Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Kulturminneregistrering - Registrering i 1974

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Kulturminneregistrering Husmannsplasser Fornminner

 

Registrering i 1974

Den omfattende kulturminneregistreringen som ble igangsatt i 2009, omfatter bare menneskeskapte fornminner og kulturminner.

I 1974 ble det imidlertid foretatt en registrering av Kjell Andersen, som gir et videre spekter. Her har han også tatt med blant annet jettegryter og andre naturgitte særegenheter, samt spesiell vegetasjon og steinformasjoner.