Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Meieriet

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Meieriet – historielagets eiendom

Meieriet, eiendom tilhørende historielaget bestående av bolig, uthus, den gamle meieribygningen og grisehus

I 1989 fikk Varteig Historielag bygningsmassen på Meieriet på vestre Brunsby (Ingaveien 39) som gave av Westgaard-familien.

Søsknene Øivind Westgaard, Aashild Bergby og Klara Westgård hadde sin oppvekst på Meieriet, etter at foreldrene Anna og Anders Westgaard kjøpte stedet i 1927.

Det har vært både landhandleri, post, telefonsentral, meieri, bensinutsalg og fryseri på stedet. I så måte en sjelden variert historie som Varteig Historielag ønsker å ta vare på.

Bygningsmassen på Meieriet består av boligen, et uthus, den gamle meieribygningen og et grisehus.