JavaScript DHTML menu is only visible when JavaScript is enabled 2014.06.15 - BygdedagenRef

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Utstilling av gamle tohjulinger skaper alltid oppmerksomhet. Vi ser blant andre Bjørge Ådalen, Madeleine Olsen Spydevold. Motorsykkel med sidevogn beundres av Ivar Slåen og Gunnar Bråthen. Harald Sælid midt i en utstilling av gammel hesteredskap.
Prat mellom gamle kjente: Synnøve Gundersen, Solveig Aamodt og Reidun Olsen (med ryggen til). Bygdekvinnelaget hadde fin utstilling av lappeteknikk. Kate Bergsland og Ragnhild Aune Sulusnes var blant bygdekvinnene som solgte lefser.

Søndag 15. juni 2014:
Bygdedagsfeiring i flott vær og med god stemning

Søndag 15. juni ble det igjen arrangert bygdedag i Varteig. Siden starten i 1917 har det årlig vært større eller mindre arrangement. Årets feiring startet med gudstjeneste der 50-årskonfirmantene var spesielt innbudt. Dessverre var det bare åtte stykker som hadde takket ja til denne markeringen.  Men de som hadde kommet, gledet seg over gjensynet og utvekslet minner fra skole- og konfirmasjonstida.

Mye folk og god stemning på bygdedagen i Varteig.
Bildene fra arrangementet er tatt av Solveig Rød, Kjell Lunde og Karin Kullerud Ek.

(Lagt på nett 16.06.2014.)
Etter gudstjenesten toget alle bort til Bygdehallen der det var servering for 50-årskonfirmantene med ledsagere, mens andre kunne besøke utstillinger og salgsboder både ved og i Bygdehallen, på Meieri-eiendommen og i Varteig Bygdemuseum.

Her skulle alle kunne finne fram!

Sånn prekæ døm i Varte før i tiæ
VarteigHistorielags salgsbod hadde besøk av mange som ville sikre seg et eksemplar av årets Inga-hefte og CD-en: Sånn prekæ døm i Varte før i tiæ. Etterspørselen etter dialekt-CD-en var så stor at opplaget på 50 CD-er ble utsolgt, og det måtte settes opp ventelister for neste opplag.
Bygdedagsfeiringen åpnet til feiende toner fra Varteig/Hafslundsøy skolekorps. Etterpå ble det lagt ned blomster ved bautaen til Inga fra Varteig.
Dagens taler var tidligere redaktør i SA, Eirik Moe. Han tok utgangspunkt i begivenhetene i 1814 og utviklingen fra Sarpsborg gjenoppsto som by til dagens storkommune der Varteig er en liten, men viktig del.
Viseklubben Lars avsluttet med konsert og fikk med hele forsamlingen på allsang.
Tradisjonen tro ble det også i år avholdt Varteigmesterskap i melkespannkasting og bæring av silolodd.

Mange utstillinger
I bygdehallen var det utstilling og salg av lappeteknikk, strikkearbeider og malerier, samt tegninger fra barnehagen og 1. klasse. På Meieriet solgte Bygdekvinnelaget sine populære lefser, og ute var det både dyr man kunne klappe på, og unge ”kremmere” som solgte brukte leketøy og bøker.
Traktorene  som man kunne få sitte på og ”prøvekjøre”, var populære blant de minste, mens de noe eldre tittet nok mer nøye på veteranmopeder og motorsykler.
Alt i alt var det ca 300 mennesker innom på feiringen. De koste seg i det fine været, traff gamle kjente og tok en matbit i serveringa til Varteig Lions.

Solveig Rød

Forhåndsomtalen til bygdedagen finner du ved å trykke her.

Leder i historielaget, Solveig Rød, holdt minnetale og la ned blomster ved minnesteinen over Inga fra Varteig.

Eirik Moe måtte få hjelp av barnebarnet da vinden truet med å blåse bort manus til talen.

Vencke og Helge Kokkim hadde med seg sønnen Steinars geit. Den var populær hos ungene. Geita heter for øvrig Ruth!

Bjørg og Jørgen Winsvold har tatt seg en velfortjent matpause. Hans Erik Pedersen og Øistein Bøe betjente historielaets stand, der salget gikk strykende. Loddsalget er over, og pengene telles. Fra venstre Solveig og Kai Rød og Ingebjørg Skivdal.
En stadig strøm av folk mellom Bygdehallen og Meieriet, og mange var også innom museet. Varteig Historielags eiendom Meieriet er ei perle, og mange slo seg ned på det særegne tunet. Anita Frorud selger alltid flotte, friske urter, og salget går unna.
Johanne Pahr, Marit Bøe, Anne Berit Stuvik, Else Rød og Torild Lindemark i butikkrommet på Meieriet, Våningshuset på Meieriet har mange temarom, som eksempelvis dette barnerommet i andre etasje. Johanne Pahr og Solbjørg Bøe tar en prat om urter med Anita Frorud.
Bjørn Aarbu bærer silolodd. Styrke og god teknikk skal til for å kaste melke-spann, slik som Bjørnar Olsen gjør det her. Parkeringsvakt Arne Hansen valgte standsmessig kjøretøy til Bygdedagen!

Viseklubben Lars underholdt, og fikk også folket med på allsang.

Det var godt vær og mye folk under bygdedagen 2014. Gunvor Bergsland og Anne Sandaker Løchen rydder etter lefsesalget.

Det er viktig å kose seg! Irene og Thore Bøe slapper av. Hyggelig å slå av en prat! Jorunn Bøe og Monica Kvisler. I bakgrunnen Ingrid Westgård og Margareth Olseng. Helt til høyre Yvonne Arntsen. Bjørn Opstadmo, Isak Lunde og Inger Marie Brenne i hyggelig prat.

50-årskonfirmantene var dagens hedersgjester

Like tradisjonstro som selve bygdedagen, like flott er det at avgangselevene fra folkeskolen for 50 år siden er hedersgjester på bygdedagen. Intet unntak i år, der åtte av 50-årskonfirmantene var med og satte en spiss på dagen.

1964: Dette er ungdomskullet som sto til konfirmasjon søndag 30. august i 1964. Sogneprest i Varteig den gang var Birger Ingolfstad. Han hadde tiltrådt i 1957 og var prest i Varteig i femten år. I første rekke fra venstre ser vi: Solveig Gundersen, Marit Bøe, sogneprest Birger Ingolfstad, Torild Lindemark og Anne Berit Kynningsrud. I andre rekke fra venstre: Marit Kristiansen, Marit Johansen, Berit Johansen, Aud Bøe, Else Bergli og Ingebjørg Kingsrød. Bak fra venstre står Steinar Bøhaugen, Bjarne Fløviken, Gunnar Vrangen, Bjarne Kullerud, Torbjørn Midtfjeld, Bjørn Matysiak, Terje Bakkenget og Helge Grøtvedt.
(Foto: Solberg.)

2014: 50-årskonfirmantgene fotografert i forbindelse med gudstgjenesten i kirken. Foran fra venstre: Marit Bøe, Ingebjørg Minge, Solveig Rød. Bak fra venstre: Bjarne Fløviken, Torild Lindemark, Anne-Berit Stuvik, Else Rød og Helge Grøtvedt.
(Foto: Ketil Strebel.)