Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

KulturminnerVarteigNeaskogs

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Kulturminner i Varteig - Neaskogs.

Østfold Historielags hjemmeside har en flott oversikt over kulturminner i Østfold. Varteig Historielag har grupper som jobber med å registrere og dokumentere gamle boplasser og arkeologiske fornminner i Varteig. Vi gir her en alfabetisk oversikt med vekt på boplasser, husmannsplasser og småbruk i Neaskogs. Vi har for oversiktens skyld laget et kart som viser boplasser i Neaskogs, her. Arbeidet med registreringer pågår i Neaskogs, derfor er listen under ikke fullstendig.
I Østfold Historielags kart finnes mange andre kulturminner som kullmiler og rester av annen gammel aktivitet som ikke er tatt med i oversikten på denne siden. Lenke til Østfold Historielags webside om kulturminner i Østfold.


Boplasser, husmannsplasser og småbruk i Neaskogs (28).
(trykk på bildet for å vise detaljkart, på link i tekst for å se full informasjon om stedet.)
Kartoversikt Neaskogs med plasser.
Bingestua - Boplass
Spor/rester finnes. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Bingsbråten - Boplass
Boplassen "Bingsbråten" gnr 3001 bnr 51/2 mot grense Hasleødegaard. Rester av grunnmur. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Christenhytta - Boplass
"Hytte" - Grunnmur av kjeller. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Eksholt - Boplass
Gammel boplass. Tegn i marken. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Fossebekk - Boplass
Hustomt. Huset flyttet til byen 1920. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Gamle Lundeberget - Småbruk
Stue, fjøs, kjeller. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Hauger - Gårdsbruk
Nedlagt gårdsbruk. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Hauger - Kokegrop
. Inneholder en kokegrop (A4) og en kullflekk (A3). I samråd med Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum, ble strukturene snittet og dokumentert. Kullprøven ble C14- datert til BC 750-395 Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Haugeråsen - Gravplass
. Rundaktig haug. Dårlig markert og med ujevn overflate da den ligger i beite. Enkelte stein i dagen ved foten av haugen er antagelig rest av fotkjede. Stein i dagen flere steder også i selve haugen. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Haugneset - Gårdsbruk
Nedlagt gårdsbruk. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Karlhytta - Småbruk
Steinfjøs. ("Kalhyttæ") Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Kolerakirkegården - Gravplass
Kolerakirkegård fra 1834. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Lundskogen - Husmannsplass
Ruin etter smie, fjøs og låve. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Millahuset - Gjestehus
Serveringssted. Rester etter gml. hus, "Millahuset" (fattighuset). Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Moen - Boplass
Hustufte, stensetting. Plassen "Moen". Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Saltskjæret Hanseberget - Helleristninger
Helleristningsfelt, bestående av i hvertfall 7 skipsfigurer av varierende størrelse. Skipene ligger spredt over hele området. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Småberglia - Gravfelt
"På åsens høyeste punkt skal det ha ligget tre runde røyser, bygget av middels stor rundkamp. Røysene lå slik til at man kunne se dem fra gården. De ble helt fjernet ved bygging av kommunelokale ca 1870. Steinene ble brukt i grunnmuren. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Strømnes Søndre - Boplass
Gammel stue. Påbygd 1940-45. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Sundås - Husmannsplass
Rester etter husmannsplass+redskapshus. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Sulusnes - Skolestue
Gmlt. hus. Vært skolestue for Hasle krets. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Syverløkka - Boplass
Hustuft etter stue m/pipefundament. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Syverstuåsen - Gravplass
Rundhaug. Dårlig markert, men nokså tydelig i terrenget. Enkelte større stein i dagen. Haugen har avflatet og ujevn overflate da den ligger i beite. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Sæle - Gravplass
Grav fra AD 20-130, steinpakning fra før reformatorisk tid. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Tangen - Boplass
Hustomt. Grunnmur fra hage. Trær/busker. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Trettedalen - Husmannsplass
Spor/rester finnes. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Tomta - Husmannsplass
Husmannsplass. Synlig på stedet. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Ulvetangen - Husmannsplass
Husmannsplassen "Ulvetangen". Ingen rester er synlige i dag. Det var opprinnelig to plasser med dette navn, men den ene ble i 1813 slått sammen med Hasle Ødegård. Den Ulvetangen som her er nevnt ligger ved Nipa elv. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.
Varteig kirkested - Kirke
Første kirkebygg fra middelalderen. Full tekst om plassen får du ved å trykke her. Trykk på bildet for å finne plassen på kartet.