Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

KulturminnerVarteigØstaskogs

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Kulturminner i Varteig - Østaskogs.

Østfold Historielags hjemmeside har en flott oversikt over kulturminner i Østfold. Varteig Historielag har grupper som jobber med å registrere og dokumentere gamle boplasser og arkeologiske fornminner i Varteig. Vi gir her en alfabetisk oversikt med vekt på boplasser, husmannsplasser og småbruk i Østaskogs. Vi har for oversiktens skyld laget et kart som viser boplasser i Østaskogs, her. Arbeidet med registreringer pågår i Østaskogs derfor, er listen under ikke fullstendig.
I Østfold Historielags kart finnes mange andre kulturminner som kullmiler og rester av annen gammel aktivitet som ikke er tatt med i oversikten på denne siden. Lenke til Østfold Historielags webside om kulturminner i Østfold.


Boplasser, husmannsplasser og småbruk i Østaskogs (54).
(trykk på bildet for å vise detaljkart, på link i tekst for å se full informasjon om stedet.)
Kartoversikt Østaskogs med plasser.
Anne og Marie Audunsdøtre- Husmannsplass
Synlig tomt etter husmannsplass. Anne og Marie Audunsdøtre. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Asgrimsby - Gravhaug
Rundrøys. Bygget overveiende av liten bruddstein. Enkelte større heller, 1x0,4m. Mosegrodd, bjørk vokser i røysen. Ca 1920 ble det tatt en del stein fra røysen, disse ligger like V for denne i en d på 2m. D 4m, h 0,5m. " Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Baatstør- Husmannsplass
'Lett å legge til med båt'. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Belsby - Bygdeborg forsvarsanlegg
Kollen faller bratt av mot Ø og V, noe mindre bratt mot S. I N er hellingen slakere, og her er befestet med en mur. Den er delvis utrast, delvis godt bevart og består av bruddstein med enkelte større heller iblant. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Belsby - Gravhaug
Rundhaug. Klart markert. Forsenkning i haugens N-del. Haugen er sterkt overgrodd med lyng, gress og bregner. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Brusevoldhyttene Nordre - Husmannsplass
Ikke fredet lokalt kulturminne. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Brusevoldhyttene Søndre - Husmannsplass
Ikke fredet lokalt kulturminne. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Brusevolddalen- Husmannsplass
Husmannsplass - Klara Anette Gløtta. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Djupedal- Småbruk
"Selveierbruk" - grunnmur. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Engebråten- Småbruk
Nedlagt småbruk - revet/flyttet. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Elvebråten- Husmannsplass
Nytt hus på plassen. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Evenstua Dypedal- Småbruk
Evenstua, Dypedal. Nedlagt selveierbruk fra 1800-tallet. Grunnmuren er synlig. Stua ble revet på 1940- tallet. Kilde: Riksarkivet og muntlige overføringer. Først på 1800-tallet eide Even Jensen f. 1751 halvparten av Bergby nordre som han delteopp i flere bruk. Ole Evensen fikk halvparten av hovedbøle (brnr. 7) av sin far. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Finnebuene - Husmannsplass
Rester etter husmannsplass ca. 3 km øst for Knatterud og noe nord for Valders (?). Mur og noe bebyggelse står igjen. Bebodd av folk med finsk opprinnelse – derav navnet. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Gabrielhytta- Husmannsplass
Husmannspl. Delt på 1800 tallet i to småbruk "Gabrielhytta". Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Galteryggen- Husmannsplass
Husmansplass.Galteryggen. Selveierbruk. Fra 1700-tallet. Første husmann vi kjenner til her er Halvor Davidsen som i 1723 sår ½ tn. havre og avler 1 lass høy. I 1911 ble Galteryggen og Sameia slått sammen til ett bruk, og eieren Anton Kingsrød ga det sammenslåtte bruket navnet Skaulund. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Hans Kasene- Husmannsplass
Husmannsplassen til Hans Kasene. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Harehytta- Husmannsplass
Ikke registrert.
Haugen/Haven- Husmannsplass
Beliggenhet ca. 200 m øst for Knatterud, brnr. 32, grnr. 2. Mur etter kjeller. Fra ca 1800. (Julius Berg medd.) Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Hasledalen- Husmannsplass
Murer etter stuen Knatterud og et annet mindre hus, samt brønner. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Havåsen - Gravplass/Røys
Bestående av bruddstein av varierende størrelse med flere større heller, hvorav en 1,2x0,5x0,2m. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Heen Kleven Plass- Husmannsplass (Rakkestad)
Dette er en husmannsplass som er oppført ved folketellingen i 1865, som en ikke finner igjen ved de andre tellingene eller kirkebøkene. Plassen kan ha hatt et annet navn, men det har det ikke vært mulig funnet ut av. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Heenskleven- Husmannsplass (Rakkestad)
Opprinnelig husmannsplass fra tidlig på 1700-tallet, som ble fradelt som eget bruk allerede i 1832. Plassen er nevnt ved skattemantallet 1723. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Hesthaven- Husmannsplass
Husmannsplassen Hesthaven. Fra 1700-tallet. Hustomten synlig. Stua ble revet ca 1900. Ola Torstensen eide brnr. 11 fra 1767. Han hadde en datter, Mari, f. 1782 som giftet seg med Anders Aasmundsen f. 1778. De fikk Hesthaven som husmannsplass. De hadde en sønn Aasmund, f. 1809 som kjøpte og flyttet til Nedstua Brusevolddalen. Stua ble flyttet til Bergby grnr. 3051, brnr. 3 – ca. 1900. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Isesjøbatteriet Bjønnås - Forsvarsanlegg
Kulturminne, fredet. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Isoa- Boplass
Husmannspl. Grunnmur (hus) fra jernbanebygginga. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Karlsbråten- Husmannsplass
Ingen rester. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Kjellerjordet - Gravplass/Rundhaug
Rundhaug. Klart markert, avflatet. Ved pøyning har man i årenes løp støtt på flere store heller, toppen av haugen skal ha vært steinsatt. Amatører har gravet i haugen, men funn kjennes ikke. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Klara Annette Gløtta- Husmannsplass
Husmannsplass - Klara Anette Gløtta. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Klemsdal- Skolestue
Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Klemsdalshytta- Husmannsplass
Husmannsplass - kjeller synlig. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Knatterud - Gravplass/Røys
Rundrøys. Bygget av overveiende middels stor bruddstein. Krater i midten. Noe mosegrodd. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Kongehaugen - Gravhaug
Folk på gården mener det kan ligge et skip her. På den andre siden av veien til Ise, rett S for "Kongehaugen", skal det ha stått tre bautasteiner i eldre tid. Disse ble fjernet ca 1900." Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Langenga- Husmannsplass
Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Langneset- Husmannsplass
Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Lyngmoen- Husmannsplass
Ingen rester. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Loppemyr - Gravplass
Ingen rester. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Olaushytta- Husmannsplass
Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Randihytta- Husmannsplass
Rester etter bebyggelse. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Rudsskogen- Husmannsplass (Rakkestad)
Ved folketellingen 1865 forpakter og bor gråstenmurer Olaus Olsen fra Christiania plassen, og sammen med ham bor kona Johanne Marie Nielsdatter og sønnene Ole P., Hans Kristian og Karl Johan. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Saga Nordre- Husmannsplass
Beliggenhet: Søndre Saga. Mur etter hus, antagelig stue, samt stenmur som har inngjerdet tomten. Kilde: Sigurd Knaterud og ved selvsyn.Fraflyttet første del av 1900. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Sameia - Småbruk
Ikke fredet lokalt kulturminne. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Saga Søndre- Husmannsplass
Rester etter husstufter. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Sandbekk- Husmannsplass
Sandbekk var husmannsplass ble ryddet på 1700-tallet. Iflg. Skjøte av av 5. mars 1852 selger enken Ingeborg Hansen Bergby en del av bnr. 1 til Gundborg Olsdtr. Sandbekk besto av flere bruk, deriblant en del fra Myra Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Sikkeland Østre - Gravminne/Rundhaug
Rundhaug. Ikke klart markert, men tydelig i terrenget. Ujevn overflate. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Skofteby - Skole/Lærerbolig
Ikke fredet lokalt kulturminne. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Skofteby - Gravhaug
Opprinnelig rundhaug, nå delvis fjernet. Gressbevokst. Konturene kan så vidt skimtes. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Skrellane - Husmannsplass
Ikke fredet lokalt kulturminne. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Skrellehyttene- Boplass
Tre små stuer. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Stokkedalsbråten- Husmannsplass
Østto. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Stubberud - Skolestue
Stubberud skolekrets. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Svenskebråten- Husmannsplass
Husmannsplassen Svenskebråten er fra 1800-tallet. Stua ble revet ca. 1900, men grunnmuren er synlig. Kilde: Spydevolds bygdebok og funn i marka. dd av Britta og Anders Jakobsen. Det hadde også bodd en kar der som hette Helge. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Teppa - Husmannsplass
rester etter husmannsplass, "Teppa". Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Tomte- Gammel stue
Bygdedikter Nils Tomte. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Tyriås- Husmannsplass
Ikke fredet lokalt kulturminne. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.