Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Bygdedag - Lille Varteig går i spissen

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Historikken De siste års bygdedager Neste bygdedag

Lille Varteig går i spissen

Fra åttehundreårsjubileet for Håkon Håkonssons fødsel. Kåsør Karsten Alnæs foran Gunerius Furuholmens maleri av birkebeinerne med kongsemnet Håkon, flankert av historielagets leder Solveig Rød og bygdedagskomiteens leder Anne Marie FinnangerDet vakte oppsikt langt ut over lokalsamfunnet da Varteig som første bygd i Norge i 1917 arrangerte egen bygdedag. Dagbladet slo fast at ”det lille Varteig sogn går i spissen”.

Selv om både innhold og oppslutning har variert opp gjennom årene, har det aldri vært aktuelt å droppe en god tradisjon. Bygdedagen er stevnet hvor bygdefolk møtes, og hvor utflyttede vartinger har en genuin mulighet til å treffe kjentfolk.

En gradvis omlegging og modernisering av dagen har gjort at oppslutningen er svært bra.

Arrangementet er et felles løft mellom frivillige organisasjoner i Varteig, med Varteig Historielag som en av de sentrale tradisjonsbærere.

Bildet er tatt på bygdedagen i 2004, da man markerte 800-årsjubileet for Håkon Håkonssons fødsel. Kåsør var forfatter og historiker Karsten Alnæs. Her foran Gunerius Furuholmens maleri av birkebeinerne med kongsemnet Håkon, flankert av historielagets leder Solveig Rød (t.v.) og bygdedagskomiteens leder Anne Marie Finnanger (t.h.).