Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Ingaheftet - Har du bidrag?

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Kjøp av "Inga" Tidligere utgaver Om Ingaheftet

 

Har du bidrag?

En egen publikasjonskomité under Varteig Historielag har ansvaret for utgivelsen av årstidsskriftet ”Inga”. Komiteen består av Solveig Rød, Hans Erik Pedersen, Øistein Bøe og Synnøve Lunde Karlsen. Sistnevnte har et særskiltansvar for Varteig-kalenderen.

Det er imidlertid henimot en umulighet for en komité på fire å lage et fyldestgjørende årsskrift. Derfor er historielaget svært takknemlig for alle bidrag utenfra. Vær oppmerksom på at dersom du sitter med stoff til artikler som kan være aktuelle for ”Inga”, men føler du selv ikke har tid eller forutsetning for å føre artikkelen i penn, så vil du få bistand fra de faste medlemmene i redaksjonskomiteen til utformingen.

Derfor er oppfordringen: Kontakt redaksjonskomiteen, ved leder Solveig Rød – tlf. 69 13 14 90 – 411 07 727!