JavaScript DHTML menu is only visible when JavaScript is enabled Varteig Historielags styre og komiteer

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Historielagets styre og komiteer

Henvendelser til styre, komiteer eller enkelt-tillitsvalgte kan skje på mail, varteighistorielag[at]gmail.com

Styret i Varteig Historielag har for virkeåret 2019 denne sammensetningen:

Leder: Kjell Lunde
Nestleder: Solveig Rød
Sekretær Ingrid Kullerud
Kasserer Gunnar Kultorp
Styremedlem Gudmund Bøe Seljehammer
1. varamedlem: Trond Kokkim
2. varamedlem: Jan Hasle
Lagets regnskapsfører er Hans Erik Pedersen

Lagets komiteer har denne sammensetningen:

Kjøkkenkomiteen:
Sølvi Jelsness, leder
Odd Henry Johansen
Marit Holt
Anita Feilberg-Jacobsen

Valgkomiteen:
Tove Wilhelmsen, leder
Stian Lunde
Yngvar Kingsrød
May Sælid Olsen

Publikasjonskomiteen (årstidsskriftet Inga og kalenderen):

Solveig Rød, leder

Hans Erik Pedersen
Øistein Bøe
Ingrid Kullerud som er med på kalenderdelen

Web-komiteen:

Knut Øyvin Skaar, leder
Øistein Bøe
Oddveig Nilsen

Meierikomiteen:

Kjell Lunde, leder
Kai Rød
Tore Larsen
Isak Lunde

Lorentz Christer Lunde
Gunnar Bråthen har tatt på seg å klippe gresset på Meieriet og i Prestegårdsalleen.

Inntakskomiteen (ansvarlig for mottak av gjenstander til Varteig Historielag):
Terje Bergby, leder (kontaktperson - tlf. 959 96 742)
Wigdis Bergby

Trond Kokkim

Historielagets representanter i bygdedagskomiteen er

Ingrid Kullerud
Kjell Lunde

Revisorer:
Rolf Lunde, Harald Sælid og Christer Lunde (vara).

Tilsynsutvalget for Varteig Bygdemuseum (kommunalt oppnevnt for fire år:
Terje Bergby (leder)
Trond Kokkim
Wigdis Bergby

(Oppdatert februar 2019.)