Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2015.11.xxKirkeGlassmalerier

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Varteig Historielag presenterer en serie på 105 bilder:

Kirkens glassmalerier er en lite påaktet kunstskatt

Ett av de mange glassmaleriene som er i Varteig kirke. Her er motivet Jesus som blir døpt av Johannes.

Varteig har beskjedent med offentlig bildende kunst. En ganske unik kunstsamling har vi imidlertid, vi snakker om glassmaleriene i kirken. Bare trist at de får så begrenset oppmerksomhet. Det ønsket Varteig Historielag å gjøre noe med.

(Lagt på nett november 2015.)
Samlingen av glassmalerier består av i alt 56 bibelske motiv. Når man tar med noen portretter, noen skriftsteder og en mengde detaljmotiver, er man imidlertid oppe i omkring 95 bilder. En fantastisk samling som har vært i kirken siden 1930.
Glassmaleriene er utført av kunstneren Borgar Hauglid, og var en gave til Varteig kirke av Olav Spydevold. Gaven ble gitt til kirkens 70-årsjubileum i 1929, og var altså på plass året etter.

Ketil Srebel. Ingrid D. Levinsen. Olav Spydevold.

105 bilder på nett
Varteig Historielag hadde et ønske om å sette fokus på den kunstskatten som er i kirken. Takket være en grundig fotoregistrering utført av Ketil Strebel i 2012 og komplettert av Knut Øyvin Skaar i 2015, er i alt 105 bilder av glassmaleriene nå lagt ut på nett. Du finner bildene her.
Den omfattende bildeserien favner alt fra oversiktsbilder til fotografier av små detaljer i maleriene. Bildene ledsages av en skisse over kirken, slik at man lett kan orientere seg i forhold til plassering av det enkelte bildet.

Studere motivene
Sogneprest Ingrid D. Levinsen gir ros til historielaget for initiativet. Hun medgir at glassmaleriene kanskje ikke får den oppmerksomheten som de fortjener. – Jeg oppfordrer gjerne alle som er innom i kirken til å studere motivene. En vandring rundt i kirken er også en vandring gjennom Bibelen, og det er mye å oppdage i detaljene, sier Levinsen, og fortsetter:
– Jeg er veldig glad i Varteig kirke, og vinduene – og kunsten de formidler – er en gave som vi også av og til benytter i undervisning av både skoleklasser som er innom, og i trosopplæringsarbeidet i menigheten.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Dette er det nordre vinduet i kirkekoret, med seks bibelske illustrasjoner, fire profeter og et vell av detaljmotiver. Borgar Hauglid har mange ulike englemotiv blant glassmaleriene i kirken. Dette bildet er i vinduet på galleriet. Her ett av de andre englemotivene som vi finner som detalj-illustrasjoner, med kunstnerens signatur under.
Gjennom døråpningene inn til dåpssakristiet (t.v.) og prestesakristiet ser vi at også disse to rommene er utsmykket med glassmalerier.

Malerier i alle vinduene
Samtlige vinduer i kirken er utsmykket med glassmalerier, med unntak av det vesle vinduet i våpenhuset. Der ble det i stedet innsatt antikk glass i vinduet. Ellers er det vakre glassmalerier i alle fire vinduene i kirkeskipet, foruten vinduene i koret, sakristiene og på galleriet.
Både motivene og plasseringen av dem er valgt ut med omhu.
To av glassmaleriene ble for øvrig knust under et innbrudd i kirken på 1980-tallet. Takket være en fotoregistrering foretatt av Åse Bøe Saltbones året før, kunne imidlertid de to motivene rekonstrueres.

Giver og kunstner
De flotte glassmaleriene ble skjenket av Olav Spydevold (født 13. mai i 1876-død 25. juni i 1953). Han var gårdsbestyrer på landbrukshøyskolen på Ås. Selv om han flyttet fra bygda, la han ned en betydelig innsats for å bevare lokalhistorien i Varteig. Blant annet skrev han bygdeboka "Varteig - en liten bygds historie" som kom ut i 1956.
Glassmaleriene er laget av kunstneren Borgar Hauglid (født 5. desember i 1901-død 2. mars i 1982) og utført i kunstglassmester G. A. Larsens atelier og verksted i Oslo. Hauglid er mester for en rekke glassvinduer og utsmykninger til norske kirker. I tillegg til Varteig kirke står han blant annet bak utsmykninger til kirkene i Skedsmo, Svolvær, Bodø, Stavern og Vestby, foruten Oslo domkirke. Han utførte dessuten Per Krohgs store kombinasjon av mur og farget glass ved Universitetet i Oslo.

Da anbefaler vi en tur inn på Varteig Historielags bildearkiv på nett for å bli guidet gjennom kunstskatten. Du finner den her.

Øistein Bøe