Placeholder Picture

Varteig Historielag
stiftet 8.2.1982

Du er besøkende nr:


De nye vinduene til våningshuset males

Februar 2021:

Placeholder Picture

Kai Rød (t.v.) og Tore Larsen i sving med malerkosten. (Fotot: Kjell Lunde.)

Placeholder Picture

Spesielabestilte vinduer for å gi våningshuset det opprinnelige utseende. (Foto: Kjell Lunde.)

Placeholder Picture

Uten mat og drikke. Fra venstre: Kai Rød, Isak Lunde og Kjell Lunde. (Foto: Tore Larsen.)

Medlemmer i Meierikomiteen har hatt dugnad for å male de spesialbestilte vinduene som skal inn i hovedbygningen på Meieriet når renoveringen starter igjen senere på ettervinteren. Vinduene fra Nygård Snekkeri i Solli ble lagret hos Mesterbygg AS på Hasle. 12. februar begynte fire mann fra meierikomiteen med jobben å male vinduene. Grunning og minst to malingstrøk med tørketid i mellom vil jo ta litt tid, men de vil være klare når selve byggearbeidet på de tre siste veggene settes i gang i månedsskiftet februar/mars. Fra da blir det full fart på Varteig Meieri fram til bygdedagen.
Vinduene er spesialbestilt, for å føre huset mest mulig tilbake til utseende det hadde da det ble bygd i 1884. Sørveggen og taket er allerede tatt, og om kort tid starter arbeidene med resten av bygningen.
Fra før er både Meieribygningen og uthuset blitt renovert.Klargjort for restaurering

12. april 2021:

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Meierikomiteen i Varteig Historielag organiserte dugnad 12. april med å fjerne eternitplatene fra de tre siste veggene på våningshuset på meieriet. Sju mann stilte opp, og arbeidet gikk med liv og lyst!
Nå står bygningen klar til at Mesterbyggs snekkere kan ta fatt på restaureringsjobben.
De som stilte opp:
Tore Larsen, Kai Rød, Hans Erik Pedersen, Trond Andersen, Egil Sulusnes, Isak Lunde, Kjell Lunde og Christer Lunde fra Mesterbygg en kort stund som "sjef"
Christer Lunde har tatt bildet øverst til venstre, Kjell Lunde har tatt de øvrige.

Meieri-boligen klar for snekkerne

19. april 2021: 

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Mandag startet Mesterbygg AS opp sin del av restaureringsjobben med de tre siste veggene på våningshuset på Meieriet. Ole Stabæk og Egil Sulusnes har nå holdt på i tre dager med å fjerne den gamle ytterkledningen på huset, så nå har det opprinnelige reisverket og senere vindusforandringer kommet tydelig til syne. Relativt lite råte, bortsett fra bunnsvilla på nordveggen og litt av veggen som bare er lysebrunt "mel" (se midterste bilde).
Fra nå av starter de egentlige snekkerarbeidene. (Foto: Kjell Lunde.)


Snekkerarbeidene er i gang

3. mai 2021:

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

I dag startet Mesterbygg AS med snekkerarbeidene på boligen på Varteig meieri.
Etter at vi fjernet eternit-platene på dugnad og to fra Mesterbygg har fjernet den gamle kledningen på tre vegger på våningshuset, har vi kommet til den virkelige "snekker-etappen". Plastfolie er hengt opp for å beskytte de tre veggene mot nedbør i byggeperioden og første vegg er støvsugd for gammelt bøss.
To flotte snekkere fra Mesterbygg AS, Kenneth Gretland og André Evensen, vil nå jobbe videre til prosjektet er ferdig. Kenneth Gretland kjenner allerede godt til huset, da det var han og Jørn Olsen som utførte arbeidet med sørveggen og taket tidligere. (Kenneth Gretland til venstre på bildet).
(Foto: Kjell Lunde.)

Våningshuset strippes

19. mai 2021:

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Arbeidene på våningshuset på historielagets eiendom Meieriet skrider fram. Disse bildene er tatt i dag. Snekkere er Kenneth Gretland og André Evensen. Bildene viser at det nå er østveggen med inngangspartiet som er under arbeid. Selve bislaget ble heist vekk i går. Det skal restaureres for seg, (skifte dårlige og råttent materiale, skrapes og males) før det heises tilbake på plass.
Som en kanskje kan se av bildene, var det opprinnelige reisverket i østveggen i utmerket stand etter 138 år, og det trengtes ingen råte-reparasjoner. I løpet av neste uke har alle tre veggene fått ny papp, ny rupanel og vindbeskyttelse og det vil være klart til å sette inn nye vinduer.
Arbeidet går etter planen.
(Foto: Kjell Lunde.)

Våningshuset har blitt ei perle!

30. september 2021.

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

Vi er ubeskjedne nok til å si at våningshuset på Varteig Historielags eiendom Meieriet framstår som et smykke etter det omfattende restaureringsarbeidet som er gjort. Boligen er ført tilbake til slik den så ut da den var ny på 1880-tallet.
Bygningen er nesten ferdig utvendig, mangler bare utelys på hushjørnet og en liten vifte på muren på vestveggen. Viften skal sørge for å trekke ut eventuell fuktig luft under gulvet og hindre sopp- og råtedannelse.
Det er ofte fort gjort å glemme hvordan det var, så vi legger også ved et bilde tatt i 2018.
Vi er ørlite stolte av hva et lite historielag kan makte, og vi håper bygdefolk og andre verdsetter jobben som er gjort.
(Foto: Kjell Lunde.)