JavaScript DHTML menu is only visible when JavaScript is enabled Om lagets virksomhet

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Om lagets virksomhet

Varteig Historielag satser på fem-syv medlemsmøter i året, og to turer. Utfartene kan like godt være innen bygda som de er til historiske severdigheter utenfor Varteig. I 2010 gikk eksempelvis vårturen i mai til Hafslund Hovedgård og Soli Brug. I juli arrangertes det tur til svenske Gammelvala, mens høstturen innombygds gikk ut fra Thoreby første lørdagen i september.

Temaene på medlemsmøtene forsøker vi å variere mellom helt lokale og mer allmenne emner. Der er vi også særdeles lydhøre overfor forslag som måtte komme.

Varteig Historielag har arrangert slektsgranskingskurs og vi er opptatt av å ta vare på lokale kulturminner. Aktivitetene forsøkes tilpasset medlemmenes ønsker og behov. Derfor er en egen motorgruppe startet, og det vurderes behovet for en slektsforskergruppe.

Historielaget gir også hvert år ut en kalender som er ferdig i betimelig tid før årsskiftet. Dessuten kommer det til bygdedagen ut et fyldig årstidsskrift med lokalhistoriske artikler som bærer navnet ”Inga”. I 2009 kom også den første DVD'en med gamle filmer fra bygda. Målet er å gi ut minst fire slike DVD'er, fortrinnsvis én hvert år framover.

I 1989 var historielaget så heldig å få eiendommen Varteig Meieri som gave fra Westgaard-familien. Selv om våre medlemsmøter holdes i Peisestua på kommunelokalet, er meieribygningen pusset opp for å kunne være en base for lagets virksomhet.

Historielaget er også medarrangør i bygdedagen.