Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

VarteDialekt

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Ord og uttrykk NRK opptake av gamle vartinger

Varteig-dialekt i både skrift og tale:
Sånn prekæ døm i Varte før i tiæ

Nå er dialekt-prosjektet i Varteig Historielag i havn. En CD-plate er klar for salg med både ord, uttrykk, stedsnavn og en dialog på kav Varte-språk, og med CD’en følger et teksthefte. – Det er lagt ned mye arbeid i prosjektet, og vi håper CD og hefte blir godt mottatt, sier Solveig Rød, leder i Varteig Historielag.

Forsiden på heftet med ord og uttrykk fra gamle Varteig. Coveret på CD-plata med dialog, ordliste, stedsnavn og uttrykk.

(Lagt på nett 28.05.2014.)
Solveig Rød minner om at mye av den gamle dialekten har gått i graven med tidligere generasjoner. – Et av målene for et historielag er å fremme lokalhistorie, og språk er absolutt lokalhistorie. Å ta vare på gamle ord og uttrykk er viktig.

Dialekt er lokalhistorie
Det er nærmere tre år siden styret i Varteig Historielag dro i gang en innsamling av lokale ord og uttrykk. Målet var å berge en del av den gamle Varteig-dialekten, men bruken av det innsamlede materialet var ikke spikret den gang.
Etter hvert som materialet vokste, ble mye lagt ut på historielagets hjemmeside, og også markedsført godt gjennom vår Facebook-side. Et av historielagets møter i 2012 ble også viet dialekt-aksjonen. Ruth Vatvedt Fjeld, professor innenfor leksikografi og målføregransking deltok i møtet 10. september i 2012, der det også både ble avspilt lydbånd av en gammel varting og lest opp to historier på kav Varte-språk.

En hel ordbok
Responsen på dette lot ikke vente på seg. Bidragene var både mange og gode, og materialet vokste jevn og trutt. Styret så ganske fort at dette måtte bli tilgjengelig for allmennheten.
Først så styret for seg det innsamlede materialet trykket i et eget hefte, men under veis fant man at en CD-innspilling måtte være å foretrekke. Derfor ble det CD-plate, men med all teksten i et medfølgende hefte.
– Vi ønsket jo å få presentert materialet med mest mulig korrekt uttale og betoning, og derfor valgte vi en lyd-innspilling. Mange kan imidlertid også ha moro av å bla i ordlista, og følgelig valgte vi både skrift og tale med CD og tilhørende teksthefte, sier Kari S. Lunde, som satt som leder i Varteig Historielag mens prosjektet gikk sin gang.

Kvalitetssikret
Styret hadde i fjor høst mange og lange arbeidsøkter for å kvalitetssikre materialet. Det var interessant å registrere at selv innenfor vesle Varteig kunne de samme ordene ha både forskjellig betoning og ulik betydning.
Det kom også innspill og korrigeringer på materialet når prøver av det innkomne stoffet ble gjort tilgjengelig på hjemmesiden.
Etter en grundig gjennomgang, satt man igjen med rundt 700 ord. Dette er nødvendigvis ikke ord som bare ble brukt i Varteig, men de ble brukt i Varteig også. Både på lyd-CD og i heftet er ordene forklart, og mange av dem også satt inn i en setning for bedre å få fram anvendelsen av ordet.

Ordliste – og mye til
I tillegg til en relativt omfattende ordliste, har man også samlet inn ganske mange uttrykk fra Varteig. I tillegg er mange stedsnavn i Varteig med i oversikten, hvor den lokale uttalen betones.
Både hefte og CD innledes for øvrig med en tenkt dialog, mellom en rimelig fornem og fin byfrue og en ekte bondetalp fra Varteig. Dialogen er ført i pennen av Karin Kullerud Ek.

Jan Hasle har stått for lydopptakene, og han har også mangfolidggjort CD'en. (Foto: Ivar Ek.) En av Anne Sofie Bergeruds flotte og morsomme tegninger som finnes både på omslag og i selve tekstheftet. Øistein Bøe og Karin Kullerud Ek har lest inn dialekt-CD'en. Foran sitter lydmann Jan Hasle. (Foto: Ivar Ek.)

Stor innsats
Det har vært mange arbeidsvillige hender for å få dette dialekt-prosjektet godt i havn. Etter at styret avsluttet sitt arbeid med materialet, ble den siste finpussen gjort av Øistein Bøe og Karin Kullerud Ek. Det er også de to som har lest inn stoffet på CD’en, mens Jan Hasle har vært ansvarlig for lydopptakene til CD’en.
Else Rød har laget coveret til CD-plata, mens det er Hans Erik Pedersen som står for layout på tekstheftet. Dette heftet er for øvrig utstyrt med flere flotte tegninger laget av Anne Sofie Bergerud.

Lagt ut for salg
”Pakka” med CD og hefte vil koste 150 kroner, og vil være for salg på historielagets møte mandag 2. juni. På bygdedagen søndag 15. juni vil den selvsagt også være å få kjøpt, sammen med en rykende fersk utgave av Inga 2014.
Det er også fullt mulig å bestille CD og hefte fra historielaget, enten ved å kontakte en av de tillitsvalgte eller ved å bruke historielagets mailadresse.

Øistein Bøe

Utdraget av en samtale mellom byfruen og bonden fra Varte:

Utdrag fra Ordliste4:

Utdrag fra Ordliste13:

Du kan kjøpe hele CD'en med både dialog, ordliste og mer til Varteig Historielag.

Dersom linkene over ikke fungerer, prøv disse:

Start avspilling utsnitt av samtale

Start avspilling ordliste4

Start avspilling ordliste13

NRK Østfold hadde et innslag om dialektarbeidet i Varteig 15. mai. Innslaget hører du her:

NRK opptak