Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Inga - Varteigs historiske storhet

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Historien Bautaen Kommunevåpen/lagets logo

Inga - Varteigs historiske storhet

Inga fra Varteig er utvilsomt en historisk storhet som vartinger har vært stolte av i århundrer. Hun skal være født på gården Varteig i 1183, og død i 1235.

Under et opphold hos sin frende Audun, en av de gjeveste mennene i Borg (Sarpsborg), gjorde Inga i 1203 bekjentskap med kong Håkon Sverresson. Bekjentskapet ble intimt og hun ble senere gravid med barnet som skulle bli kong Håkon Håkonsson. I følge Håkon Håkonssons saga bodde «Inga i kong Håkons hus, kongen delte seng med henne; Håkon Galen og flere av kongens betrodde menn visste om det.»

Historikerne mener Inga giftet seg med birkebeinerhøvdingen Vegard fra Verdal, ikke så lenge etter at lille Håkon var født. I ekteskapet med Vegard fikk hun senere sønnen Olav Vegardsson.

Inga ble aldri dronning, men hun er utvilsomt en av norgeshistoriens mest særegne skikkelser.

Bildet viser birkebeinere som i 1206 flykter over fjellet til Nidaros med kongsemnet Håkon - Ingas sønn. Maleriet henger i Ingasalen på det gamle kommunelokalet i Varteig, og er malt av Gunerius Furuholmen - etter Knut Bergsliens kjente motiv fra 1869.