange gamle, fantastiske bygninger. Som eksempelvis Østerhaugfjøset på Glomdalsmuseet.
Busstur til Elverum lørdag 25. mai

(Lagt på nett 07.05.2013.)
Har du ikke vært på museene på Elverum, eller kanskje det har blitt noen år siden siste besøk – ja, da kan du ikke komme billigere og lettere fra en tur enn å bli med på historielagets ”pakkereise”.
Turen vil gå med buss, med avreise fra Ise klokka 07.30. På begge museene vil vi få solid orientering, i tillegg til at det blir romslig tid til å bese seg på egenhånd.

Nistepakke og full middag
Uten mat og drikke duger som kjent ingen. Derfor anbefaler vi deltakerne å ta med seg niste og termos i ryggsekken, og et sitteunderlag vil også være lurt. Det blir en kortere stopp på vei mot Elverum for å spise av nista – og på museumsområdene er det kafeteriasalg i tillegg til det hver enkelt måtte ha med seg i ryggsekken.
Vi regner med at det ikke blir hjemreise fra Elverum før i 17-tiden, og derfor legger vi opp til at vi avslutter oppholdet på Elverum med fellesmiddag på spisestedet Forstmann på skogmuseet.

Norsk Skogmuseum
Navnet var tidligere Norsk Skogbruksmuseum, ligger på Elverum og er et nasjonalt museum for utmarksnæringene skogbruk, jakt og innlandsfiske. Det totale besøkstallet er på godt over 100.000 i året, og skogmuseet er et av de største museene i Norge.
En viktig del av virksomheten ved Norsk Skogmuseum (bildet til høyre) er å samle inn materiale som kan fortelle ettertida noe om aktiviteter innenfor de temaområdene museet arbeider med. Slik innsamling og dokumentasjon har pågått siden museets første år. Samlingene består av antikvariske bygninger, gjenstander, fotomateriale, lydopptak og arkivalia. I tillegg til dette har museet et betydelig fagbibliotek.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Norsk Skogmuseum er første stopp på museumsturen til Elverum. Fem minutters bussreise unna ligger Glomdalsmuseet.

Glommautstillingen
Blant en rekke faste tema-utstillinger på skogmuseet, finner man også utstillingen ”Natur og kultur langs Norges største vassdrag”.
Glommautstillingen ble åpnet i 1995 og ligger i museets underetasje. Ustillingen tar for seg Glommavassdraget fra det starter i Tylldalsfjellene i Sør-Trøndelag til det renner ut i havet ved Fredrikstad.
Utstillingen deler elva inn i områder og forteller om naturforhold og menneskenes bruk av elva gjennom tidene. I utstillingen er Glomma laget i miniatyr. Her kan en følge vannets vei fra fjell til fjære gjennom ulike landskapstyper.

Glomdalsmuseet
Bare fem minutters bussreise fra skogmuseet ligger Glomdalsmuseet. En av museets største utstillinger, og utvilsomt den største attraksjonen, er Latjo drom – en bred presentasjon av romanifolkets kultur og historie i Norge.
Glomdalsmuseets friluftsmuseum viser hus og tun fra store deler av Østerdalen og Solør, og er et av landets største med over 90 bygninger.

En av de gamle stuebygningene på Glomdalsmuseet. En annen bolig fra en annen samfunnsklasse, nemlig Åsetbygningen på Glomdalsmuseet. Stemsrudstua i Solørtunet - også det på Glomdalsmuseet.
Fra den bredt anlagte utstillingen om romanifolkets kultur og historie i Norge.

Latjo drom
Utstillingen Latjo drom – som for øvrig betyr ”god vei” – åpnet på Glomdalsmuseet våren 2006 og viser taternes/romanifolkets kultur og historie i Norge. Utstillingen er laget i samarbeid med representanter for romanifolket, og er en bredt anlagt presentasjon av denne nasjonale minoriteten. En mindre del handler om overgrep og statens fornorskningspolitikk.
Norge har vært flerkulturelt i mange hundre år. Fra å være et tradisjonelt folkemuseum er Glomdalsmuseet i stadig større grad en formidler av vårt flerkulturelle samfunn. Nasjonale minoriteter som skogfinner og sørsamer har vært en del av museets formidling gjennom flere tiår. I utgangspunktet var begrunnelsen for å sette i gang arbeidet med en utstilling for romanifolkets/taternes kultur og historie, at norsk kulturhistorie ikke er komplett uten at denne folkegruppen også er med.
Romanifolket ønsker at det i utstillingen fokuseres på det positive, på det gode humøret (som gjorde slitet og den daglige kampen lettere å bære), på håndverkstradisjonen, samholdet, musikken, de gode historiene, og alle strategiene de brukte for å overleve.

Reisemåte og pris
Vi setter altså opp buss, med avreise fra Bråtens garasjer på Ise klokka 07.30, via Varteig skole (ca. 07.40), Hasle (ca. 07.50) og Hafslundsøy.
Deltakeravgiften blir:
For buss, inngang, orientering på begge museer og fellesmiddag på Forstmann (elgkarbonader, karamellpudding og kaffe – drikke til maten betaler den enkelte på stedet): Kr. 500,- pr. person.
Ønsker du ikke å være med på fellesmiddagen, blir deltakeravgiften kr. 325,-.
Deltakeravgiften bes betalt inn på historielagets konto 1097.20.09666 innen påmeldingsfristen går ut.

Nærmere opplysninger og påmelding skjer til Kari S. Lunde innen 15. mai, på tlf. 69 14 90 62 eller 482 29 088.

Ta med stol/sitteunderlag og niste.