JavaScript DHTML menu is only visible when JavaScript is enabled Inga som kommunevåpen og logo

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Inga fra Varteig Historien Bautaen

Inga som kommunevåpen og logo

Kongsmoren Inga som motiv for Varteigs kommunevåpen ble godkjent i statsråd 14. desember 1979. Da var det to år siden kulturstyret i Varteig, etter forslag fra Egil Nordengen, hadde fattet vedtak om kommunevåpen

Våpen, flagg og segl er signert Truls Nygaard. Han har gitt følgende heraldiske orientering om motivet:
Kongsmor-motivet må sees som en fremstilling av Inga fra Varteig i det øyeblikket som beskrives slik i Håkon Håkonsoens saga: ”Og da handa til kongsmora vart løyst, da gjorde Gud der eit stort jartegn med si miskunn, så handa var heilt uskadd, og alle som såg henne, sa at handa var mykje fagrare da enn før ho bar jarnet. Dette sanna både venner og uvenner.”
Kommunevåpenet i Varteig fikk leve fram til 1. januar 1992, da Varteig kommune ble slått sammen med Sarpsborg, Skjeberg og Tune kommuner.
Senere er Inga-motivet benyttet som logo for Varteig Historielag, slik det framkommer her.