Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2012bygdedag

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Bygdedagen 17. juni 2012:
Arrangementet blåste heldigvis ikke bort

De berømmelige værgudene sørget for oppholdsvær, men de glemte å stilne vinden. Det skal imidlertid mye til at et bygdedags-arrangement i Varteig blåser bort.

Vartingene vet å slutte opp om bygdedagen. Dette bildet er tatt ved den offisielle åpningen av arrangementet ved Bygdehallen.

Rundt regnet 300 mennesker - kanskje til og med litt flere - satte hverandre stevne denne tredje søndagen i juni.
En tradisjon som går helt tilbake til 1917 er friskere og mer ungdommelig enn kanskje noen gang. Det er gledelig å se småbarnsfamilier som koser seg i lek og aktiviteter, like vel som godt voksne som hygger seg i et allsidig program.

Utstillingens eldste dåpskjole, båret av Margit Askersby i 1891.

Dåpsutstilling
Varteig Historielag er sentral aktør i både planlegging og gjennomføring av arrangementet, og bød i år på to utstillinger.
Synnøve Lunde Karlsen og Wigdis Bergby har hatt regien for temautstillinger tre år på råd. Første året var det konfirmasjon, andre året bryllup og i år var det dåp som var emnet. Her viste man fram en betydelig bredde i dåpskjoler, både hva gjelder alder og utførelse. Den eldste dåpskjolen på utstillingen kom for øvrig fra Askersby, og var 121 år gammel!
Presentasjonen favnet ikke bare kjoler, luer og bånd, men også både dåpsgaver, bilder og andre effekter.

Musikkforeningen Ekko
I år ville Musikkforeningen Ekko vært 90 år, hvis korpset hadde vært i aktivitet. Det er imidlertid ikke tilfellet, dessverre – for det har ikke vært liv i Ekko på mer enn 16 år. I jubileumsåret valgte derfor det siste styret formelt å nedlegge korpset.
Mye effekter – som protokoller, kulturprisen som korpset fikk i 1987, bildemateriell, instrumenter og noter – er skjenket til Varteig Historielag. Med en del av dette materiellet, samt gjenstander velvilligst lånt ut til historielaget for anledningen, ble det laget en utstilling over en av Varteigs viktigste tradisjonsbærere på 1900-tallet.
Det er historielagets ønske at en del av effektene etter Ekko skal danne en permanent utstilling.
Begge historielagets presentasjoner – både om dåp og korps – var å finne i Peisestua. Her hadde for øvrig også Varteig Bygdekvinnelag en vevnads-utstilling.
(Artikkelen fortsetter etter bildene.)

Musikkforeningen Ekko ville vært 90 år i år, og det ble markert med en stand. Her to av medlemmene som kom med i korpset i 1958 - Arne Bøe (t.v.) og Egil Nordengen. Fra utstillingen av vakre dåpskjoler i Peisestua. Presentasjonen omfattet også blant annet gaver, bilder, dåpsluer og andre effekter. Ingrid Sikkeland Lunde tyvstartet på sin gårdsbutikk med stand på Meieriet. Som man ser, var det stor interesse for presentasjonen.
Historielagets eiendom Meieriet er en oase, og blir flittig brukt både til utstillinger og salg på bygdedagen. Både to- og firhjulinger var utstilt på bygdedagen, og moped-paraden vakte stor oppmerksomhet. Pål Fjellberg ble Varteig-mester i siloloddbæring. I bakgrunnen ser vi Harald Sælid og Arild Smaaberg. Kjell André Lunde og Torill Smaaberg vant konkurransene i melkespannkasting

51 år siden sist
Det var også Varteig Historielag som hadde fått skaffet fram komplett manuskript til skuespillet som Knut Roen skrev til Varteig kommunes 100-årsfeiring i 1961.
Roen var lett i pennen, og det er mange muntre replikker når herredsstyremedlemmer fra 1860-tallet diskuterer økonomi, kretsskoler og jernbaneutbygging.
Varteigspillet er i tre akter, men i framføringer både i 1986 og 1991 var det bare to akter som ble spilt. Derfor er det 51 år siden skuespillet ble framført i sin helhet. Vi får håpe det ikke går et halvt århundre til neste gang.
Skuespillet ble framført i Ingasalen som siste post på programmet, og salen var fylt henimot til trengsel for å få med seg oppsetningen. Det var i hovedsak gamle kommunestyrerepresentanter som hadde tatt på seg floss, stivbryst og bart for å være bygdepolitikere fra 1860-tallet.
(Artikkelen fortsetter etter bildene.)

Ingasalen var fullsatt da Knut Roens "Varteig-spill" i tre akter ble framført som siste post på bygdedagsprogrammet. Knut Bøe i skoledirektør Fredrik Adolf Haslunds skikkelse. Her tas han imot av Aage Tangen, en av 1860-tallspolitikerne. Politikerne som ble skuespillere for en dag. Fra venstre Aage Tangen, Thorbjørn Olsen, Rolf Lunde, Steinar Kjuus (bak), Arne Andreassen, Egil Nordengen, Ole Rogndalen, Egil Bergby og Ludvig Lunde.

Skoledirektør fra Christiania
To av de tre aktene ble framført av det samme ensemblet da Varteig Historielag feiret sitt 30-årsjubileum i februar.
På bygdedagen ble det alle tre aktene, inkludert en ny aktør. Knut Bøe rykket opp fra pensjonert lærer til skoledirektør med stor pondus. Vartingene ble nemlig ikke enige på 1860-tallet om skolereformen, fra omgangsskole til kretsinndeling. De var rettere sagt plent imot påleggene som kom, og selveste skoledirektøren for Christiania stifts vestre distrikter måtte komme for å tale vartingene til rette.
Fredrik Adolf Haslund var haldenser, født i 1810. Skoledirektør ble han fra 1860, og han er utvilsomt mest kjent nettopp for å ha satt i verk landsfolkeskoleloven – selv om den altså fikk sterk motbør i Varteig.
Haslund må forresten ha vært en særdeles framsynt mann som sikkert ble sett på som en skarve revolusjonær. I 1866 opprettet han nemlig et kurs for kvinner som ville bli lærere, etter at Stortinget hadde forkastet planen om et lærerinneseminar.
Fredrik Adolf Haslund døde i 1886.

Stor bredde
Vi skal ikke fordype oss mer i 150 år gammel skolepolitikk, men heller komme oss tilbake til bygdedagen i 2012.
Det var en rekke flotte utstillinger med alt fra kunst til gårdsprodukter, og fra mange av utstillingene var det også flittig salg.
Både Bygdehallen og Meieriet var åsted for både stands og salg, og Varteig Bygdemuseum var åpent med guider.
Historielagets Meieri-eiendom er en perle, kanskje ikke minst for småbarnsfamilier på denne type arrangementer. Der kunne de voksne slappe av med kaffe og lefse fra bygdekvinnelagets salg, mens ungene uten fare kunne boltre seg i gresset.
Til tider virket det som om det nesten var like mye folk på Meieriet som ved Bygdehallen. Utstilling av både mopeder, traktorer og gamle biler medvirket til at svært mange tilbrakte mye av arrangementet ved Meieriet.

50-årskonfirmantene
Det er så mye som skjer på en bygdedag at det kan være vanskelig å nå over alt, langt mindre beskrive alt.
Arrangementet startet jo på tradisjonelt vis med gudstjeneste i Varteig kirke. Her var 50-årskonfirmantene spesielt invitert, og de var hedersgjester under hele bygdestevnet.
Utstillinger og stands åpnet allerede klokka 12.30, slik at publikum kunne komme rett fra gudstjenesten og til aktivitet på Varteig Bygdetun. Selve bygdedagsprogrammet tok til klokka 14.00.
(Artikkelen fortsetter etter bildene.)

Tormod Rangøy (t.h.) kalte fram de fire som hadde dratt lasset i bygdedagskomiteen. Fra venstre: Arnfinn Kullerud, Wigdis Bergby, Liv Torill Skofteby og Kari S. Lunde. Varteig Menighetskor har feiret sine 40 år i år - med både jubileumskonsert, Danmarkstur og musikal. På bygdedagen var de fåtallig, men fortsatt med kvalitetssang. Ragnhild Brenne gjorde seg refleksjoner over begrepet "tid" da hun holdt festtalen. Her får hun mikrofonhjelp av konferansier Kjell Lunde.
Terje Bergby på historielagets stand. Bak ser vi fra venstre Kari S. Lunde, Karin Kullerud Ek og Wigdis Bergby.

Refleksjoner over ”tid”
Tormod Rangøy åpnet bygdedagen, og minnet om at arrangementet snart kan feire 100-årsjubileum. Varteig var nemlig først i landet med egen bygdedag i 1917.
Rangøy ville gjerne minne om at et slikt arrangement ikke gjør seg selv, og kalte fram de fire som har trukket lasset i bygdedagskomiteen. De fire var komiteens leder Liv Torill Skofteby, samt Arnfinn Kullerud, Wigdis Bergby og Kari S. Lunde. Kvartetten fikk sin takk gjennom publikums applaus.
Det er et fint innslag at man på bygdedagen minnes de vartingene som har gått bort siden forrige stevne. Det sørget Jostein Øby for.
Tale for dagen ble holdt av Ragnhild Brenne. Hun reflekterte over begrepet ”tid”, endog i perioder på rim. En tale til ettertanke.

Sang og musikk
Ingen bygdedag uten innslag med sang og musikk, selvfølgelig. Varteig Menighetskor har feiret sine 40 år, med både jubileumskonsert, tur og musikal i år. På bygdedagen var det nok kvantitativt et redusert kor som sang, men kvaliteten var det intet å si på.
Familiekvartetten Skaaræne, med far Øistein Skaar og neste generasjonen Dag Ove Skaar, Heidi Skaar Eliassen og Wenche Skaar Brattset spilte både før arrangementet og i pausa. På grunn av utrygge værprognoser installerte de seg i gangen i andre etasje, men med åpne vinduer ut på stevneområdet var dette en god løsning.
Tre Hafslundsøy-jenter som er elever ved Varteig-skolen, Nora Karlsen, Sofie Lysø og Tuva Eide, var også i aksjon. Jentetrioen har tatt navnet Eylika. At de kan synge, beviste de helgen før ved å bli kåret til Østfoldtalent på scena i Hafslundparken.

Tid for å treffes
Både Ragnhild Brenne og Tormod Rangøy var inne på at bygdedagssøndagen er tid for å møtes, både for utflyttere, innflyttere og ”ekte” vartinger.
I så måte har bygdedagen en stor funksjon, i tillegg til å være både et kulturarrangement og vise omverdenen hva som bor i både foreninger og enkeltpersoner i bygda.
Morsomt var det at Varteig Historielags stand fikk besøk av opptil flere som gjerne ville ha hjelp til å spore tidligere generasjoner med tilhørighet til Varteig – enten det nå gjaldt Bergerud, Stærtopp, Rognerud eller Dalene. Da burde bygdedagen være rette stedet!

***

Når vi åpnet omtalen med vær, får vi også avslutte med vær. Ikke en eneste regndråpe verken da arrangementet pågikk eller da ryddingen utendørs ble gjort. Derimot øste det ned da siste ryddesjauen skulle gjøres innomhus på Bygdehallen. Men da kunne det bare regne . . .

Hun var på bygdedagen i 1935

Ragnhild Larsen-Småberg (bildet) er blant de mange som trofast møter opp på bygdedagen, år etter år.

Første bygdedagsarrangementet hun deltok i, var i 1935 – da Ingabautaen ved Bygdehallen ble avduket.
Da var hun tolv år, og ifølge lokalavisene fra den gang var minst 1500 mennesker tilstede ved høytideligheten. Gunerius Furuholmen holdt avdukingstalen, som slo fast at det var ”høvelig at vi omsider reiser et minne for den høireiste kvinne”. Ellers var Kristian Wendelborg hovedtaler. 
Det var mannen som i 1920 satte musikk til Nils Tomtes ”Varteig-sangen”.
Sarpsborg Arbeiderblad hadde en prat med Ragnhild Larsen-Småberg på årets bygdedag, der 89-åringen understreket de gode tradisjoner som arrangementet ivaretar.

50-årskonfirmantene var hedersgjester

Det er en fin tradisjon at 50-årskonfirmantene er hedersgjester på bygdedagen i Varteig. Først spesielt invitert til gudstjenesten i kirken, og deretter til bespisning og hyggelig mimrestund i Ingasalen - før de kunne overvære bygdedagsprogrammet.

50-årskonfirmantene som deltok på bygdedagen. Foran fra venstre Per Ove Lindemark, Lene Gustavsen, Wenche Sandbekk, Astrid Aarsland, Anne Sofie Bergerud og Arve Skoftebyengen. Bak fra venstre Hugo Olsen, Harald Bøe, Nils Henrik Bøhaugen, Frank Lunde, Harald Sælid og Gunnar Belsby. Konfirmantene i Varteig i 1962. Første rekke fra venstre: Anne Sofie Bergerud, Wenche Bergerud, Lene Marie Rogndalen, sokneprest Birger Ingolfstad, Gudrun Margareth Bergli, Inger Synnøve Bråthen og Astrid Lunde. Andre rekke: Kai Hugo Olsen, Gunnar Belsby, Frank Robert Lunde, Tore Johan Medalen, Harald Sælid, Arve Skofteby og Harald Bøe. Tredje rekke: Vidar Vrangen, Han Erik Bratteli, Oddvar Bergli, Nils Henrik Bøhaugen, Otto Skovholt Ingolfstad og Per Ove Lindemark.

Forhåndsomtalen til bygdedagen kan du lese ved å trykke her.