Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

KulturminnerVarteig

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Kulturminner i Varteig.

Østfold Historielags hjemmeside har en flott oversikt over kulturminner i Østfold. Varteig Historielag har grupper som jobber med å registrere og dokumentere gamle boplasser og arkeologiske fornminner i Varteig. Vi gir her en oversikt med vekt på boplasser, husmannsplasser og småbruk i ulike deler av Varteig, Ovaskogs - Neaskogs - Østaskogs (totalt 158 plasser). Arbeidet er ferdig i Ovaskogs og pågår i Neaskogs og Østastogs. Følg lenker nederst på denne siden eller under logo over.
Lenke til Østfold Historielags webside om kulturminner i Østfold.

Ovaskogs.

Alfabetisk liste kulturminner Ovaskogs
Oversiktskart kulturminner Ovaskogs

Neaskog.

Alfabetisk liste kulturminner Neaskogs
Oversiktskart kulturminner Neaskogs

Østaskog.

Alfabetisk liste kulturminner Østaskogs
Oversiktskart kulturminner Østaskogs