Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2013.08.04MndTurForh

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Månedens tur søndag 4. august:

Historielaget guider i naturlandskap og lokalhistorie

Det er en tursti gjennom unikt Østfold-landskap og god Varteig-historie som Varteig Historielag nå har lagt til rette for. Traseen er 10,5 kilometer, og den nye stien får sin offisielle åpning i forbindelse med Månedens tur søndag 4. august.

Kulleruddalen byr på en fantastisk turopplevelse. Her ser vi Vaskerhølen i bakgrunnen. Guider på Månedens tur søndag blir fra venstre Gunnar Bråthen, Gunnar Kullerud og Synnøve Lunde Karlsen.
(Alle fotos: Øistein Bøe.)

(Lagt på nett 29.07.2013.)
Turløypa har start og mål ved Bøsaga i Gamle Bøveien. Fra saga går traseen gjennom Bøkroken, langs Kulleruddalen nesten ned til Gryteevja, for deretter å følge Ingaleden sørover forbi Sagdalen, Kongsrud, Ørka, Brennås, Nordre Moene og Moene.
Ned mot Lundekroken bøyer man så av nordover igjen, forbi Lundeberget og Karlhytta, fram til Kongsrudveien ved Kullerud-krysset, og derfra over Kullerudmosen og tilbake til Bøsaga igjen.
Hele turen er altså på 10,5 kilometer. Det er imidlertid fullt mulig å kutte ut den delen av løypa som går sør for Kongsrudveien. I så fall blir en avkortet tur omkring 6,5 kilometer.

Kjell Andersen var idémakeren bak den nye turstien i Varteig. Her med skilt som er satt opp langs traseen.

Idémakeren
Det var Kjell Andersen som hadde ideen til trasé for den nye turløypa. Han har ett bein i Varteig Historielag og ett bein i Varteig Orienteringslag, og fikk med seg medlemmer begge steder til å rydde og merke løypa.
– Kulleruddalen byr på et fantastisk naturlandskap. Steile fjellvegger, store steinurer – og bekken som slynger seg gjennom dalen. Visse steder er det med dagens driftsmetoder ikke mulig å foreta tømmerhogst, og det gjør at man nærmest får inntrykk av urskog. Ikke rart at det i generalplanen for gamle Varteig var forslag om vern av området. Dessverre har ikke det skjedd, for i Østfold-målestokk vil jeg betegne dalen som helt unik, sier Kjell Andersen.

Flate jordbruksområder
Kontrasten når man går turstien er imidlertid stor. Fra Kullerudbekken følger altså traseen Ingaleden sørover langs Glomma. Her får man oppleve et helt annet landskap enn gjennom Kulleruddalen. Spesielt gjelder det mot Lunde-kroken, der terrenget åpner seg og man kan ta inn over seg synet av velstelte gårder og flate jordbruksområder.
Kjell Andersen er jo selv oppvokst ved Glomma – på Tangen – og slår gjerne et slag for elvas idyll. – Fra Kongsrud og sørover går vi jo langs Glomma, og med den flotteste utsikt du kan tenke deg både nordover mot Furuholmen og over til Tune og Skiptvet, reklamerer han.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Det er rik lokalhistorie langs traseen. Her en av pillarene etter oppgangssaga. Steinfjøset på Karlhytta er ganske unikt. Det ga rom for ei ku og en halv, og ble restaurert på 1980-tallet. Hustuftene er fortsatt godt synlige på husmannsplassen Sagdalen. Her ble det også drevet landhandel i en kortere periode.

Lokalhistorie
Er turen spekket med flott og til dels vill natur, vil man også på den drøye mila oppleve mye god lokalhistorie.
Nok en gang kan det slås et slag for Kulleruddalen, der det i sin tid var to bekkekverner, en flishøvel og en oppgangssag. Lokalhistorie kan imidlertid være så mangt. Også en aldri så liten spøkelseshistorie, ved at man kan høre barnegråt i Stærtopphavna. Men det er bare på torsdagskveldene.
Lokal historie omfatter også blant annet hustufter – som eksempelvis fra sagmesterens stue i Stærtopphavna og fra husmannsplassen Sagdalen under Kongsrud. På sistnevnte ble det for øvrig på slutten av 1800-tallet drevet en liten landhandel, mens kona på plassen tjente seg noen slanter ved å koke kaffe til lensearbeiderne.
God historie er for øvrig også steinfjøset som står på Karlhytta. Gårdbrukerne ble i sin tid oppfordret til å bygge fjøs av stein, blant annet for å spare på trevirke. Steinfjøset på Karlhytta hadde plass til ei ku og en kalv. Det unike bygget ble restaurert på 1980-tallet.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Det mangler ikke på idyll i vill natur langs Kullerudbekken. Her et bilde nedenfor demningen. Trykk på bildet, og du får opp heftet som er laget for turstien. Synnøve Lunde Karlsen, Gunnar Bråthen og Gunnar Kullerud nedenfor Høvelfossen i Kullerudbekken. Søndag guider de på turstien.

Gunnar Bråthen (t.v.) og Gunnar Kullerud har lagt ned flere hundre dugnadstimer i rydding og merking av den nye turtraseen.

Ryddet trasé
Gunnar Kullerud og Gunnar Bråthen er begge medlemmer i Varteig Historielag, og de har gjort en kjempejobb med å rydde hele traseen gjennom Kulleruddalen.
Det har i all tid gått en sti gjennom dalen, men den var nok på visse strekninger blitt vanskelig å forsere. Vegetasjonen har gode vilkår i Kulleruddalen.
Derfor måtte det både ryddesag og øks til for å åpne stien igjen, og på enkelte steder er også traseen lagt om. Det er gjort både for å komme utenom noen bløte punkter på stien, og også for å komme nærmere bekkeløpet og på den måten få en økt turopplevelse.
Kullerud og Bråthen har også lagt ned en stor dugnadsinnsats i merking av turstien. De to har knapt oversikt over hvor mange timer som har gått med siden jobben startet i fjor, men sier at det dreier seg om flere hundre timer.

Tre guider
Varteig Historielag stiller med tre guider under Månedens tur søndag 4. august. Det er de foran nevnte Gunnar Kullerud og Gunnar Bråthen, og forsterket med Synnøve Lunde Karlsen.
– Turen er primært en reise gjennom variert og flott natur, men vi ønsker også å betone en del av historien vi går gjennom, sier de tre.
Til åpningen av turstien har for øvrig Øistein Bøe i historielaget utarbeidet et 16 siders hefte som tar for seg lokalhistorien langs traseen. Dette heftet kan du lese ved å trykke her.

Fysisk krevende
Ingen skal skremmes fra å være med på Månedens tur på søndag, eller for den saks skyld ta turen senere, men det skal heller ikke legges skjul på at traseen både er lang og tidvis noe fysisk krevende.
Stien går i terrenget, og det byr både på stigninger og tidvis noe ulendt lende. Guidene lover imidlertid å holde moderat tempo, og det er endog satt opp tau å holde seg i på et par vanskelige partier.
Hele løype er for øvrig merket med blåmaling, og er dessuten forsynt meg egne skilt. Det er også flere informasjonstavler under veis.
Sarpingene har her fått en ny og varig tursti ved at både skilter og tavler blir stående permanent.

Turheftet som Varteig Historielag har utarbeidet for turstien kan du lese ved å trykke her.

God tur!

Øistein Bøe

 

Historielaget rydder ny tursti i Varteig

Gunnar Kullerud (t.v.) og Gunnar Bråthen har gjort en svær jobb med å rydde og merke den nye turstien langs Kulleruddalen. Her fra merkingen av løypa, med historielagsleder Kari S. Lunde i midten.

(Lagt på nett 12.07.2013.)
Varteig Historielag er teknisk arrangør og står for guidingen når Månedens tur arrangeres fra Bøsaga i Varteig søndag 4. august. Dette er en helt ny tursti, hvor det har vært lagt ned en betydelig innsats i rydding, tilrettelegging og merking. Også medlemmer fra Varteig Orienteringslag har bistått i arbeidet med løypetraseen.
Utgangspunktet er altså Bøsaga i Gamle Bøveien, med frammøte klokka 11.00. Derfra går turen gjennom Bøkroken, før man tar fatt på historielagets nyryddede trasé gjennom Kulleruddalen. Her er topografien både vill og vakker, samtidig som det ligger god lokalhistorie i både kverner og sagbruk som har vært langs bekken.
Ved kloppa mellom Hestehagen og Sagdalen møter den nye turstien Ingaleden som ble anlagt i 2004, og de to turløypene går sammen forbi vakre gårder og flott natur langs Glomma ned til Lundekroken. Der bryter den nye turstien nordover igjen, forbi Karlhytta, fram til Kongsrudveien og over Kullerudmosen tilbake til Bøsaga. Hele turstien er på rundt 10.5 kilometer, men på åpningen 4. august vil det også være en guide som tar deltakerne med i en avkortet løype hvor runden sør for Kongsrudveien droppes.

Sett av dagen! Og når du først sjekker syvende-sansen, så sett også av lørdag 24. august. Da har nemlig historielaget sin tradisjonsrike høstvandring - denne gang i Spydevoldkroken.